Sri Shiva Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்


<< ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் – பூர்வபீடி²க

ஸ்தோத்ரம் |

த்⁴யாநம் ।
ஶாந்தம் பத்³மாஸநஸ்த²ம் ஶஶித⁴ரமுகுடம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம்
ஶூலம் வஜ்ரம் ச க²ட்³க³ம் பரஶுமப⁴யத³ம் த³க்ஷபா⁴கே³ வஹந்தம் ।
நாக³ம் பாஶம் ச க⁴ண்டாம் ப்ரளயஹுதவஹம் ஸாங்குஶம் வாமபா⁴கே³
நாநாலங்காரயுக்தம் ஸ்ப²டிகமணிநிப⁴ம் பார்வதீஶம் நமாமி ॥

ஸ்தோத்ரம் ।
ஓம் ஸ்தி²ர꞉ ஸ்தா²ணு꞉ ப்ரபு⁴ர்பீ⁴ம꞉ ப்ரவரோ வரதோ³ வர꞉ ।
ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்²யாத꞉ ஸர்வ꞉ ஸர்வகரோ ப⁴வ꞉ ॥ 1 ॥

ஜடீ சர்மீ ஶிக²ண்டீ³ ச ஸர்வாங்க³꞉ ஸர்வபா⁴வந꞉ ।
ஹரஶ்ச ஹரிணாக்ஷஶ்ச ஸர்வபூ⁴தஹர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரவ்ருத்திஶ்ச நிவ்ருத்திஶ்ச நியத꞉ ஶாஶ்வதோ த்⁴ருவ꞉ ।
ஶ்மஶாநவாஸீ ப⁴க³வான் க²சரோ கோ³சரோ(அ)ர்த³ந꞉ ॥ 3 ॥

அபி⁴வாத்³யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூ⁴தபா⁴வந꞉ ।
உந்மத்தவேஷப்ரச்ச²ந்ந꞉ ஸர்வலோகப்ரஜாபதி꞉ ॥ 4 ॥

மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்ருஷரூபோ மஹாயஶா꞉ ।
மஹாத்மா ஸர்வபூ⁴தாத்மா விஶ்வரூபோ மஹாஹநு꞉ ॥ 5 ॥

லோகபாலோ(அ)ந்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ³ ஹயக³ர்த³பி⁴꞉ ।
பவித்ரம் ச மஹாம்ஶ்சைவ நியமோ நியமாஶ்ரித꞉ ॥ 6 ॥

ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூ⁴த ஆதி³ராதி³கரோ நிதி⁴꞉ ।
ஸஹஸ்ராக்ஷோ விஶாலாக்ஷ꞉ ஸோமோ நக்ஷத்ரஸாத⁴க꞉ ॥ 7 ॥

சந்த்³ர꞉ ஸூர்ய꞉ ஶநி꞉ கேதுர்க்³ரஹோ க்³ரஹபதிர்வர꞉ ।
அத்ரிரத்ர்யா நமஸ்கர்தா ம்ருக³பா³ணார்பணோ(அ)நக⁴꞉ ॥ 8 ॥ [ஆத்³யந்தலயகர்தா ச]

மஹாதபா கோ⁴ரதபா அதீ³நோ தீ³நஸாத⁴க꞉ ।
ஸம்வத்ஸரகரோ மந்த்ர꞉ ப்ரமாணம் பரமம் தப꞉ ॥ 9 ॥

யோகீ³ யோஜ்யோ மஹாபீ³ஜோ மஹாரேதா மஹாப³ல꞉ ।
ஸுவர்ணரேதா꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸுபீ³ஜோ பீ³ஜவாஹந꞉ ॥ 10 ॥

த³ஶபா³ஹுஸ்த்வநிமிஷோ நீலகண்ட² உமாபதி꞉ ।
விஶ்வரூப꞉ ஸ்வயம் ஶ்ரேஷ்டோ² ப³லவீரோ ப³லோ க³ண꞉ ॥ 11 ॥

க³ணகர்தா க³ணபதிர்தி³க்³வாஸா꞉ காம ஏவ ச ।
மந்த்ரவித்பரமோ மந்த்ர꞉ ஸர்வபா⁴வகரோ ஹர꞉ ॥ 12 ॥

கமண்ட³லுத⁴ரோ த⁴ந்வீ பா³ணஹஸ்த꞉ கபாலவான் ।
அஶநீ ஶதக்⁴நீ க²ட்³கீ³ பட்டிஶீ சாயுதீ⁴ மஹான் ॥ 13 ॥

ஸ்ருவஹஸ்த꞉ ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ நிதி⁴꞉ ।
உஷ்ணீஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்ச உத³க்³ரோ விநதஸ்ததா² ॥ 14 ॥

தீ³ர்க⁴ஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்த²꞉ க்ருஷ்ண ஏவ ச ।
ஸ்ருகா³ளரூப꞉ ஸித்³தா⁴ர்தோ² முண்ட³꞉ ஸர்வஶுப⁴ங்கர꞉ ॥ 15 ॥

அஜஶ்ச ப³ஹுரூபஶ்ச க³ந்த⁴தா⁴ரீ கபர்த்³யபி ।
ஊர்த்⁴வரேதா ஊர்த்⁴வலிங்க³ ஊர்த்⁴வஶாயீ நப⁴꞉ஸ்த²ல꞉ ॥ 16 ॥

த்ரிஜடீ சீரவாஸாஶ்ச ருத்³ர꞉ ஸேநாபதிர்விபு⁴꞉ ।
அஹஶ்சரோ நக்தஞ்சரஸ்திக்³மமந்யு꞉ ஸுவர்சஸ꞉ ॥ 17 ॥

க³ஜஹா தை³த்யஹா காலோ லோகதா⁴தா கு³ணாகர꞉ ।
ஸிம்ஹஶார்தூ³ளரூபஶ்ச ஆர்த்³ரசர்மாம்ப³ராவ்ருத꞉ ॥ 18 ॥

காலயோகீ³ மஹாநாத³꞉ ஸர்வகாமஶ்சதுஷ்பத²꞉ ।
நிஶாசர꞉ ப்ரேதசாரீ பூ⁴தசாரீ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 19 ॥

ப³ஹுபூ⁴தோ ப³ஹுத⁴ர꞉ ஸ்வர்பா⁴நுரமிதோ க³தி꞉ ।
ந்ருத்யப்ரியோ நித்யநர்தோ நர்தக꞉ ஸர்வலாலஸ꞉ ॥ 20 ॥

கோ⁴ரோ மஹாதபா꞉ பாஶோ நித்யோ கி³ரிருஹோ நப⁴꞉ ।
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யதந்த்³ரித꞉ ॥ 21 ॥

அத⁴ர்ஷணோ த⁴ர்ஷணாத்மா யஜ்ஞஹா காமநாஶக꞉ । [மர்ஷ]
த³க்ஷயாகா³பஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்⁴யமஸ்ததா² ॥ 22 ॥

தேஜோபஹாரீ ப³லஹா முதி³தோ(அ)ர்தோ²(அ)ஜிதோ(அ)வர꞉ ।
க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷோ க³ம்பீ⁴ரோ க³ம்பீ⁴ரப³லவாஹந꞉ ॥ 23 ॥

ந்யக்³ரோத⁴ரூபோ ந்யக்³ரோதோ⁴ வ்ருக்ஷகர்ணஸ்தி²திர்விபு⁴꞉ ।
ஸுதீக்ஷ்ணத³ஶநஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹாநந꞉ ॥ 24 ॥

விஷ்வக்ஸேநோ ஹரிர்யஜ்ஞ꞉ ஸம்யுகா³பீட³வாஹந꞉ ।
தீக்ஷ்ணதாபஶ்ச ஹர்யஶ்வ꞉ ஸஹாய꞉ கர்மகாலவித் ॥ 25 ॥

விஷ்ணுப்ரஸாதி³தோ யஜ்ஞ꞉ ஸமுத்³ரோ ப³ட³பா³முக²꞉ ।
ஹுதாஶநஸஹாயஶ்ச ப்ரஶாந்தாத்மா ஹுதாஶந꞉ ॥ 26 ॥

உக்³ரதேஜா மஹாதேஜா ஜந்யோ விஜயகாலவித் ।
ஜ்யோதிஷாமயநம் ஸித்³தி⁴꞉ ஸர்வவிக்³ரஹ ஏவ ச ॥ 27 ॥

ஶிகீ² முண்டீ³ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்த⁴கோ³ ப³லீ ।
வேணவீ பணவீ தாலீ க²லீ காலகடங்கட꞉ ॥ 28 ॥

நக்ஷத்ரவிக்³ரஹமதிர்கு³ணபு³த்³தி⁴ர்லயோ(அ)க³ம꞉ ।
ப்ரஜாபதிர்விஶ்வபா³ஹுர்விபா⁴க³꞉ ஸர்வகோ³(அ)முக²꞉ ॥ 29 ॥

விமோசந꞉ ஸுஸரணோ ஹிரண்யகவசோத்³ப⁴வ꞉ ।
மேட்⁴ரஜோ ப³லசாரீ ச மஹீசாரீ ஸ்ருதஸ்ததா² ॥ 30 ॥ [மேக⁴ஜோ]

ஸர்வதூர்யநிநாதீ³ ச ஸர்வாதோத்³யபரிக்³ரஹ꞉ ।
வ்யாளரூபோ கு³ஹாவாஸீ கு³ஹோ மாலீ தரங்க³வித் ॥ 31 ॥

த்ரித³ஶஸ்த்ரிகாலத்⁴ருக்கர்மஸர்வப³ந்த⁴விமோசந꞉ ।
ப³ந்த⁴நஸ்த்வஸுரேந்த்³ராணாம் யுதி⁴ஶத்ருவிநாஶந꞉ ॥ 32 ॥

ஸாங்க்²யப்ரஸாதோ³ து³ர்வாஸா꞉ ஸர்வஸாது⁴நிஷேவித꞉ ।
ப்ரஸ்கந்த³நோ விபா⁴க³ஜ்ஞோ அதுல்யோ யஜ்ஞபா⁴க³வித் ॥ 33 ॥

ஸர்வவாஸ꞉ ஸர்வசாரீ து³ர்வாஸா வாஸவோ(அ)மர꞉ ।
ஹைமோ ஹேமகரோ(அ)யஜ்ஞ꞉ ஸர்வதா⁴ரீ த⁴ரோத்தம꞉ ॥ 34 ॥ [யஜ்ஞ꞉]

லோஹிதாக்ஷோ மஹாக்ஷஶ்ச விஜயாக்ஷோ விஶாரத³꞉ ।
ஸங்க்³ரஹோ நிக்³ரஹ꞉ கர்தா ஸர்பசீரநிவாஸந꞉ ॥ 35 ॥

முக்²யோ(அ)முக்²யஶ்ச தே³ஹஶ்ச காஹலி꞉ ஸர்வகாமத³꞉ ।
ஸர்வகாலப்ரஸாத³ஶ்ச ஸுப³லோ ப³லரூபத்⁴ருத் ॥ 36 ॥

ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வத³꞉ ஸர்வதோமுக²꞉ ।
ஆகாஶநிர்விரூபஶ்ச நிபாதீ ஹ்யவஶ꞉ க²க³꞉ ॥ 37 ॥

ரௌத்³ரரூபோ(அ)ம்ஶுராதி³த்யோ ப³ஹுரஶ்மி꞉ ஸுவர்சஸீ ।
வஸுவேகோ³ மஹாவேகோ³ மநோவேகோ³ நிஶாசர꞉ ॥ 38 ॥

ஸர்வவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதே³ஶகரோ(அ)கர꞉ ।
முநிராத்மநிராளோக꞉ ஸம்ப⁴க்³நஶ்ச ஸஹஸ்ரத³꞉ ॥ 39 ॥

பக்ஷீ ச பக்ஷரூபஶ்ச அதிதீ³ப்தோ விஶாம் பதி꞉ ।
உந்மாதோ³ மத³ந꞉ காமோ ஹ்யஶ்வத்தோ²(அ)ர்த²கரோ யஶ꞉ ॥ 40 ॥

வாமதே³வஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்³த³க்ஷிணஶ்ச வாமந꞉ ।
ஸித்³த⁴யோகீ³ மஹர்ஷிஶ்ச ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³த⁴ஸாத⁴க꞉ ॥ 41 ॥

பி⁴க்ஷுஶ்ச பி⁴க்ஷுரூபஶ்ச விபணோ ம்ருது³ரவ்யய꞉ ।
மஹாஸேநோ விஶாக²ஶ்ச ஷஷ்டிபா⁴கோ³ க³வாம் பதி꞉ ॥ 42 ॥

வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ⁴ சமூஸ்தம்ப⁴ந ஏவ ச ।
வ்ருத்தாவ்ருத்தகரஸ்தாலோ மது⁴ர்மது⁴கலோசந꞉ ॥ 43 ॥

வாசஸ்பத்யோ வாஜஸநோ நித்யமாஶ்ரமபூஜித꞉ । [நித்யமாஶ்ரிதபூஜித꞉]
ப்³ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ விசாரவித் ॥ 44 ॥

ஈஶாந ஈஶ்வர꞉ காலோ நிஶாசாரீ பிநாகப்⁴ருத் ।
நிமித்தஸ்தோ² நிமித்தம் ச நந்தி³ர்நந்தி³கரோ ஹரி꞉ ॥ 45 ॥

நந்தீ³ஶ்வரஶ்ச நந்தீ³ ச நந்த³நோ நந்தி³வர்த⁴ந꞉ ।
ப⁴க³ஹாரீ நிஹந்தா ச காலோ ப்³ரஹ்மா பிதாமஹ꞉ ॥ 46 ॥

சதுர்முகோ² மஹாலிங்க³ஶ்சாருலிங்க³ஸ்ததை²வ ச ।
லிங்கா³த்⁴யக்ஷ꞉ ஸுராத்⁴யக்ஷோ யோகா³த்⁴யக்ஷோ யுகா³வஹ꞉ ॥ 47 ॥

பீ³ஜாத்⁴யக்ஷோ பீ³ஜகர்தா அத்⁴யாத்மாநுக³தோ ப³ல꞉ ।
இதிஹாஸ꞉ ஸகல்பஶ்ச கௌ³தமோ(அ)த² நிஶாகர꞉ ॥ 48 ॥

த³ம்போ⁴ ஹ்யத³ம்போ⁴ வைத³ம்போ⁴ வஶ்யோ வஶகர꞉ கலி꞉ ।
லோககர்தா பஶுபதிர்மஹாகர்தா ஹ்யநௌஷத⁴꞉ ॥ 49 ॥

அக்ஷரம் பரமம் ப்³ரஹ்ம ப³லவச்ச²க்ர ஏவ ச ।
நீதிர்ஹ்யநீதி꞉ ஶுத்³தா⁴த்மா ஶுத்³தோ⁴ மாந்யோ க³தாக³த꞉ ॥ 50 ॥

ப³ஹுப்ரஸாத³꞉ ஸுஸ்வப்நோ த³ர்பணோ(அ)த² த்வமித்ரஜித் ।
வேத³காரோ மந்த்ரகாரோ வித்³வான் ஸமரமர்த³ந꞉ ॥ 51 ॥

மஹாமேக⁴நிவாஸீ ச மஹாகோ⁴ரோ வஶீகர꞉ ।
அக்³நிஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூ⁴ம்ரோ ஹுதோ ஹவி꞉ ॥ 52 ॥

வ்ருஷண꞉ ஶங்கரோ நித்யவர்சஸ்வீ தூ⁴மகேதந꞉ ।
நீலஸ்ததா²ங்க³ளுப்³த⁴ஶ்ச ஶோப⁴நோ நிரவக்³ரஹ꞉ ॥ 53 ॥

ஸ்வஸ்தித³꞉ ஸ்வஸ்திபா⁴வஶ்ச பா⁴கீ³ பா⁴க³கரோ லகு⁴꞉ ।
உத்ஸங்க³ஶ்ச மஹாங்க³ஶ்ச மஹாக³ர்ப⁴பராயண꞉ ॥ 54 ॥

க்ருஷ்ணவர்ண꞉ ஸுவர்ணஶ்ச இந்த்³ரியம் ஸர்வதே³ஹிநாம் ।
மஹாபாதோ³ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶா꞉ ॥ 55 ॥

மஹாமூர்தா⁴ மஹாமாத்ரோ மஹாநேத்ரோ நிஶாலய꞉ ।
மஹாந்தகோ மஹாகர்ணோ மஹோஷ்ட²ஶ்ச மஹாஹநு꞉ ॥ 56 ॥

மஹாநாஸோ மஹாகம்பு³ர்மஹாக்³ரீவ꞉ ஶ்மஶாநபா⁴க் ।
மஹாவக்ஷா மஹோரஸ்கோ ஹ்யந்தராத்மா ம்ருகா³ளய꞉ ॥ 57 ॥

லம்ப³நோ லம்பி³தோஷ்ட²ஶ்ச மஹாமாய꞉ பயோநிதி⁴꞉ ।
மஹாத³ந்தோ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுக²꞉ ॥ 58 ॥

மஹாநகோ² மஹாரோமா மஹாகேஶோ மஹாஜட꞉ ।
ப்ரஸந்நஶ்ச ப்ரஸாத³ஶ்ச ப்ரத்யயோ கி³ரிஸாத⁴ந꞉ ॥ 59 ॥

ஸ்நேஹநோ(அ)ஸ்நேஹநஶ்சைவ அஜிதஶ்ச மஹாமுநி꞉ ।
வ்ருக்ஷாகாரோ வ்ருக்ஷகேதுரநலோ வாயுவாஹந꞉ ॥ 60 ॥

க³ண்ட³லீ மேருதா⁴மா ச தே³வாதி⁴பதிரேவ ச ।
அத²ர்வஶீர்ஷ꞉ ஸாமாஸ்ய ருக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷண꞉ ॥ 61 ॥

யஜு꞉ பாத³பு⁴ஜோ கு³ஹ்ய꞉ ப்ரகாஶோ ஜங்க³மஸ்ததா² ।
அமோகா⁴ர்த²꞉ ப்ரஸாத³ஶ்ச அபி⁴க³ம்ய꞉ ஸுத³ர்ஶந꞉ ॥ 62 ॥

உபகார꞉ ப்ரிய꞉ ஸர்வ꞉ கநக꞉ காஞ்சநச்ச²வி꞉ ।
நாபி⁴ர்நந்தி³கரோ பா⁴வ꞉ புஷ்கரஸ்த²பதி꞉ ஸ்தி²ர꞉ ॥ 63 ॥

த்³வாத³ஶஸ்த்ராஸநஶ்சாத்³யோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞஸமாஹித꞉ ।
நக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகர꞉ காலபூஜித꞉ ॥ 64 ॥

ஸக³ணோ க³ணகாரஶ்ச பூ⁴தவாஹநஸாரதி²꞉ ।
ப⁴ஸ்மஶயோ ப⁴ஸ்மகோ³ப்தா ப⁴ஸ்மபூ⁴தஸ்தருர்க³ண꞉ ॥ 65 ॥

லோகபாலஸ்ததா²(அ)லோகோ மஹாத்மா ஸர்வபூஜித꞉ ।
ஶுக்லஸ்த்ரிஶுக்ல꞉ ஸம்பந்ந꞉ ஶுசிர்பூ⁴தநிஷேவித꞉ ॥ 66 ॥

ஆஶ்ரமஸ்த²꞉ க்ரியாவஸ்தோ² விஶ்வகர்மமதிர்வர꞉ ।
விஶாலஶாக²ஸ்தாம்ரோஷ்டோ² ஹ்யம்பு³ஜால꞉ ஸுநிஶ்சல꞉ ॥ 67 ॥

கபில꞉ கபிஶ꞉ ஶுக்ல ஆயுஶ்சைவ பரோ꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வோ ஹ்யதி³திஸ்தார்க்ஷ்ய꞉ ஸுவிஜ்ஞேய꞉ ஸுஶாரத³꞉ ॥ 68 ॥

பரஶ்வதா⁴யுதோ⁴ தே³வோ ஹ்யநுகாரீ ஸுபா³ந்த⁴வ꞉ ।
தும்ப³வீணோ மஹாக்ரோத⁴ ஊர்த்⁴வரேதா ஜலேஶய꞉ ॥ 69 ॥

உக்³ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶநாதோ³ ஹ்யநிந்தி³த꞉ ।
ஸர்வாங்க³ரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்ருதோ³ ஹ்யநிலோ(அ)நல꞉ ॥ 70 ॥

ப³ந்த⁴நோ ப³ந்த⁴கர்தா ச ஸுப³ந்த⁴நவிமோசந꞉ ।
ஸ யஜ்ஞாரி꞉ ஸ காமாரிர்மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாயுத⁴꞉ ॥ 71 ॥

ப³ஹுதா⁴ நிந்தி³த꞉ ஶர்வ꞉ ஶங்கர꞉ ஶங்கரோ(அ)த⁴ந꞉ ।
அமரேஶோ மஹாதே³வோ விஶ்வதே³வ꞉ ஸுராரிஹா ॥ 72 ॥

அஹிர்பு³த்⁴ந்யோ(அ)நிலாப⁴ஶ்ச சேகிதாநோ ஹவிஸ்ததா² । [ஹரி]
அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶங்குரஜித꞉ ஶிவ꞉ ॥ 73 ॥

த⁴ந்வந்தரிர்தூ⁴மகேது꞉ ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணஸ்ததா² ।
தா⁴தா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்⁴ருவோ த⁴ர꞉ ॥ 74 ॥

ப்ரபா⁴வ꞉ ஸர்வகோ³ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவி꞉ ।
உஷங்கு³ஶ்ச விதா⁴தா ச மாந்தா⁴தா பூ⁴தபா⁴வந꞉ ॥ 75 ॥

விபு⁴ர்வர்ணவிபா⁴வீ ச ஸர்வகாமகு³ணாவஹ꞉ ।
பத்³மநாபோ⁴ மஹாக³ர்ப⁴ஶ்சந்த்³ரவக்த்ரோ(அ)நிலோ(அ)நல꞉ ॥ 76 ॥

ப³லவாம்ஶ்சோபஶாந்தஶ்ச புராண꞉ புண்யசஞ்சுரீ ।
குருகர்தா குருவாஸீ குருபூ⁴தோ கு³ணௌஷத⁴꞉ ॥ 77 ॥

ஸர்வாஶயோ த³ர்ப⁴சாரீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணிநாம் பதி꞉ ।
தே³வதே³வ꞉ ஸுகா²ஸக்த꞉ ஸத³ஸத்ஸர்வரத்நவித் ॥ 78 ॥

கைலாஸகி³ரிவாஸீ ச ஹிமவத்³கி³ரிஸம்ஶ்ரய꞉ ।
கூலஹாரீ கூலகர்தா ப³ஹுவித்³யோ ப³ஹுப்ரத³꞉ ॥ 79 ॥

வணிஜோ வர்த⁴கீ வ்ருக்ஷோ வகுலஶ்சந்த³நஶ்ச²த³꞉ ।
ஸாரக்³ரீவோ மஹாஜத்ருரளோலஶ்ச மஹௌஷத⁴꞉ ॥ 80 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த²காரீ ஸித்³தா⁴ர்த²ஶ்ச²ந்தோ³வ்யாகரணோத்தர꞉ ।
ஸிம்ஹநாத³꞉ ஸிம்ஹத³ம்ஷ்ட்ர꞉ ஸிம்ஹக³꞉ ஸிம்ஹவாஹந꞉ ॥ 81 ॥

ப்ரபா⁴வாத்மா ஜக³த்காலஸ்தா²லோ லோகஹிதஸ்தரு꞉ ।
ஸாரங்கோ³ நவசக்ராங்க³꞉ கேதுமாலீ ஸபா⁴வந꞉ ॥ 82 ॥

பூ⁴தாலயோ பூ⁴தபதிரஹோராத்ரமநிந்தி³த꞉ ॥ 83 ॥

வாஹிதா ஸர்வபூ⁴தாநாம் நிலயஶ்ச விபு⁴ர்ப⁴வ꞉ ।
அமோக⁴꞉ ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போ⁴ஜந꞉ ப்ராணதா⁴ரண꞉ ॥ 84 ॥

த்⁴ருதிமான் மதிமான் த³க்ஷ꞉ ஸத்க்ருதஶ்ச யுகா³தி⁴ப꞉ ।
கோ³பாலிர்கோ³பதிர்க்³ராமோ கோ³சர்மவஸநோ ஹரி꞉ ॥ 85 ॥

ஹிரண்யபா³ஹுஶ்ச ததா² கு³ஹாபால꞉ ப்ரவேஶிநாம் ।
ப்ரக்ருஷ்டாரிர்மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 86 ॥

கா³ந்தா⁴ரஶ்ச ஸுவாஸஶ்ச தப꞉ஸக்தோ ரதிர்நர꞉ ।
மஹாகீ³தோ மஹாந்ருத்யோ ஹ்யப்ஸரோக³ணஸேவித꞉ ॥ 87 ॥

மஹாகேதுர்மஹாதா⁴துர்நைகஸாநுசரஶ்சல꞉ ।
ஆவேத³நீய ஆதே³ஶ꞉ ஸர்வக³ந்த⁴ஸுகா²வஹ꞉ ॥ 88 ॥

தோரணஸ்தாரணோ வாத꞉ பரிதீ⁴ பதிகே²சர꞉ ।
ஸம்யோகோ³ வர்த⁴நோ வ்ருத்³தோ⁴ அதிவ்ருத்³தோ⁴ கு³ணாதி⁴க꞉ ॥ 89 ॥

நித்ய ஆத்மஸஹாயஶ்ச தே³வாஸுரபதி꞉ பதி꞉ ।
யுக்தஶ்ச யுக்தபா³ஹுஶ்ச தே³வோ தி³விஸுபர்வண꞉ ॥ 90 ॥

ஆஷாட⁴ஶ்ச ஸுஷாட⁴ஶ்ச த்⁴ருவோ(அ)த² ஹரிணோ ஹர꞉ ।
வபுராவர்தமாநேப்⁴யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ² மஹாபத²꞉ ॥ 91 ॥

ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஷணலக்ஷித꞉ ।
அக்ஷஶ்ச ரத²யோகீ³ ச ஸர்வயோகீ³ மஹாப³ல꞉ ॥ 92 ॥

ஸமாம்நாயோ(அ)ஸமாம்நாயஸ்தீர்த²தே³வோ மஹாரத²꞉ ।
நிர்ஜீவோ ஜீவநோ மந்த்ர꞉ ஶுபா⁴க்ஷோ ப³ஹுகர்கஶ꞉ ॥ 93 ॥

ரத்நப்ரபூ⁴தோ ரக்தாங்கோ³ மஹார்ணவநிபாநவித் । [ரத்நாங்கோ³]
மூலம் விஶாலோ ஹ்யம்ருதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோநிதி⁴꞉ ॥ 94 ॥

ஆரோஹணோ(அ)தி⁴ரோஹஶ்ச ஶீலதா⁴ரீ மஹாயஶா꞉ ।
ஸேநாகல்போ மஹாகல்போ யோகோ³ யுக³கரோ ஹரி꞉ ॥ 95 ॥ [யோக³கரோ]

யுக³ரூபோ மஹாரூபோ மஹாநாக³ஹநோ வத⁴꞉ ।
ந்யாயநிர்வபண꞉ பாத³꞉ பண்டி³தோ ஹ்யசலோபம꞉ ॥ 96 ॥

ப³ஹுமாலோ மஹாமால꞉ ஶஶீ ஹரஸுலோசந꞉ ।
விஸ்தாரோ லவண꞉ கூபஸ்த்ரியுக³꞉ ஸப²லோத³ய꞉ ॥ 97 ॥

த்ரிலோசநோ விஷண்ணாங்கோ³ மணிவித்³தோ⁴ ஜடாத⁴ர꞉ ।
பி³ந்து³ர்விஸர்க³꞉ ஸுமுக²꞉ ஶர꞉ ஸர்வாயுத⁴꞉ ஸஹ꞉ ॥ 98 ॥

நிவேத³ந꞉ ஸுகா²ஜாத꞉ ஸுக³ந்தா⁴ரோ மஹாத⁴நு꞉ ।
க³ந்த⁴பாலீ ச ப⁴க³வாநுத்தா²ந꞉ ஸர்வகர்மணாம் ॥ 99 ॥

மந்தா²நோ ப³ஹுளோ வாயு꞉ ஸகல꞉ ஸர்வலோசந꞉ ।
தலஸ்தால꞉ கரஸ்தா²லீ ஊர்த்⁴வஸம்ஹநநோ மஹான் ॥ 100 ॥

ச²த்ரம் ஸுச்ச²த்ரோ விக்²யாதோ லோக꞉ ஸர்வாஶ்ரய꞉ க்ரம꞉ ।
முண்டோ³ விரூபோ விக்ருதோ த³ண்டீ³ குண்டீ³ விகுர்வண꞉ ॥ 101 ॥

ஹர்யக்ஷ꞉ ககுபோ⁴ வஜ்ரீ ஶதஜிஹ்வ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ர꞉ ஸர்வதே³வமயோ கு³ரு꞉ ॥ 102 ॥

ஸஹஸ்ரபா³ஹு꞉ ஸர்வாங்க³꞉ ஶரண்ய꞉ ஸர்வலோகக்ருத் ।
பவித்ரம் த்ரிககுந்மந்த்ர꞉ கநிஷ்ட²꞉ க்ருஷ்ணபிங்க³ள꞉ ॥ 103 ॥

ப்³ரஹ்மத³ண்ட³விநிர்மாதா ஶதக்⁴நீபாஶஶக்திமான் ।
பத்³மக³ர்போ⁴ மஹாக³ர்போ⁴ ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ஜலோத்³ப⁴வ꞉ ॥ 104 ॥

க³ப⁴ஸ்திர்ப்³ரஹ்மக்ருத்³ப்³ரஹ்மீ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ராஹ்மணோ க³தி꞉ ।
அநந்தரூபோ நைகாத்மா திக்³மதேஜா꞉ ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 105 ॥

ஊர்த்⁴வகா³த்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மநோஜவ꞉ ।
சந்த³நீ பத்³மநாலாக்³ர꞉ ஸுரப்⁴யுத்தரணோ நர꞉ ॥ 106 ॥

கர்ணிகாரமஹாஸ்ரக்³வீ நீலமௌளி꞉ பிநாகத்⁴ருத் ।
உமாபதிருமாகாந்தோ ஜாஹ்நவீத்⁴ருது³மாத⁴வ꞉ ॥ 107 ॥

வரோ வராஹோ வரதோ³ வரேண்ய꞉ ஸுமஹாஸ்வந꞉ ।
மஹாப்ரஸாதோ³ த³மந꞉ ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்க³ள꞉ ॥ 108 ॥

பீதாத்மா பரமாத்மா ச ப்ரயதாத்மா ப்ரதா⁴நத்⁴ருத் । [ப்ரீதாத்மா]
ஸர்வபார்ஶ்வமுக²ஸ்த்ர்யக்ஷோ த⁴ர்மஸாதா⁴ரணோ வர꞉ ॥ 109 ॥

சராசராத்மா ஸூக்ஷ்மாத்மா அம்ருதோ கோ³வ்ருஷேஶ்வர꞉ ।
ஸாத்⁴யர்ஷிர்வஸுராதி³த்யோ விவஸ்வாந்ஸவிதாம்ருத꞉ ॥ 110 ॥

வ்யாஸ꞉ ஸர்க³꞉ ஸுஸங்க்ஷேபோ விஸ்தர꞉ பர்யயோ நர꞉ ।
ருது꞉ ஸம்வத்ஸரோ மாஸ꞉ பக்ஷ꞉ ஸங்க்²யாஸமாபந꞉ ॥ 111 ॥

கலா காஷ்டா² லவா மாத்ரா முஹூர்தாஹ꞉ க்ஷபா꞉ க்ஷணா꞉ ।
விஶ்வக்ஷேத்ரம் ப்ரஜாபீ³ஜம் லிங்க³மாத்³யஸ்து நிர்க³ம꞉ ॥ 112 ॥

ஸத³ஸத்³வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹ꞉ ।
ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் த்ரிவிஷ்டபம் ॥ 113 ॥

நிர்வாணம் ஹ்லாத³நஶ்சைவ ப்³ரஹ்மலோக꞉ பரா க³தி꞉ ।
தே³வாஸுரவிநிர்மாதா தே³வாஸுரபராயண꞉ ॥ 114 ॥

தே³வாஸுரகு³ருர்தே³வோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருத꞉ ।
தே³வாஸுரமஹாமாத்ரோ தே³வாஸுரக³ணாஶ்ரய꞉ ॥ 115 ॥

தே³வாஸுரக³ணாத்⁴யக்ஷோ தே³வாஸுரக³ணாக்³ரணீ꞉ ।
தே³வாதிதே³வோ தே³வர்ஷிர்தே³வாஸுரவரப்ரத³꞉ ॥ 116 ॥ [தே³வாதி³]

தே³வாஸுரேஶ்வரோ விஶ்வோ தே³வாஸுரமஹேஶ்வர꞉ ।
ஸர்வதே³வமயோ(அ)சிந்த்யோ தே³வதாத்மா(ஆ)த்மஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 117 ॥

உத்³பி⁴த்த்ரிவிக்ரமோ வைத்³யோ விரஜோ நீரஜோ(அ)மர꞉ ।
ஈட்³யோ ஹஸ்தீஶ்வரோ வ்யாக்⁴ரோ தே³வஸிம்ஹோ நரர்ஷப⁴꞉ ॥ 118 ॥

விபு³தோ⁴(அ)க்³ரவர꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸர்வதே³வஸ்தபோமய꞉ ।
ஸுயுக்த꞉ ஶோப⁴நோ வஜ்ரீ ப்ராஸாநாம் ப்ரப⁴வோ(அ)வ்யய꞉ ॥ 119 ॥

கு³ஹ꞉ காந்தோ நிஜ꞉ ஸர்க³꞉ பவித்ரம் ஸர்வபாவந꞉ ।
ஶ்ருங்கீ³ ஶ்ருங்க³ப்ரியோ ப³ப்⁴ரூ ராஜராஜோ நிராமய꞉ ॥ 120 ॥

அபி⁴ராம꞉ ஸுரக³ணோ விராம꞉ ஸர்வஸாத⁴ந꞉ ।
லலாடாக்ஷோ விஶ்வதே³வோ ஹரிணோ ப்³ரஹ்மவர்சஸ꞉ ॥ 121 ॥

ஸ்தா²வராணாம் பதிஶ்சைவ நியமேந்த்³ரியவர்த⁴ந꞉ ।
ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³த⁴பூ⁴தார்தோ²(அ)சிந்த்ய꞉ ஸத்யவ்ரத꞉ ஶுசி꞉ ॥ 122 ॥

வ்ரதாதி⁴ப꞉ பரம் ப்³ரஹ்ம ப⁴க்தாநாம் பரமா க³தி꞉ । [ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரக꞉]
விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமான் ஶ்ரீவர்த⁴நோ ஜக³த் ॥ 123 ॥

ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்  – உத்தரபீடி²க >>


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed