Sri Maha Kali Stotram – ஶ்ரீ மஹாகாளீ ஸ்தோத்ரம்


த்⁴யானம் |
ஶவாரூடா⁴ம் மஹாபீ⁴மாம் கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராம் வரப்ரதா³ம்
ஹாஸ்யயுக்தாம் த்ரிணேத்ராஞ்ச கபால கர்த்ரிகா கராம் |
முக்தகேஶீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் பிப³ந்தீம் ருதி⁴ரம் முஹு꞉
சதுர்பா³ஹுயுதாம் தே³வீம் வராப⁴யகராம் ஸ்மரேத் ||

ஶவாரூடா⁴ம் மஹாபீ⁴மாம் கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராம் ஹஸன்முகீ²ம்
சதுர்பு⁴ஜாம் க²ட்³க³முண்ட³வராப⁴யகராம் ஶிவாம் |
முண்ட³மாலாத⁴ராம் தே³வீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் தி³க³ம்ப³ராம்
ஏவம் ஸஞ்சிந்தயேத்காளீம் ஶ்மஶனாலயவாஸினீம் ||

ஸ்தோத்ரம் |
ஓம் விஶ்வேஶ்வரீம் ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் ஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிணீம் |
நித்³ராம் ப⁴க³வதீம் விஷ்ணோரதுலாம் தேஜஸ꞉ ப்ரபா⁴ம் ||

த்வம் ஸ்வாஹா த்வம் ஸ்வதா⁴ த்வம் ஹி வஷட்கார꞉ ஸ்வரான்விகா |
ஸுதா⁴த்வமக்ஷரே நித்யே த்ரிதா⁴ மாத்ராத்மிகா ஸ்தி²தா ||

அர்த²மாத்ரா ஸ்தி²தா நித்யா யானுச்சா²ர்யா விஶேஷத꞉ |
த்வமேவ ஸந்த்⁴யா ஸாவித்ரீ த்வம் தே³வீ ஜனநீ பரா ||

த்வயைதத்³தா⁴ர்யதே விஶ்வம் த்வயைதத்³ ஸ்ருஜ்யதே ஜக³த் |
த்வயைதத்பால்யதே தே³வி த்வமத்ஸ்யந்தே ச ஸர்வதா³ ||

விஸ்ருஷ்டௌ ஸ்ருஷ்டிரூபா த்வம் ஸ்தி²திரூபா ச பாலனே |
ததா² ஸம்ஹ்ருதிரூபாந்தே ஜக³தோ(அ)ஸ்ய ஜக³ன்மயே ||

மஹாவித்³யா மஹாமாயா மஹாமேதா⁴ மஹாஸ்ம்ருதி꞉ |
மஹாமோஹா ச ப⁴வதீ மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ ||

ப்ரக்ருதிஸ்த்வம் ச ஸர்வஸ்ய கு³ணத்ரயவிபா⁴வினீ |
காலராத்ரி-ர்மஹாராத்ரி-ர்மோஹராத்ரிஶ்ச தா³ருணா ||

த்வம் ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ த்வம் ஹ்ரீஸ்த்வம் பு³த்³தி⁴ர்போ³த⁴லக்ஷணா |
லஜ்ஜா புஷ்டிஸ்ததா² துஷ்டி꞉ த்வம் ஶாந்தி꞉ க்ஷாந்திரேவ ச ||

க²ட்³கி³னீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² |
ஶங்கி²னீ சாபினீ பா³ணா பு⁴ஶுண்டீ³ பரிகா⁴ யுதா⁴ ||

ஸௌம்யா ஸௌம்யதராஶேஷா ஸௌம்யேப்⁴யஸ்த்வதிஸுந்த³ரீ |
பராபராணாம் ச பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ ||

யச்ச கிஞ்சித்³க்வசித்³வஸ்து ஸத³ஸத்³வாகி²லாத்மிகே |
தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்தி꞉ ஸா த்வம் கிம் ஸ்தூயஸே ததா³ ||

யயா த்வயா ஜக³த் ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்பாத்யத்தி யோ ஜக³த் |
ஸோ(அ)பி நித்³ராவஶம் நீத꞉ கஸ்த்வாம் ஸ்தோதுமிஹேஶ்வர꞉ ||

விஷ்ணு꞉ ஶரீரக்³ரஹணமஹமீஶான ஏவ ச |
காரிதாஸ்தே யதோ(அ)தஸ்த்வாம் க꞉ ஸ்தோதும் ஶக்திமான் ப⁴வேத் ||

ஸா த்வமித்த²ம் ப்ரபா⁴வை꞉ ஸ்வைருதா³ரைர்தே³வி ஸம்ஸ்துதா |
மோஹயைதௌ து³ராத⁴ர்ஷாவஸுரௌ மது⁴கைடபௌ⁴ ||

ப்ரபோ³த⁴ம் ச ஜக³த்ஸ்வாமீ நீயதாமச்யுதோ லகு⁴ |
போ³த⁴ஶ்ச க்ரியதாமஸ்ய ஹந்துமேதௌ மஹாஸுரௌ ||

த்வம் பூ⁴மிஸ்த்வம் ஜலம் ச த்வமஸிஹுதவஹ ஸ்த்வம் ஜக³த்³வாயுரூபா |
த்வம் சாகாஶம்மனஶ்ச ப்ரக்ருதி ரஸிமஹத்பூர்விகா பூர்வ பூர்வா ||

ஆத்மாத்வம் சாஸி மாத꞉ பரமஸி ப⁴க³வதி த்வத்பரான்னைவ கிஞ்சித் |
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³னே காமரூபே கராளே ||

காலாப்⁴ராம் ஶ்யாமலாங்கீ³ம் விக³ளித சிகுராம் க²ட்³க³முண்டா³பி⁴ராமாம் |
த்ராஸத்ராணேஷ்டதா³த்ரீம் குணபக³ண ஶிரோமாலினீம் தீ³ர்க⁴னேத்ராம் ||

ஸம்ஸாரஸ்யைகஸாராம் ப⁴வஜனநஹராம் பா⁴விதோ பா⁴வனாபி⁴꞉ |
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³னே காம ரூபே கராளே ||

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed