Sri Vamana Stotram 2 – ஶ்ரீ வாமன ஸ்தோத்ரம் 2


அதி³திருவாச –
நமஸ்தே தே³வதே³வேஶ ஸர்வவ்யாபிஞ்ஜனார்த³ன |
ஸத்த்வாதி³கு³ணபே⁴தே³ன லோகவ்யாபாரகாரணே || 1 ||

நமஸ்தே ப³ஹுரூபாய அரூபாய நமோ நம꞉ |
ஸர்வைகாத்³பு⁴தரூபாய நிர்கு³ணாய கு³ணாத்மனே || 2 ||

நமஸ்தே லோகனாதா²ய பரமஜ்ஞானரூபிணே |
ஸத்³ப⁴க்தஜனவாத்ஸல்யஶீலினே மங்க³ளாத்மனே || 3 ||

யஸ்யாவதாரரூபாணி ஹ்யர்சயந்தி முனீஶ்வரா꞉ |
தமாதி³புருஷம் தே³வம் நமாமீஷ்டார்த²ஸித்³த⁴யே || 4 ||

யம் ந ஜானந்தி ஶ்ருதயோ யம் ந ஜாயந்தி ஸூரய꞉ |
தம் நமாமி ஜக³த்³தே⁴தும் மாயினம் தமமாயினம் || 5 ||

யஸ்யாவலோகனம் சித்ரம் மாயோபத்³ரவவாரணம் |
ஜக³த்³ரூபம் ஜக³த்பாலம் தம் வந்தே³ பத்³மஜாத⁴வம் || 6 ||

யோ தே³வஸ்த்யக்தஸங்கா³னாம் ஶாந்தானாம் கருணார்ணவ꞉ |
கரோதி ஹ்யாத்மனா ஸங்க³ம் தம் வந்தே³ ஸங்க³வர்ஜிதம் || 7 ||

யத்பாதா³ப்³ஜஜலக்லின்னஸேவாரஞ்ஜிதமஸ்தகா꞉ |
அவாபு꞉ பரமாம் ஸித்³தி⁴ம் தம் வந்தே³ ஸர்வவந்தி³தம் || 8 ||

யஜ்ஞேஶ்வரம் யஜ்ஞபு⁴ஜம் யஜ்ஞகர்மஸுனிஷ்டி²தம் |
நமாமி யஜ்ஞப²லத³ம் யஜ்ஞகர்மப்ரபோ⁴த³கம் || 9 ||

அஜாமிளோ(அ)பி பாபாத்மா யன்னாமோச்சாரணாத³னு |
ப்ராப்தவான்பரமம் தா⁴ம தம் வந்தே³ லோகஸாக்ஷிணம் || 10 ||

ப்³ரஹ்மாத்³யா அபி யே தே³வா யன்மாயாபாஶயந்த்ரிதா꞉ |
ந ஜானந்தி பரம் பா⁴வம் தம் வந்தே³ ஸர்வனாயகம் || 11 ||

ஹ்ருத்பத்³மனிலயோ(அ)ஜ்ஞானாம் தூ³ரஸ்த² இவ பா⁴தி ய꞉ |
ப்ரமாணாதீதஸத்³பா⁴வம் தம் வந்தே³ ஜ்ஞானஸாக்ஷிணம் || 12 ||

யன்முகா²த்³ப்³ராஹ்மணோ ஜாதோ பா³ஹுப்⁴ய꞉ க்ஷத்ரியோ(அ)ஜனி |
ததை²வ ஊருதோ வைஶ்யா꞉ பத்³ப்⁴யாம் ஶூத்³ரோ அஜாயத || 13 ||

மனஸஶ்சந்த்³ரமா ஜாதோ ஜாத꞉ ஸூர்யஶ்ச சக்ஷுஷ꞉ |
முகா²தி³ந்த்³ரஶ்சா(அ)க்³னிஶ்ச ப்ராணாத்³வாயுரஜாயத || 14 ||

த்வமிந்த்³ர꞉ பவன꞉ ஸோமஸ்த்வமீஶானஸ்த்வமந்தக꞉ |
த்வமக்³னிர்னிர்ருதிஶ்சைவ வருணஸ்த்வம் தி³வாகர꞉ || 15 ||

தே³வாஶ்ச ஸ்தா²வராஶ்சைவ பிஶாசாஶ்சைவ ராக்ஷஸா꞉ |
கி³ரய꞉ ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வா நத்³யோ பூ⁴மிஶ்ச ஸாக³ரா꞉ || 16 ||

த்வமேவ ஜக³தாமீஶோ யன்னாமாஸ்தி பராத்பர꞉ |
த்வத்³ரூபமகி²லம் தஸ்மாத்புத்ரான்மே பாஹி ஶ்ரீஹரே || 17 ||

இதி ஸ்துத்வா தே³வதா⁴த்ரீ தே³வம் நத்வா புன꞉ புன꞉ |
உவாச ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா ஹர்ஷாஶ்ருக்ஷாலிதஸ்தனீ || 18 ||

அனுக்³ராஹ்யாஸ்மி தே³வேஶ ஹரே ஸர்வாதி³காரண |
அகண்டகஶ்ரியம் தே³ஹி மத்ஸுதானாம் தி³வௌகஸாம் || 19 ||

அந்தர்யாமின் ஜக³த்³ரூப ஸர்வபூ⁴த பரேஶ்வர |
தவாஜ்ஞாதம் கிமஸ்தீஹ கிம் மாம் மோஹயஸி ப்ரபோ⁴ || 20 ||

ததா²பி தவ வக்ஷ்யாமி யன்மே மனஸி வர்ததே |
வ்ருதா²புத்ராஸ்மி தே³வேஶ ரக்ஷோபி⁴꞉ பரிபீடி³தா || 21 ||

ஏதன்ன ஹந்துமிச்சா²மி மத்ஸுதா தி³திஜா யத꞉ |
தானஹத்வா ஶ்ரியம் தே³ஹி மத்ஸுதானாமுவாச ஸா || 22 ||

இத்யுக்தோ தே³வதே³வஸ்து புன꞉ ப்ரீதிமுபாக³த꞉ |
உவாச ஹர்ஷயன்ஸாத்⁴வீம் க்ருபயா(அ)பி⁴ பரிப்லுத꞉ || 23 ||

ஶ்ரீ ப⁴க³வானுவாச |
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தே³வி ப⁴த்³ரம் தே ப⁴விஷ்யாமி ஸுதஸ்தவ |
யத꞉ ஸபத்னீதனயேஷ்வபி வாத்ஸல்யஶாலினீ || 24 ||

த்வயா ச மே க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் பட²ந்தி பு⁴வி மானவா꞉ |
தேஷாம் புத்ரோ த⁴னம் ஸம்பன்ன ஹீயந்தே கதா³சன || 25 ||

அந்தே மத்பத³மாப்னோதி யத்³விஷ்ணோ꞉ பரமம் ஶுப⁴ம் |

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே ஶ்ரீ வாமன ஸ்தோத்ரம் |


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: