Sri Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் – பூர்வபீடி²கா


பூர்வபீடி²கா ॥

வாஸுதே³வ உவாச ।
தத꞉ ஸ ப்ரயதோ பூ⁴த்வா மம தாத யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ராஹ விப்ரர்ஷிர்நாமஸங்க்³ரஹமாதி³த꞉ ॥ 1 ॥

உபமந்யுருவாச ।
ப்³ரஹ்மப்ரோக்தைர்ருஷிப்ரோக்தைர்வேத³வேதா³ங்க³ஸம்ப⁴வை꞉ ।
ஸர்வலோகேஷு விக்²யாதம் ஸ்துத்யம் ஸ்தோஷ்யாமி நாமபி⁴꞉ ॥ 2 ॥

மஹத்³பி⁴ர்விஹிதை꞉ ஸத்யை꞉ ஸித்³தை⁴꞉ ஸர்வார்த²ஸாத⁴கை꞉ ।
ருஷிணா தண்டி³நா ப⁴க்த்யா க்ருதைர்வேத³க்ருதாத்மநா ॥ 3 ॥

யதோ²க்தை꞉ ஸாது⁴பி⁴꞉ க்²யாதைர்முநிபி⁴ஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி⁴꞉ ।
ப்ரவரம் ப்ரத²மம் ஸ்வர்க்³யம் ஸர்வபூ⁴தஹிதம் ஶுப⁴ம் ॥ 4 ॥

ஶ்ருதை꞉ ஸர்வத்ர ஜக³தி ப்³ரஹ்மலோகாவதாரிதை꞉ ।
ஸத்யைஸ்தத்பரமம் ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மப்ரோக்தம் ஸநாதநம் ॥ 5 ॥

வக்ஷ்யே யது³குலஶ்ரேஷ்ட² ஶ்ருணுஷ்வாவஹிதோ மம ।
வரயைநம் ப⁴வம் தே³வம் ப⁴க்தஸ்த்வம் பரமேஶ்வரம் ॥ 6 ॥

தேந தே ஶ்ராவயிஷ்யாமி யத்தத்³ப்³ரஹ்ம ஸநாதநம் ।
ந ஶக்யம் விஸ்தராத்க்ருத்ஸ்நம் வக்தும் ஸர்வஸ்ய கேநசித் ॥ 7 ॥

யுக்தேநாபி விபூ⁴தீநாமபி வர்ஷஶதைரபி ।
யஸ்யாதி³ர்மத்⁴யமந்தம் ச ஸுரைரபி ந க³ம்யதே ॥ 8 ॥

கஸ்தஸ்ய ஶக்நுயாத்³வக்தும் கு³ணான் கார்த்ஸ்ந்யேந மாத⁴வ ।
கிம் து தே³வஸ்ய மஹத꞉ ஸங்க்ஷிப்தார்த²பதா³க்ஷரம் ॥ 9 ॥

ஶக்திதஶ்சரிதம் வக்ஷ்யே ப்ரஸாதா³த்தஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
அப்ராப்ய து ததோ(அ)நுஜ்ஞாம் ந ஶக்ய꞉ ஸ்தோதுமீஶ்வர꞉ ॥ 10 ॥

யதா³ தேநாப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ஸ்துதோ வை ஸ ததா³ மயா ।
அநாதி³நித⁴நஸ்யாஹம் ஜக³த்³யோநேர்மஹாத்மந꞉ ॥ 11 ॥

நாம்நாம் கிஞ்சித்ஸமுத்³தே³ஶம் வக்ஷ்யாம்யவ்யக்தயோநிந꞉ ।
வரத³ஸ்ய வரேண்யஸ்ய விஶ்வரூபஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 12 ॥

ஶ்ருணு நாம்நாம் ச யம் க்ருஷ்ண யது³க்தம் பத்³மயோநிநா ।
த³ஶநாமஸஹஸ்ராணி யாந்யாஹ ப்ரபிதாமஹ꞉ ॥ 13 ॥

தாநி நிர்மத்²ய மநஸா த³த்⁴நோ க்⁴ருதமிவோத்³த்⁴ருதம் ।
கி³ரே꞉ ஸாரம் யதா² ஹேம புஷ்பஸாரம் யதா² மது⁴ ॥ 14 ॥

க்⁴ருதாத்ஸாரம் யதா² மண்ட³ஸ்ததை²தத்ஸாரமுத்³த்⁴ருதம் ।
ஸர்வபாபாபஹமித³ம் சதுர்வேத³ஸமந்விதம் ॥ 15 ॥

ப்ரயத்நேநாதி⁴க³ந்தவ்யம் தா⁴ர்யம் ச ப்ரயதாத்மநா ।
மாங்க³ல்யம் பௌஷ்டிகம் சைவ ரக்ஷோக்⁴நம் பாவநம் மஹத் ॥ 16 ॥

இத³ம் ப⁴க்தாய தா³தவ்யம் ஶ்ரத்³த³தா⁴நாஸ்திகாய ச ।
நாஶ்ரத்³த³தா⁴நரூபாய நாஸ்திகாயாஜிதாத்மநே ॥ 17 ॥

யஶ்சாப்⁴யஸூயதே தே³வம் காரணாத்மாநமீஶ்வரம் ।
ஸ க்ருஷ்ண நரகம் யாதி ஸஹ பூர்வை꞉ ஸஹாத்மஜை꞉ ॥ 18 ॥

இத³ம் த்⁴யாநமித³ம் யோக³மித³ம் த்⁴யேயமநுத்தமம் ।
இத³ம் ஜப்யமித³ம் ஜ்ஞாநம் ரஹஸ்யமித³முத்தமம் ॥ 19 ॥

யம் ஜ்ஞாத்வா அந்தகாலேபி க³ச்சே²த பரமாம் க³திம் ।
பவித்ரம் மங்க³ளம் மேத்⁴யம் கல்யாணமித³முத்தமம் ॥ 20 ॥

இத³ம் ப்³ரஹ்மா புரா க்ருத்வா ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ ।
ஸர்வ ஸ்தவாநாம் ராஜத்வே தி³வ்யாநாம் ஸமகல்பயத் ॥ 21 ॥

ததா³ ப்ரப்⁴ருதி சைவாயமீஶ்வரஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஸ்தவராஜ இதி க்²யாதோ ஜக³த்யமரபூஜித꞉ ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மலோகாத³யம் ஸ்வர்கே³ ஸ்தவராஜோ(அ)வதாரித꞉ ।
யதஸ்தண்டி³꞉ புரா ப்ராப தேந தண்டி³க்ருதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 23 ॥

ஸ்வர்கா³ச்சைவாத்ர பூ⁴ர்லோகம் தண்டி³நா ஹ்யவதாரித꞉ ।
ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ॥ 24 ॥

நிக³தி³ஷ்யே மஹாபா³ஹோ ஸ்தவாநாமுத்தமம் ஸ்தவம் ।
ப்³ரஹ்மணாமபி யத்³ப்³ரஹ்ம பராணாமபி யத்பரம் ॥ 25 ॥

தேஜஸாமபி யத்தேஜஸ்தபஸாமபி யத்தப꞉ ।
ஶாந்தாநாமபி ய꞉ ஶாந்தோ த்³யுதீநாமபி யா த்³யுதி꞉ ॥ 26 ॥

தா³ந்தாநாமபி யோ தா³ந்தோ தீ⁴மதாமபி யா ச தீ⁴꞉ ।
தே³வாநாமபி யோ தே³வ ருஷீணாமபி யஸ்த்வ்ருஷி꞉ ॥ 27 ॥

யஜ்ஞாநாமபி யோ யஜ்ஞ꞉ ஶிவாநாமபி ய꞉ ஶிவ꞉ ।
ருத்³ராணாமபி யோ ருத்³ர꞉ ப்ரபா⁴ ப்ரப⁴வதாமபி ॥ 28 ॥

யோகி³நாமபி யோ யோகீ³ காரணாநாம் ச காரணம் ।
யதோ லோகா꞉ ஸம்ப⁴வந்தி ந ப⁴வந்தி யத꞉ புந꞉ ॥ 29 ॥

ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தஸ்ய ஹரஸ்யாமிததேஜஸ꞉ ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் து நாம்நாம் ஶர்வஸ்ய மே ஶ்ருணு ।
யச்ச்²ருத்வா மநுஜவ்யாக்⁴ர ஸர்வாந்காமாநவாப்ஸ்யஸி ॥ 30 ॥

ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் >>


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed