Sri Buddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ பு³த்³தி⁴தே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்


ஸூர்ய உவாச ।
மூலவஹ்நிஸமுத்³பூ⁴தா மூலாஜ்ஞானவிநாஶினீ ।
நிருபாதி⁴மஹாமாயா ஶாரதா³ ப்ரணவாத்மிகா ॥ 1 ॥

ஸுஷும்நாமுக²மத்⁴யஸ்தா² சின்மயீ நாத³ரூபிணீ ।
நாதா³தீதா ப்³ரஹ்மவித்³யா மூலவித்³யா பராத்பரா ॥ 2 ॥

ஸகாமதா³யினீபீட²மத்⁴யஸ்தா² போ³த⁴ரூபிணீ ।
மூலாதா⁴ரஸ்த²க³ணபத³க்ஷிணாங்கநிவாஸினீ ॥ 3 ॥

விஶ்வாதா⁴ரா ப்³ரஹ்மரூபா நிராதா⁴ரா நிராமயா ।
ஸர்வாதா⁴ரா ஸாக்ஷிபூ⁴தா ப்³ரஹ்மமூலா ஸதா³ஶ்ரயா ॥ 4 ॥

விவேகலப்⁴ய வேதா³ந்தகோ³சரா மனனாதிகா³ ।
ஸ்வானந்த³யோக³ஸம்லப்⁴யா நிதி³த்⁴யாஸஸ்வரூபிணீ ॥ 5 ॥

விவேகாதி³ப்⁴ருத்யயுதா ஶமாதி³கிங்கரான்விதா ।
ப⁴க்த்யாதி³கிங்கரீஜுஷ்டா ஸ்வானந்தே³ஶஸமன்விதா ॥ 6 ॥

மஹாவாக்யார்த²ஸம்லப்⁴யா க³ணேஶப்ராணவல்லபா⁴ ।
தமஸ்திரோதா⁴னகரீ ஸ்வானந்தே³ஶப்ரத³ர்ஶினீ ॥ 7 ॥

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னக³தா வாணீ ரஜோகு³ணவிநாஶினீ ।
ராகா³தி³தோ³ஷஶமனீ கர்மஜ்ஞானப்ரதா³யினீ ॥ 8 ॥

மணிபூராப்³ஜநிலயா தமோகு³ணவிநாஶினீ ।
அனாஹதைகநிலயா கு³ணஸத்த்வப்ரகாஶினீ ॥ 9 ॥

அஷ்டாங்க³யோக³ப²லதா³ தபோமார்க³ப்ரகாஶினீ ।
விஶுத்³தி⁴ஸ்தா²னநிலயா ஹ்ருத³யக்³ரந்தி⁴பே⁴தி³னீ ॥ 10 ॥

விவேகஜனனீ ப்ரஜ்ஞா த்⁴யானயோக³ப்ரபோ³தி⁴னீ ।
ஆஜ்ஞாசக்ரஸமாஸீனா நிர்கு³ணப்³ரஹ்மஸம்யுதா ॥ 11 ॥

ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரபத்³மக³தா ஜக³த்³பா⁴வப்ரணாஶினீ ।
த்³வாத³ஶாந்தைகநிலயா ஸ்வஸ்வானந்த³ப்ரதா³யினீ ॥ 12 ॥

பீயூஷவர்ஷிணீ பு³த்³தி⁴꞉ ஸ்வானந்தே³ஶப்ரகாஶினீ ।
இக்ஷுஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா² நிஜலோகநிவாஸினீ ॥ 13 ॥

வைநாயகீ விக்⁴னஹந்த்ரீ ஸ்வானந்த³ப்³ரஹ்மரூபிணீ ।
ஸுதா⁴மூர்தி꞉ ஸுதா⁴வர்ணா கேவலா ஹ்ருத்³கு³ஹாமயீ ॥ 14 ॥

ஶுப்⁴ரவஸ்த்ரா பீனகுசா கல்யாணீ ஹேமகஞ்சுகா ।
விகசாம்போ⁴ருஹத³ளலோசனா ஜ்ஞானரூபிணீ ॥ 15 ॥

ரத்னதாடங்கயுக³ளா ப⁴த்³ரா சம்பகநாஸிகா ।
ரத்னத³ர்பணஸங்காஶகபோலா நிர்கு³ணாத்மிகா ॥ 16 ॥

தாம்பூ³லபூரிதஸ்மேரவத³னா ஸத்யரூபிணீ ।
கம்பு³கண்டீ² ஸுபி³ம்போ³ஷ்டீ² வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ॥ 17 ॥

க³ணேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயான்விதா ।
கைவல்யஜ்ஞானஸுக²த³பதா³ப்³ஜா பா⁴ரதீ மதி꞉ ॥ 18 ॥

வஜ்ரமாணிக்யகடககிரீடா மஞ்ஜுபா⁴ஷிணீ ।
விக்⁴னேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ரா ॥ 19 ॥

அனேககோடிகேஶார்கயுக்³மஸேவிதபாது³கா ।
வாகீ³ஶ்வரீ லோகமாதா மஹாபு³த்³தி⁴꞉ ஸரஸ்வதீ ॥ 20 ॥

சதுஷ்ஷஷ்டிகோடிவித்³யாகலாலக்ஷ்மீநிஷேவிதா ।
கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகேஶப்³ருந்த³ஸமன்விதா ॥ 21 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶஶக்தீனாம் த்³ருஶா ஶாஸனகாரிணீ ।
பஞ்சசித்தவ்ருத்திமயீ தாரமந்த்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 22 ॥

வரதா³ ப⁴க்திவஶகா³ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யினீ ।
ப்³ரஹ்மஶக்திர்மஹாமாயா ஜக³த்³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ॥ 23 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்னாம் மஹாபு³த்³தே⁴ர்வரந்தக³ம் ।
ய꞉ படே²த்³ப⁴க்திபா⁴வேன வித்³யாம் பு³த்³தி⁴ம் ஶ்ரியம் ப³லம் ।
ஸம்ப்ராப்ய ஜ்ஞானமதுலம் ப்³ரஹ்மபூ⁴யமவாப்னுயாத் ॥ 24 ॥

இதி ஶ்ரீ பு³த்³தி⁴தே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed