Sri Vittala Stavaraja – ஶ்ரீ விட்டல ஸ்தவராஜ꞉


ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீவிட்²ட²லஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வான் வேத³வ்யாஸ ருஷி꞉ அதிஜக³தீ ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீவிட்²ட²ல꞉ பரமாத்மா தே³வதா த்ரிமூர்த்யாத்மகா இதி பீ³ஜம் ஸ்ருஷ்டிஸம்ரக்ஷணார்தே²தி ஶக்தி꞉ வரதா³ப⁴யஹஸ்தேதி கீலகம் மம ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

அத² ந்யாஸ꞉-
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே விட்²ட²லாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் தத்த்வப்ரகாஶாத்மனே தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ராத்மனே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஸ்ருஷ்டிஸம்ரக்ஷணார்தா²ய அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் த்ரிமூர்த்யாத்மகாய கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் வரதா³ப⁴யஹஸ்தாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஏவம் ஹ்ருத³யாதி³ன்யாஸ꞉ | பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ |

த்⁴யானம் –
ஶ்ரீகு³ரும் விட்²ட²லானந்த³ம் பராத்பரஜக³த்ப்ரபு⁴ம் |
த்ரைலோக்யவ்யாபகம் தே³வம் ஶுத்³த⁴மத்யந்தனிர்மலம் || 1 ||

நாஸாக்³ரே(அ)வஸ்தி²தம் தே³வமாப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³ஸம்யுதம் |
ஊர்ணதந்துனிபா⁴காரம் ஸூத்ரஜ்ஞம் விட்²ட²லம் ஸ்வயம் || 2 ||

க³ங்கா³யமுனயோர்மத்⁴யே த்ரிகூடம் ரங்க³மந்த³ரம் |
ஜ்ஞானம் பீ⁴மரதீ²தீரம் ஸ்வதே³வம் பண்ட³ரீபுரம் || 3 ||

ருக்மணீஶக்திஹஸ்தேன க்ரீட³ந்தம் சலலோசனம் |
ஆஜ்ஞாப்³ரஹ்ம பி³லாந்தஸ்த² ஜ்யோதிர்மயஸ்வரூபகம் || 4 ||

ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்த²ம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் |
ஸர்வதே³வஸமுத்பன்னம் ஓமிதிஜ்யோதிரூபகம் || 5 ||

ஸமபர்வத ஊர்த்⁴வஸ்த²ம் ஶ்ரோணித்ரயஸஹஸ்ரகம் |
ஸ்தம்போ⁴ மத்⁴யம் யதா² ஸ்தா²னம் கலௌ வேங்கடனாயகம் || 6 ||

பீதவஸ்த்ரபரீதா⁴னம் துலஸீவனமாலினம் |
ஶங்க²சக்ரத⁴ரம் தே³வம் வரதா³ப⁴யஹஸ்தகம் || 7 ||

ஊர்த்⁴வபுண்ட்³ரமயம் தே³வம் சித்ராப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் |
ரத்னஸிம்ஹாஸனம் தே³வம் ஸுவர்ணமகுடோஜ்ஜ்வலம் || 8 ||

ரத்னகிங்கிணிகேயூரம் ரத்னமண்டபஶோபி⁴தம் |
பௌண்ட்³ரம் ச பாலினம் ரங்க³ம் யதூ³னாம் குலதீ³பகம் || 9 ||

தே³வாரிதை³த்யத³ர்பக்⁴னம் ஸர்வலோகைகனாயகம் |
ஓம் நமஶ்ஶாந்திரூபாய ஸர்வலோகைகஸித்³த⁴யே || 10 ||

ஸர்வதே³வஸ்வரூபாய ஸர்வயந்த்ரஸ்வரூபிணே |
ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபாய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 11 ||

பரமந்த்ரப்ரணாஶாய பரயந்த்ரனிவாரிணே |
பரதந்த்ரவினாஶாய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 12 ||

பராத்பரஸ்வரூபாய பரமாத்மஸ்வரூபிணே |
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 13 ||

விஶ்வரூபஸ்வரூபாய விஶ்வவ்யாபிஸ்வரூபிணே |
விஶ்வம்ப⁴ரஸ்வமித்ராய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 14 ||

பரமஹம்ஸஸ்வரூபாய ஸோ(அ)ஹம் ஹம்ஸஸ்வரூபிணே |
ஹம்ஸமந்த்ரஸ்வரூபாய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 15 ||

அனிர்வாச்யஸ்வரூபாய அக²ண்ட³ப்³ரஹ்மரூபிணே |
ஆத்மதத்த்வப்ரகாஶாய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 16 ||

க்ஷராக்ஷரஸ்வரூபாய அக்ஷராயஸ்வரூபிணே |
ஓங்காரவாச்யரூபாய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 17 ||

பி³ந்து³னாத³கலாதீத பி⁴ன்னதே³ஹஸமப்ரப⁴ |
அபி⁴ன்னாயைவ விஶ்வாய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 18 ||

பீ⁴மாதீரனிவாஸாய பண்ட³ரீபுரவாஸினே |
பாண்டு³ரங்க³ப்ரகாஶாய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 19 ||

ஸர்வயோகா³ர்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வபூ⁴தஹிதேரத |
ஸர்வலோகஹிதார்தா²ய விட்²ட²லாய நமோ நம꞉ || 20 ||

ய இத³ம் பட²தே நித்யம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ஸ்தௌதி மாத⁴வம் |
ஸர்வயோக³ப்ரத³ம் நித்யம் தீ³ர்க⁴மாயுஷ்யவர்த⁴னம் || 21 ||

ஸர்வே ஜ்வரா வினஶ்யந்தி முச்யதே ஸர்வப³ந்த⁴னாத் |
ஆவர்தனஸஹஸ்ரஸ்து லப⁴தே வாஞ்சி²தம் ப²லம் || 22 ||

ய இத³ம் பரமம் கு³ஹ்யம் ஸர்வத்ர ந ப்ரகாஶயேத் |
ஸ ப்³ரஹ்மஜ்ஞானமாப்னோதி பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி || 23 ||

ஸர்வபூ⁴தப்ரஶமனம் ஸர்வது³꞉க²னிவாரணம் |
ஸர்வாபம்ருத்யுஶமனம் ஸர்வராஜவஶீகரம் || 24 ||

அலக்ஷ்மீனாஶனம் சைவ ஸுலக்ஷ்மீஸுக²தா³யகம் |
த்ரிஸந்த்⁴யம் பட²தே ப⁴க்த்யா நிர்ப⁴யோ ப⁴வதி த்⁴ருவம் || 25 ||

ஸங்க்³ராமே ஸங்கடே சைவ விவாதே³ ஶத்ருமத்⁴யகே³ |
ஶ்ருங்க²லாப³ந்த⁴னே சைவ முச்யதே ஸர்வகில்பி³ஷாத் || 26 ||

ராஜத்³வாரே ஸபா⁴ஸ்தா²னே ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரப⁴யேஷு ச |
ஸாத⁴க꞉ ஸ்தம்ப⁴னே சைவ ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் || 27 ||

இதி ஶ்ரீருத்³ரபுராணே வாமகேஶ்வரதந்த்ரே நாரத³வஸிஷ்ட²ஸம்வாதே³ ஶ்ரீ விட்²ட²லஸ்தவராஜஸ்தோத்ரம் |


மேலும் ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed