Sri Lalitha Stavaraja Stotram – ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தவராஜ꞉


தே³வா ஊசு꞉ ।
ஜய தே³வி ஜக³ந்மாதர்ஜய தே³வி பராத்பரே ।
ஜய கல்யாணநிலயே ஜய காமகலாத்மிகே ॥ 1 ॥

ஜய காமேஶ வாமாக்ஷி ஜய காமாக்ஷி ஸுந்த³ரி ।
ஜயா(அ)கி²லஸுராராத்⁴யே ஜய காமேஶி காமதே³ ॥ 2 ॥

ஜய ப்³ரஹ்மமயே தே³வி ப்³ரஹ்மாநந்த³ரஸாத்மிகே ।
ஜய நாராயணி பரே நந்தி³தாஶேஷவிஷ்டபே ॥ 3 ॥

ஜய ஶ்ரீகண்ட²த³யிதே ஜய ஶ்ரீலலிதே(அ)ம்பி³கே ।
ஜய ஶ்ரீவிஜயே தே³வி விஜயஶ்ரீஸம்ருத்³தி⁴தே³ ॥ 4 ॥

ஜாதஸ்ய ஜாயமாநஸ்ய இஷ்டாபூர்தஸ்ய ஹேதவே ।
நமஸ்தஸ்யை த்ரிஜக³தாம் பாலயித்ர்யை பராத்பரே ॥ 5 ॥

கலாமுஹூர்தகாஷ்டா²ஹர்மாஸர்துஶரதா³த்மநே ।
நம꞉ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாயை ஸஹஸ்ரமுக²லோசநே ॥ 6 ॥

நம꞉ ஸஹஸ்ரஹஸ்தாப்³ஜபாத³பங்கஜஶோபி⁴தே ।
அணோரணுதரே தே³வி மஹதோ(அ)பி மஹீயஸி ॥ 7 ॥

பராத்பரதரே மாதஸ்தேஜஸ்தேஜீயஸாமபி ।
அதலம் து ப⁴வேத்பாதௌ³ விதலம் ஜாநுநீ தவ ॥ 8 ॥

ரஸாதலம் கடீதே³ஶ꞉ குக்ஷிஸ்தே த⁴ரணீ ப⁴வேத் ।
ஹ்ருத³யம் து பு⁴வர்லோக꞉ ஸ்வஸ்தே முக²முதா³ஹ்ருதம் ॥ 9 ॥

த்³ருஶஶ்சந்த்³ரார்கத³ஹநா தி³ஶஸ்தே பா³ஹவோ(அ)ம்பி³கே ।
மருதஸ்து தவோச்ச்²வாஸா வாசஸ்தே ஶ்ருதயோ(அ)கி²லா꞉ ॥ 10 ॥

க்ரீடா³ தே லோகரசநா ஸகா² தே சிந்மய꞉ ஶிவ꞉ ।
ஆஹாரஸ்தே ஸதா³நந்தோ³ வாஸஸ்தே ஹ்ருத³யே ஸதாம் ॥ 11 ॥

த்³ருஶ்யாத்³ருஶ்யஸ்வரூபாணி ரூபாணி பு⁴வநாநி தே ।
ஶிரோருஹா க⁴நாஸ்தே து தாரகா꞉ குஸுமாநி தே ॥ 12 ॥

த⁴ர்மாத்³யா பா³ஹவஸ்தே ஸ்யுரத⁴ர்மாத்³யாயுதா⁴நி தே ।
யமாஶ்ச நியமாஶ்சைவ கரபாத³ருஹாஸ்ததா² ॥ 13 ॥

ஸ்தநௌ ஸ்வாஹாஸ்வதா⁴(ஆ)காரௌ லோகோஜ்ஜீவநகாரகௌ ।
ப்ராணாயாமஸ்து தே நாஸா ரஸநா தே ஸரஸ்வதீ ॥ 14 ॥

ப்ரத்யாஹாரஸ்த்விந்த்³ரியாணி த்⁴யாநம் தே தீ⁴ஸ்து ஸத்தமா ।
மநஸ்தே தா⁴ரணாஶக்திர்ஹ்ருத³யம் தே ஸமாதி⁴க꞉ ॥ 15 ॥

மஹீருஹாஸ்தே(அ)ங்க³ருஹா꞉ ப்ரபா⁴தம் வஸநம் தவ ।
பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴விஷ்யச்ச நித்யம் ச தவ விக்³ரஹ꞉ ॥ 16 ॥

யஜ்ஞரூபா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶ்வரூபா ச பாவநீ ।
ஆதௌ³ யா து த³யாபூ⁴தா ஸஸர்ஜ நிகி²லா꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 17 ॥

ஹ்ருத³யஸ்தா²பி லோகாநாமத்³ருஶ்யா மோஹநாத்மிகா ।
நாமரூபவிபா⁴க³ம் ச யா கரோதி ஸ்வலீலயா ॥ 18 ॥

தாந்யதி⁴ஷ்டா²ய திஷ்ட²ந்தீ தேஷ்வஸக்தார்த²காமதா³ ।
நமஸ்தஸ்யை மஹாதே³வ்யை ஸர்வஶக்த்யை நமோ நம꞉ ॥ 19 ॥

யதா³ஜ்ஞயா ப்ரவர்தந்தே வஹ்நிஸூர்யேந்து³மாருதா꞉ ।
ப்ருதி²வ்யாதீ³நி பூ⁴தாநி தஸ்யை தே³வ்யை நமோ நம꞉ ॥ 20 ॥

யா ஸஸர்ஜாத்³விதா⁴தாரம் ஸர்கா³தா³வாதி³பூ⁴ரித³ம் ।
த³தா⁴ர ஸ்வயமேவைகா தஸ்யை தே³வ்யை நமோ நம꞉ ॥ 21 ॥

யதா² த்⁴ருதா து த⁴ரணீ யயா(ஆ)காஶமமேயயா ।
யஸ்யாமுதே³தி ஸவிதா தஸ்யை தே³வ்யை நமோ நம꞉ ॥ 22 ॥

யத்ரோதே³தி ஜக³த்க்ருத்ஸ்நம் யத்ர திஷ்ட²தி நிர்ப⁴ரம் ।
யத்ராந்தமேதி காலே து தஸ்யை தே³வ்யை நமோ நம꞉ ॥ 23 ॥

நமோ நமஸ்தே ரஜஸே ப⁴வாயை
நமோ நம꞉ ஸாத்த்விகஸம்ஸ்தி²தாயை ।
நமோ நமஸ்தே தமஸே ஹராயை
நமோ நமோ நிர்கு³ணத꞉ ஶிவாயை ॥ 24 ॥

நமோ நமஸ்தே ஜக³தே³கமாத்ரே
நமோ நமஸ்தே ஜக³தே³கபித்ரே ।
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லரூபதந்த்ரே
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லயந்த்ரரூபே ॥ 25 ॥

நமோ நமோ லோககு³ருப்ரதா⁴நே
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லவாக்³விபூ⁴த்யை ।
நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்ம்யை ஜக³தே³கதுஷ்ட்யை
நமோ நம꞉ ஶாம்ப⁴வி ஸர்வஶக்த்யை ॥ 26 ॥

அநாதி³மத்⁴யாந்தமபாஞ்சபௌ⁴திகம்
ஹ்யவாங்மநோக³ம்யமதர்க்யவைப⁴வம் ।
அரூபமத்³வந்த்³வமத்³ருஷ்டகோ³சரம்
ப்ரபா⁴வமக்³ர்யம் கத²மம்ப³ வர்ண்யதே ॥ 27 ॥

ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வரி விஶ்வவந்தி³தே
ப்ரஸீத³ வித்³யேஶ்வரி வேத³ரூபிணி ।
ப்ரஸீத³ மாயாமயி மந்த்ரவிக்³ரஹே
ப்ரஸீத³ ஸர்வேஶ்வரி ஸர்வரூபிணி ॥ 28 ॥

இதி ஸ்துத்வா மஹாதே³வீம் தே³வா꞉ ஸர்வே ஸவாஸவா꞉ ।
பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமஸ்க்ருத்ய ஶரணம் ஜக்³முரஞ்ஜஸா ॥ 29 ॥

தத꞉ ப்ரஸந்நா ஸா தே³வீ ப்ரணதம் வீக்ஷ்ய வாஸவம் ।
வரேணச்ச²ந்த³யாமாஸ வரதா³கி²லதே³ஹிநாம் ॥ 30 ॥

இந்த்³ர உவாச ।
யதி³ துஷ்டாஸி கல்யாணி வரம் தை³த்யேந்த்³ரபீடி³தா꞉ ।
து³ர்த⁴ரம் ஜீவிதம் தே³ஹி த்வாம் க³தா꞉ ஶரணார்தி²ந꞉ ॥ 31 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
அஹமேவ விநிர்ஜித்ய ப⁴ண்ட³ம் தை³த்யகுலோத்³ப⁴வம் ।
அசிராத்தவ தா³ஸ்யாமி த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ॥ 32 ॥

நிர்ப⁴யா முதி³தா꞉ ஸந்து ஸர்வே தே³வக³ணாஸ்ததா² ।
யே ஸ்தோஷ்யந்தி ச மாம் ப⁴க்த்யா ஸ்தவேநாநேந மாநவா꞉ ॥ 33 ॥

பா⁴ஜநம் தே ப⁴விஷ்யந்தி த⁴ர்மஶ்ரீயஶஸாம் ஸதா³ ।
வித்³யாவிநயஸம்பந்நா நீரோகா³ தீ³ர்க⁴ஜீவிந꞉ ॥ 34 ॥

புத்ரமித்ரகளத்ராட்⁴யா ப⁴வந்து மத³நுக்³ரஹாத் ।
இதி லப்³த⁴வரா தே³வா தே³வேந்த்³ரோ(அ)பி மஹாப³ல꞉ ॥ 35 ॥

ஆமோத³ம் பரமம் ஜக்³முஸ்தாம் விளோக்ய முஹுர்முஹு꞉ ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³மஹாபுராணே உத்தரபா⁴கே³ ஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ லலிதோபாக்²யாநே லலிதாஸ்தவராஜோ நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: