Sri Bala Tripura Sundari Sahasranamavali 2 – ஶ்ரீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸஹஸ்ரநாமாவளீ – 2


॥ ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ॥

ஓம் கல்யாண்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ ।
ஓம் கால்யை நம꞉ ।
ஓம் கரால்யை நம꞉ ।
ஓம் காமரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் காமாக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் காமதா³யை நம꞉ ।
ஓம் காம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமநாயை நம꞉ ।
ஓம் காமசாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌமார்யை நம꞉ ।
ஓம் கருணாமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் கலிகல்மஷநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காத்யாயந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கௌமுத்³யை நம꞉ ।
ஓம் கமலப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கீர்திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ । 20

ஓம் நீதிஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் நீதிவத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் மாஹேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதேஜஸே நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் காலராத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாராத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காளிந்த்³யை நம꞉ ।
ஓம் கல்பரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஜிஹ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாலோலாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாத³ம்ஷ்ட்ராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபு⁴ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமோஹாந்த⁴காரக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதா³ரித்³ர்யராஶிக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶத்ருவிமர்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஜ்யோதிஷே நம꞉ । 40

ஓம் மஹாஸுரவிமர்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபீ³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபாதகநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமகா²யை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரமய்யை நம꞉ ।
ஓம் மணிபுரநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாநஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் மாநதா³யை நம꞉ ।
ஓம் மாந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மநஶ்சக்ஷுரகோ³சராயை நம꞉ ।
ஓம் க³ணமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் கா³யத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ணக³ந்த⁴ர்வஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கி³ரிஜாயை நம꞉ ।
ஓம் கி³ரிஶாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் கி³ரிஸுவே நம꞉ ।
ஓம் கி³ரிஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் சண்டே³ஶ்வர்யை நம꞉ । 60

ஓம் சந்த்³ரரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரசண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் சண்ட³மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் சர்சிகாயை நம꞉ ।
ஓம் சர்சிதாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் சண்டி³காயை நம꞉ ।
ஓம் சாருரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜபயஜ்ஞபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞகோ³ப்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞரக்ஷகாயை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞரூபாயை நம꞉ । 80

ஓம் யாஜ்ஞ்யை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞக்ருபாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜாலந்த⁴ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜாதவேதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜிதேந்த்³ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜிதக்ரோதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜந்மதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் கோ³தா³வர்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌ³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌ³தம்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶதஹ்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கு⁴ர்கு⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் வேத³க³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ரேவிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கரஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸிந்த⁴வே நம꞉ । 100

ஓம் மந்தா³கிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷிப்ராயை நம꞉ ।
ஓம் யமுநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரபா⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் விபாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ண்ட³க்யை நம꞉ ।
ஓம் விந்த்⁴யவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நர்மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கந்ஹாயை நம꞉ ।
ஓம் காவேர்யை நம꞉ ।
ஓம் வேத்ரவத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌஶிக்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹோநதநயாயை நம꞉ ।
ஓம் அஹல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் சம்பகாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் அயோத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் மது²ராயை நம꞉ ।
ஓம் மாயாயை நம꞉ ।
ஓம் காஶ்யை நம꞉ । 120

ஓம் காஞ்ச்யை நம꞉ ।
ஓம் அவந்திகாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³வாராவத்யை நம꞉ ।
ஓம் தீர்தே²ஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகில்பி³ஷநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மகிஞ்ஜல்கவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மவக்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³ல்யை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்பத்³மஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுலோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம꞉ । 140

ஓம் க்லீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் க்லேஶநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹரேர்மூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிநேத்ரக்ருதாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிவக்த்ரோத்³ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுமாத்ருஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶாலநயநோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாதா⁴ராயை நம꞉ । 160

ஓம் ஶிவநாதா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வநாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வகண்டகநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வமோசிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கீ³த்யை நம꞉ ।
ஓம் வரேண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம꞉ । 180

ஓம் ப்³ரஹ்மாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்க³ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்க³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்கா³ர்திநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரயீதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்வக்ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் த்வக்³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் த்வக்³கா³யை நம꞉ ।
ஓம் த்வகா³ர்திஹாரிண்யை நம꞉ । 200

ஓம் ஸ்வர்க³மாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்க³மாயை நம꞉ ।
ஓம் தா³த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் தா³யாயை நம꞉ ।
ஓம் தோ³க்³த்⁴ர்யை நம꞉ ।
ஓம் து³ராபஹாயை நம꞉ ।
ஓம் தூ³ரக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் து³ராராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் தூ³ரது³ஷ்க்ருதிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சம்யை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாபீட²நிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஜ꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ரஜோரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஜோகு³ணஸமுத்³ப⁴வாயை நம꞉ । 220

ஓம் தாமஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் தமோரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் தமஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் தமஸ꞉ ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் தமோகு³ணஸமுத்³பூ⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்த்விக்யை நம꞉ ।
ஓம் ராஜஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் தம்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாயை நம꞉ ।
ஓம் காஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் நிமேஷாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வக்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் தத³நந்தராயை நம꞉ ।
ஓம் அர்த⁴மாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் மாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்வத்ஸரஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் யுக³ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் யுக³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்பஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கல்பரூபிண்யை நம꞉ । 240

ஓம் நாநாரத்நவிசித்ராங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் நாநாப⁴ரணமண்டி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாஸகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் விசக்ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜபாகுஸுமஸங்காஶாயை நம꞉ ।
ஓம் தா³டி³மீகுஸுமோபமாயை நம꞉ ।
ஓம் சதுரங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் சதுர்பா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் சதுராயை நம꞉ ।
ஓம் சாருஹாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ । 260

ஓம் ஸர்வதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்வாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ளாயை நம꞉ ।
ஓம் ளிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நந்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் நந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் நந்த³வர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தேஷு வ்யாபிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வபா⁴ரவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் குலீநாயை நம꞉ ।
ஓம் குலமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் குலத⁴ர்மோபதே³ஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶ்ருங்கா³ரவேஷாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் பாஶாங்குஶகரோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யகோடிஸஹஸ்ராபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரகோடிநிபா⁴நநாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ணேஶகோடிலாவண்யாயை நம꞉ । 280

ஓம் விஷ்ணுகோட்யரிமர்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் தா³வாக்³நிகோடிஜ்வலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரகோட்யுக்³ரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸமுத்³ரகோடிக³ம்பீ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் வாயுகோடிமஹாப³லாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆகாஶகோடிவிஸ்தாராயை நம꞉ ।
ஓம் யமகோடிப⁴யங்கராயை நம꞉ ।
ஓம் மேருகோடிஸமுச்ச்²ராயாயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ணகோடிஸம்ருத்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களங்காயை நம꞉ ।
ஓம் நிராதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்கு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ணவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் அஶோகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶோகரஹிதாயை நம꞉ ।
ஓம் தாபத்ரயவிவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶிஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமோஹவிதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் சித்ராயை நம꞉ । 300

ஓம் விசித்ராயை நம꞉ ।
ஓம் சித்ராஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹேதுக³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் குலேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் இச்சா²ஶாக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுசிஸ்மிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிப்ரஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சதத்த்வோபரிஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் பார்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹிமவத்புத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் பாஶஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பாஶரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜயந்த்யை நம꞉ । 320

ஓம் ப⁴த்³ரகால்யை நம꞉ ।
ஓம் அஹல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் குலநாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ததா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தபா⁴விந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகுண்ட³லிநீஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவிப⁴வவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்³நிமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் மணிபூரகவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஷட்பத்ராம்போ⁴ஜமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் மணிபூரநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்³வாத³ஶாரஸரோஜஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யமண்ட³லவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அகலங்காயை நம꞉ । 340

ஓம் ஶஶாங்காபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஷோட³ஶாரநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்³விபத்ரத³ளமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் லலாடதலவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் டா³கிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் லாகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ராகிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹாகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஷட்சக்ரக்ரமவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகண்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கண்ட²நாதா³க்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் பி³ந்து³மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் சது꞉ஷஷ்டிகலாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் மேருத³ண்ட³ஸமாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகால்யை நம꞉ । 360

ஓம் த்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் துஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாத்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் ஹிங்கு³ளாயை நம꞉ ।
ஓம் மங்க³ளஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஷும்ணாமத்⁴யகா³மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கராளாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜயஶாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்பத்³மநிலயாயை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மாயை நம꞉ ।
ஓம் பை⁴ரவநாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆகாஶலிங்க³ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநோத்³யாநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸூக்ஷ்மாயை நம꞉ ।
ஓம் அப⁴யாயை நம꞉ । 380

ஓம் கால்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாப³லாயை நம꞉ ।
ஓம் மேநகாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் தப்தகாஞ்சநஸந்நிபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் அந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கூடபீ³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகூடாசலவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வர்ணாக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் வர்ணரஹிதாயை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சாஶத்³வர்ணபே⁴தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாத⁴ர்யை நம꞉ ।
ஓம் லோகதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் அப்ஸராயை நம꞉ ।
ஓம் அப்ஸர꞉ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் தா³க்ஷாயண்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³க்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் யஶஸ்விந்யை நம꞉ । 400

ஓம் யஶ꞉பூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் தே³வக்யை நம꞉ ।
ஓம் தே³வமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ராதி⁴காயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணவல்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் அருந்த⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶச்யை நம꞉ ।
ஓம் இந்த்³ராண்யை நம꞉ ।
ஓம் கா³ந்தா⁴ர்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ந்த⁴மோதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யாநாதீதாயை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யாநக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴யாநாத்⁴யாநாவதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் லம்போ³த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் லம்போ³ஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஜாம்ப³வத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜலோத³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹோத³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் முக்தகேஶ்யை நம꞉ । 420

ஓம் முக்திகாமார்த²ஸித்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் தபஸ்விந்யை நம꞉ ।
ஓம் தபோநிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் அபர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் பர்ணப⁴க்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் பா³ணசாபத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் வீராயை நம꞉ ।
ஓம் பாஞ்சால்யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சமப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் க³பீ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் க³ஹநாயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யதத்த்வாயை நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாயை நம꞉ ।
ஓம் அஶரீராயை நம꞉ ।
ஓம் ஶரீரஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ராயை நம꞉ । 440

ஓம் ஸகலாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணபிங்க³ளாயை நம꞉ ।
ஓம் சக்ரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் சக்ரஹஸ்தாயை நம꞉ ।
ஓம் பாஶசக்ரநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மராக³ப்ரதீகாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்மலாகாஶஸந்நிபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஊர்த்⁴வஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஊர்த்⁴வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஊர்த்⁴வபத்³மநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கார்யகாரணகர்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் பர்வாக்²யா ரூபஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் க³ந்த⁴ஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ந்த⁴ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் பரப்³ரஹ்மநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³ஸ்தா²யை நம꞉ । 460

ஓம் ஶப்³த³வர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வ்ருத்³தி⁴பராயை நம꞉ ।
ஓம் வ்ருத்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்கீர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³ப்திஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வகு³ஹ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாம்ப⁴வீஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் மஹாபூ⁴தாதி⁴பப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிப்ரஜ்ஞாதி³மாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷகந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் அபராஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் காமஸந்தீ³பிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³காமாயை நம꞉ । 480

ஓம் குதூஹலாயை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴கோ³பசாரகுஶலாயை நம꞉ ।
ஓம் அமலாயை நம꞉ ।
ஓம் அமலாநநாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தாநுகம்பிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மைத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶரணாக³தவத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபு⁴ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் சிச்ச²க்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶதாநநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴ளக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் வேத³ளக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுலக்ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் தப꞉ஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜநேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வோத³ர்யை நம꞉ । 500

ஓம் விஶ்வஸ்ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வதோமுக்²யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாஸ்யஶ்ரவணக்⁴ராணாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் பராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் தருணாதி³த்யஸங்காஶாயை நம꞉ ।
ஓம் கரணாநேகஸங்குலாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷோபி⁴ண்யை நம꞉ ।
ஓம் மோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தம்பி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ரும்பி⁴ண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரதி²ந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴வஜிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸேநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமந்த்ரமய்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநமுத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமுத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜபமுத்³ராயை நம꞉ । 520

ஓம் மஹோத்ஸவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜடாஜூடத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் முக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மஶாந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் விபீ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³வீபிசர்மபரீதா⁴நாயை நம꞉ ।
ஓம் சீரவல்கலதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஶூலட³மருத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் நரமாலாவிபூ⁴ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அத்யுக்³ரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் உக்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் கல்பாந்தத³ஹநோபமாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யஸாதி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴ஸாத⁴கவத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவித்³யாமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் அஸுராம்பு³தி⁴தா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமுக்²யை நம꞉ । 540

ஓம் ஸௌம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶூராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸோமபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்கஶாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவ்ருஷப⁴வாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹிஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹிஷாரூடா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் மஹிஷாஸுரகா⁴திந்யை நம꞉ ।
ஓம் த³மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தா³மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தா³ந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் த³யாயை நம꞉ ।
ஓம் தோ³க்³த்⁴ர்யை நம꞉ ।
ஓம் து³ராபஹாயை நம꞉ ।
ஓம் அக்³நிஜிஹ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் அகோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ரதராநநாயை நம꞉ ।
ஓம் நாராயண்யை நம꞉ ।
ஓம் நாரஸிம்ஹ்யை நம꞉ । 560

ஓம் ந்ருஸிம்ஹஹ்ருத³யஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகே³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் யோக³மாலாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கே²சர்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴சர்யை நம꞉ ।
ஓம் கே²லாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாணபத³ஸம்ஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் நாகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் நாக³கந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவேகா³யை நம꞉ ।
ஓம் நாக³நாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் விஷஜ்வாலாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³ப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாஶதவிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மவக்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவக்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் வக்த்ராணாம் கோடிதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹதா³த்மாயை நம꞉ । 580

ஓம் த⁴ர்மஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாதிஸுக²தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ரமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் வராநநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேந்த்³ரியமநோந்மத்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேந்த்³ரியமநோமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸங்க்³ராமஜயதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வப்ரஹரணோத்³யதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபீடோ³பஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாரிஷ்டவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வைஶ்வர்யஸமுத்பத்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வக்³ரஹவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴திக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்திக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தாநாமார்திநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாதங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் மத்தமாதங்க்³யை நம꞉ । 600

ஓம் மாதங்க³க³ணமண்டி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதோத³தி⁴மத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கடிஸூத்ரைரளங்க்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதத்³வீபமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப³லாயை நம꞉ ।
ஓம் வத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் உஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் மணிமண்ட³பமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் பரமாநந்த³முதி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஈஷத்ப்ரஹஸிதாநநாயை நம꞉ ।
ஓம் குமுதா³யை நம꞉ ।
ஓம் லலிதாயை நம꞉ ।
ஓம் லோலாயை நம꞉ ।
ஓம் லாக்ஷாலோஹிதலோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் தி³க்³வாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் தே³வதூ³த்யை நம꞉ ।
ஓம் தே³வதே³வாதி³தே³வதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸிம்ஹோபரிஸமாரூடா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஹிமாசலநிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அட்டாட்டஹாஸிந்யை நம꞉ । 620

ஓம் கோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ரதை³த்யவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அத்யுக்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தவஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் நாக³கேயூரமண்டி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் முக்தாஹாரஸ்தநோபேதாயை நம꞉ ।
ஓம் துங்க³பீநபயோத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தோத்பலத³ளாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் மதா³கூ⁴ர்ணிதலோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ண்ட³மண்டி³ததாடங்காயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஞ்ஜாஹாரவிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கீ³தரங்க³ரஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் வீணாவாத்³யகுதூஹலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸமஸ்ததே³வமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் அஸுரக்ஷயகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் க²ட்³கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶூலஹஸ்தாயை நம꞉ ।
ஓம் சக்ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷமாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பாஶிந்யை நம꞉ । 640

ஓம் சக்ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தா³ந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரத³ண்டி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தோ³த³தி⁴மத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் கடிஸூத்ரைரளங்க்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் நாநாப⁴ரணதீ³ப்தாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் நாநாமணிவிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தா³நந்த³ஸம்பூ⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் சிந்தாமணிகு³ணாகராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யநமிதாயை நம꞉ ।
ஓம் பூஜ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் சிந்மயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யநந்தி³ந்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் து³꞉க²து³꞉ஸ்வப்நநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ராக்³நிதா³ஹஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் ராஜதை³வாதி³ஶாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபராத⁴ராஶிக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவைரிப⁴யாபஹாயை நம꞉ । 660

ஓம் ராகா³தி³தோ³ஷரஹிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜராமரணவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பீயூஷார்ணவஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதே³வை꞉ ஸ்துதாயை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸித்³தி⁴நமஸ்க்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யஶக்திரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மணிமந்த்ரமஹௌஷத்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை நம꞉ ।
ஓம் பா³லாயை நம꞉ ।
ஓம் மலயாசலஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஹாராயை நம꞉ ।
ஓம் ரதிஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ரதிதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராண்யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ரௌத்³ர்யை நம꞉ । 680

ஓம் ரௌத்³ரார்திஹாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் சௌரத⁴ர்மஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் தீ³நவத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் அநாஹதாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிநயநாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்ப⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வ்ருத்யை பராயை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ரகராளாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸமந்த்ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴நந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாப⁴த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்த்³வந்த்³வாயை நம꞉ । 700

ஓம் நிர்கு³ணாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ரண்யை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ருத்²வ்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் வஸுந்த⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் மேருமந்தி³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கரவல்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீவிபா⁴வந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீநிவாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதாம் க³த்யை நம꞉ । 720

ஓம் உமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாரங்கி³ண்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் குடிலாயை நம꞉ ।
ஓம் குடிலாலகாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிலோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிலோகாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் புண்யதா³யை நம꞉ ।
ஓம் புண்யகீர்திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஸங்கல்பாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் க்³ரந்தி²பே⁴தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பரேஶாயை நம꞉ ।
ஓம் பரமாயை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் பராவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் பராத்பராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுந்த³ராங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்ணாபா⁴யை நம꞉ । 740

ஓம் ஸுராஸுரநமஸ்க்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴நதா⁴ந்யஸம்ருத்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶாந்யை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶாந்யை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநாயை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் அநந்தமஹிமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யஶக்திமஹிமாயை நம꞉ ।
ஓம் சிந்த்யாசிந்த்யஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநஶாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அமிதாயை நம꞉ । 760

ஓம் கோ⁴ரரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴தா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴வஹாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸுர்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்வது³த்தாநஶாயிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அநஸூயாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷமாயை நம꞉ ।
ஓம் லஜ்ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநாந்திகாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வவந்த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபீ³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வதி⁴யே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶீலஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶீலரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶீலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶீலப்ரதா³யிந்யை நம꞉ । 780

ஓம் போ³தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் போ³த⁴குஶலாயை நம꞉ ।
ஓம் ரோதி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பா³தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யோதிந்யை நம꞉ ।
ஓம் விசித்ராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் வித்³யுத்படலஸந்நிபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்மயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியம்வதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ரோகி³ண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரோக³ஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாரோக³ப⁴யாபஹாயை நம꞉ ।
ஓம் வரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்டிதா³யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் மாநதா³யை நம꞉ ।
ஓம் மாநவப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாங்க³வாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம꞉ । 800

ஓம் க்ருஷ்ணஸஹோத³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாம்ப⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶம்பு⁴ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶம்பு⁴ஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வோத³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் யோக³முத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் யோகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் வாகீ³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³முத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் யோகி³நீகோடிஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌலிகாநந்த³கந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருங்கா³ரபீட²வாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேமங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் தி³க³ம்ப³ராயை நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴ம்ரவக்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴ம்ரநேத்ராயை நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴ம்ரகேஶ்யை நம꞉ । 820

ஓம் தூ⁴ஸராயை நம꞉ ।
ஓம் பிநாக்யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரவேதால்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவேதாலரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தபிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தாபிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் அநாதி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் அங்குராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜட²ராயை நம꞉ ।
ஓம் தீவ்ராயை நம꞉ ।
ஓம் அக்³நிஜிஹ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴யாபஹாயை நம꞉ ।
ஓம் பஶுக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பஶுரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் பஶுதா³யை நம꞉ ।
ஓம் பஶுவாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பித்ரே நம꞉ ।
ஓம் மாத்ரே நம꞉ । 840

ஓம் ப்⁴ராத்ரே நம꞉ ।
ஓம் பஶுபாஶவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரமஸே நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரரேகா²யை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரகாந்திவிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் குங்குமாங்கிதஸர்வாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதி⁴யே நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³பு³த³ளோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ராயை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்வேதவஸ்த்ரத⁴ராயை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்வேதபத்³மாஸநஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாம்ப³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தபத்³மவிளோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்டு²ராயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரூரஹ்ருத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் அக்ரூராயை நம꞉ ।
ஓம் மிதபா⁴ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆகாஶலிங்க³ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ । 860

ஓம் பு⁴வநோத்³யாநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸூக்ஷ்மாயை நம꞉ ।
ஓம் கங்கால்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாப³லாயை நம꞉ ।
ஓம் அநௌபம்யகு³ணோபேதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ மது⁴ரபா⁴ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விரூபாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶதாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுளோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் து³ஸ்தர்யை நம꞉ ।
ஓம் தாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தாராயை நம꞉ ।
ஓம் தருண்யை நம꞉ ।
ஓம் தாரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴தா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மயோகோ³பதே³ஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கே³ஶ்வர்யை நம꞉ । 880

ஓம் ப⁴கா³ராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கி³நீப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³விஶ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³க்லிந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³யோந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³ப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கே³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³கு³ஹ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³வஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கோ³த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³நந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³ட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவித்³ராவிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத்⁴வ்யை நம꞉ । 900

ஓம் மத³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மதோ³த்கடாயை நம꞉ ।
ஓம் பே⁴ருண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் சண்டி³காயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோத்ஸ்நாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வசக்ஷுஷே நம꞉ ।
ஓம் தபோவஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரஸந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதூ³த்யை நம꞉ ।
ஓம் யமதூ³த்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴யங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் உந்மாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் சைதந்யரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் நித்யாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யக்லிந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் மதோ³ள்லஸாயை நம꞉ ।
ஓம் மதி³ராநந்தா³யை நம꞉ । 920

ஓம் கைவல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மதி³ராக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் மதா³ளஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தே⁴ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴வந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ர்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴ஸர்வார்த²ஸாதி⁴காயை நம꞉ ।
ஓம் மநோந்மந்யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாதீதாயை நம꞉ ।
ஓம் பரஞ்ஜ்யோதி꞉ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் பரேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் பாரகா³யை நம꞉ ।
ஓம் பாராயை நம꞉ ।
ஓம் பாரஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை க³த்யை நம꞉ ।
ஓம் விமலாயை நம꞉ ।
ஓம் மோஹிநீரூபாயை நம꞉ । 940

ஓம் மது⁴பாநபராயணாயை நம꞉ ।
ஓம் வேத³வேதா³ங்க³ஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவேத³மய்யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ரமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாநமய்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வத⁴ர்மமயீஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வயஜ்ஞமய்யை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்வநே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமந்த்ராதி⁴காரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யாகர்ஷிண்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸம்பத்த்யதி⁴ஷ்டா²த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவித்³ராவிண்யை பராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ண்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ளகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யரஞ்ஜந்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸ்தம்ப⁴நகாரிண்யை நம꞉ । 960

ஓம் த்ரைலோக்யஜயிந்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வோந்மாத³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸம்மோஹிந்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவஶ்யங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வார்த²ஸாதி⁴ந்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸம்பத்திதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமப்ரதா³யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ளகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வது³꞉க²விமோசிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வம்ருத்யுப்ரஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வைஶ்வர்யப²லப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாநமய்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶிந்யை நம꞉ । 980

ஓம் ஸர்வாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபாபஹராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாநந்த³மய்யை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலக்ஷ்மீமய்யை வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வது³꞉க²ப்ரஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் பரமாநந்த³தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகோணநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரீஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிமதாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிதநுஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஸ்மாராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யத்ரிபுரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகோத³ரஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராத்மிகாயை நம꞉ । 1000

ஓம் த்ரிதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரித³ஶாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ர்யக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுரவாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ । 1008

இதி ஶ்ரீ பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸஹஸ்ரநாமாவளீ ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed