Sri Kamala Sahasranamavali – ஶ்ரீ கமலா ஸஹஸ்ரநாமாவளீ


ஓம் ஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் சிச்ச²க்த்யை நம꞉ ।
ஓம் அவ்யயாயை நம꞉ ।
ஓம் கேவலாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யாபிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமவிக்³ரஹாயை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமபத்³மக்ருதாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை வ்யோம்நே நம꞉ ।
ஓம் மதோத்³ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வ்யோமாயை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பஞ்சவ்யோமபதா³ஶ்ரிதாயை நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாயை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமநிலயாயை நம꞉ । 20

ஓம் பரமாநந்த³ரூபிண்யை நம꞉ ।
ஓம் நித்யஶுத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் நித்யத்ருப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்விகாராயை நம꞉ ।
ஓம் நிரீக்ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ருஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க்த்ருஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிகா²வஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்நேஹாபா⁴ஸாயை நம꞉ ।
ஓம் நிராநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் விபூ⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் விமலாயை நம꞉ ।
ஓம் சலாயை நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் விகாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶக்த்யை நம꞉ । 40

ஓம் விபி⁴ந்நஸர்வார்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸமுத்³ரபரிதோஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் மூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹார்த்³யை நம꞉ ।
ஓம் நிஸ்தரங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் நிராமயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநஜ்ஞேயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநஜ்ஞேயவிகாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வச்ச²ந்த³ஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ஹநாயை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்கம்பார்சிஷே நம꞉ ।
ஓம் ஸுநிர்மலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகா³யை நம꞉ ।
ஓம் அபாராயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரும்ஹிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுகு³ணோர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் அகலங்காயை நம꞉ । 60

ஓம் நிராதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் நிஸ்ஸங்கல்பாயை நம꞉ ।
ஓம் நிராஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் அஸங்கீர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶாந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாஶ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸுர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²ராயை நம꞉ ।
ஓம் அநௌபம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்விகல்பாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்யந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் யந்த்ரவாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அபே⁴த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் பே⁴தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பி⁴ந்நாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ரத்யை நம꞉ ।
ஓம் வைக²ர்யை நம꞉ ।
ஓம் க²கா³யை நம꞉ ।
ஓம் அக்³ராஹ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் க்³ராஹிகாயை நம꞉ । 80

ஓம் கூ³டா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் க³ம்பீ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகோ³பிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அநிர்தே³ஶ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் அப்ரதிஹதாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்பீ³ஜாயை நம꞉ ।
ஓம் பாவந்யை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் அப்ரதர்க்யாயை நம꞉ ।
ஓம் அபரிமிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வப்⁴ராந்திவிநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஏகாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³விரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் அஸங்க்²யாதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²த்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்ருத்³த்⁴யை நம꞉ । 100

ஓம் த்⁴ருவாயை நம꞉ ।
ஓம் க³த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹிமாயை நம꞉ ।
ஓம் ருத்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரமோதா³யை நம꞉ ।
ஓம் உஜ்ஜ்வலோத்³யமாயை நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷயாயை நம꞉ ।
ஓம் வர்த⁴மாநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரகாஶாயை நம꞉ ।
ஓம் விஹங்க³மாயை நம꞉ ।
ஓம் நீரஜாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் நித்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் ரோசிஷ்மத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் தபோநுதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்வாலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதீ³ப்த்யை நம꞉ । 120

ஓம் அம்ஶுமாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமேயாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாயை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வாணதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அவதா³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶுத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் அமோகா⁴க்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் பரம்பராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தா⁴நக்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³த⁴வித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தமஹேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் துஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதீ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆபூரணே நவாயை நம꞉ ।
ஓம் அநுக்³ரஹாஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆத்³யாயை நம꞉ । 140

ஓம் ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³வித்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஹ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாயோக்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் அபர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்லாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணாஹ்லாதி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோதிஷ்மத்யை நம꞉ ।
ஓம் அமதாவஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஜோவத்யை நம꞉ ।
ஓம் அர்கப்ரதிபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஆகர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரஸாயை நம꞉ ।
ஓம் பராயை வஸுமத்யை நம꞉ ।
ஓம் தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் காந்த்யை நம꞉ । 160

ஓம் ஶாந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மத்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாயை நம꞉ ।
ஓம் கலங்கரஹிதாயை கலாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶாலாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்³தீ³பந்யை நம꞉ ।
ஓம் ரத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்போ³தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வபூ⁴திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதஸ்யந்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜீவாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் க²ண்டி³காயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²ராயை நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴மாயை நம꞉ ।
ஓம் கலாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸுராயை நம꞉ । 180

ஓம் ஸுமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ரஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴வநயே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ருஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் விக்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ராபண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஹ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் பாண்டு³ரவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அவந்யை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரநலிகாயை நம꞉ ।
ஓம் சித்ராயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மாண்ட³வாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் அநந்தரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் அநந்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் அநந்தஸ்தா²யை நம꞉ । 200

ஓம் அநந்தஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணதா³த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ரதிம்ப⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸமூஹாயை நம꞉ ।
ஓம் நிகி²லாயை நம꞉ ।
ஓம் இச்சா²தா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுகா²வஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யக்ஷலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்கம்பாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரரோஹாயை நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³தி⁴கோ³சராயை நம꞉ ।
ஓம் நாநாதே³ஹாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவர்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுதே³ஹவிகாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதா⁴நாயை நம꞉ ।
ஓம் ந்யாயவஸ்துப்ரகாஶிகாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாபி⁴லாஷபூர்ணாயை நம꞉ । 220

ஓம் இச்சா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வார்த²பா⁴ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் நாநாஸ்வரூபசித்³தா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³பூர்வாயை நம꞉ ।
ஓம் புராதநாயை நம꞉ ।
ஓம் வ்யக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜீவகேஶாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேச்சா²பரிபூரிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கல்பஸித்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸாங்க்²யேயாயை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வக³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராவஹாயை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் சித்ஸ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ணக³ர்விதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜாபதீஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ரௌத்³ர்யை நம꞉ । 240

ஓம் ஸர்வாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுகா²வஹாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்யாணவாஹிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் கலிகல்மஷநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் நீரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்³பி⁴ந்நஸந்தாநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுயந்த்ராயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகு³ணாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் யோக³மாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகே³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸ்த்ரியை நம꞉ ।
ஓம் விமலாயை நம꞉ ।
ஓம் கீர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம꞉ । 260

ஓம் ப⁴க³வந்மாயாஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் நித்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் யஶஸ்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் சிந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் யஶஸே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆப்ரீதிவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்³யும்நமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²ஸௌபா⁴க்³யஸித்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் காஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யேஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஜயாவஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாதிஶாயிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரீத்யை நம꞉ । 280

ஓம் விஶ்வஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாப³லாயை நம꞉ ।
ஓம் வரிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் விஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் வீராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜயந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் விஜயப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்³க்³ருஹாயை நம꞉ ।
ஓம் கோ³பிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ணக³ந்த⁴ர்வஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகீ³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³மாயாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³ஸித்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகே³ஶ்வரவ்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் யோகா³யை நம꞉ ।
ஓம் யோகே³ஶ்வரப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரநமிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுராஸுரவரப்ரதா³யை நம꞉ । 300

ஓம் த்ரிவர்த்மகா³யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிலோகஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதாராயை நம꞉ ।
ஓம் தாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தாராயை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தாரிண்யை பராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தாரயந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ரிதாரேஶ்வரப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶோபி⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் அத்⁴யாத்மவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விக்⁴நேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பரமேஷ்டி²ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆந்வீக்ஷிக்யை நம꞉ । 320

ஓம் த்ரய்யை நம꞉ ।
ஓம் வார்தாயை நம꞉ ।
ஓம் த³ண்ட³நீத்யை நம꞉ ।
ஓம் நயாத்மிகாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌ³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் வாகீ³ஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ³ப்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கா³யத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலோத்³ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வம்ப⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் வஸுப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வார்த²ஸாதி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் இச்சா²யை நம꞉ । 340

ஓம் ஸ்ருஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் த்³யுத்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் கீர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரத்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த³யாயை நம꞉ ।
ஓம் மத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீவித்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விபு³த⁴வந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் அநஸூயாயை நம꞉ ।
ஓம் க்⁴ருணாயை நம꞉ ।
ஓம் நீத்யை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வ்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் காமது⁴க்கராயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதிஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தத்யை நம꞉ । 360

ஓம் பூ⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் தி³வே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வமாநிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ம்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் வாசே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஜநந்யை நம꞉ ।
ஓம் பஶ்யந்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மத்⁴யமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸந்த்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாகாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் காங்க்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் மாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மோஹிந்யை நம꞉ । 380

ஓம் மாத⁴வப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யாபோ⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாபோ⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க³தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுதௌ⁴தகநகப்ரக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்ணகமலாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யக³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶ்ரோண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரமண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரமாயை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்மய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யோத்ஸ்நாயை நம꞉ ।
ஓம் ரம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶோபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுபா⁴வஹாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யமண்ட³நாயை நம꞉ ।
ஓம் நாரீநரேஶ்வரவரார்சிதாயை நம꞉ । 400

ஓம் த்ரைலோக்யஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ராமாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவிப⁴வவாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மமாலாவிபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மயுக்³மத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் காந்தாயை நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ ।
ஓம் விசித்ரரத்நமுகுடாயை நம꞉ ।
ஓம் விசித்ராம்ப³ரபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் விசித்ரமால்யக³ந்தா⁴ட்⁴யாயை நம꞉ ।
ஓம் விசித்ராயுத⁴வாஹநாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாநாராயணீ தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ ।
ஓம் வீரவந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் காலஸங்கர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் தத்த்வஸங்கர்ஷிண்யை கலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ஸம்பூரண்யை நம꞉ । 420

ஓம் விஶ்வாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாவிப⁴வபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் வாருண்யை நம꞉ ।
ஓம் வரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யாக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் க⁴ண்டாகர்ணவிராஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ந்ருஸிம்ஹ்யை நம꞉ ।
ஓம் பை⁴ரவ்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமசாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஐந்த்³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் காமத⁴நு꞉ ஸ்ருஷ்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் காமயோந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த்³ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் காம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் பீ³ஜக³த்யாத்மத³ர்ஶநாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ருடா³ரூட⁴ஹ்ருத³யாயை நம꞉ । 440

ஓம் சாந்த்³ர்யை ஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ராநநாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹோக்³ரரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் வாராஹீநாரஸிம்ஹீஹதாஸுராயை நம꞉ ।
ஓம் யுகா³ந்தஹுதபு⁴க்³ஜ்வாலாயை நம꞉ ।
ஓம் கராளாயை நம꞉ ।
ஓம் பிங்க³ளாயை கலாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்யாமாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யமோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹோத்கடாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாரக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாசண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶங்கி²ந்யை நம꞉ ।
ஓம் லேகி²ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வஸ்தா²லிகி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் கே²சரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ரகால்யை நம꞉ । 460

ஓம் ஏகவீராயை நம꞉ ।
ஓம் கௌமார்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கல்யாண்யை நம꞉ ।
ஓம் காமது⁴க்³ஜ்வாலாமுக்²யை நம꞉ ।
ஓம் உத்பலமாலிகாயை நம꞉ ।
ஓம் பா³லிகாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴நதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத³யோத்பலமாலிகாயை நம꞉ ।
ஓம் அஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் வர்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரீத்யை நம꞉ ।
ஓம் பே⁴ருண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் க³ருடா³ஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் வைஶ்வாநரீமஹாமாயாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாகால்யை நம꞉ ।
ஓம் விபீ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமந்தா³ரவிப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாநந்தா³யை நம꞉ । 480

ஓம் ரதிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்³ரீத்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மவேகா³யை நம꞉ ।
ஓம் விபா⁴வந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்க்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் தே³வஸேநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யரஜதாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸாவர்தமாநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹஸ்திநாத³ப்ரபோ³தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யபத்³மவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிப⁴த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுது³ர்த⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யப்ரகடஸத்³ருஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹேமமாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாநநாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யபுஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் தே³வமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதோத்³ப⁴வாயை நம꞉ । 500

ஓம் மஹாத⁴நாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருங்க்³யை நம꞉ ।
ஓம் கர்த³ம்யை நம꞉ ।
ஓம் கம்பு³கந்த⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³த்யவர்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ராபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் க³ந்த⁴த்³வாராயை நம꞉ ।
ஓம் து³ராஸதா³யை நம꞉ ।
ஓம் வரார்சிதாயை நம꞉ ।
ஓம் வராரோஹாயை நம꞉ ।
ஓம் வரேண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுவல்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் கல்யாண்யை நம꞉ ।
ஓம் வரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் வாமாயை நம꞉ ।
ஓம் வாமேஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் விந்த்⁴யவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³நித்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் யோக³ரதாயை நம꞉ ।
ஓம் தே³வகீகாமரூபிண்யை நம꞉ । 520

ஓம் கம்ஸவித்³ராவிண்யை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் கௌமார்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌஶிக்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷமாயை நம꞉ ।
ஓம் காத்யாயந்யை நம꞉ ।
ஓம் காலராத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் நிஶித்ருப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுது³ர்ஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் விரூபாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தாநாம் பரிரக்ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுரூபா ஸ்வரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் விரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் ரூபவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் க⁴ண்டாநிநாத³ப³ஹுளாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜீமூதத்⁴வநிநிஸ்ஸ்வநாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதே³வேந்த்³ரமதி²ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யோபயாசிதாயை நம꞉ । 540

ஓம் ஏகாயை நம꞉ ।
ஓம் கௌபே³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஆர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் யஶோதா³ஸுததா³யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³யை நம꞉ ।
ஓம் தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ரது³ர்கா³ர்திநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தார்திஶமந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வப⁴ர்கா³பஹாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷீராப்³தி⁴தநயாயை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ரணீத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ருக்மிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரோஹிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸீதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யபா⁴மாயை நம꞉ ।
ஓம் யஶஸ்விந்யை நம꞉ । 560

ஓம் ப்ரஜ்ஞாதா⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் அமிதப்ரஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் வேத³மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் யஶோவத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸமாத்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴வநாயை நம꞉ ।
ஓம் மைத்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் கருணாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தவத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் அந்தர்வேதீ³ த³க்ஷிணாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசர்யபராக³த்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³க்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் வீக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் பரீக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸமீக்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் வீரவத்ஸலாயை நம꞉ ।
ஓம் அம்பி³காயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரப்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரார்சிதாயை நம꞉ । 580

ஓம் ஸுதீ³ப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் லேலிஹாநாயை நம꞉ ।
ஓம் கராளாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபூரகாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஸம்ஹாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³ப்த்யை நம꞉ ।
ஓம் தாபந்யை நம꞉ ।
ஓம் தாண்ட³வப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்³ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் விரஜாயை நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்ஞ்யை நம꞉ ।
ஓம் தாபந்யை நம꞉ ।
ஓம் பி³ந்து³மாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷீரதா⁴ராஸுப்ரபா⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் லோகமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்சஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹவ்யக³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஆஜ்யக³ர்பா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஜுஹ்வதோ யஜ்ஞஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆப்யாயந்யை நம꞉ । 600

ஓம் பாவந்யை நம꞉ ।
ஓம் த³ஹந்யை நம꞉ ।
ஓம் த³ஹநாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் மாத்ருகாயை நம꞉ ।
ஓம் மாத⁴வ்யை நம꞉ ।
ஓம் முச்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மோக்ஷலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹர்தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுப⁴த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ளாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்வேதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶுக்லவஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுக்லமால்யாநுலேபநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹீநகர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத்கமலாலயாயை நம꞉ । 620

ஓம் ஸிதாதபத்ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஶ்ரோண்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மபத்ராயதேக்ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யஸங்கல்பாயை நம꞉ ।
ஓம் காமதா³யை நம꞉ ।
ஓம் காமகாமிந்யை நம꞉ ।
ஓம் த³ர்ஶநீயாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³ருஶாயை நம꞉ ।
ஓம் த்³ருஶ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ப்ருஶ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸேவ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் வராங்க³நாயை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க³ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க³வத்யை நம꞉ ।
ஓம் போ⁴கீ³ந்த்³ரஶயநாஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆர்த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்கரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் புண்யாயை நம꞉ ।
ஓம் பாவந்யை நம꞉ । 640

ஓம் பாபஸூத³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுபா⁴காராயை நம꞉ ।
ஓம் பரமைஶ்வர்யபூ⁴திதா³யை நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யாநந்தவிப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வபா⁴வவிபா⁴வந்யை நம꞉ ।
ஓம் நிஶ்ரேண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதே³ஹஸ்தா²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப³லாயை நம꞉ ।
ஓம் ப³லாதி⁴காயை தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் கௌ³தம்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ³குலாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் தோஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணசந்த்³ராபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஏகாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶதாநநாயை நம꞉ ।
ஓம் உத்³யாநநக³ரத்³வாரஹர்ம்யோபவநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கூஷ்மாண்ட்³யை நம꞉ ।
ஓம் தா³ருணாயை நம꞉ । 660

ஓம் சண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் கிராத்யை நம꞉ ।
ஓம் நந்த³நாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் காலாயநாயை நம꞉ ।
ஓம் காலக³ம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴யதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப⁴யநாஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌதா³மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மேக⁴ரவாயை நம꞉ ।
ஓம் தை³த்யதா³நவமர்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் அப⁴யகர்யை நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ததா⁴த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுது³ர்லபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காஶ்யப்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுப⁴தா³நாயை நம꞉ ।
ஓம் வநமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶுபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் வராயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ந்யாயை நம꞉ । 680

ஓம் த⁴ந்யேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ரத்நதா³யை நம꞉ ।
ஓம் வஸுவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கா³ந்த⁴ர்வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ரேவத்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶகுந்யை நம꞉ ।
ஓம் விமலாநநாயை நம꞉ ।
ஓம் இடா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்திகர்யை நம꞉ ।
ஓம் தாமஸ்யை நம꞉ ।
ஓம் கமலாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஆஜ்யபாயை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரகௌமார்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸோமபாயை நம꞉ ।
ஓம் குஸுமாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸரதா²யை நம꞉ ।
ஓம் து³ர்ஜயாயை நம꞉ । 700

ஓம் க²க³வாஹநாயை நம꞉ ।
ஓம் மநோப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் காமசாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் தேஜோலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஜாஜ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸலக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்³யோநயே நம꞉ ।
ஓம் க³ந்த⁴ளக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் வநாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரவணாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ராவணீ நேத்ராயை நம꞉ ।
ஓம் ரஸநாப்ராணசாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் விரிஞ்சிமாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் வரவாரிஜவாஹநாயை நம꞉ ।
ஓம் வீர்யாயை நம꞉ ।
ஓம் வீரேஶ்வர்யை நம꞉ । 720

ஓம் வந்த்³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விஶோகாயை நம꞉ ।
ஓம் வஸுவர்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் அநாஹதாயை நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³லிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ளிந்யை நம꞉ ।
ஓம் வநவாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் கா³ந்தா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் இந்த்³ரநமிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேந்த்³ரநமிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ல்யமாங்க³ல்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமஸம்ருத்³தி⁴தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாநந்தா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்கீர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴ஸேவிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸிநீவால்யை நம꞉ ।
ஓம் குஹ்வை நம꞉ ।
ஓம் ராகாயை நம꞉ । 740

ஓம் அமாயை நம꞉ ।
ஓம் அநுமத்யை நம꞉ ।
ஓம் த்³யுத்யை நம꞉ ।
ஓம் அருந்த⁴த்யை நம꞉ ।
ஓம் வஸுமத்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ர்க³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் வாஸ்துதே³வதாயை நம꞉ ।
ஓம் மயூர்யை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரவேதால்யை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரஹஸ்தாயை நம꞉ ।
ஓம் வராநநாயை நம꞉ ।
ஓம் அநகா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ரண்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴மந்யை நம꞉ ।
ஓம் மணிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ ।
ஓம் ராஜஶ்ரீரூபஸஹிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மவந்தி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஜயஶ்ரியை நம꞉ । 760

ஜயதா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞேயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்க³ஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் ஸதாம் ஸ்வர்க³த்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுபுஷ்பாயை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்பநிலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ப²லஶ்ரியை நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴நுர்லக்ஷ்ம்யை நம꞉ ।
ஓம் அமிலிதாயை நம꞉ ।
ஓம் பரக்ரோத⁴நிவாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் கத்³ர்வை நம꞉ ।
ஓம் த⁴நாயவே நம꞉ ।
ஓம் கபிலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரமோஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶ்வேதாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாநீலாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாமூர்த்யை நம꞉ ।
ஓம் விஷாபஹாயை நம꞉ । 780

ஓம் ஸுப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஜ்வாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³ப்த்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ருப்த்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யாப்த்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴கர்யை நம꞉ ।
ஓம் தேஜோவத்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மபோ³தா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் மத³ளேகா²யை நம꞉ ।
ஓம் அருணாவத்யை நம꞉ ।
ஓம் ரத்நாயை நம꞉ ।
ஓம் ரத்நாவளீபூ⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶததா⁴மாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶதாபஹாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிகு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் நர்தி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் கோ⁴ஷவர்ஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாத்⁴யாயை நம꞉ । 800

ஓம் அதி³த்யை நம꞉ ।
ஓம் தி³த்யை நம꞉ ।
ஓம் தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ம்ருக³வாஹாயை நம꞉ ।
ஓம் ம்ருகா³ங்ககா³யை நம꞉ ।
ஓம் சித்ரநீலோத்பலக³தாயை நம꞉ ।
ஓம் வ்ருஷரத்நகராஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யரஜதத்³வந்த்³வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶங்க²ப⁴த்³ராஸநஸ்தி²தாயை நம꞉ ।
ஓம் கோ³மூத்ரகோ³மயக்ஷீரத³தி⁴ஸர்பிர்ஜலாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் மரீசயே நம꞉ ।
ஓம் சீரவஸநாயை நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணசந்த்³ரார்கவிஷ்டராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஸூக்ஷ்மாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்வ்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தூ²லாயை நம꞉ ।
ஓம் நிவ்ருத்தாராதயே நம꞉ ।
ஓம் மரீச்யை ஜ்வாலிந்யை நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴ம்ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஹவ்யவாஹாயை நம꞉ । 820

ஓம் ஹிரண்யதா³யை நம꞉ ।
ஓம் தா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் காளிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஶோஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ப்ரபோ³தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்வராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஹத்யை நம꞉ ।
ஓம் தீக்ஷ்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரசண்ட³ஜ்வலநோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸாங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரசண்டா³யை நம꞉ ।
ஓம் தீ³ப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் வைத்³யுத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமஹாத்³யுத்யை நம꞉ ।
ஓம் கபிலாயை நம꞉ ।
ஓம் நீலரக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஷும்நாயை நம꞉ ।
ஓம் விஸ்பு²லிங்கி³ந்யை நம꞉ ।
ஓம் அர்சிஷ்மத்யை நம꞉ । 840

ஓம் ரிபுஹராயை நம꞉ ।
ஓம் தீ³ர்கா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴மாவல்யை நம꞉ ।
ஓம் ஜராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணமண்ட³லாயை நம꞉ ।
ஓம் பூஷ்ணே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ரம்ஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமநோஹராயை நம꞉ ।
ஓம் ஜயாயை நம꞉ ।
ஓம் புஷ்டிகர்யை நம꞉ ।
ஓம் சா²யாயை நம꞉ ।
ஓம் மாநஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருத³யோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்ணகரண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ரணே ம்ருதஸஞ்ஜீவந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶல்யகரண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶுப்⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் பரமௌஷத்⁴யை நம꞉ । 860

ஓம் ப்³ரஹ்மிஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மஸஹிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஐந்த³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ரத்நஸம்ப⁴வாயை நம꞉ ।
ஓம் வித்³யுத்ப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் பி³ந்து³மத்யை நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஸ்வபா⁴வகு³ணாயை நம꞉ ।
ஓம் அம்பி³காயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யோதி³தாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யத்³ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் நித்யகாமகரீஷிண்யை நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாங்காயை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரசிஹ்நாயை நம꞉ ।
ஓம் வக்ரத³ண்ட³விபா⁴ஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் விதே³ஹபூஜிதாயை நம꞉ ।
ஓம் கந்யாயை நம꞉ ।
ஓம் மாயாயை நம꞉ ।
ஓம் விஜயவாஹிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மங்க³ளாயை மாநிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாந்யாயை நம꞉ । 880

ஓம் மாநிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாநதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ணவத்யை நம꞉ ।
ஓம் மண்ட³லாயை நம꞉ ।
ஓம் மண்ட³லேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் பௌ⁴மஸுதாயை நம꞉ ।
ஓம் மநோஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் மதிதா³யிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யங்கி³ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸோமகு³ப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் மநோ(அ)பி⁴ஜ்ஞாயை நம꞉ ।
ஓம் வத³ந்மத்யை நம꞉ ।
ஓம் யஶோத⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் ரத்நமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யப³ந்தி⁴ந்யை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴ரிண்யை நம꞉ । 900

ஓம் ஹர்ஷாயை நம꞉ ।
ஓம் விநதாயை நம꞉ ।
ஓம் வல்லக்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶச்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கல்பாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மிஶ்ராயை நம꞉ ।
ஓம் காத³ம்ப³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாயை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ஆக³தாயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்க³தாயை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுஹிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸஹிதாயை நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வார்த²ஸாத⁴நகர்யை நம꞉ ।
ஓம் தா⁴தவே நம꞉ ।
ஓம் தா⁴ரணிகாயை நம꞉ ।
ஓம் அமலாயை நம꞉ । 920

ஓம் கருணாதா⁴ரஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶஶிப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யரூபாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதீ³ப்தாயை நம꞉ ।
ஓம் மஹாஜ்வாலாயை நம꞉ ।
ஓம் விகாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் மாலாயை நம꞉ ।
ஓம் காஞ்சநமாலாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸத்³வஜ்ராயை நம꞉ ।
ஓம் கநகப்ரபா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் ப்ரக்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் பரமாயை நம꞉ ।
ஓம் யோக்த்ர்யை நம꞉ ।
ஓம் க்ஷோபி⁴காயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுகோ²த³யாயை நம꞉ ।
ஓம் விஜ்ரும்ப⁴ணாயை நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ராக்²யாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருங்க²லாயை நம꞉ ।
ஓம் கமலேக்ஷணாயை நம꞉ । 940

ஓம் ஜயங்கர்யை நம꞉ ।
ஓம் மது⁴மத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிதாயை நம꞉ ।
ஓம் ஶஶிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ ।
ஓம் மூலப்ரக்ருத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஈஶாந்யை நம꞉ ।
ஓம் யோக³மாத்ரே நம꞉ ।
ஓம் மநோஜவாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மோத³யாயை நம꞉ ।
ஓம் பா⁴நுமத்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாபா⁴ஸாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுகா²வஹாயை நம꞉ ।
ஓம் து⁴ரந்த⁴ராயை நம꞉ ।
ஓம் பா³லாயை நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மஸேவ்யாயை நம꞉ ।
ஓம் ததா²க³தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுகுமாராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யமுக்²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸௌம்யஸம்போ³த⁴நாயை நம꞉ । 960

ஓம் உத்தமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸுமுக்²யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதோப⁴த்³ராயை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹ்யஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹாலயாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹலாயுதா⁴யை நம꞉ ।
ஓம் காவீராயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ரஸுதா⁴ரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமஶக்த்யை நம꞉ ।
ஓம் மஹாதே³ஹாயை நம꞉ ।
ஓம் வ்யோமகா³யை நம꞉ ।
ஓம் மது⁴மந்மய்யை நம꞉ ।
ஓம் க³ங்கா³யை நம꞉ ।
ஓம் விதஸ்தாயை நம꞉ ।
ஓம் யமுநாயை நம꞉ ।
ஓம் சந்த்³ரபா⁴கா³யை நம꞉ ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ ।
ஓம் திலோத்தமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஊர்வஶ்யை நம꞉ ।
ஓம் ரம்பா⁴யை நம꞉ । 980

ஓம் ஸ்வாமிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।
ஓம் பா³ணப்ரஹரணாயை நம꞉ ।
ஓம் பா³லாயை நம꞉ ।
ஓம் பி³ம்போ³ஷ்ட்²யை நம꞉ ।
ஓம் சாருஹாஸிந்யை நம꞉ ।
ஓம் ககுத்³மிந்யை நம꞉ ।
ஓம் சாருப்ருஷ்டா²யை நம꞉ ।
ஓம் த்³ருஷ்டாத்³ருஷ்டப²லப்ரதா³யை நம꞉ ।
ஓம் காம்யசார்யை நம꞉ ।
ஓம் காம்யாயை நம꞉ ।
ஓம் காமாசாரவிஹாரிண்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹிமஶைலேந்த்³ரஸங்காஶாயை நம꞉ ।
ஓம் க³ஜேந்த்³ரவரவாஹநாயை நம꞉ ।
ஓம் அஶேஷஸுக²ஸௌபா⁴க்³யஸம்பதா³ம் யோநயே நம꞉ ।
ஓம் உத்தமாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வோத்க்ருஷ்டாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வமய்யை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வேஶ்வரப்ரியாயை நம꞉ । 1000

ஓம் ஸர்வாங்க³யோந்யை நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தாயை நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ப்ரதா⁴நேஶ்வரேஶ்வர்யை நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லக³தாயை நம꞉ ।
ஓம் பராயை நம꞉ ।
ஓம் நிர்மஹிமா தே³வ்யை நம꞉ ।
ஓம் ஹரிவக்ஷ꞉ஸ்த²லாஶ்ரயாயை நம꞉ ।
ஓம் பாபஹந்த்ர்யை நம꞉ । 1008


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed