Sri Vishnu Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்


||பூர்வபீடி²கா ||

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் |
ப்ரஸன்னவத³னம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴னோபஶாந்தயே || 1 ||

யஸ்ய த்³விரத³வக்த்ராத்³யா꞉ பாரிஷத்³யா꞉ பரஶ்ஶதம் |
விக்⁴னம் நிக்⁴னந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே || 2 ||

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட²னப்தாரம் ஶக்தே꞉ பௌத்ரமகல்மஷம் |
பராஶராத்மஜம் வந்தே³ ஶுகதாதம் தபோநிதி⁴ம் || 3 ||

வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |
நமோ வை ப்³ரஹ்மநித⁴யே வாஸிஷ்டா²ய நமோ நம꞉ || 4 ||

அவிகாராய ஶுத்³தா⁴ய நித்யாய பரமாத்மனே |
ஸதை³கரூபரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 5 ||

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்மஸம்ஸாரப³ந்த⁴னாத் |
விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரப⁴விஷ்ணவே || 6 ||

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரப⁴விஷ்ணவே |

ஶ்ரீவைஶம்பாயன உவாச |
ஶ்ருத்வா த⁴ர்மானஶேஷேண பாவனானி ச ஸர்வஶ꞉ |
யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ஶாந்தனவம் புனரேவாப்⁴யபா⁴ஷத || 7 ||

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச |
கிமேகம் தை³வதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம் |
ஸ்துவந்த꞉ கம் கமர்சந்த꞉ ப்ராப்னுயுர்மானவா꞉ ஶுப⁴ம் || 8 ||

கோ த⁴ர்ம꞉ ஸர்வத⁴ர்மாணாம் ப⁴வத꞉ பரமோ மத꞉ |
கிம் ஜபன்முச்யதே ஜந்துர்ஜன்மஸம்ஸாரப³ந்த⁴னாத் || 9 ||

ஶ்ரீ பீ⁴ஷ்ம உவாச |
ஜக³த்ப்ரபு⁴ம் தே³வதே³வமனந்தம் புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவந்நாமஸஹஸ்ரேண புருஷ꞉ ஸததோத்தி²த꞉ || 10 ||

தமேவ சார்சயந்நித்யம் ப⁴க்த்யா புருஷமவ்யயம் |
த்⁴யாயன் ஸ்துவந்நமஸ்யம்ஶ்ச யஜமானஸ்தமேவ ச || 11 ||

அநாதி³நித⁴னம் விஷ்ணும் ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம் |
லோகாத்⁴யக்ஷம் ஸ்துவந்நித்யம் ஸர்வது³꞉கா²திகோ³ ப⁴வேத் || 12 ||

ப்³ரஹ்மண்யம் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்திவர்த⁴னம் |
லோகநாத²ம் மஹத்³பூ⁴தம் ஸர்வபூ⁴தப⁴வோத்³ப⁴வம் || 13 ||

ஏஷ மே ஸர்வத⁴ர்மாணாம் த⁴ர்மோ(அ)தி⁴கதமோ மத꞉ |
யத்³ப⁴க்த்யா புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேன்னர꞉ ஸதா³ || 14 ||

பரமம் யோ மஹத்தேஜ꞉ பரமம் யோ மஹத்தப꞉ |
பரமம் யோ மஹத்³ப்³ரஹ்ம பரமம் ய꞉ பராயணம் || 15 ||

பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மங்க³ளானாம் ச மங்க³ளம் |
தை³வதம் தை³வதானாம் ச பூ⁴தானாம் யோ(அ)வ்யய꞉ பிதா || 16 ||

யத꞉ ஸர்வாணி பூ⁴தானி ப⁴வந்த்யாதி³யுகா³க³மே |
யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாந்தி புனரேவ யுக³க்ஷயே || 17 ||

தஸ்ய லோகப்ரதா⁴னஸ்ய ஜக³ந்நாத²ஸ்ய பூ⁴பதே |
விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரம் மே ஶ்ருணு பாபப⁴யாபஹம் || 18 ||

யானி நாமானி கௌ³ணானி விக்²யாதானி மஹாத்மன꞉ |
ருஷிபி⁴꞉ பரிகீ³தானி தானி வக்ஷ்யாமி பூ⁴தயே || 19 ||

ருஷிர்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேத³வ்யாஸோ மஹாமுனி꞉ |
ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப் ததா² தே³வோ ப⁴க³வான் தே³வகீஸுத꞉ || 20 ||

அம்ருதாம்ஶூத்³ப⁴வோ பீ³ஜம் ஶக்திர்தே³வகிநந்த³ன꞉ |
த்ரிஸாமா ஹ்ருத³யம் தஸ்ய ஶாந்த்யர்தே² விநியுஜ்யதே || 21 ||

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரப⁴விஷ்ணும் மஹேஶ்வரம் |
அனேகரூப தை³த்யாந்தம் நமாமி புருஷோத்தமம் || 22 ||

அஸ்ய ஶ்ரீவிஷ்ணோர்தி³வ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீ வேத³வ்யாஸோ ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணு꞉ பரமாத்மா ஶ்ரீமந்நாராயணோ தே³வதா, அம்ருதாம்ஶூத்³ப⁴வோ பா⁴னுரிதி பீ³ஜம், தே³வகீநந்த³ன꞉ ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்தி꞉, உத்³ப⁴வ꞉ க்ஷோப⁴ணோ தே³வ இதி பரமோ மந்த்ர꞉, ஶங்க²ப்⁴ருன்னந்த³கீ சக்ரீதி கீலகம், ஶார்ங்க³த⁴ன்வா க³தா³த⁴ர இத்யஸ்த்ரம், ரதா²ங்க³பாணிரக்ஷோப்⁴ய இதி நேத்ரம், த்ரிஸாமா ஸாமக³ஸ்ஸாமேதி கவசம், ஆனந்த³ம் பரப்³ரஹ்மேதி யோனி꞉, ருதுஸ்ஸுத³ர்ஶன꞉ கால இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉, ஶ்ரீ விஶ்வரூப இதி த்⁴யானம், ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே² ஸஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோக³꞉ ||

த்⁴யானம் |
க்ஷீரோத³ன்வத்ப்ரதே³ஶே ஶுசிமணிவிலஸத்ஸைகதே மௌக்திகானாம்
மாலாக்லுப்தாஸனஸ்த²꞉ ஸ்ப²டிகமணினிபை⁴ர்மௌக்திகைர்மண்டி³தாங்க³꞉ |
ஶுப்⁴ரைரப்⁴ரைரத³ப்⁴ரைருபரிவிரசிதைர்முக்தபீயூஷவர்ஷை-
-ரானந்தீ³ ந꞉ புனீயாத³ரினளினக³தா³ஶங்க²பாணிர்முகுந்த³꞉ || 1 ||

பூ⁴꞉ பாதௌ³ யஸ்ய நாபி⁴ர்வியத³ஸுரனிலஶ்சந்த்³ர ஸூர்யௌ ச நேத்ரே
கர்ணாவாஸா꞉ ஶிரோ த்³யௌர்முக²மபி த³ஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேயமப்³தி⁴꞉ |
அந்த꞉ஸ்த²ம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுரநரக²க³கோ³போ⁴கி³க³ந்த⁴ர்வதை³த்யை꞉
சித்ரம் ரம்ரம்யதே தம் த்ரிபு⁴வனவபுஷம் விஷ்ணுமீஶம் நமாமி || 2 ||

ஶாந்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயனம் பத்³மநாப⁴ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாகாரம் க³க³னஸத்³ருஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் |
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகி³ஹ்ருத்³த்⁴யானக³ம்யம்
வந்தே³ விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகநாத²ம் || 3 ||

மேக⁴ஶ்யாமம் பீதகௌஶேயவாஸம்
ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் கௌஸ்துபோ⁴த்³பா⁴ஸிதாங்க³ம் |
புண்யோபேதம் புண்ட³ரீகாயதாக்ஷம்
விஷ்ணும் வந்தே³ ஸர்வலோகைகநாத²ம் || 4 ||

[** அதி⁴கஶ்லோகம் –
நம꞉ ஸமஸ்தபூ⁴தாநாமாதி³பூ⁴தாய பூ⁴ப்⁴ருதே |
அனேகரூபரூபாய விஷ்ணவே ப்ரப⁴விஷ்ணவே || 5 ||
**]

ஸஶங்க²சக்ரம் ஸகிரீடகுண்ட³லம்
ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் |
ஸஹாரவக்ஷ꞉ஸ்த²லஶோபி⁴கௌஸ்துப⁴ம்
நமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்பு⁴ஜம் || 6 ||

[** அதி⁴கஶ்லோகம் –
சா²யாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி
ஆஸீனமம்பு³த³ஶ்யாமமாயதாக்ஷமலங்க்ருதம் |
சந்த்³ரானனம் சதுர்பா³ஹும் ஶ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபா⁴மாப்⁴யாம் ஸஹிதம் க்ருஷ்ணமாஶ்ரயே || 7 ||
**]

ஹரி꞉ ஓம் |
விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்காரோ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு⁴꞉ |
பூ⁴தக்ருத்³பூ⁴தப்⁴ருத்³பா⁴வோ பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வன꞉ || 1 ||

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாக³தி꞉ |
அவ்யய꞉ புருஷஸ்ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ(அ)க்ஷர ஏவ ச || 2 ||

யோகோ³ யோக³விதா³ம் நேதா ப்ரதா⁴னபுருஷேஶ்வர꞉ |
நாரஸிம்ஹவபு꞉ ஶ்ரீமான் கேஶவ꞉ புருஷோத்தம꞉ || 3 ||

ஸர்வஶ்ஶர்வஶ்ஶிவஸ்ஸ்தா²ணுர்பூ⁴தாதி³ர்நிதி⁴ரவ்யய꞉ |
ஸம்ப⁴வோ பா⁴வனோ ப⁴ர்தா ப்ரப⁴வ꞉ ப்ரபு⁴ரீஶ்வர꞉ || 4 ||

ஸ்வயம்பூ⁴ஶ்ஶம்பு⁴ராதி³த்ய꞉ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வன꞉ |
அநாதி³நித⁴னோ தா⁴தா விதா⁴தா தா⁴துருத்தம꞉ || 5 ||

அப்ரமேயோ ஹ்ருஷீகேஶ꞉ பத்³மநாபோ⁴(அ)மரப்ரபு⁴꞉ |
விஶ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்த²விஷ்ட²꞉ ஸ்த²விரோ த்⁴ருவ꞉ || 6 ||

அக்³ராஹ்யஶ்ஶாஶ்வத꞉ க்ருஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷ꞉ ப்ரதர்த³ன꞉ |
ப்ரபூ⁴தஸ்த்ரிககுப்³தா⁴ம பவித்ரம் மங்க³ளம் பரம் || 7 ||

ஈஶான꞉ ப்ராணத³꞉ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ பூ⁴க³ர்போ⁴ மாத⁴வோ மது⁴ஸூத³ன꞉ || 8 ||

ஈஶ்வரோ விக்ரமீ த⁴ன்வீ மேதா⁴வீ விக்ரம꞉ க்ரம꞉ |
அனுத்தமோ து³ராத⁴ர்ஷ꞉ க்ருதஜ்ஞ꞉ க்ருதிராத்மவான் || 9 ||

ஸுரேஶஶ்ஶரணம் ஶர்ம விஶ்வரேதா꞉ ப்ரஜாப⁴வ꞉ |
அஹஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யால꞉ ப்ரத்யயஸ்ஸர்வத³ர்ஶன꞉ || 10 ||

அஜஸ்ஸர்வேஶ்வரஸ்ஸித்³த⁴ஸ்ஸித்³தி⁴ஸ்ஸர்வாதி³ரச்யுத꞉ |
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா ஸர்வயோக³விநிஸ்ஸ்ருத꞉ || 11 ||

வஸுர்வஸுமனாஸ்ஸத்யஸ்ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ்ஸம꞉ |
அமோக⁴꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷோ வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி꞉ || 12 ||

ருத்³ரோ ப³ஹுஶிரா ப³ப்⁴ருர்விஶ்வயோநிஶ்ஶுசிஶ்ரவா꞉ |
அம்ருதஶ்ஶாஶ்வதஸ்ஸ்தா²ணுர்வராரோஹோ மஹாதபா꞉ || 13 ||

ஸர்வக³ஸ்ஸர்வவித்³பா⁴னுர்விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்த³ன꞉ |
வேதோ³ வேத³வித³வ்யங்கோ³ வேதா³ங்கோ³ வேத³வித்கவி꞉ || 14 ||

லோகாத்⁴யக்ஷஸ்ஸுராத்⁴யக்ஷோ த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷ꞉ க்ருதாக்ருத꞉ |
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்த³ம்ஷ்ட்ரஶ்சதுர்பு⁴ஜ꞉ || 15 ||

ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்போ⁴ஜனம் போ⁴க்தா ஸஹிஷ்ணுர்ஜக³தா³தி³ஜ꞉ |
அனகோ⁴ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோனி꞉ புனர்வஸு꞉ || 16 ||

உபேந்த்³ரோ வாமன꞉ ப்ராம்ஶுரமோக⁴ஶ்ஶுசிரூர்ஜித꞉ |
அதீந்த்³ரஸ்ஸங்க்³ரஹஸ்ஸர்கோ³ த்⁴ருதாத்மா நியமோ யம꞉ || 17 ||

வேத்³யோ வைத்³யஸ்ஸதா³யோகீ³ வீரஹா மாத⁴வோ மது⁴꞉ |
அதீந்த்³ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாப³ல꞉ || 18 ||

மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர்மஹாத்³யுதி꞉ |
அநிர்தே³ஶ்யவபு꞉ ஶ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்³ரித்⁴ருத் || 19 ||

மஹேஷ்வாஸோ மஹீப⁴ர்தா ஶ்ரீநிவாஸஸ்ஸதாங்க³தி꞉ |
அநிருத்³த⁴ஸ்ஸுரானந்தோ³ கோ³விந்தோ³ கோ³விதா³ம்பதி꞉ || 20 ||

மரீசிர்த³மனோ ஹம்ஸஸ்ஸுபர்ணோ பு⁴ஜகோ³த்தம꞉ |
ஹிரண்யநாப⁴ஸ்ஸுதபா꞉ பத்³மநாப⁴꞉ ப்ரஜாபதி꞉ || 21 ||

அம்ருத்யுஸ்ஸர்வத்³ருக்ஸிம்ஹஸ்ஸந்தா⁴தா ஸந்தி⁴மான் ஸ்தி²ர꞉ |
அஜோ து³ர்மர்ஷணஶ்ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22 ||

கு³ருர்கு³ருதமோ தா⁴ம ஸத்யஸ்ஸத்யபராக்ரம꞉ |
நிமிஷோ(அ)நிமிஷஸ்ஸ்ரக்³வீ வாசஸ்பதிருதா³ரதீ⁴꞉ || 23 ||

அக்³ரணீர்க்³ராமணீ꞉ ஶ்ரீமாந்ந்யாயோ நேதா ஸமீரண꞉ |
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ஸஹஸ்ரபாத் || 24 ||

ஆவர்தனோ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்வ்ருதஸ்ஸம்ப்ரமர்த³ன꞉ |
அஹஸ்ஸம்வர்தகோ வஹ்நிரனிலோ த⁴ரணீத⁴ர꞉ || 25 ||

ஸுப்ரஸாத³꞉ ப்ரஸன்னாத்மா விஶ்வஸ்ருட்³விஶ்வபு⁴க்³விபு⁴꞉ |
ஸத்கர்தா ஸத்க்ருதஸ்ஸாது⁴ர்ஜஹ்னுர்நாராயணோ நர꞉ || 26 ||

அஸங்க்²யேயோ(அ)ப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்டஶ்ஶிஷ்டக்ருச்சு²சி꞉ |
ஸித்³தா⁴ர்த²ஸ்ஸித்³த⁴ஸங்கல்பஸ்ஸித்³தி⁴த³ஸ்ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ன꞉ || 27 ||

வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ⁴ விஷ்ணுர்வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோத³ர꞉ |
வர்த⁴னோ வர்த⁴மானஶ்ச விவிக்த꞉ ஶ்ருதிஸாக³ர꞉ || 28 ||

ஸுபு⁴ஜோ து³ர்த⁴ரோ வாக்³மீ மஹேந்த்³ரோ வஸுதோ³ வஸு꞉ |
நைகரூபோ ப்³ருஹத்³ரூப꞉ ஶிபிவிஷ்ட꞉ ப்ரகாஶன꞉ || 29 ||

ஓஜஸ்தேஜோ த்³யுதித⁴ர꞉ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபன꞉ |
ருத்³த⁴ஸ்ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ரஶ்சந்த்³ராம்ஶுர்பா⁴ஸ்கரத்³யுதி꞉ || 30 ||

அம்ருதாம்ஶூத்³ப⁴வோ பா⁴னு꞉ ஶஶபி³ந்து³ஸ்ஸுரேஶ்வர꞉ |
ஔஷத⁴ம் ஜக³தஸ்ஸேதுஸ்ஸத்யத⁴ர்மபராக்ரம꞉ || 31 ||

பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வந்நாத²꞉ பவன꞉ பாவனோ(அ)னல꞉ |
காமஹா காமக்ருத்காந்த꞉ காம꞉ காமப்ரத³꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 32 ||

யுகா³தி³க்ருத்³யுகா³வர்தோ நைகமாயோ மஹாஶன꞉ |
அத்³ருஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜித³னந்தஜித் || 33 ||

இஷ்டோ(அ)விஶிஷ்டஶ்ஶிஷ்டேஷ்ட꞉ ஶிக²ண்டீ³ நஹுஷோ வ்ருஷ꞉ |
க்ரோத⁴ஹா க்ரோத⁴க்ருத்கர்தா விஶ்வபா³ஹுர்மஹீத⁴ர꞉ || 34 ||

அச்யுத꞉ ப்ரதி²த꞉ ப்ராண꞉ ப்ராணதோ³ வாஸவானுஜ꞉ |
அபாம்நிதி⁴ரதி⁴ஷ்டா²னமப்ரமத்த꞉ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ || 35 ||

ஸ்கந்த³꞉ ஸ்கந்த³த⁴ரோ து⁴ர்யோ வரதோ³ வாயுவாஹன꞉ |
வாஸுதே³வோ ப்³ருஹத்³பா⁴னுராதி³தே³வ꞉ புரந்த³ர꞉ || 36 ||

அஶோகஸ்தாரணஸ்தார꞉ ஶூரஶ்ஶௌரிர்ஜனேஶ்வர꞉ |
அனுகூலஶ்ஶதாவர்த꞉ பத்³மீ பத்³மனிபே⁴க்ஷண꞉ || 37 ||

பத்³மநாபோ⁴(அ)ரவிந்தா³க்ஷ꞉ பத்³மக³ர்ப⁴ஶ்ஶரீரப்⁴ருத் |
மஹர்தி⁴ர்ருத்³தோ⁴ வ்ருத்³தா⁴த்மா மஹாக்ஷோ க³ருட³த்⁴வஜ꞉ || 38 ||

அதுலஶ்ஶரபோ⁴ பீ⁴மஸ்ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரி꞉ |
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிஞ்ஜய꞉ || 39 ||

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ³ ஹேதுர்தா³மோத³ரஸ்ஸஹ꞉ |
மஹீத⁴ரோ மஹாபா⁴கோ³ வேக³வானமிதாஶன꞉ || 40 ||

உத்³ப⁴வ꞉ க்ஷோப⁴ணோ தே³வ꞉ ஶ்ரீக³ர்ப⁴꞉ பரமேஶ்வர꞉ |
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா க³ஹனோ கு³ஹ꞉ || 41 ||

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தா²ன꞉ ஸம்ஸ்தா²ன꞉ ஸ்தா²னதோ³ த்⁴ருவ꞉ |
பரர்தி⁴꞉ பரமஸ்பஷ்டஸ்துஷ்ட꞉ புஷ்டஶ்ஶுபே⁴க்ஷண꞉ || 42 ||

ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோ³ நேயோ நயோ(அ)னய꞉ |
வீரஶ்ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² த⁴ர்மோ த⁴ர்மவிது³த்தம꞉ || 43 ||

வைகுண்ட²꞉ புருஷ꞉ ப்ராண꞉ ப்ராணத³꞉ ப்ரணவ꞉ ப்ருது²꞉ |
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஶ்ஶத்ருக்⁴னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோ⁴க்ஷஜ꞉ || 44 ||

ருதுஸ்ஸுத³ர்ஶன꞉ கால꞉ பரமேஷ்டீ² பரிக்³ரஹ꞉ |
உக்³ரஸ்ஸம்வத்ஸரோ த³க்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வத³க்ஷிண꞉ || 45 ||

விஸ்தாரஸ்ஸ்தா²வரஸ்தா²ணு꞉ ப்ரமாணம் பீ³ஜமவ்யயம் |
அர்தோ²(அ)னர்தோ² மஹாகோஶோ மஹாபோ⁴கோ³ மஹாத⁴ன꞉ || 46 ||

அநிர்விண்ணஸ்ஸ்த²விஷ்டோ² பூ⁴ர்த⁴ர்மயூபோ மஹாமக²꞉ |
நக்ஷத்ரனேமிர்நக்ஷத்ரீ க்ஷம꞉ க்ஷாமஸ்ஸமீஹன꞉ || 47 ||

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரதுஸ்ஸத்ரம் ஸதாங்க³தி꞉ |
ஸர்வத³ர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் || 48 ||

ஸுவ்ரதஸ்ஸுமுக²ஸ்ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸுகோ⁴ஷஸ்ஸுக²த³ஸ்ஸுஹ்ருத் |
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ⁴ வீரபா³ஹுர்விதா³ரண꞉ || 49 ||

ஸ்வாபனஸ்ஸ்வவஶோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைககர்மக்ருத் |
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்நக³ர்போ⁴ த⁴னேஶ்வர꞉ || 50 ||

த⁴ர்மகு³ப்³த⁴ர்மக்ருத்³த⁴ர்மீ ஸத³ஸத்க்ஷரமக்ஷரம் | [**ஸத³க்ஷரமஸத்க்ஷரம்**]
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஶுர்விதா⁴தா க்ருதலக்ஷண꞉ || 51 ||

க³ப⁴ஸ்தினேமிஸ்ஸத்த்வஸ்த²ஸ்ஸிம்ஹோ பூ⁴தமஹேஶ்வர꞉ |
ஆதி³தே³வோ மஹாதே³வோ தே³வேஶோ தே³வப்⁴ருத்³கு³ரு꞉ || 52 ||

உத்தரோ கோ³பதிர்கோ³ப்தா ஜ்ஞானக³ம்ய꞉ புராதன꞉ |
ஶரீரபூ⁴தப்⁴ருத்³போ⁴க்தா கபீந்த்³ரோ பூ⁴ரித³க்ஷிண꞉ || 53 ||

ஸோமபோ(அ)ம்ருதபஸ்ஸோம꞉ புருஜித்புருஸத்தம꞉ |
வினயோ ஜயஸ்ஸத்யஸந்தோ⁴ தா³ஶார்ஹஸ்ஸாத்த்வதாம்பதி꞉ || 54 ||

ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகுந்தோ³(அ)மிதவிக்ரம꞉ |
அம்போ⁴நிதி⁴ரனந்தாத்மா மஹோத³தி⁴ஶயோ(அ)ந்தக꞉ || 55 ||

அஜோ மஹார்ஹஸ்ஸ்வாபா⁴வ்யோ ஜிதாமித்ர꞉ ப்ரமோத³ன꞉ |
ஆனந்தோ³ நந்த³னோ நந்த³ஸ்ஸத்யத⁴ர்மா த்ரிவிக்ரம꞉ || 56 ||

மஹர்ஷி꞉ கபிலாசார்ய꞉ க்ருதஜ்ஞோ மேதி³னீபதி꞉ |
த்ரிபத³ஸ்த்ரித³ஶாத்⁴யக்ஷோ மஹாஶ்ருங்க³꞉ க்ருதாந்தக்ருத் || 57 ||

மஹாவராஹோ கோ³விந்த³ஸ்ஸுஷேண꞉ கனகாங்க³தீ³ |
கு³ஹ்யோ க³பீ⁴ரோ க³ஹனோ கு³ப்தஶ்சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ || 58 ||

வேதா⁴ஸ்ஸ்வாங்கோ³(அ)ஜித꞉ க்ருஷ்ணோ த்³ருட⁴ஸ்ஸங்கர்ஷணோ(அ)ச்யுத꞉ |
வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ꞉ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனா꞉ || 59 ||

ப⁴க³வான் ப⁴க³ஹா(ஆ)நந்தீ³ வனமாலீ ஹலாயுத⁴꞉ |
ஆதி³த்யோ ஜ்யோதிராதி³த்யஸ்ஸஹிஷ்ணுர்க³திஸத்தம꞉ || 60 ||

ஸுத⁴ன்வா க²ண்ட³பரஶுர்தா³ருணோ த்³ரவிணப்ரத³꞉ |
தி³விஸ்ப்ருக்ஸர்வத்³ருக்³வ்யாஸோ வாசஸ்பதிரயோநிஜ꞉ || 61 ||

த்ரிஸாமா ஸாமக³ஸ்ஸாம நிர்வாணம் பே⁴ஷஜம் பி⁴ஷக் |
ஸந்ந்யாஸக்ருச்ச²மஶ்ஶாந்தோ நிஷ்டா² ஶாந்தி꞉ பராயணம் || 62 ||

ஶுபா⁴ங்க³ஶ்ஶாந்தித³ஸ்ஸ்ரஷ்டா குமுத³꞉ குவலேஶய꞉ |
கோ³ஹிதோ கோ³பதிர்கோ³ப்தா வ்ருஷபா⁴க்ஷோ வ்ருஷப்ரிய꞉ || 63 ||

அநிவர்தீ நிவ்ருத்தாத்மா ஸங்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சி²வ꞉ |
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷா꞉ ஶ்ரீவாஸ꞉ ஶ்ரீபதி꞉ ஶ்ரீமதாம்வர꞉ || 64 ||

ஶ்ரீத³꞉ ஶ்ரீஶ꞉ ஶ்ரீநிவாஸ꞉ ஶ்ரீநிதி⁴꞉ ஶ்ரீவிபா⁴வன꞉ |
ஶ்ரீத⁴ர꞉ ஶ்ரீகர꞉ ஶ்ரேய꞉ ஶ்ரீமான் லோகத்ரயாஶ்ரய꞉ || 65 ||

ஸ்வக்ஷஸ்ஸ்வங்க³ஶ்ஶதானந்தோ³ நந்தி³ர்ஜ்யோதிர்க³ணேஶ்வர꞉ |
விஜிதாத்மா விதே⁴யாத்மா ஸத்கீர்திஶ்சி²ன்னஸம்ஶய꞉ || 66 ||

உதீ³ர்ணஸ்ஸர்வதஶ்சக்ஷுரனீஶஶ்ஶாஶ்வதஸ்தி²ர꞉ |
பூ⁴ஶயோ பூ⁴ஷணோ பூ⁴திர்விஶோகஶ்ஶோகநாஶன꞉ || 67 ||

அர்சிஷ்மானர்சித꞉ கும்போ⁴ விஶுத்³தா⁴த்மா விஶோத⁴ன꞉ |
அநிருத்³தோ⁴(அ)ப்ரதிரத²꞉ ப்ரத்³யும்னோ(அ)மிதவிக்ரம꞉ || 68 ||

காலனேமினிஹா வீரஶ்ஶௌரிஶ்ஶூரஜனேஶ்வர꞉ |
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶ꞉ கேஶவ꞉ கேஶிஹா ஹரி꞉ || 69 ||

காமதே³வ꞉ காமபால꞉ காமீ காந்த꞉ க்ருதாக³ம꞉ |
அநிர்தே³ஶ்யவபுர்விஷ்ணுர்வீரோ(அ)னந்தோ த⁴னஞ்ஜய꞉ || 70 ||

ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மக்ருத்³ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மவிவர்த⁴ன꞉ |
ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மீ ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய꞉ || 71 ||

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரக³꞉ |
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி꞉ || 72 ||

ஸ்தவ்யஸ்ஸ்தவப்ரியஸ்ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிஸ்ஸ்தோதா ரணப்ரிய꞉ |
பூர்ண꞉ பூரயிதா புண்ய꞉ புண்யகீர்திரநாமய꞉ || 73 ||

மனோஜவஸ்தீர்த²கரோ வஸுரேதா வஸுப்ரத³꞉ |
வஸுப்ரதோ³ வாஸுதே³வோ வஸுர்வஸுமனா ஹவி꞉ || 74 ||

ஸத்³க³திஸ்ஸத்க்ருதிஸ்ஸத்தா ஸத்³பூ⁴திஸ்ஸத்பராயண꞉ |
ஶூரஸேனோ யது³ஶ்ரேஷ்ட²ஸ்ஸந்நிவாஸஸ்ஸுயாமுன꞉ || 75 ||

பூ⁴தாவாஸோ வாஸுதே³வ꞉ ஸர்வாஸுநிலயோ(அ)னல꞉ |
த³ர்பஹா த³ர்பதோ³(அ)த்³ருப்தோ து³ர்த⁴ரோ(அ)தா²பராஜித꞉ || 76 ||

விஶ்வமூர்திர்மஹாமூர்திர்தீ³ப்தமூர்திரமூர்திமான் |
அனேகமூர்திரவ்யக்தஶ்ஶதமூர்திஶ்ஶதானன꞉ || 77 ||

ஏகோ நைகஸ்ஸ்தவ꞉ க꞉ கிம் யத்தத்பத³மனுத்தமம் |
லோகப³ந்து⁴ர்லோகநாதோ² மாத⁴வோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ || 78 ||

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ³ வராங்க³ஶ்சந்த³னாங்க³தீ³ |
வீரஹா விஷமஶ்ஶூன்யோ க்⁴ருதாஶீரசலஶ்சல꞉ || 79 ||

அமானீ மானதோ³ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்⁴ருத் |
ஸுமேதா⁴ மேத⁴ஜோ த⁴ன்யஸ்ஸத்யமேதா⁴ த⁴ராத⁴ர꞉ || 80 ||

தேஜோவ்ருஷோ த்³யுதித⁴ரஸ்ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வர꞉ |
ப்ரக்³ரஹோ நிக்³ரஹோ வ்யக்³ரோ நைகஶ்ருங்கோ³ க³தா³க்³ரஜ꞉ || 81 ||

சதுர்மூர்திஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்க³தி꞉ |
சதுராத்மா சதுர்பா⁴வஶ்சதுர்வேத³விதே³கபாத் || 82 ||

ஸமாவர்தோ(அ)நிவ்ருத்தாத்மா து³ர்ஜயோ து³ரதிக்ரம꞉ |
து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³மோ து³ர்கோ³ து³ராவாஸோ து³ராரிஹா || 83 ||

ஶுபா⁴ங்கோ³ லோகஸாரங்க³ஸ்ஸுதந்துஸ்தந்துவர்த⁴ன꞉ |
இந்த்³ரகர்மா மஹாகர்மா க்ருதகர்மா க்ருதாக³ம꞉ || 84 ||

உத்³ப⁴வஸ்ஸுந்த³ரஸ்ஸுந்தோ³ ரத்னநாப⁴ஸ்ஸுலோசன꞉ |
அர்கோ வாஜஸனஶ்ஶ்ருங்கீ³ ஜயந்தஸ்ஸர்வவிஜ்ஜயீ || 85 ||

ஸுவர்ணபி³ந்து³ரக்ஷோப்⁴யஸ்ஸர்வவாகீ³ஶ்வரேஶ்வர꞉ |
மஹாஹ்ரதோ³ மஹாக³ர்தோ மஹாபூ⁴தோ மஹாநிதி⁴꞉ || 86 ||

குமுத³꞉ குந்த³ர꞉ குந்த³꞉ பர்ஜன்ய꞉ பாவனோ(அ)னில꞉ |
அம்ருதாம்ஶோ(அ)ம்ருதவபுஸ்ஸர்வஜ்ஞஸ்ஸர்வதோமுக²꞉ || 87 ||

ஸுலப⁴ஸ்ஸுவ்ரதஸ்ஸித்³த⁴꞉ ஶத்ருஜிச்ச²த்ருதாபன꞉ |
ந்யக்³ரோதோ⁴து³ம்ப³ரோ(அ)ஶ்வத்த²ஶ்சாணூராந்த்⁴ரநிஷூத³ன꞉ || 88 ||

ஸஹஸ்ரார்சிஸ்ஸப்தஜிஹ்வஸ்ஸப்தைதா⁴ஸ்ஸப்தவாஹன꞉ |
அமூர்திரனகோ⁴(அ)சிந்த்யோ ப⁴யக்ருத்³ப⁴யநாஶன꞉ || 89 ||

அணுர்ப்³ருஹத்க்ருஶ꞉ ஸ்தூ²லோ கு³ணப்⁴ருந்நிர்கு³ணோ மஹான் |
அத்⁴ருத꞉ ஸ்வத்⁴ருதஸ்ஸ்வாஸ்த்²ய꞉ ப்ராக்³வம்ஶோ வம்ஶவர்த⁴ன꞉ || 90 ||

பா⁴ரப்⁴ருத்கதி²தோ யோகீ³ யோகீ³ஶஸ்ஸர்வகாமத³꞉ |
ஆஶ்ரம꞉ ஶ்ரமண꞉ க்ஷாம꞉ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹன꞉ || 91 ||

த⁴னுர்த⁴ரோ த⁴னுர்வேதோ³ த³ண்டோ³ த³மயிதா த³ம꞉ |
அபராஜிதஸ்ஸர்வஸஹோ நியந்தா நியமோ யம꞉ || 92 ||

ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விகஸ்ஸத்யஸ்ஸத்யத⁴ர்மபராயண꞉ |
அபி⁴ப்ராய꞉ ப்ரியார்ஹோ(அ)ர்ஹ꞉ ப்ரியக்ருத்ப்ரீதிவர்த⁴ன꞉ || 93 ||

விஹாயஸக³திர்ஜ்யோதிஸ்ஸுருசிர்ஹுதபு⁴க்³விபு⁴꞉ |
ரவிர்விலோசனஸ்ஸூர்யஸ்ஸவிதா ரவிலோசன꞉ || 94 ||

அனந்தோ ஹுதபு⁴க்³போ⁴க்தா ஸுக²தோ³ நைகஜோ(அ)க்³ரஜ꞉ |
அநிர்விண்ணஸ்ஸதா³மர்ஷீ லோகாதி⁴ஷ்டா²னமத்³பு⁴த꞉ || 95 ||

ஸனாத்ஸனாதனதம꞉ கபில꞉ கபிரவ்யய꞉ |
ஸ்வஸ்தித³ஸ்ஸ்வஸ்திக்ருத்ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபு⁴க்ஸ்வஸ்தித³க்ஷிண꞉ || 96 ||

அரௌத்³ர꞉ குண்ட³லீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஸன꞉ |
ஶப்³தா³திக³ஶ்ஶப்³த³ஸஹ꞉ ஶிஶிரஶ்ஶர்வரீகர꞉ || 97 ||

அக்ரூர꞉ பேஶலோ த³க்ஷோ த³க்ஷிண꞉ க்ஷமிணாம்வர꞉ |
வித்³வத்தமோ வீதப⁴ய꞉ புண்யஶ்ரவணகீர்தன꞉ || 98 ||

உத்தாரணோ து³ஷ்க்ருதிஹா புண்யோ து³ஸ்ஸ்வப்னநாஶன꞉ |
வீரஹா ரக்ஷணஸ்ஸந்தோ ஜீவனம் பர்யவஸ்தி²த꞉ || 99 ||

அனந்தரூபோ(அ)னந்தஶ்ரீர்ஜிதமன்யுர்ப⁴யாபஹ꞉ |
சதுரஶ்ரோ க³பீ⁴ராத்மா விதி³ஶோ வ்யாதி³ஶோ தி³ஶ꞉ || 100 ||

அநாதி³ர்பூ⁴ர்பு⁴வோ லக்ஷ்மீஸ்ஸுவீரோ ருசிராங்க³த³꞉ |
ஜனனோ ஜனஜன்மாதி³ர்பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம꞉ || 101 ||

ஆதா⁴ரநிலயோ தா⁴தா புஷ்பஹாஸ꞉ ப்ரஜாக³ர꞉ |
ஊர்த்⁴வக³ஸ்ஸத்பதா²சார꞉ ப்ராணத³꞉ ப்ரணவ꞉ பண꞉ || 102 ||

ப்ரமாணம் ப்ராணநிலய꞉ ப்ராணப்⁴ருத்ப்ராணஜீவன꞉ |
தத்த்வம் தத்த்வவிதே³காத்மா ஜன்மம்ருத்யுஜராதிக³꞉ || 103 ||

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஸ்ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ꞉ |
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞவாஹன꞉ || 104 ||

யஜ்ஞப்⁴ருத்³யஜ்ஞக்ருத்³யஜ்ஞீ யஜ்ஞபு⁴க்³யஜ்ஞஸாத⁴ன꞉ |
யஜ்ஞாந்தக்ருத்³யஜ்ஞகு³ஹ்யமன்னமந்நாத³ ஏவ ச || 105 ||

ஆத்மயோநிஸ்ஸ்வயஞ்ஜாதோ வைகா²னஸ்ஸாமகா³யன꞉ |
தே³வகீநந்த³னஸ்ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶ꞉ பாபநாஶன꞉ || 106 ||

ஶங்க²ப்⁴ருன்னந்த³கீ சக்ரீ ஶார்ங்க³த⁴ன்வா க³தா³த⁴ர꞉ |
ரதா²ங்க³பாணிரக்ஷோப்⁴யஸ்ஸர்வப்ரஹரணாயுத⁴꞉ || 107 ||
ஶ்ரீஸர்வப்ரஹரணாயுத⁴ ஓம் நம இதி |

வனமாலீ க³தீ³ ஶார்ங்கீ³ ஶங்கீ² சக்ரீ ச நந்த³கீ |
ஶ்ரீமாந்நாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதே³வோ(அ)பி⁴ரக்ஷது || 108 ||
[** ஶ்ரீ வாஸுதே³வோ(அ)பி⁴ரக்ஷது ஓம் நம இதி | **]

|| உத்தரபீடி²கா ||

ஶ்ரீ பீ⁴ஷ்ம உவாச |
இதீத³ம் கீர்தனீயஸ்ய கேஶவஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தி³வ்யாநாமஶேஷேண ப்ரகீர்திதம் || 1 ||

ய இத³ம் ஶ்ருணுயாந்நித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத் |
நா(அ)ஶுப⁴ம் ப்ராப்னுயாத்கிஞ்சித்ஸோ(அ)முத்ரேஹ ச மானவ꞉ || 2 ||

வேதா³ந்தகோ³ ப்³ராஹ்மணஸ்ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ ப⁴வேத் |
வைஶ்யோ த⁴னஸம்ருத்³த⁴ஸ்ஸ்யாச்சூ²த்³ரஸ்ஸுக²மவாப்னுயாத் || 3 ||

த⁴ர்மார்தீ² ப்ராப்னுயாத்³த⁴ர்மமர்தா²ர்தீ² சார்த²மாப்னுயாத் |
காமானவாப்னுயாத்காமீ ப்ரஜார்தீ² சாப்னுயாத்ப்ரஜா꞉ || 4 ||

ப⁴க்திமான் யஸ்ஸதோ³த்தா²ய ஶுசிஸ்தத்³க³தமானஸ꞉ |
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதே³வஸ்ய னாம்நாமேதத்ப்ரகீர்தயேத் || 5 ||

யஶ꞉ ப்ராப்னோதி விபுலம் யாதி ப்ராதா⁴ன்யமேவ ச |
அசலாம் ஶ்ரியமாப்னோதி ஶ்ரேய꞉ ப்ராப்னோத்யனுத்தமம் || 6 ||

ந ப⁴யம் க்வசிதா³ப்னோதி வீர்யம் தேஜஶ்ச விந்த³தி |
ப⁴வத்யரோகோ³ த்³யுதிமான்ப³லரூபகு³ணான்வித꞉ || 7 ||

ரோகா³ர்தோ முச்யதே ரோகா³த்³ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் |
ப⁴யான்முச்யேத பீ⁴தஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபத³꞉ || 8 ||

து³ர்கா³ண்யதிதரத்யாஶு புருஷ꞉ புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவந்நாமஸஹஸ்ரேண நித்யம் ப⁴க்திஸமன்வித꞉ || 9 ||

வாஸுதே³வாஶ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதே³வபராயண꞉ |
ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா யாதி ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் || 10 ||

ந வாஸுதே³வப⁴க்தாநாமஶுப⁴ம் வித்³யதே க்வசித் |
ஜன்மம்ருத்யுஜராவ்யாதி⁴ப⁴யம் நைவோபஜாயதே || 11 ||

இமம் ஸ்தவமதீ⁴யான꞉ ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸமன்வித꞉ |
யுஜ்யேதாத்மா ஸுக²க்ஷாந்தி ஶ்ரீத்⁴ருதிஸ்ம்ருதிகீர்திபி⁴꞉ || 12 ||

ந க்ரோதோ⁴ ந ச மாத்ஸர்யம் ந லோபோ⁴ நாஶுபா⁴மதி꞉ |
ப⁴வந்தி க்ருத புண்யானாம் ப⁴க்தானாம் புருஷோத்தமே || 13 ||

த்³யௌஸ்ஸசந்த்³ரார்கநக்ஷத்ரம் க²ம் தி³ஶோ பூ⁴ர்மஹோத³தி⁴꞉ |
வாஸுதே³வஸ்ய வீர்யேண வித்⁴ருதானி மஹாத்மன꞉ || 14 ||

ஸ ஸுராஸுரக³ந்த⁴ர்வம் ஸயக்ஷோரக³ராக்ஷஸம் |
ஜக³த்³வஶே வர்ததேத³ம் க்ருஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம் || 15 ||

இந்த்³ரியாணி மனோ பு³த்³தி⁴ஸ்ஸத்த்வம் தேஜோ ப³லம் த்⁴ருதி꞉ |
வாஸுதே³வாத்மகான்யாஹு꞉ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச || 16 ||

ஸர்வாக³மாநாமாசார꞉ ப்ரத²மம் பரிகல்பித꞉ |
ஆசாரப்ரப⁴வோ த⁴ர்மோ த⁴ர்மஸ்ய ப்ரபு⁴ரச்யுத꞉ || 17 ||

ருஷய꞉ பிதரோ தே³வா மஹாபூ⁴தானி தா⁴தவ꞉ |
ஜங்க³மாஜங்க³மம் சேத³ம் ஜக³ந்நாராயணோத்³ப⁴வம் || 18 ||

யோகோ³ ஜ்ஞானம் ததா² ஸாங்க்²யம் வித்³யாஶ்ஶில்பாதி³ கர்ம ச |
வேதா³ஶ்ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத்ஸர்வம் ஜனார்த³னாத் || 19 ||

ஏகோ விஷ்ணுர்மஹத்³பூ⁴தம் ப்ருத²க்³பூ⁴தான்யனேகஶ꞉ |
த்ரீன்லோகான்வ்யாப்ய பூ⁴தாத்மா பு⁴ங்க்தே விஶ்வபு⁴க³வ்யய꞉ || 20 ||

இமம் ஸ்தவம் ப⁴க³வதோ விஷ்ணோர்வ்யாஸேன கீர்திதம் |
படே²த்³ய இச்சே²த்புருஷ꞉ ஶ்ரேய꞉ ப்ராப்தும் ஸுகா²னி ச || 21 ||

விஶ்வேஶ்வரமஜம் தே³வம் ஜக³த꞉ ப்ரபு⁴மவ்யயம் |
ப⁴ஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ந தே யாந்தி பராப⁴வம் || 22 ||
ந தே யாந்தி பராப⁴வம் ஓம் நம இதி |

அர்ஜுன உவாச |
பத்³மபத்ரவிஶாலாக்ஷ பத்³மநாப⁴ ஸுரோத்தம |
ப⁴க்தாநாமனுரக்தானாம் த்ராதா ப⁴வ ஜனார்த³ன || 23 ||

ஶ்ரீ ப⁴க³வானுவாச |
யோ மாம் நாமஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்ச²தி பாண்ட³வ |
ஸோ(அ)ஹமேகேன ஶ்லோகேன ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய꞉ || 24 ||
ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய ஓம் நம இதி |

வ்யாஸ உவாச |
வாஸநாத்³வாஸுதே³வஸ்ய வாஸிதம் தே ஜக³த்த்ரயம் |
ஸர்வபூ⁴தநிவாஸோ(அ)ஸி வாஸுதே³வ நமோ(அ)ஸ்து தே || 25 ||
ஶ்ரீ வாஸுதே³வ நமோ(அ)ஸ்துத ஓம் நம இதி |

பார்வத்யுவாச |
கேனோபாயேன லகு⁴னா விஷ்ணோர்நாமஸஹஸ்ரகம் |
பட்²யதே பண்டி³தைர்நித்யம் ஶ்ரோதுமிச்சா²ம்யஹம் ப்ரபோ⁴ || 26 ||

ஈஶ்வர உவாச |
ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே |
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே || 27 ||
ஶ்ரீராமநாம வரானன ஓம் நம இதி |

ப்³ரஹ்மோவாச |
நமோ(அ)ஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே
ஸஹஸ்ரபாதா³க்ஷிஶிரோருபா³ஹவே |
ஸஹஸ்ரனாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே
ஸஹஸ்ரகோடீயுக³தா⁴ரிணே நம꞉ || 28 ||
ஸஹஸ்ரகோடீயுக³தா⁴ரிணே ஓம் நம இதி |

ஸஞ்ஜய உவாச |
யத்ர யோகே³ஶ்வர꞉ க்ருஷ்ணோ யத்ர பார்தோ² த⁴னுர்த⁴ர꞉ |
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூ⁴திர்த்⁴ருவா நீதிர்மதிர்மம || 29 ||

ஶ்ரீ ப⁴க³வானுவாச |
அனன்யாஶ்சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா꞉ பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் நித்யாபி⁴யுக்தானாம் யோக³க்ஷேமம் வஹாம்யஹம் || 30 ||

பரித்ராணாய ஸாதூ⁴னாம் விநாஶாய ச து³ஷ்க்ருதாம் |
த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பனார்தா²ய ஸம்ப⁴வாமி யுகே³ யுகே³ || 31 ||

ஆர்தா விஷண்ணாஶ்ஶிதி²லாஶ்ச பீ⁴தா꞉
கோ⁴ரேஷு ச வ்யாதி⁴ஷு வர்தமானா꞉ |
ஸங்கீர்த்ய நாராயணஶப்³த³மாத்ரம்
விமுக்தது³꞉கா²ஸ்ஸுகி²னோ ப⁴வந்தி || 32 ||

[** அதி⁴கஶ்லோகா꞉ –
யத³க்ஷர பத³ப்⁴ரஷ்டம் மாத்ராஹீனம் து யத்³ப⁴வேத் |
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தே³வ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ||

காயேன வாசா மனஸேந்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாத்மனா வா ப்ரக்ருதேஸ்ஸ்வபா⁴வாத் |
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ||
**]

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஶதஸஹஸ்ரிகாயாம் ஸம்ஹிதாயாம் வையாஸிக்யாம் அனுஶாஸனபர்வாந்தர்க³த அனுஶாஸனிகபர்வணி மோக்ஷத⁴ர்மே பீ⁴ஷ்ம யுதி⁴ஷ்டி²ர ஸம்வாதே³ ஶ்ரீ விஷ்ணோர்தி³வ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் நாம ஏகோனபஞ்சாஶத³தி⁴கஶததமோ(அ)த்⁴யாய꞉ |

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ||


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: