Sri Bala Sahasranamavali 1 – ஶ்ரீ பா³லா ஸஹஸ்ரநாமாவளீ – 1


॥ ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ॥

ஓம் ஸுப⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஷும்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மநோஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமநஸே நம꞉ ।
ஓம் ரம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶோப⁴நாயை நம꞉ ।
ஓம் லலிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் காந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் காந்திமத்யை நம꞉ ।
ஓம் காந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் காமதா³யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்யாண்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் பேஶலாயை நம꞉ । 20

ஓம் ஹ்ருத³யங்க³மாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப⁴த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் க்²யாத்யை நம꞉ ।
ஓம் ரமண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமங்க³ளாயை நம꞉ ।
ஓம் ராமாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வ்யவத்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கமநீயாயை நம꞉ ।
ஓம் அதிகோமளாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶோபா⁴பி⁴ராமாயை நம꞉ ।
ஓம் ரமண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரமணீயாயை நம꞉ ।
ஓம் ரதிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் மநோந்மந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மாதங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் மதி³ராப்ரியாயை நம꞉ । 40

ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶக்தயே நம꞉ ।
ஓம் மஹாவித்³யாஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாநந்த³விதா⁴யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாநிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத்⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் மத³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மதோ³த்கடாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த³கந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் விஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் கௌமுத்³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் பி³ந்து³நாத³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வர்யை நம꞉ । 60

ஓம் காமகலாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பே⁴ருண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் சண்டி³காயை நம꞉ ।
ஓம் சண்ட்³யை நம꞉ ।
ஓம் சாமுண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் முண்ட³மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அணுரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் சித்ராயை நம꞉ ।
ஓம் விசித்ராயை நம꞉ ।
ஓம் சித்ராங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் ஹேமக³ர்ப⁴ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் சைதந்யரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் நித்யாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யாநித்யஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீங்காரகுண்ட³ல்யை நம꞉ । 80

ஓம் தா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தஸம்ப்லவாயை நம꞉ ।
ஓம் உந்மாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமார்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரஸந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் பரமாநந்த³நிஷ்யந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் பரமார்த²ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் யோகீ³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலஹம்ஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஷும்நாவர்த்மஶாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் விந்த்⁴யாத்³ரிநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹேமபத்³மநிவாஸிந்யை நம꞉ । 100

ஓம் பா³லாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மாயாயை நம꞉ ।
ஓம் வரேண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் வரதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³ருமாபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶிஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வநாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் வீரேந்த்³ரவந்த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாதி³வர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வோத்பத்த்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் விகஸ்வராயை நம꞉ ।
ஓம் மத³ஸ்விந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் மதோ³த்³பி⁴ந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் மாநிந்யை நம꞉ । 120

ஓம் மாநவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மோதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மத³ஹஸ்தாயை நம꞉ ।
ஓம் மதா³ளயாயை நம꞉ ।
ஓம் மத³நிஷ்யந்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் மதி³ராக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் மதா³ளஸாயை நம꞉ ।
ஓம் மதா³த்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் மதா³வாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் மது⁴பி³ந்து³க்ருதாத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் மூலபூ⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமூலாயை நம꞉ ।
ஓம் மூலாதா⁴ரஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸிந்தூ³ரரக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிநேத்ராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகு³ணாத்மிகாயை நம꞉ । 140

ஓம் வஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வாண்யை நம꞉ ।
ஓம் வாருண்யை நம꞉ ।
ஓம் வாருணீப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் அருணாயை நம꞉ ।
ஓம் தருணாயை நம꞉ ।
ஓம் அர்காபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வஹ்நிவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தே⁴ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ம்பா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴மாத்ருகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ர்த²தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴ஸம்மதாயை நம꞉ ।
ஓம் வாக்³ப⁴வாயை நம꞉ । 160

ஓம் வாக்ப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் வந்த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் வாங்மய்யை நம꞉ ।
ஓம் வாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் த்வரிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்வராயை நம꞉ ।
ஓம் துர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் த்வரயித்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் த்வராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாவாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸகலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ளாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கோ³த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³க்லிந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³ப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³நந்தா³யை நம꞉ । 180

ஓம் ப⁴கே³ஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³நாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³த்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³வாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³நிபாதிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³வஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³ராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³ட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³நிஷ்யந்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ர்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³க³ர்பி⁴ண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³த³யே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³போ⁴கா³த³யே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வேத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கோ³த்³ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³க்ருதாயை நம꞉ । 200

ஓம் ப⁴க³கு³ஹ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கே³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³தே³ஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³வாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கோ³த்³பே⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³ளஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³க்லிந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³ளிங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³த்³ரவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸகலாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களாயை நம꞉ ।
ஓம் கால்யை நம꞉ ।
ஓம் கரால்யை நம꞉ ।
ஓம் கலபா⁴ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலாயை நம꞉ ।
ஓம் கருணாயை நம꞉ ।
ஓம் கருணாவத்யை நம꞉ । 220

ஓம் பா⁴ஸ்வராயை நம꞉ ।
ஓம் பை⁴ரவ்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ரகால்யை நம꞉ ।
ஓம் குலாங்க³நாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸாவாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸஸ்யந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ரஸாவஹாயை நம꞉ ।
ஓம் காமநிஷ்யந்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் காம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் விவிதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வதா³யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாங்கா³யை நம꞉ । 240

ஓம் ஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் லாவண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸரித³ம்பு³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் சதுராங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் சதுர்பா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் சதுராயை நம꞉ ।
ஓம் சாருஹாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரமய்யை நம꞉ ।
ஓம் மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் மணிபூரஸமாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமந்த்ரகாயை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்பபா³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்பஜைத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்பிண்யை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்பவர்தி⁴ந்யை நம꞉ । 260

ஓம் வஜ்ரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரஹஸ்தாயை நம꞉ ।
ஓம் புராண்யை நம꞉ ।
ஓம் புரவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தாராயை நம꞉ ।
ஓம் தருணாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் தருண்யை நம꞉ ।
ஓம் தாரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் இக்ஷுசாபாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுப⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியவாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வார்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபாவந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விவஸ்வத்யை நம꞉ । 280

ஓம் ஶிவேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவநாதா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்பே⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வ்ருதிப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாணரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் நியமாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீப²லாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிஷ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரூராயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³லிந்யை நம꞉ । 300

ஓம் குப்³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் குடிலாயை நம꞉ ।
ஓம் குடிலாலகாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹோத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹ்யை நம꞉ ।
ஓம் மாஹ்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாமய்யை நம꞉ ।
ஓம் வஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் சித்ரவாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் விசித்ரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கரவல்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரப்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமஹஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஷும்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸோமபூ⁴ஷணாயை நம꞉ । 320

ஓம் ஸுதா⁴ப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴தா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பத்திரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஸங்கல்பாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஷட்³க்³ரந்தி²பே⁴தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் இச்சா²ஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் லீலாயை நம꞉ ।
ஓம் லீலாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மபோ³த⁴ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸகலாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாரக³ம்யாயை நம꞉ । 340

ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் பராயண்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாயை நம꞉ ।
ஓம் பரநிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் பராபராயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகர்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோம்ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவேக்ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் நிராநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் நிராக்²யேயாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்த்³வந்த்³வாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்கு³ணாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்மண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மரூபிண்யை நம꞉ । 360

ஓம் த்⁴ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ம்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துத்யை நம꞉ ।
ஓம் மத்யை நம꞉ ।
ஓம் அத்³வயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த³ஸம்போ³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌபா⁴க்³யரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் நிராமயாயை நம꞉ ।
ஓம் நிராகாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ரும்பி⁴ண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தம்பி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ரத்யை நம꞉ ।
ஓம் போ³தி⁴காயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ ।
ஓம் ரௌத்³ர்யை நம꞉ । 380

ஓம் த்³ராவிண்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷோபி⁴ண்யை நம꞉ ।
ஓம் மத்யை நம꞉ ।
ஓம் குசேல்யை நம꞉ ।
ஓம் குசமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் மத்⁴யகூடக³தப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் குலோத்தீர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் குலவத்யை நம꞉ ।
ஓம் போ³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வாக்³வாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யை நம꞉ ।
ஓம் உமாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியவ்ரதாயை நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் வகுலாயை நம꞉ ।
ஓம் குலரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாஸக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் விநாயகாயை நம꞉ । 400

ஓம் த்⁴யாயிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் தீர்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரஸாக்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸந்மந்த்ரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரஶங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுந்த³ராங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுராவாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரவந்த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் வர்ணஸத்கீர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் வர்ணரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் லலிதாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் வரிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரியை நம꞉ । 420

ஓம் அஸ்பந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பந்த³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாம்ப⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸச்சிதா³நந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜயிந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வநிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் விளாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்⁴ரூமத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் அகி²லநிஷ்டா²த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்கு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ணவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருல்லேகா²யை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶாந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வநாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வநாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் விபூ⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴த்யை நம꞉ । 440

ஓம் ஸம்பூ⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴திகாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶாந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶைவ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்வாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்மதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாந்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வகா³யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வநாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வநாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்பத்³மநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶூராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வராவ்ருத்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாத்மஸ்தா²யை நம꞉ । 460

ஓம் விஶ்வதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் பரிபூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் த³யாபூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் மத³கூ⁴ர்ணிதலோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶரண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் தருணார்காபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் மநஸ்விந்யை நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் அநந்தமஹிம்நே நம꞉ ।
ஓம் நித்யத்ருப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாயை நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் சிந்த்யார்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் சிந்த்யாயை நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்மய்யை நம꞉ । 480

ஓம் ஜக³ந்மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆப்யாயிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பராநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் கூடஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஆவாஸரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாபிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கே²சர்யை நம꞉ ।
ஓம் கே²சரீமுத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் கே²சரீயோக³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அநாத²நாதா²யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்நாதா²யை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் அகோ⁴ரஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴ப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴தா⁴ராயை நம꞉ । 500

ஓம் ஸுதா⁴ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴மய்யை நம꞉ ।
ஓம் த³ஹராயை நம꞉ ।
ஓம் த³ஹராகாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் த³ஹராகாஶமத்⁴யகா³யை நம꞉ ।
ஓம் மாங்க³ல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மங்க³ளகர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாங்க³ல்யதே³வதாயை நம꞉ ।
ஓம் மாங்க³ல்யதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ளதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபூ⁴ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் காத்யாயந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாவாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் காமாயை நம꞉ ।
ஓம் யஶஸ்விந்யை நம꞉ । 520

ஓம் அர்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் அவஸாநநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் நாராயணமநோஹராயை நம꞉ ।
ஓம் மோக்ஷமார்க³விதா⁴நஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் விரிஞ்சோத்பத்திபூ⁴மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் அநுத்தராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் து³ஷ்ப்ராபாயை நம꞉ ।
ஓம் து³ரதிக்ரமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் காமதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநதா³யை நம꞉ ।
ஓம் மாநதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் மது⁴மந்தி³ராயை நம꞉ । 540

ஓம் நிர்வாணதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்மிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாரதா³ர்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்சலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுராராத்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³த⁴ஸத்த்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துதிமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துதிரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துதிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமவத்யை நம꞉ ।
ஓம் காமிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காமரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆகாஶக³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் கங்கால்யை நம꞉ । 560

ஓம் காலரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுபத்ந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶுத்³தா⁴ர்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶவந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வவேத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவீராயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶீலாட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶைலவத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶைலஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶைலரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராண்யை நம꞉ ।
ஓம் சண்ட³க²ட்வாங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் டா³கிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் நித்யாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வேத³க²ட்வாங்க்³யை நம꞉ । 580

ஓம் ஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜநரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தலோத³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ஸூத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்வலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்வல்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாரஸம்ஹ்ருத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வோத்தீர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பு²ரந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பு²ரிதாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பூ²ர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பு²ரணரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவதூ³த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவரூபிண்யை நம꞉ । 600

ஓம் ராகி³ண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரஞ்ஜந்யை நம꞉ ।
ஓம் ரம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஜந்யை நம꞉ ।
ஓம் ரஜநீகராயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வம்ப⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் விநீதாயை நம꞉ ।
ஓம் இஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் விதி⁴வல்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யோதிந்யை நம꞉ ।
ஓம் விசித்ரார்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விவிதா⁴பி⁴தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாக்ஷராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸரஸிகாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் அதிவிசக்ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோந்யை நம꞉ । 620

ஓம் கர்மயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரயீதநவே நம꞉ ।
ஓம் ஹாகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ரோஹிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரோக³நாஶந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகராயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேயஸே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேயஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமவத்யை நம꞉ । 640

ஓம் காமகி³ர்யாளயஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஜஸ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் அகாரஷோட³ஶாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பை⁴ரவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆஹ்லாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருபாதே³ஹாயை நம꞉ ।
ஓம் அருணாயை நம꞉ ।
ஓம் நாதா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴பி³ந்து³ஸமாஶ்ரிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கால்யை நம꞉ ।
ஓம் காமகலாயை நம꞉ ।
ஓம் கந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் பார்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் பரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மாயாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ரமுக்²யை நம꞉ । 660

ஓம் வாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³பிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் மகாராயை நம꞉ ।
ஓம் மாத்ருசக்ரேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸேநாயை நம꞉ ।
ஓம் விமோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் உத்ஸுகாயை நம꞉ ।
ஓம் அநுத்ஸுகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் சக்ரநாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வாந்யை நம꞉ ।
ஓம் சாமுண்ட்³யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌக்²யதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ருடா³யை நம꞉ ।
ஓம் கா³ருட்³யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யேஷ்டா²யை நம꞉ । 680

ஓம் ஸகலா நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் வாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் கே²சர்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ரசாமுண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌப⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருவாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ருட்³யை நம꞉ ।
ஓம் கா³ருட்³யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யேஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்க³தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பாநாநுரக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் பாநஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மரூபாயை நம꞉ । 700

ஓம் ப⁴யாபஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் சண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுராநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகோணாயை நம꞉ ।
ஓம் பாநத³ர்பிதாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹோத்ஸுகாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரதுப்ரீதாயை நம꞉ ।
ஓம் கங்கால்யை நம꞉ ।
ஓம் காலத³ர்பிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்ணாபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பராம்ருதமஹார்ணவாயை நம꞉ ।
ஓம் யோக்³யார்ணவாயை நம꞉ ।
ஓம் நாக³பு³த்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வீரபாநாயை நம꞉ ।
ஓம் நவாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³வாத³ஶாந்தஸரோஜஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாணஸுக²தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³ஸத்த்வாயை நம꞉ । 720

ஓம் த்⁴யாநஸத்த்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகண்ட²ஸ்வாந்தமோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் கராளாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மேருநாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆகாஶலிங்க³ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் பராம்ருதரஸாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் கபாலாயை நம꞉ ।
ஓம் குலதீ³பிகாயை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாதநவே நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரதநவே நம꞉ ।
ஓம் சண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் முண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுத³ர்பிதாயை நம꞉ ।
ஓம் வாகீ³ஶ்வர்யை நம꞉ । 740

ஓம் யோக³முத்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிக²ண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴மண்டி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருங்கா³ரபீட²நிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் கால்யை நம꞉ ।
ஓம் மாதங்க³கந்யகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்வர்தமண்ட³லாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்³யாநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பாது³காக்ரமஸந்த்ருப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் பை⁴ரவஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் அபராஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் மஹிஷாஸுரமர்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்⁴ரமராம்பா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிக²ரிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶதர்பிதாயை நம꞉ ।
ஓம் உந்மத்தஹேலாயை நம꞉ । 760

ஓம் ரஸிகாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³த³ர்பிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தாநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ³ஜசக்ராயை நம꞉ ।
ஓம் பரமகாருண்யை நம꞉ ।
ஓம் கே²சரீ நாயிகாயை நம꞉ ।
ஓம் யோக்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் பரிவ்ருத்தாயை நம꞉ ।
ஓம் அதிமோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாகம்ப⁴ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ப⁴வித்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்கந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஆநந்த்³யை நம꞉ ।
ஓம் மதா³ர்பிதாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேமங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்வாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்க³தா³யை நம꞉ । 780

ஓம் பி³ந்து³காரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் சர்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் சர்சிதபதா³யை நம꞉ ।
ஓம் சாருக²ட்வாங்க³தா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அகோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரிதபதா³யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் உஷாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் உமாயை நம꞉ ।
ஓம் காத்யாயந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுலபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶாஸ்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிக²ண்டி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³ளக்ஷ்ம்யை நம꞉ । 800

ஓம் போ⁴க³ளக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் கபாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தே³வயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வத்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ந்விந்யை நம꞉ ।
ஓம் நாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேத்ராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப³லிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கேதுமாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³நந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³ப⁴த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ப²ல்கு³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ரக்தவர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மந்தா³ரமந்தி³ராயை நம꞉ ।
ஓம் தீவ்ராயை நம꞉ ।
ஓம் க்³ராஹிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வப⁴க்ஷிண்யை நம꞉ । 820

ஓம் அக்³நிஜிஹ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஜிஹ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶூலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்ணிகாயை நம꞉ ।
ஓம் காலதூ³த்யை நம꞉ ।
ஓம் தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் காலஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கும்பி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶயந்யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ர்வ்யை நம꞉ ।
ஓம் வாராஹ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹும்ப²டா³த்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் உக்³ராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மவத்யை நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴ர்ஜட்யை நம꞉ ।
ஓம் சக்ரதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் தத்புருஷாயை நம꞉ । 840

ஓம் ஶிக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் மாத்⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்த்ரீரூபதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் தா³க்ஷாயண்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³க்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் மத³நாயை நம꞉ ।
ஓம் மத³நாதுராயை நம꞉ ।
ஓம் தி⁴ஷ்ண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸரண்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ரித்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் வஸுதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வஸுதா⁴சா²யாயை நம꞉ ।
ஓம் வஸுதா⁴ம்நே நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴மய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருங்கி³ண்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாந்த்³ர்யை நம꞉ । 860

ஓம் ப்ரேதஸ்தா²நாயை நம꞉ ।
ஓம் மதங்கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் க²ண்டி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் யோகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் துஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் நாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பே⁴தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் நட்யை நம꞉ ।
ஓம் க²ட்வாங்கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலராத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴மாலாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴பீட²ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வத்³ரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴ம்ரளோசநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²தா³யை நம꞉ ।
ஓம் க³ந்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப³ந்த⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ப³ந்தி⁴ந்யை நம꞉ । 880

ஓம் ப³ந்த⁴மோசிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்க்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷமாயை நம꞉ ।
ஓம் மாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹோத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ணேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ணாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³கு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ணபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்மலாயை நம꞉ ।
ஓம் கி³ரிஜாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்வாண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶர்மதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஏகாகிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸிந்து⁴கந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காவ்யஸூத்ரஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தரூபிண்யை நம꞉ । 900

ஓம் வ்யக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பீட²ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴மதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³த்யாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸேவ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷராத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் தபிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தாபிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³க்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶோதி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை நம꞉ ।
ஓம் பா³லாயை நம꞉ ।
ஓம் கபிலாயை நம꞉ ।
ஓம் விஸ்பு²லிங்கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் அர்சிஷ்மத்யை நம꞉ । 920

ஓம் த்³யுதிமத்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கவ்யவாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜநாஶ்ரிதாயை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் மாநஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் விந்த்⁴யவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாத⁴ர்யை நம꞉ ।
ஓம் லோகதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாரஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் பாபக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதோப⁴த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶக்தித்ரயாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகோணநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரயீமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் த்ரயீதநவே நம꞉ ।
ஓம் த்ரயீவித்³யாயை நம꞉ । 940

ஓம் த்ரயீஸாராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரயீரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுஷ்கராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரித³ஶேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகோணஸம்ஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஸ்வராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராம்பி³காயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிதி³வாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிதி³வேஶாந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுரதா³ஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜங்கி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்போ²டிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பூ²ர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தம்பி⁴ந்யை நம꞉ । 960

ஓம் ஶோஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்லுதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஐங்காராக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் வாமதே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் க²ண்டி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் சண்ட³த³ண்டி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்லீங்கார்யை நம꞉ ।
ஓம் வத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌ꞉கார்யை நம꞉ ।
ஓம் மத³ஹம்ஸிகாயை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் த்³ராவிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜைத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ³மத்யை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருவாயை நம꞉ ।
ஓம் பரதேஜோமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்விதே³ நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணபீட²நிவாஸிந்யை நம꞉ । 980

ஓம் த்ரிதா⁴த்மாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரித³ஶாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ர்யக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிக்⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுரமாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபுராஶ்ரியை நம꞉
ஓம் த்ரிஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிபு⁴வே நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் குமார்யை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³ல்யை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் பா³லாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தேஷ்டதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வத்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌக³ந்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸரித்³வேண்யை நம꞉ । 1000

ஓம் பத்³மராக³கிரீடிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வத்ரய்யை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வமய்யை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீத்ரிபுராவாஸாயை நம꞉ ।
ஓம் பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ । 1008

இதி ஶ்ரீ பா³லா ஸஹஸ்ரநாமாவளீ ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed