Sri Sudarshana Kavacham 3 – ஶ்ரீ ஸுத³ர்ஶந கவசம் – 3


அஸ்ய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶநகவசமஹாமந்த்ரஸ்ய நாராயண ருஷி꞉ ஶ்ரீஸுத³ர்ஶநோ தே³வதா கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ து³ஷ்டம் தா³ரயதீதி கீலகம், ஹந ஹந த்³விஷ இதி பீ³ஜம், ஸர்வஶத்ருக்ஷயார்தே² ஸுத³ர்ஶநஸ்தோத்ரபாடே² விநியோக³꞉ ॥

ருஷ்யாதி³ ந்யாஸ꞉ –
ஓம் நாராயண ருஷயே நம꞉ ஶிரஸி ।
ஓம் கா³யத்ரீ ச²ந்த³ஸே நம꞉ முகே² ।
ஓம் து³ஷ்டம் தா³ரயதீதி கீலகாய நம꞉ ஹ்ருத³யே ।
ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் த்³விஷ இதி பீ³ஜாய நம꞉ கு³ஹ்யே ।
ஓம் ஸுத³ர்ஶநே ஜ்வலத்பாவகஸங்காஶேதி கீலகாய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ ।
கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் நாராயணருஷயே நம꞉ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் கா³யத்ரீச²ந்த³ஸே நம꞉ தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் து³ஷ்டம் தா³ரயதீதி கீலகாய நம꞉ மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் த்³விஷ இதி பீ³ஜாய நம꞉ அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶத்ருக்ஷயார்தே² ஶ்ரீஸுத³ர்ஶநதே³வதேதி கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் நாராயணருஷயே நம꞉ ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் கா³யத்ரீச²ந்த³ஸே நம꞉ ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் து³ஷ்டம் தா³ரயதீதி கீலகாய நம꞉ ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் த்³விஷ இதி பீ³ஜாய நம꞉ கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஸுத³ர்ஶந ஜ்வலத்பாவகஸங்காஶேதி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஸர்வஶத்ருக்ஷயார்தே² ஸுத³ர்ஶநதே³வதேதி அஸ்த்ராய ப²ட் ।

அத² த்⁴யாநம் –
ஸுத³ர்ஶநம் மஹாவேக³ம் கோ³விந்த³ஸ்ய ப்ரியாயுத⁴ம் ।
ஜ்வலத்பாவகஸங்காஶம் ஸர்வஶத்ருவிநாஶநம் ॥ 1 ॥

க்ருஷ்ணப்ராப்திகரம் ஶஶ்வத்³ப⁴க்தாநாம் ப⁴யப⁴ஞ்ஜநம் ।
ஸங்க்³ராமே ஜயத³ம் தஸ்மாத்³த்⁴யாயேதே³வம் ஸுத³ர்ஶநம் ॥ 2 ॥

அத² மந்த்ர꞉ –
ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் நமோ ப⁴க³வதே போ⁴ போ⁴ ஸுத³ர்ஶநசக்ர து³ஷ்டம் தா³ரய தா³ரய து³ரிதம் ஹந ஹந பாபம் மத² மத² ஆரோக்³யம் குரு குரு ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥

அத² கவசம் –
ஸுத³ர்ஶநமஹாமந்த்ரம் வல்லபே⁴ந ப்ரகாஶிதம் ।
வைஷ்ணவாநாம் ஹி ரக்ஷார்த²ம் வைஷ்ணவாநாம் ஹிதாய ச ।
யந்த்ரமத்⁴யே நிரூப்யம் ச சக்ராகாரம் ச லிக்²யதே ॥ 1 ॥

உத்தராக³ர்ப⁴ரக்ஷீ ச பரீக்ஷிதஹிதே ரத꞉ ।
ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவாரணம் சைவ ப⁴க்தாநாம் ப⁴யநாஶநம் ॥ 2 ॥

வத⁴ம் ச து³ஷ்டதை³த்யாநாம் க²ண்ட³ம் க²ண்ட³ம் ச காரக꞉ ।
வைஷ்ணவாநாம் ஹிதார்தா²ய சக்ரம் தா⁴ரயதே ஹரி꞉ ॥ 3 ॥

பீதாம்ப³ர꞉ பரப்³ரஹ்ம வநமாலீ க³தா³த⁴ர꞉ ।
கோடிகந்த³ர்பலாவண்யோ கோ³பீநாம் ப்ராணதா³யக꞉ ॥ 4 ॥

ஶ்ரீவல்லப⁴꞉ க்ருபாநாதோ² கி³ரீந்த்³ர꞉ ஶத்ருமர்த³ந꞉ ।
தா³வாக்³நித³ர்பஹர்தா ச கோ³பீப⁴யநிவாரக꞉ ॥ 5 ॥

கோ³பாலோ கோ³பகந்யாபி⁴꞉ ஸமாவ்ருத்தோ(அ)தி⁴திஷ்ட²தே ।
வித்³வஜ்ஜநப்ரகாஶீ ச ராமக்ருஷ்ணஜக³ந்மய꞉ ॥ 6 ॥

கோ³கோ³பிகாஶதாகீர்ணோ வேணுவாத³நதத்பர꞉ ।
காமரூபீ கலாவாம்ஶ்ச காமிநாம் காமதோ³ விபு⁴꞉ ॥ 7 ॥

மந்மதோ² மது²ராநாதோ² மாத⁴வோ மகரத்⁴வஜ꞉ ।
ஶ்ரீத⁴ர꞉ ஶ்ரீகர꞉ ஶ்ரீஶ꞉ ஶ்ரீநிவாஸ꞉ ஸதாம் க³தி꞉ ॥ 8 ॥

பூ⁴தீஶோ பூ⁴திதோ³ விஷ்ணுர்பூ⁴த⁴ரோ பூ⁴தபா⁴வந꞉ ।
ஸர்வது³꞉க²ஹரோ வீரோ து³ஷ்டதா³நவநாஶந꞉ ॥ 9 ॥

ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹோ மஹாவிஷ்ணு꞉ மஹாதி³த்யஶ்ச தேஜஸ꞉ ।
வாதி³நாம் த³யயா நித்யம் ப்ரணவோ ஜ்யோதிரூபக꞉ ॥ 10 ॥

பா⁴நுகோடிப்ரகாஶீ ச நிஶ்சிதார்த²ஸ்வரூபக꞉ ।
ப⁴க்தப்ரிய꞉ பத்³மநேத்ரோ ப⁴க்தாநாம் வாஞ்சி²தப்ரத³꞉ ॥ 11 ॥

ஹ்ருதி³ க்ருஷ்ணோ முகே² க்ருஷ்ணோ நேத்ரே க்ருஷ்ண ஸ்வரூபக꞉ ।
ப⁴க்திப்ரியஶ்ச ஶ்ரீக்ருஷ்ண꞉ ஸர்வம் க்ருஷ்ணமயம் ஜக³த் ॥ 12 ॥

காலம்ருத்யு꞉ யமாஹூதோ பூ⁴தப்ரேதோ ந த்³ருஶ்யதே ।
பிஶாசா ராக்ஷஸாஶ்சைவ ஹ்ருதி³ரோகா³ஶ்ச தா³ருணா꞉ ॥ 13 ॥

பூ⁴சரா꞉ கே²சரா꞉ ஸர்வே டா³கிநீ ஶாகிநீ ததா² ।
நாடகம் சேடகம் சைவ ச²லம் சி²த்³ரம் ந த்³ருஶ்யதே ॥ 14 ॥

அகாலே மரணம் தஸ்ய ஶோகது³꞉க²ம் ந லப்⁴யதே ।
ஸர்வவிக்⁴நா꞉ க்ஷயம் யாந்தி ரக்ஷ மாம் கோ³பிகாப்ரிய ॥ 15 ॥

ப⁴யம் தா³வாக்³நி சோராணாம் விக்³ரஹே ராஜஸங்கடே ।
வ்யாளவ்யாக்⁴ரமஹாஶத்ருவைரிப³ந்தோ⁴ ந லப்⁴யதே ॥ 16 ॥

ஆதி⁴வ்யாதி⁴ஹரம் சைவ க்³ரஹபீடா³விநாஶநம் ।
ஸங்க்³ராமே ச ஜயம் தஸ்மாத் த்⁴யாயேத்³தே³வம் ஸுத³ர்ஶநம் ॥ 17 ॥

இமாந் ஸப்தத³ஶஶ்லோகாந் யந்த்ரமத்⁴யே லிகே²த்து ய꞉ ।
வம்ஶவ்ருத்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய ஶ்ரோதா ச ப²லமாப்நுயாத் ॥ 18 ॥

ஸுத³ர்ஶநமித³ம் யந்த்ரம் லப⁴தே ஜயமங்க³ளம் ।
ஸர்வபாபஹரம் க்ருஷ்ண த்வாமஹம் ஶரணம் க³த꞉ ॥ 19 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³வல்லபா⁴சார்யசரண விரசிதம் ஶ்ரீ ஸுத³ர்ஶந கவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஸுத³ர்ஶந ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed