Sri Shiva Kavacham – ஶ்ரீ ஶிவ கவசம்


அஸ்ய ஶ்ரீஶிவகவச ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ருஷப⁴ யோகீ³ஶ்வர ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ ஸதா³ஶிவருத்³ரோ தே³வதா, ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ரம் கீலகம், ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பீ³ஜம், ஶ்ரீஸதா³ஶிவப்ரீத்யர்தே² ஶிவகவசஸ்தோத்ரஜபே வினியோக³꞉ ॥

கரன்யாஸ꞉ ॥
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் ஹ்ரீம் ராம் ஸர்வஶக்திதா⁴ம்னே ஈஶானாத்மனே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் நம் ரீம் நித்யத்ருப்திஶக்திதா⁴ம்னே தத்புருஷாத்மனே தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் மம் ரூம் அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே அகோ⁴ராத்மனே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் ஶிம் ரைம் ஸ்வதந்த்ரஶக்திதா⁴ம்னே வாமதே³வாத்மனே அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் வாம் ரௌம் அலுப்தஶக்திதா⁴ம்னே ஸத்³யோஜாதாத்மனே கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் யம் ர꞉ அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே ஸர்வாத்மனே கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ॥

ஹ்ருத³யாத்³யங்க³ன்யாஸ꞉ ॥

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் ஹ்ரீம் ராம் ஸர்வஶக்திதா⁴ம்னே ஈஶானாத்மனே ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் நம் ரீம் நித்யத்ருப்திஶக்திதா⁴ம்னே தத்புருஷாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் மம் ரூம் அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே அகோ⁴ராத்மனே ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் ஶிம் ரைம் ஸ்வதந்த்ரஶக்திதா⁴ம்னே வாமதே³வாத்மனே கவசாய ஹும் ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் வாம் ரௌம் அலுப்தஶக்திதா⁴ம்னே ஸத்³யோஜாதாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் யம் ர꞉ அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

த்⁴யானம் ॥

வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரம் த்ரினயனம் காலகண்ட²மரிந்த³மம் ।
ஸஹஸ்ரகரமத்யுக்³ரம் வந்தே³ ஶம்பு⁴முமாபதிம் ॥

ருத்³ராக்ஷகங்கணலஸத்கரத³ண்ட³யுக்³ம꞉
பா²லாந்தராலத்⁴ருதப⁴ஸ்மஸிதத்ரிபுண்ட்³ர꞉ ।
பஞ்சாக்ஷரம் பரிபட²ன் வரமந்த்ரராஜம்
த்⁴யாயன் ஸதா³ பஶுபதிம் ஶரணம் வ்ரஜேதா²꞉ ॥

அத꞉ பரம் ஸர்வபுராணகு³ஹ்யம்
நிஶ்ஶேஷபாபௌக⁴ஹரம் பவித்ரம் ।
ஜயப்ரத³ம் ஸர்வவிபத்ப்ரமோசனம்
வக்ஷ்யாமி ஶைவம் கவசம் ஹிதாய தே ॥

பஞ்சபூஜா ॥

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பை꞉ பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹானைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

ருஷப⁴ உவாச ।
நமஸ்க்ருத்ய மஹாதே³வம் விஶ்வவ்யாபினமீஶ்வரம் ।
வக்ஷ்யே ஶிவமயம் வர்ம ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ॥ 1 ॥

ஶுசௌ தே³ஶே ஸமாஸீனோ யதா²வத்கல்பிதாஸன꞉ ।
ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதப்ராணஶ்சிந்தயேச்சி²வமவ்யம் ॥ 2 ॥

ஹ்ருத்புண்ட³ரீகாந்தரஸன்னிவிஷ்டம்
ஸ்வதேஜஸா வ்யாப்தனபோ⁴(அ)வகாஶம் ।
அதீந்த்³ரியம் ஸூக்ஷ்மமனந்தமாத்³யம்
த்⁴யாயேத்பரானந்த³மயம் மஹேஶம் ॥ 3 ॥

த்⁴யானாவதூ⁴தாகி²லகர்மப³ந்த⁴꞉
சிரம் சிதா³ந்த³னிமக்³னசேதா꞉ ।
ஷட³க்ஷரன்யாஸஸமாஹிதாத்மா
ஶைவேன குர்யாத்கவசேன ரக்ஷாம் ॥ 4 ॥

மாம் பாது தே³வோ(அ)கி²லதே³வதாத்மா
ஸம்ஸாரகூபே பதிதம் க³பீ⁴ரே ।
தன்னாம தி³வ்யம் வரமந்த்ரமூலம்
து⁴னோது மே ஸர்வமக⁴ம் ஹ்ருதி³ஸ்த²ம் ॥ 5 ॥

ஸர்வத்ர மாம் ரக்ஷது விஶ்வமூர்தி꞉
ஜ்யோதிர்மயானந்த³க⁴னஶ்சிதா³த்மா ।
அணோரணீயானுருஶக்திரேக꞉
ஸ ஈஶ்வர꞉ பாது ப⁴யாத³ஶேஷாத் ॥ 6 ॥

யோ பூ⁴ஸ்வரூபேண பி³ப⁴ர்தி விஶ்வம்
பாயாத்ஸ பூ⁴மேர்கி³ரிஶோ(அ)ஷ்டமூர்தி꞉ ।
யோ(அ)பாம் ஸ்வரூபேண ந்ருணாம் கரோதி
ஸஞ்ஜீவனம் ஸோ(அ)வது மாம் ஜலேப்⁴ய꞉ ॥ 7 ॥

கல்பாவஸானே பு⁴வனானி த³க்³த்⁴வா
ஸர்வாணி யோ ந்ருத்யதி பூ⁴ரிலீல꞉ ।
ஸ காலருத்³ரோ(அ)வது மாம் த³வாக்³னே꞉
வாத்யாதி³பீ⁴தேரகி²லாச்ச தாபாத் ॥ 8 ॥

ப்ரதீ³ப்தவித்³யுத்கனகாவபா⁴ஸோ
வித்³யாவராபீ⁴திகுடா²ரபாணி꞉ ।
சதுர்முக²ஸ்தத்புருஷஸ்த்ரினேத்ர꞉
ப்ராச்யாம் ஸ்தி²தோ ரக்ஷது மாமஜஸ்ரம் ॥ 9 ॥

குடா²ர கே²டாங்குஶபாஶஶூல
கபாலமாலாக்³னிகணான் த³தா⁴ன꞉ ।
சதுர்முகோ² நீலருசிஸ்த்ரினேத்ர꞉
பாயாத³கோ⁴ரோ தி³ஶி த³க்ஷிணஸ்யாம் ॥ 10 ॥

குந்தே³ந்து³ஶங்க²ஸ்ப²டிகாவபா⁴ஸோ
வேதா³க்ஷமாலாவரதா³ப⁴யாங்க꞉ ।
த்ர்யக்ஷஶ்சதுர்வக்த்ர உருப்ரபா⁴வ꞉
ஸத்³யோ(அ)தி⁴ஜாதோ(அ)வது மாம் ப்ரதீச்யாம் ॥ 11 ॥

வராக்ஷமாலாப⁴யடங்கஹஸ்த꞉
ஸரோஜகிஞ்ஜல்கஸமானவர்ண꞉ ।
த்ரிலோசனஶ்சாருசதுர்முகோ² மாம்
பாயாது³தீ³ச்யாம் தி³ஶி வாமதே³வ꞉ ॥ 12 ॥

வேதா³ப⁴யேஷ்டாங்குஶடங்கபாஶ
கபாலட⁴க்காக்ஷரஶூலபாணி꞉ ।
ஸிதத்³யுதி꞉ பஞ்சமுகோ²(அ)வதான்மாம்
ஈஶான ஊர்த்⁴வம் பரமப்ரகாஶ꞉ ॥ 13 ॥

மூர்தா⁴னமவ்யான்மம சந்த்³ரமௌலி꞉
பா²லம் மமாவ்யாத³த² பா²லனேத்ர꞉ ।
நேத்ரே மமாவ்யாத்³ப⁴க³னேத்ரஹாரீ
நாஸாம் ஸதா³ ரக்ஷது விஶ்வனாத²꞉ ॥ 14 ॥

பாயாச்ச்²ருதீ மே ஶ்ருதிகீ³தகீர்தி꞉
கபோலமவ்யாத்ஸததம் கபாலீ ।
வக்த்ரம் ஸதா³ ரக்ஷது பஞ்சவக்த்ரோ
ஜிஹ்வாம் ஸதா³ ரக்ஷது வேத³ஜிஹ்வ꞉ ॥ 15 ॥

கண்ட²ம் கி³ரீஶோ(அ)வது நீலகண்ட²꞉
பாணித்³வயம் பாது பினாகபாணி꞉ ।
தோ³ர்மூலமவ்யான்மம த⁴ர்மபா³ஹு꞉
வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் த³க்ஷமகா²ந்தகோ(அ)வ்யாத் ॥ 16 ॥

மமோத³ரம் பாது கி³ரீந்த்³ரத⁴ன்வா
மத்⁴யம் மமாவ்யான்மத³னாந்தகாரீ ।
ஹேரம்ப³தாதோ மம பாது நாபி⁴ம்
பாயாத்கடிம் தூ⁴ர்ஜடிரீஶ்வரோ மே ॥ 17 ॥

(ஸ்மராரிரவ்யான்மம கு³ஹ்யதே³ஶம்
ப்ருஷ்ட²ம் ஸதா³ ரக்ஷது பார்வதீஶ꞉ )

ஊருத்³வயம் பாது குபே³ரமித்ரோ
ஜானுத்³வயம் மே ஜக³தீ³ஶ்வரோ(அ)வ்யாத் ।
ஜங்கா⁴யுக³ம் புங்க³வகேதுரவ்யாத்
பாதௌ³ மமாவ்யாத்ஸுரவந்த்³யபாத³꞉ ॥ 18 ॥

மஹேஶ்வர꞉ பாது தி³னாதி³யாமே
மாம் மத்⁴யயாமே(அ)வது வாமதே³வ꞉ ।
த்ரிலோசன꞉ பாது த்ருதீயயாமே
வ்ருஷத்⁴வஜ꞉ பாது தி³னாந்த்யயாமே ॥ 19 ॥

பாயான்னிஶாதௌ³ ஶஶிஶேக²ரோ மாம்
க³ங்கா³த⁴ரோ ரக்ஷது மாம் நிஶீதே² ।
கௌ³ரீபதி꞉ பாது நிஶாவஸானே
ம்ருத்யுஞ்ஜயோ ரக்ஷது ஸர்வகாலம் ॥ 20 ॥

அந்த꞉ஸ்தி²தம் ரக்ஷது ஶங்கரோ மாம்
ஸ்தா²ணு꞉ ஸதா³ பாது ப³ஹி꞉ஸ்தி²தம் மாம் ।
தத³ந்தரே பாது பதி꞉ பஶூனாம்
ஸதா³ஶிவோ ரக்ஷது மாம் ஸமந்தாத் ॥ 21 ॥

திஷ்ட²ந்தமவ்யாத்³பு⁴வனைகனாத²꞉
பாயாத்³வ்ரஜந்தம் ப்ரமதா²தி⁴னாத²꞉ ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ(அ)வது மாம் நிஷண்ணம்
மாமவ்யய꞉ பாது ஶிவ꞉ ஶயானம் ॥ 22 ॥

மார்கே³ஷு மாம் ரக்ஷது நீலகண்ட²꞉
ஶைலாதி³து³ர்கே³ஷு புரத்ரயாரி꞉ ।
அரண்யவாஸாதி³மஹாப்ரவாஸே
பாயான்ம்ருக³வ்யாத⁴ உதா³ரஶக்தி꞉ ॥ 23 ॥

கல்பாந்தகாலோக்³ர படுப்ரகோப꞉
ஸ்பு²டாட்டஹாஸோச்சலிதாண்ட³கோஶ꞉ ।
கோ⁴ராரிஸேனார்ணவது³ர்னிவார-
மஹாப⁴யாத்³ரக்ஷது வீரப⁴த்³ர꞉ ॥ 24 ॥

பத்த்யஶ்வமாதங்க³க⁴டாவரூத²
ஸஹஸ்ரலக்ஷாயுதகோடிபீ⁴ஷணம் ।
அக்ஷௌஹிணீனாம் ஶதமாததாயினாம்
சி²ந்த்³யான்ம்ருடோ³ கோ⁴ரகுடா²ரதா⁴ரயா ॥ 25 ॥

நிஹந்து த³ஸ்யூன்ப்ரலயானலார்சி-
ர்ஜ்வலத்த்ரிஶூலம் த்ரிபுராந்தகஸ்ய ।
ஶார்தூ³லஸிம்ஹர்க்ஷவ்ருகாதி³ஹிம்ஸ்ரான்
ஸந்த்ராஸயத்வீஶ த⁴னு꞉ பினாக꞉ ॥ 26 ॥

து³ஸ்ஸ்வப்ன து³ஶ்ஶகுன து³ர்க³தி தௌ³ர்மனஸ்ய
து³ர்பி⁴க்ஷ து³ர்வ்யஸன து³ஸ்ஸஹ து³ர்யஶாம்ஸி ।
உத்பாததாபவிஷபீ⁴திமஸத்³க்³ரஹார்திம்
வ்யாதீ⁴ம்ஶ்ச நாஶயது மே ஜக³தாமதீ⁴ஶ꞉ ॥ 27 ॥

ஓம் நமோப⁴க³வதே ஸதா³ஶிவாய- ஸகலதத்த்வாத்மகாய- ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபாய- ஸர்வயந்த்ராதி⁴ஷ்டி²தாய- ஸர்வதந்த்ர ஸ்வரூபாய- ஸர்வ தத்த்வவிதூ³ராய- ப்³ரஹ்ம ருத்³ராவதாரிணே- நீலகண்டா²ய- பார்வதீ மனோஹர ப்ரியாய- ஸோமஸூர்யாக்³னி லோசனாய- ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லித விக்³ரஹாய- மஹாமணி மகுடதா⁴ரணாய- மாணிக்யபூ⁴ஷணாய- ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திப்ரலயகால ரௌத்³ராவதாராய- த³க்ஷாத்⁴வர த்⁴வம்ஸகாய- மஹாகாலபே⁴த³னாய- மூலாதா⁴ரைகனிலயாய- தத்த்வாதீதாய- க³ங்கா³த⁴ராய- ஸர்வதே³வாதி³தே³வாய- ஷடா³ஶ்ரயாய- வேதா³ந்த ஸாராய- த்ரிவர்க³ஸாத⁴னாய- அனந்தகோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³னாயகாய- அனந்த வாஸுகி தக்ஷக கர்கோடக ஶங்க² குலிக பத்³ம மஹாபத்³மேத்யஷ்ட மஹானாக³ குல பூ⁴ஷணாய- ப்ரணவஸ்வரூபாய- சிதா³காஶாயாகாஶ தி³க்ஸ்வரூபாய- க்³ரஹனக்ஷத்ரமாலினே- ஸகலாய- கலங்க ரஹிதாய- ஸகலலோகைககர்த்ரே- ஸகலலோகப⁴ர்த்ரே- ஸகல லோகைகஸம்ஹர்த்ரே- ஸகலலோகைககு³ரவே- ஸகலலோகைகஸாக்ஷிணே- ஸகலனிக³மகு³ஹ்யாய- ஸகலவேதா³ந்தபாரகா³ய- ஸகலலோகைக வரப்ரதா³ய- ஸகலலோகைக ஶங்கராய- ஸகல து³ரிதார்திப⁴ஞ்ஜனாய- ஸகல ஜக³த³ப⁴யங்கராய- ஶஶாங்கஶேக²ராய- ஶாஶ்வதனிஜாவாஸாஃய- நிராகாராஃய- நிராபா⁴ஸாய- நிராமயாய- நிர்மலாய- நிர்லோபா⁴ஃய- நிர்மதா³ய- நிஶ்சிந்தாய- நிரஹங்காராய- நிரங்குஶாஃய- நிஷ்கலங்காய- நிர்கு³ணாய- நிஷ்காமாய- நிருபப்லவாய- நிரவத்³யாய- நிரந்தராஃய- நிஷ்காரணாய- நிராதங்காய- நிஷ்ப்ரபஞ்சாய- நிஸ்ஸங்கா³ய- நிர்த்³வந்த்³வாய- நிராதா⁴ராய- நீராகா³ய- நிஷ்க்ரோதா⁴ய- நிர்லாய- நிர்லோபாய- நிஷ்பாபாய- நிர்ப⁴யாய- நிர்விகல்பாய- நிர்பே⁴தா³ய- நிஷ்க்ரியாய- நிஸ்துலாய- நிஸ்ஸம்ஶயாய- நிரஞ்ஜனாய- நிருபமவிப⁴வாய- நித்யஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴முக்தபரிபூர்ணஸச்சிதா³னந்தா³த்³வயாய- பரமஶாந்தஸ்வரூபாய- பரமஶாந்தப்ரகாஶாஃய- தேஜோரூபாய- தேஜோமயாய- தேஜோ(அ)தி⁴பதயே- ஜயஜய ருத்³ர மஹாருத்³ர- மஹாரௌத்³ர- ப⁴த்³ராவதார மஹாபை⁴ரவ காலபை⁴ரவ கல்பாந்தபை⁴ரவ கபாலமாலாத⁴ர க²ட்வாங்க³க²ட்³க³சர்மபாஶாங்குஶ ட³மரு ஶூல சாப பா³ண க³தா³ ஶக்தி பி⁴ண்டி³ வால தோமர முஸல முத்³க³ர பாஶ பரிக⁴ பு⁴ஶுண்டீ³ ஶதக்⁴னீ சக்ராத்³யாயுத⁴ பீ⁴ஷணகர ஸஹஸ்ரமுக² த³ம்ஷ்ட்ராகராலவத³ன விகடாட்டஹாஸ விஸ்ப²ரித ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³ல நாகே³ந்த்³ரகுண்ட³ல நாகே³ந்த்³ரஹார நாகே³ந்த்³ரவலய நாகே³ந்த்³ரசர்மத⁴ர நாகே³ந்த்³ரனிகேதன ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்ப³க த்ரிபுராந்தக விஶ்வரூப விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ்வர வ்ருஷப⁴வாஹன விஷவிபூ⁴ஷண விஶ்வதோமுக² ஸர்வதோமுக² மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஜ்வலஜ்வல ப்ரஜ்வலப்ரஜ்வல மஹாம்ருத்யு ப⁴யம் ஶமய ஶமய அபம்ருத்யுப⁴யம் நாஶய நாஶய- ரோக³ப⁴யம் உத்ஸாத³யோத்ஸாத³ய- விஷஸர்பப⁴யம் ஶமய ஶமய- சோரான்மாரய மாரய- மம ஶத்ரூனுச்சாடயோச்சாடய- த்ரிஶூலேன விதா³ரய விதா³ரய- குடா²ரேண பி⁴ந்தி⁴பி⁴ந்தி⁴ க²ட்³கே³ன சி²ந்தி⁴சி²ந்தி⁴ க²ட்வாங்கே³ன வ்யபோத²ய வ்யபோத²ய மம பாபம் ஶோத⁴ய ஶோத⁴ய- முஸலேன நிஷ்பேஷய நிஷ்பேஷய- பா³ணைஸ்ஸந்தாட³ய ஸந்தாட³ய- யக்ஷரக்ஷாம்ஸி பீ⁴ஷய பீ⁴ஷய அஶேஷபூ⁴தான் வித்³ராவய வித்³ராவய- கூஷ்மாண்ட³ பூ⁴தவேதால மாரீக³ண ப்³ரஹ்மராக்ஷஸக³ணான் ஸந்த்ராஸய ஸந்த்ராஸய மம அப⁴யம் குருகுரு- நரகப⁴யான்மாமுத்³த⁴ர உத்³த⁴ர- வித்ரஸ்தம் மாமாஶ்வாஸயாஶ்வாஸய- அம்ருதகடாக்ஷ வீக்ஷணேன மாம் ஆலோகய ஆலோகய- ஸஞ்ஜீவய ஸஞ்ஜீவய- க்ஷுத்த்ருட்³ப்⁴யாம் மாமாப்யாயயாப்யாயய- து³꞉கா²துரம் மாமானந்த³யானந்த³ய- ஶிவகவசேன மாமாச்சா²த³யாச்சா²த³ய- ஹரஹர ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்ப³க ஸதா³ஶிவ நமஸ்தே நமஸ்தே நம꞉ ।

கரன்யாஸ꞉ ॥
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் ஹ்ரீம் ராம் ஸர்வஶக்திதா⁴ம்னே ஈஶானாத்மனே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் நம் ரீம் நித்யத்ருப்திஶக்திதா⁴ம்னே தத்புருஷாத்மனே தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் மம் ரூம் அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே அகோ⁴ராத்மனே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் ஶிம் ரைம் ஸ்வதந்த்ரஶக்திதா⁴ம்னே வாமதே³வாத்மனே அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் வாம் ரௌம் அலுப்தஶக்திதா⁴ம்னே ஸத்³யோஜாதாத்மனே கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் யம் ர꞉ அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே ஸர்வாத்மனே கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ॥

ஹ்ருத³யாத்³யங்க³ன்யாஸ꞉ ॥

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் ஹ்ரீம் ராம் ஸர்வஶக்திதா⁴ம்னே ஈஶானாத்மனே ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் நம் ரீம் நித்யத்ருப்திஶக்திதா⁴ம்னே தத்புருஷாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் மம் ரூம் அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே அகோ⁴ராத்மனே ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் ஶிம் ரைம் ஸ்வதந்த்ரஶக்திதா⁴ம்னே வாமதே³வாத்மனே கவசாய ஹும் ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் வாம் ரௌம் அலுப்தஶக்திதா⁴ம்னே ஸத்³யோஜாதாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஜ்வலஜ்ஜ்வாலாமாலினே
ஓம் யம் ர꞉ அனாதி³ஶக்திதா⁴ம்னே ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ ॥

ப²லஶ்ருதி꞉ ॥

ருஷப⁴ உவாச –
இத்யேதத்கவசம் ஶைவம் வரத³ம் வ்யாஹ்ருதம் மயா ।
ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶமனம் ரஹஸ்யம் ஸர்வதே³ஹினாம் ॥ 1 ॥

ய꞉ ஸதா³ தா⁴ரயேன்மர்த்ய꞉ ஶைவம் கவசமுத்தமம் ।
ந தஸ்ய ஜாயதே க்வாபி ப⁴யம் ஶம்போ⁴ரனுக்³ரஹாத் ॥ 2 ॥

க்ஷீணாயு꞉ ப்ராப்தம்ருத்யுர்வா மஹாரோக³ஹதோ(அ)பி வா ।
ஸத்³ய꞉ ஸுக²மவாப்னோதி தீ³ர்க⁴மாயுஶ்ச விந்த³தி ॥ 3 ॥

ஸர்வதா³ரித்³ர்யஶமனம் ஸௌமாங்க³ல்யவிவர்த⁴னம் ।
யோ த⁴த்தே கவசம் ஶைவம் ஸ தே³வைரபி பூஜ்யதே ॥ 4 ॥

மஹாபாதகஸங்கா⁴தைர்முச்யதே சோபபாதகை꞉ ।
தே³ஹாந்தே முக்திமாப்னோதி ஶிவவர்மானுபா⁴வத꞉ ॥ 5 ॥

த்வமபி ஶ்ரத்³த⁴யா வத்ஸ ஶைவம் கவசமுத்தமம் ।
தா⁴ரயஸ்வ மயா த³த்தம் ஸத்³ய꞉ ஶ்ரேயோ ஹ்யவாப்ஸ்யஸி ॥ 6 ॥

ஸூத உவாச ।
இத்யுக்த்வா ருஷபோ⁴ யோகீ³ தஸ்மை பார்தி²வஸூனவே ।
த³தௌ³ ஶங்க²ம் மஹாராவம் க²ட்³க³ம் சாரினிஷூத³னம் ॥ 7 ॥

புனஶ்ச ப⁴ஸ்ம ஸம்மந்த்ர்ய தத³ங்க³ம் பரிதோ(அ)ஸ்ப்ருஶத் ।
க³ஜானாம் ஷட்ஸஹஸ்ரஸ்ய த்³விகு³ணஸ்ய ப³லம் த³தௌ³ ॥ 8 ॥

ப⁴ஸ்மப்ரபா⁴வாத்ஸம்ப்ராப்த ப³லைஶ்வர்ய த்⁴ருதிஸ்ம்ருதி꞉ ।
ஸ ராஜபுத்ர꞉ ஶுஶுபே⁴ ஶரத³ர்க இவ ஶ்ரியா ॥ 9 ॥

தமாஹ ப்ராஞ்ஜலிம் பூ⁴ய꞉ ஸ யோகீ³ ந்ருபனந்த³னம் ।
ஏஷ க²ட்³கோ³ மயா த³த்தஸ்தபோமந்த்ரானுபா⁴வத꞉ ॥ 10 ॥

ஶிததா⁴ரமிமம் க²ட்³க³ம் யஸ்மை த³ர்ஶயஸி ஸ்பு²டம் ।
ஸ ஸத்³யோ ம்ரியதே ஶத்ரு꞉ ஸாக்ஷான்ம்ருத்யுரபி ஸ்வயம் ॥ 11 ॥

அஸ்ய ஶங்க²ஸ்ய நிர்ஹ்ராத³ம் யே ஶ்ருண்வந்தி தவாஹிதா꞉ ।
தே மூர்சி²தா꞉ பதிஷ்யந்தி ந்யஸ்தஶஸ்த்ரா விசேதனா꞉ ॥ 12 ॥

க²ட்³க³ஶங்கா²விமௌ தி³வ்யௌ பரஸைன்யவினாஶினௌ ।
ஆத்மஸைன்யஸ்வபக்ஷாணாம் ஶௌர்யதேஜோவிவர்த⁴னௌ ॥ 13 ॥

ஏதயோஶ்ச ப்ரபா⁴வேன ஶைவேன கவசேன ச ।
த்³விஷட்ஸஹஸ்ரனாகா³னாம் ப³லேன மஹதாபி ச ॥ 14 ॥

ப⁴ஸ்மதா⁴ரணஸாமர்த்²யாச்ச²த்ருஸைன்யம் விஜேஷ்யஸி ।
ப்ராப்ய ஸிம்ஹாஸனம் பித்ர்யம் கோ³ப்தா(அ)ஸி ப்ருதி²வீமிமாம் ॥ 15 ॥

இதி ப⁴த்³ராயுஷம் ஸம்யக³னுஶாஸ்ய ஸமாத்ருகம் ।
தாப்⁴யாம் ஸம்பூஜித꞉ ஸோ(அ)த² யோகீ³ ஸ்வைரக³திர்யயௌ ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணே ப்³ரஹ்மோத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீஶிவகவச ஸ்தோத்ரப்ரபா⁴வவர்ணனம் நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: