Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) 2 – ஶ்ரீ ஹநுமத் கவசம் (ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே) 2


ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ஹநுமத்கவச ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீ ராமசந்த்³ர ருஷி꞉ ஶ்ரீ ஹநுமாந் பரமாத்மா தே³வதா அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ மாருதாத்மஜேதி பீ³ஜம் அஞ்ஜநீஸூநுரிதி ஶக்தி꞉ லக்ஷ்மணப்ராணதா³தேதி கீலகம் ராமதூ³தாயேத்யஸ்த்ரம் ஹநுமாந் தே³வதா இதி கவசம் பிங்கா³க்ஷோ(அ)மிதவிக்ரம இதி மந்த்ர꞉ ஶ்ரீராமசந்த்³ர ப்ரேரணயா ராமசந்த்³ரப்ரீத்யர்த²ம் மம ஸகலகாமநாஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ।

அத² கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஹ்ராம் அஞ்ஜநீஸுதாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ருத்³ரமூர்தயே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரூம் ராமதூ³தாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரைம் வாயுபுத்ராய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரௌம் அக்³நிக³ர்பா⁴ய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ர꞉ ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரநிவாரணாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ॥

அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஹ்ராம் அஞ்ஜநீஸுதாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ருத்³ரமூர்தயே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரூம் ராமதூ³தாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஹ்ரைம் வாயுபுத்ராய கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரௌம் அக்³நிக³ர்பா⁴ய நத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஹ்ர꞉ ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரநிவாரணாய அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
த்⁴யாயேத்³பா³லதி³வாகரத்³யுதிநிப⁴ம் தே³வாரித³ர்பாபஹம்
தே³வேந்த்³ரப்ரமுக²ம் ப்ரஶஸ்தயஶஸம் தே³தீ³ப்யமாநம் ருசா ।
ஸுக்³ரீவாதி³ஸமஸ்தவாநரயுதம் ஸுவ்யக்ததத்த்வப்ரியம்
ஸம்ரக்தாருணலோசநம் பவநஜம் பீதாம்ப³ராளங்க்ருதம் ॥ 1 ॥

உத்³யந்மார்தண்ட³கோடிப்ரகடருசியுதம் சாருவீராஸநஸ்த²ம்
மௌஞ்ஜீயஜ்ஞோபவீதாப⁴ரணருசிஶிக²ம் ஶோபி⁴தம் குண்ட³லாங்க³ம் ।
ப⁴க்தாநாமிஷ்டத³ம் தம் ப்ரணதமுநிஜநம் வேத³நாத³ப்ரமோத³ம்
த்⁴யாயேத்³தே³வம் விதே⁴யம் ப்லவக³குலபதிம் கோ³ஷ்பதீ³பூ⁴தவார்தி⁴ம் ॥ 2 ॥

வஜ்ராங்க³ம் பிங்க³கேஶாட்⁴யம் ஸ்வர்ணகுண்ட³லமண்டி³தம் ।
நிகூ³ட⁴முபஸங்க³ம்ய பாராவாரபராக்ரமம் ॥ 3 ॥

ஸ்ப²டிகாப⁴ம் ஸ்வர்ணகாந்திம் த்³விபு⁴ஜம் ச க்ருதாஞ்ஜலிம் ।
குண்ட³லத்³வயஸம்ஶோபி⁴முகா²ம்போ⁴ஜம் ஹரிம் ப⁴ஜே ॥ 4 ॥

ஸவ்யஹஸ்தே க³தா³யுக்தம் வாமஹஸ்தே கமண்ட³லும் ।
உத்³யத்³த³க்ஷிணதோ³ர்த³ண்ட³ம் ஹநூமந்தம் விசிந்தயேத் ॥ 5 ॥

அத² மந்த்ர꞉ ।
ஓம் நமோ ஹநுமதே ஶோபி⁴தாநநாய யஶோலங்க்ருதாய அஞ்ஜநீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாய ராமலக்ஷ்மணாநந்த³காய கபிஸைந்யப்ரகாஶந பர்வதோத்பாடநாய ஸுக்³ரீவஸாஹ்யகரண பரோச்சாடந குமார ப்³ரஹ்மசர்ய க³ம்பீ⁴ர ஶப்³தோ³த³ய ஓம் ஹ்ரீம் ஸர்வது³ஷ்டக்³ரஹநிவாரணாய ஸ்வாஹா ॥

ஓம் நமோ ஹநுமதே ஏஹி ஏஹி ஏஹி ஸர்வக்³ரஹபூ⁴தாநாம் ஶாகிநீ டா³கிநீநாம் விஷமது³ஷ்டாநாம் ஸர்வேஷாமாகர்ஷயாகர்ஷய மர்த³ய மர்த³ய சே²த³ய சே²த³ய மர்த்யாந் மாரய மாரய ஶோஷய ஶோஷய ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல பூ⁴தமண்ட³ல பிஶாசமண்ட³ல நிரஸநாய பூ⁴தஜ்வர ப்ரேதஜ்வர சாதுர்தி²கஜ்வர ப்³ரஹ்மராக்ஷஸ பிஶாசச்சே²த³நாக்ரியா விஷ்ணுஜ்வர மஹேஶஜ்வராந் சி²ந்தி⁴ சி²ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ அக்ஷிஶூலே ஶிரோ(அ)ப்⁴யந்தரே ஹ்யக்ஷிஶூலே கு³ள்மஶூலே பித்தஶூலே ப்³ரஹ்மராக்ஷஸகுலப்ரப³ல நாக³குலவிநிர்விஷஜ²டிதி ஜ²டிதி ஓம் ஹ்ரீம் ப²ட் கே⁴கே⁴ ஸ்வாஹா ।

ஓம் நமோ ஹநுமதே பவநபுத்ர வைஶ்வாநரமுக² பாபத்³ருஷ்டி ஷோடா⁴த்³ருஷ்டி ஹநுமதே கா ஆஜ்ஞா பு²ரே ஸ்வாஹா । ஸ்வக்³ருஹே த்³வாரே பட்டகே திஷ்ட² திஷ்டே²தி தத்ர ரோக³ப⁴யம் ராஜகுலப⁴யம் நாஸ்தி தஸ்யோச்சாரணமாத்ரேண ஸர்வே ஜ்வரா நஶ்யந்தி ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் கே⁴கே⁴ ஸ்வாஹா ।

ஶ்ரீராமசந்த்³ர உவாச ।
ஹநூமாந் பூர்வத꞉ பாது த³க்ஷிணே பவநாத்மஜ꞉ ।
பாது ப்ரதீச்யாம் ரக்ஷோக்⁴ந꞉ பாது ஸாக³ரபாரக³꞉ ॥ 1 ॥

உதீ³ச்யாமூர்த்⁴வக³꞉ பாது கேஸரீப்ரியநந்த³ந꞉ ।
அத⁴ஸ்து விஷ்ணுப⁴க்தஶ்ச பாது மத்⁴யம் து பாவநி꞉ ॥ 2 ॥

லங்காவிதா³ஹக꞉ பாது ஸர்வாபத்³ப்⁴யோ நிரந்தரம் ।
ஸுக்³ரீவஸசிவ꞉ பாது மஸ்தகம் வாயுநந்த³ந꞉ ॥ 3 ॥

பா⁴லம் பாது மஹாவீரோ ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே நிரந்தரம் ।
நேத்ரே சா²யாபஹாரீ ச பாவந꞉ ப்லவகே³ஶ்வர꞉ ॥ 4 ॥

கபோலே கர்ணமூலே ச பாது ஶ்ரீராமகிங்கர꞉ ।
நாஸாக்³ரமஞ்ஜநீஸூநு꞉ பாது வக்த்ரம் ஹரீஶ்வர꞉ ॥ 5 ॥

வாசம் ருத்³ரப்ரிய꞉ பாது ஜிஹ்வாம் பிங்க³ளலோசந꞉ ।
பாது தே³வ꞉ பா²ல்கு³நேஷ்டஶ்சுபு³கம் தை³த்யத³ர்பஹா ॥ 6 ॥

பாது கண்ட²ம் ச தை³த்யாரி꞉ ஸ்கந்தௌ⁴ பாது ஸுரார்சித꞉ ।
பு⁴ஜௌ பாது மஹாதேஜா꞉ கரௌ ச சரணாயுத⁴꞉ ॥ 7 ॥

நகா²ந்நகா²யுத⁴꞉ பாது குக்ஷௌ பாது கபீஶ்வர꞉ ।
வக்ஷோ முத்³ராபஹாரீ ச பாது பார்ஶ்வே பு⁴ஜாயுத⁴꞉ ॥ 8 ॥

லங்காவிப⁴ஞ்ஜந꞉ பாது ப்ருஷ்ட²தே³ஶே நிரந்தரம் ।
நாபி⁴ம் ச ராமதூ³தஸ்து கடிம் பாத்வநிலாத்மஜ꞉ ॥ 9 ॥

கு³ஹ்யம் பாது மஹாப்ராஜ்ஞோ லிங்க³ம் பாது ஶிவப்ரிய꞉ ।
ஊரூ ச ஜாநுநீ பாது லங்காப்ராஸாத³ப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 10 ॥

ஜங்கே⁴ பாது கபிஶ்ரேஷ்டோ² கு³ள்பௌ² பாது மஹாப³ல꞉ ।
அசலோத்³தா⁴ரக꞉ பாது பாதௌ³ பா⁴ஸ்கரஸந்நிப⁴꞉ ॥ 11 ॥

அங்கா³ந்யமிதஸத்த்வாட்⁴ய꞉ பாது பாதா³ங்கு³ளீஸ்ததா² ।
ஸர்வாங்கா³நி மஹாஶூர꞉ பாது ரோமாணி சாத்மவித் ॥ 12 ॥

ஹநுமத்கவசம் யஸ்து படே²த்³வித்³வாந்விசக்ஷண꞉ ।
ஸ ஏவ புருஷஶ்ரேஷ்டோ² பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி ॥ 13 ॥

த்ரிகாலமேககாலம் வா படே²ந்மாஸத்ரயம் நர꞉ ।
ஸர்வாந் ரிபூந் க்ஷணாஜ்ஜித்வா ஸ புமாந் ஶ்ரியமாப்நுயாத் ॥ 14 ॥

மத்⁴யராத்ரே ஜலே ஸ்தி²த்வா ஸப்தவாரம் படே²த்³யதி³ ।
க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டாதி³தாபத்ரயநிவாரண꞉ ॥ 15 ॥

அஶ்வத்த²மூலே(அ)ர்கவாரே ஸ்தி²த்வா பட²தி ய꞉ புமாந் ।
அசலாம் ஶ்ரியமாப்நோதி ஸங்க்³ராமே விஜயம் ததா² ॥ 16 ॥

பு³த்³தி⁴ர்ப³லம் யஶோ தை⁴ர்யம் நிர்ப⁴யத்வமரோக³தா ।
ஸுதா³ர்ட்⁴யம் வாக்ஸ்பு²ரத்வம் ச ஹநுமத்ஸ்மரணாத்³ப⁴வேத் ॥ 17 ॥

மாரணம் வைரிணாம் ஸத்³ய꞉ ஶரணம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
ஶோகஸ்ய ஹரணே த³க்ஷம் வந்தே³ தம் ரணதா³ருணம் ॥ 18 ॥

லிகி²த்வா பூஜயேத்³யஸ்து ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ।
ய꞉ கரே தா⁴ரயேந்நித்யம் ஸ புமாஞ்ச்²ரியமாப்நுயாத் ॥ 19 ॥

ஸ்தி²த்வா து ப³ந்த⁴நே யஸ்து ஜபம் காரயதி த்³விஜை꞉ ।
தத்க்ஷணாந்முக்திமாப்நோதி நிக³டா³த்து ததை²வ ச ॥ 20 ॥

ய இத³ம் ப்ராதருத்தா²ய படே²ச்ச கவசம் ஸதா³ ।
ஆயுராரோக்³யஸந்தாநைஸ்தஸ்ய ஸ்தவ்ய꞉ ஸ்தவோ ப⁴வேத் ॥ 21 ॥

இத³ம் பூர்வம் படி²த்வா து ராமஸ்ய கவசம் தத꞉ ।
பட²நீயம் நரைர்ப⁴க்த்யா நைகமேவ படே²த்கதா³ ॥ 22 ।

ஹநுமத்கவசம் சாத்ர ஶ்ரீராமகவசம் விநா ।
யே பட²ந்தி நராஶ்சாத்ர பட²நம் தத்³வ்ருதா² ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வை꞉ பட²நீயம் ஸர்வதா³ கவசத்³வயம் ।
ராமஸ்ய வாயுபுத்ரஸ்ய ஸத்³ப⁴க்தைஶ்ச விஶேஷத꞉ ॥ 24 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே ஶ்ரீராமக்ருதைகமுக² ஹநுமத்கவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed