Sundarakanda Sarga (Chapter) 18 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (18)


॥ ராவணாக³மநம் ॥

ததா² விப்ரேக்ஷமாணஸ்ய வநம் புஷ்பிதபாத³பம் ।
விசிந்வதஶ்ச வைதே³ஹீம் கிஞ்சிச்சே²ஷா நிஶாப⁴வத் ॥ 1 ॥

ஷட³ங்க³வேத³விது³ஷாம் க்ரதுப்ரவரயாஜிநாம் ।
ஶுஶ்ராவ ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷாம்ஶ்ச விராத்ரே ப்³ரஹ்மரக்ஷஸாம் ॥ 2 ॥

அத² மங்க³ளவாதி³த்ரை꞉ ஶப்³தை³꞉ ஶ்ரோத்ரமநோஹரை꞉ ।
ப்ராபு³த்⁴யத மஹாபா³ஹுர்த³ஶக்³ரீவோ மஹாப³ல꞉ ॥ 3 ॥

விபு³த்⁴ய து யதா²காலம் ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ ப்ரதாபவாந் ।
ஸ்ரஸ்தமால்யாம்ப³ரத⁴ரோ வைதே³ஹீமந்வசிந்தயத் ॥ 4 ॥

ப்⁴ருஶம் நியுக்தஸ்தஸ்யாம் ச மத³நேந மதோ³த்கட꞉ ।
ந ஸ தம் ராக்ஷஸ꞉ காமம் ஶஶாகாத்மநி கூ³ஹிதும் ॥ 5 ॥

ஸ ஸர்வாப⁴ரணைர்யுக்தோ பி³ப்⁴ரச்ச்²ரியமநுத்தமாம் ।
தாம் நகை³ர்ப³ஹுபி⁴ர்ஜுஷ்டாம் ஸர்வபுஷ்பப²லோபகை³꞉ ॥ 6 ॥

வ்ருதாம் புஷ்கரிணீபி⁴ஶ்ச நாநாபுஷ்போபஶோபி⁴தாம் ।
ஸதா³மதை³ஶ்ச விஹகை³ர்விசித்ராம் பரமாத்³பு⁴தாம் ॥ 7 ॥

ஈஹாம்ருகை³ஶ்ச விவிதை⁴ர்ஜுஷ்டாம் த்³ருஷ்டிமநோஹரை꞉ ।
வீதீ²꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷமாணஶ்ச மணிகாஞ்சநதோரணா꞉ ॥ 8 ॥

நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணாம் ப²லை꞉ ப்ரபதிதைர்வ்ருதாம் ।
அஶோகவநிகாமேவ ப்ராவிஶத்ஸந்ததத்³ருமாம் ॥ 9 ॥

அங்க³நாஶதமாத்ரம் து தம் வ்ரஜந்தமநுவ்ரஜத் ।
மஹேந்த்³ரமிவ பௌலஸ்த்யம் தே³வக³ந்த⁴ர்வயோஷித꞉ ॥ 10 ॥

தீ³பிகா꞉ காஞ்சநீ꞉ காஶ்சிஜ்ஜக்³ருஹுஸ்தத்ர யோஷித꞉ ।
வாலவ்யஜநஹஸ்தாஶ்ச தாலவ்ருந்தாநி சாபரா꞉ ॥ 11 ॥

காஞ்சநைரபி ப்⁴ருங்கா³ரைர்ஜஹ்ரு꞉ ஸலிலமக்³ரத꞉ ।
மண்ட³லாக்³ராந்ப்³ருஸீம்ஶ்சைவ க்³ருஹ்யாந்யா꞉ ப்ருஷ்ட²தோ யயு꞉ ॥ 12 ॥

காசித்³ரத்நமயீம் ஸ்தா²லீம் பூர்ணாம் பாநஸ்ய பா⁴மிநீ ।
த³க்ஷிணா த³க்ஷிணேநைவ ததா³ ஜக்³ராஹ பாணிநா ॥ 13 ॥

ராஜஹம்ஸப்ரதீகாஶம் ச²த்ரம் பூர்ணஶஶிப்ரப⁴ம் ।
ஸௌவர்ணத³ண்ட³மபரா க்³ருஹீத்வா ப்ருஷ்ட²தோ யயௌ ॥ 14 ॥

நித்³ராமத³பரீதாக்ஷ்யோ ராவணஸ்யோத்தமா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
அநுஜக்³மு꞉ பதிம் வீரம் க⁴நம் வித்³யுல்லதா இவ ॥ 15 ॥

வ்யாவித்³த⁴ஹாரகேயூரா꞉ ஸமாம்ருதி³தவர்ணகா꞉ ।
ஸமாக³ளிதகேஶாந்தா꞉ ஸஸ்வேத³வத³நாஸ்ததா² ॥ 16 ॥

கூ⁴ர்ணந்த்யோ மத³ஶேஷேண நித்³ரயா ச ஶுபா⁴நநா꞉ ।
ஸ்வேத³க்லிஷ்டாங்க³குஸுமா꞉ ஸுமால்யாகுலமூர்த⁴ஜா꞉ ॥ 17 ॥

ப்ரயாந்தம் நைர்ருதபதிம் நார்யோ மதி³ரளோசநா꞉ ।
ப³ஹுமாநாச்ச காமாச்ச ப்ரியா பா⁴ர்யாஸ்தமந்வயு꞉ ॥ 18 ॥

ஸ ச காமபராதீ⁴ந꞉ பதிஸ்தாஸாம் மஹாப³ல꞉ ।
ஸீதாஸக்தமநா மந்தோ³ மதா³ஞ்சிதக³திர்ப³பௌ⁴ ॥ 19 ॥

தத꞉ காஞ்சீநிநாத³ம் ச நூபுராணாம் ச நி꞉ஸ்வநம் ।
ஶுஶ்ராவ பரமஸ்த்ரீணாம் ஸ கபிர்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 20 ॥

தம் சாப்ரதிமகர்மாணமசிந்த்யப³லபௌருஷம் ।
த்³வாரதே³ஶமநுப்ராப்தம் த³த³ர்ஶ ஹநுமாந்கபி꞉ ॥ 21 ॥

தீ³பிகாபி⁴ரநேகாபி⁴꞉ ஸமந்தாத³வபா⁴ஸிதம் ।
க³ந்த⁴தைலாவஸிக்தாபி⁴ர்த்⁴ரியமாணாபி⁴ரக்³ரத꞉ ॥ 22 ॥

காமத³ர்பமதை³ர்யுக்தம் ஜிஹ்மதாம்ராயதேக்ஷணம் ।
ஸமக்ஷமிவ கந்த³ர்பமபவித்³த⁴ஶராஸநம் ॥ 23 ॥

மதி²தாம்ருதபே²நாப⁴மரஜோ வஸ்த்ரமுத்தமம் ।
ஸலீலமநுகர்ஷந்தம் விமுக்தம் ஸக்தமங்க³தே³ ॥ 24 ॥

தம் பத்ரவிடபே லீந꞉ பத்ரபுஷ்பக⁴நாவ்ருத꞉ ।
ஸமீபமிவஸங்க்ராந்தம் நித்⁴யாதுமுபசக்ரமே ॥ 25 ॥

அவேக்ஷமாணஸ்து ததோ த³த³ர்ஶ கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
ரூபயௌவநஸம்பந்நா ராவணஸ்ய வரஸ்திய꞉ ॥ 26 ॥

தாபி⁴꞉ பரிவ்ருதோ ராஜா ஸுரூபாபி⁴ர்மஹாயஶா꞉ ।
தந்ம்ருக³த்³விஜஸங்கு⁴ஷ்டம் ப்ரவிஷ்ட꞉ ப்ரமதா³வநம் ॥ 27 ॥

க்ஷீபோ³ விசித்ராப⁴ரண꞉ ஶங்குகர்ணோ மஹாப³ல꞉ ।
தேந விஶ்ரவஸ꞉ புத்ர꞉ ஸ த்³ருஷ்டோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 28 ॥

வ்ருத꞉ பரமநாரீபி⁴ஸ்தாராபி⁴ரிவ சந்த்³ராமா꞉ ।
தம் த³த³ர்ஶ மஹாதேஜாஸ்தேஜோவந்தம் மஹாகபி꞉ ॥ 29 ॥

ராவணோ(அ)யம் மஹாபா³ஹுரிதி ஸஞ்சிந்த்ய வாநர꞉ ।
அவப்லுதோ மஹாதேஜா ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 30 ॥

ஸ ததா²(அ)ப்யுக்³ரதேஜா꞉ ஸந்நிர்தூ⁴தஸ்தஸ்ய தேஜஸா ।
பத்ரகு³ஹ்யாந்தரே ஸக்தோ ஹநுமாந்ஸம்வ்ருதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 31 ॥

ஸ தாமஸிதகேஶாந்தாம் ஸுஶ்ரோணீம் ஸம்ஹதஸ்தநீம் ।
தி³த்³ருக்ஷுரஸிதாபாங்கா³முபாவர்தத ராவண꞉ ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 18 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகோனவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed