Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam – ஶ்ரீ கிராதாஷ்டகம்


அஸ்ய ஶ்ரீகிராதஶஸ்துர்மஹாமந்த்ரஸ்ய ரேமந்த ருஷி꞉ தே³வீ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ கிராத ஶாஸ்தா தே³வதா, ஹ்ராம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஹ்ரூம் கீலகம், ஶ்ரீ கிராத ஶஸ்து ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ர꞉ கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
கோத³ண்ட³ம் ஸஶரம் பு⁴ஜேந பு⁴ஜகே³ந்த்³ரபோ⁴கா³ பா⁴ஸாவஹந்
வாமேநச்சு²ரிகாம் விப⁴க்ஷலநே பக்ஷேண த³க்ஷேண ச ।
காந்த்யா நிர்ஜித நீரத³꞉ புரபி⁴த³꞉ க்ரீட³ந்கிராதாக்ருதே
புத்ரோஸ்மாகமநல்ப நிர்மலயா ச நிர்மாது ஶர்மாநிஶம் ॥

ஸ்தோத்ரம் ।
ப்ரத்யர்தி²வ்ராதவக்ஷ꞉ஸ்த²லருதி⁴ரஸுராபாநமத்தா ப்ருஷத்கம்
சாபே ஸந்தா⁴ய திஷ்ட²ந் ஹ்ருத³யஸரஸிஜே மாமகே தாபஹம் தம் ।
பிஞ்சோ²த்தம்ஸ꞉ ஶரண்ய꞉ பஶுபதிதநயோ நீரதா³ப⁴꞉ ப்ரஸந்நோ
தே³வ꞉ பாயாத³பாயாச்ச²ப³ரவபுரஸௌ ஸாவதா⁴ந꞉ ஸதா³ ந꞉ ॥ 1 ॥

ஆகே²டாய வநேசரஸ்ய கி³ரிஜாஸக்தஸ்ய ஶம்போ⁴꞉ ஸுத꞉
த்ராதும் யோ பு⁴வநம் புரா ஸமஜநி க்²யாத꞉ கிராதாக்ருதி꞉ ।
கோத³ண்ட³க்ஷுரிகாத⁴ரோ க⁴நரவ꞉ பிஞ்சா²வதம்ஸோஜ்ஜ்வல꞉
ஸ த்வம் மாமவ ஸர்வதா³ ரிபுக³ணத்ரஸ்தம் த³யாவாரிதே⁴ ॥ 2 ॥

யோ மாம் பீட³யதி ப்ரஸஹ்ய ஸததம் தே³ஹீத்யநந்யாஶ்ரயம்
பி⁴த்வா தஸ்ய ரிபோருர꞉ க்ஷுரிகயா ஶாதாக்³ரயா து³ர்மதே꞉ ।
தே³வ த்வத்கரபங்கஜோல்லஸிதயா ஶ்ரீமத்கிராதாக்ருதே꞉
தத்ப்ராணாந்விதராந்தகாய ப⁴க³வந் காலாரிபுத்ராஞ்ஜஸா ॥ 3 ॥

வித்³தோ⁴ மர்மஸு து³ர்வசோபி⁴ரஸதாம் ஸந்தப்தஶல்யோபமை꞉
த்³ருப்தாநாம் த்³விஷதாமஶாந்தமநஸாம் கி²ந்நோ(அ)ஸ்மி யாவத்³ப்⁴ருஶம் ।
தாவத்த்வம் க்ஷுரிகாஶராஸநத⁴ரஶ்சித்தே மமாவிர்ப⁴வந்
ஸ்வாமிந் தே³வ கிராதரூப ஶமய ப்ரத்யர்தி²க³ர்வம் க்ஷணாத் ॥ 4 ॥

ஹர்தும் வித்தமத⁴ர்மதோ மம ரதாஶ்சோராஶ்ச யே து³ர்ஜநா-
-ஸ்தேஷாம் மர்மஸு தாட³யாஶு விஶிகை²ஸ்த்வத்கார்முகாந்நி꞉ஸ்ருதை꞉ ॥

ஶாஸ்தாரம் த்³விஷதாம் கிராதவபுஷம் ஸர்வார்த²த³ம் த்வாம்ருதே
பஶ்யாம்யத்ர புராரிபுத்ர ஶரணம் நாந்யம் ப்ரபந்நோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 5 ॥

யக்ஷ꞉ ப்ரேதபிஶாசபூ⁴தநிவஹா꞉ து³꞉க²ப்ரதா³ பீ⁴ஷணா꞉
பா³த⁴ந்தே நரஶோணிதோத்ஸுகதி⁴யோ யே மாம் ரிபுப்ரேரிதா꞉ ।
சாபஜ்யாநிநதை³ஸ்த்வமீஶ ஸகலாந் ஸம்ஹ்ருத்ய து³ஷ்டக்³ரஹாந்
கௌ³ரீஶாத்மஜ தை³வதேஶ்வர கிராதாகார ஸம்ரக்ஷ மாம் ॥ 6 ॥

தோ³க்³து⁴ம் யே நிரதாஸ்த்வமத்³ய பத³பத்³மைகாந்தப⁴க்தாய மே
மாயாச்ச²ந்நகலேப³ராஶ்ருவிஷதா³நாத்³யை꞉ ஸதா³ கர்மபி⁴꞉ ।
வஶ்யஸ்தம்ப⁴நமாரணாதி³குஶலப்ராரம்ப⁴த³க்ஷாநரீந்
து³ஷ்டாந் ஸம்ஹர தே³வதே³வ ஶப³ராகார த்ரிலோகேஶ்வர ॥ 7 ॥

தந்வா வா மநஸா கி³ராபி ஸததம் தோ³ஷம் சிகீர்ஷத்யலம்
த்வத்பாத³ப்ரணதஸ்ய நிரபராத⁴ஸ்யாபி யே மாநவா꞉ ।
ஸர்வாந் ஸம்ஹர தாந் கி³ரீஶஸுத மே தாபத்ரயௌகா⁴நபி
த்வாமேகம் ஶப³ராக்ருதே ப⁴யஹரம் நாத²ம் ப்ரபந்நோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 8 ॥

க்லிஷ்டோ ராஜப⁴டைஸ்ததா³பி பரிபூ⁴தோ(அ)ஹம் குலைர்வைரிபி⁴-
-ஶ்சாந்யைர்கோ⁴ரதரைர்விபஜ்ஜலநிதௌ⁴ மக்³நோ(அ)ஸ்மி து³꞉கா²துரம் ।
ஹா ஹா கிங்கரவை விபோ⁴ ஶப³ரவேஷம் த்வாமபீ⁴ஷ்டார்த²த³ம்
வந்தே³(அ)ஹம் பரதை³வதம் குரு க்ருபாநாதா²ர்தப³ந்தோ⁴ மயி ॥ 9 ॥

ஸ்தோத்ரம் ய꞉ ப்ரஜபேத் ப்ரஶாந்தகரணைர்நித்யம் கிராதாஷ்டகம்
ஸ க்ஷிப்ரம் வஶகா³ந் கரோதி ந்ருபதீநாப³த்³த⁴வைராநபி ।
ஸம்ஹ்ருத்யாத்மவிரோதி⁴ந꞉ கி²லஜநாந் து³ஷ்டக்³ரஹாநப்யஸௌ
யாத்யந்தே யமதூ³தபீ⁴திரஹிதோ தி³வ்யாம் க³திம் ஶாஶ்வதீம் ॥ 10 ॥

இதி ஶ்ரீ கிராதாஷ்டகம் ।


மேலும் ஶ்ரீ அய்யப்ப ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed