Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) – ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம் (பதஞ்ஜலிமுனி க்ருதம்)


ஸத³ஞ்சித முத³ஞ்சித நிகுஞ்சிதபத³ம் ஜ²லஜ²லம் சலிதமஞ்ஜுகடகம்
பதஞ்ஜலி த்³ருக³ஞ்ஜநமநஞ்ஜநமசஞ்சலபத³ம் ஜநநப⁴ஞ்ஜநகரம் ।
கத³ம்ப³ருசிமம்ப³ரவஸம் பரமமம்பு³த³கத³ம்ப³க விட³ம்ப³க க³ளம்
சித³ம்பு³தி⁴மணிம் பு³த⁴ஹ்ருத³ம்பு³ஜரவிம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 1 ॥

ஹரம் த்ரிபுரப⁴ஞ்ஜநமநந்தக்ருதகங்கணமக²ண்ட³த³யமந்தரஹிதம்
விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதிபுரந்த⁴ர விசிந்திதபத³ம் தருணசந்த்³ரமகுடம் ।
பரம் பத³ விக²ண்டி³தயமம் ப⁴ஸிதமண்டி³ததநும் மத³நவஞ்சநபரம்
சிரந்தநமமும் ப்ரணவஸஞ்சிதநிதி⁴ம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 2 ॥

அவந்தமகி²லம் ஜக³த³ப⁴ங்க³ கு³ணதுங்க³மமதம் த்⁴ருதவிது⁴ம் ஸுரஸரி-
-த்தரங்க³ நிகுரும்ப³ த்⁴ருதி லம்பட ஜடம் ஶமநத³ம்ப⁴ஸுஹரம் ப⁴வஹரம் ।
ஶிவம் த³ஶதி³க³ந்தரவிஜ்ரும்பி⁴தகரம் கரளஸந்ம்ருக³ஶிஶும் பஶுபதிம்
ஹரம் ஶஶித⁴நஞ்ஜயபதங்க³நயநம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 3 ॥

அநந்தநவரத்நவிளஸத்கடககிங்கிணி ஜ²லம் ஜ²லஜ²லம் ஜ²லரவம்
முகுந்த³விதி⁴ஹஸ்தக³தமத்³த³ள லயத்⁴வநி தி⁴மித்³தி⁴மித நர்தநபத³ம் ।
ஶகுந்தரத² ப³ர்ஹிரத² நந்தி³முக² த³ந்திமுக² ப்⁴ருங்கி³ரிடிஸங்க⁴நிகடம் [ப⁴யஹரம்]
ஸநந்த³ஸநகப்ரமுக²வந்தி³தபத³ம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 4 ॥

அநந்தமஹஸம் த்ரித³ஶவந்த்³யசரணம் முநிஹ்ருத³ந்தர வஸந்தமமலம்
கப³ந்த⁴ வியதி³ந்த்³வவநி க³ந்த⁴வஹ வஹ்நி மக²ப³ந்து⁴ ரவி மஞ்ஜுவபுஷம் ।
அநந்தவிப⁴வம் த்ரிஜக³த³ந்தரமணிம் த்ரிநயநம் த்ரிபுரக²ண்ட³நபரம்
ஸநந்த³முநிவந்தி³தபத³ம் ஸகருணம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 5 ॥

அசிந்த்யமலிப்³ருந்த³ருசிப³ந்து⁴ரக³ளம் குரித குந்த³ நிகுரும்ப³ த⁴வளம்
முகுந்த³ ஸுரப்³ருந்த³ ப³லஹந்த்ரு க்ருதவந்த³ந லஸந்தமஹிகுண்ட³லத⁴ரம் ।
அகம்பமநுகம்பிதரதிம் ஸுஜநமங்க³ளநிதி⁴ம் க³ஜஹரம் பஶுபதிம்
த⁴நஞ்ஜயநுதம் ப்ரணதரஞ்ஜநபரம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 6 ॥

பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஶுபதிம் ஜநித த³ந்திமுக² ஷண்முக²மமும்
ம்ருட³ம் கநகபிங்க³ளஜடம் ஸநகபங்கஜரவிம் ஸுமநஸம் ஹிமருசிம் ।
அஸங்க⁴மநஸம் ஜலதி⁴ ஜந்மக³ரளம் கப³லயந்தமதுலம் கு³ணநிதி⁴ம்
ஸநந்த³வரத³ம் ஶமிதமிந்து³வத³நம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 7 ॥

அஜம் க்ஷிதிரத²ம் பு⁴ஜக³புங்க³வகு³ணம் கநகஶ்ருங்கி³த⁴நுஷம் கரளஸ-
-த்குரங்க³ ப்ருது²டங்கபரஶும் ருசிர குங்குமருசிம் ட³மருகம் ச த³த⁴தம் ।
முகுந்த³ விஶிக²ம் நமத³வந்த்⁴யப²லத³ம் நிக³மப்³ருந்த³துரக³ம் நிருபமம்
ஸசண்டி³கமமும் ஜ²டிதிஸம்ஹ்ருதபுரம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 8 ॥

அநங்க³பரிபந்தி²நமஜம் க்ஷிதிது⁴ரந்த⁴ரமலம் கருணயந்தமகி²லம்
ஜ்வலந்தமநலந்த³த⁴தமந்தகரிபும் ஸததமிந்த்³ரஸுரவந்தி³தபத³ம் ।
உத³ஞ்சத³ரவிந்த³குலப³ந்து⁴ஶதபி³ம்ப³ருசி ஸம்ஹதி ஸுக³ந்தி⁴ வபுஷம்
பதஞ்ஜலிநுதம் ப்ரணவபஞ்ஜரஶுகம் பரசித³ம்ப³ரநடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 9 ॥

இதி ஸ்தவமமும் பு⁴ஜக³புங்க³வ க்ருதம் ப்ரதிதி³நம் பட²தி ய꞉ க்ருதமுக²꞉
ஸத³꞉ ப்ரபு⁴பத³த்³விதயத³ர்ஶநபத³ம் ஸுலலிதம் சரணஶ்ருங்க³ரஹிதம் ।
ஸர꞉ ப்ரப⁴வ ஸம்ப⁴வ ஹரித்பதி ஹரிப்ரமுக² தி³வ்யநுத ஶங்கரபத³ம்
ஸ க³ச்ச²தி பரம் ந து ஜநுர்ஜலநிதி⁴ம் பரமது³꞉க²ஜநகம் து³ரிதத³ம் ॥ 10 ॥

இதி ஶ்ரீபதஞ்ஜலிமுநி ப்ரணீதம் சரணஶ்ருங்க³ரஹித நடராஜ ஸ்தவம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க. மேலும் ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) – ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம் (பதஞ்ஜலிமுனி க்ருதம்)

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed