Sri Bala Karpura Stotram – ஶ்ரீ பா³லா கர்பூர ஸ்தோத்ரம்


கர்பூராபே⁴ந்து³கௌ³ராம் ஶஶிஶகலத⁴ராம் ரக்தபத்³மாஸநஸ்தா²ம்
வித்³யாபாத்ராக்ஷமுத்³ராத்⁴ருதகரகமலாம் த்வாம் ஸ்மரன் ஸன் த்ரிலக்ஷம் ।
ஜப்த்வா சந்த்³ரார்த⁴பூ⁴ஷம் ஸுருசிரமத⁴ரம் பீ³ஜமாத்³யம் தவேத³ம்
ஹுத்வா பஶ்சாத்பலாஶை꞉ ஸ ப⁴வதி கவிராட்³தே³வி பா³லே மஹேஶி ॥ 1 ॥

ஹஸ்தாப்³ஜை꞉ பாத்ரபாஶாங்குஶகுஸுமத⁴நுர்பீ³ஜபூரான் த³தா⁴நாம்
ரக்தாம் த்வாம் ஸம்ஸ்மரன் ஸன் ப்ரஜபதி மநுஜோ யஸ்த்ரிலக்ஷம் ப⁴வாநி ।
வாமாக்ஷீ சந்த்³ரஸம்ஸ்த²ம் க்ஷிதிஸஹிதவிதி⁴ம் காமபீ³ஜம் தவேத³ம்
சந்த்³ரைர்ஹுத்வா த³ஶாம்ஶம் ஸ நயதி ஸகலான் வஶ்யதாம் ஸர்வதை³வ ॥ 2 ॥

வித்³யாக்ஷஜ்ஞாநமுத்³ரா(அ)ம்ருதகலஶத⁴ராம் த்வாம் மநோஜ்ஞாம் கிஶோரீம்
ஸ்மேராம் த்⁴யாயம்ஸ்த்ரிநேத்ராம் ஶஶத⁴ரத⁴வளாம் யோ ஜபேத்³வை த்ரிலக்ஷம் ।
ஜீவம் ஸங்கர்ஷணாட்⁴யம் தவ ஸுரநமிதே ஸர்க³யுக்தம் ஸுபீ³ஜம்
ஹுத்வா(அ)ந்தே மாலதீபி⁴ர்ப⁴வதி ஸ லலிதே ஶ்ரீயுதோ போ⁴க³வாம்ஶ்ச ॥ 3 ॥

த்⁴யாயம்ஸ்த்வாம் புஸ்தகாக்ஷாப⁴யவரத³கராம் லோஹிதாபா⁴ம் குமாரீம்
கஶ்சித்³ய꞉ ஸாத⁴கேந்த்³ரோ ஜபதி குலவிதௌ⁴ ப்ரத்யஹம் ஷட்ஸஹஸ்ரம் ।
மாதர்வாங்மாரஶக்திப்ரயுதமநுமிமம் த்ர்யக்ஷரம் த்ரைபுரம் தே
பு⁴க்த்வா போ⁴கா³நநேகான் ஜநநி ஸ லப⁴தே(அ)வஶ்யமேவாஷ்டஸித்³தீ⁴꞉ ॥ 4 ॥

ஆரக்தாம் காந்ததோ³ர்ப்⁴யாம் மணிசஷகமதோ² ரத்நபத்³மம் த³தா⁴நாம்
வாங்மாயாஶ்ரீயுதாந்யம் மநுமயி லலிதே தத்த்வலக்ஷம் ஜபேத்³ய꞉ ।
த்⁴யாயன் ரூபம் த்வதீ³யம் தத³நு ச ஹவநம் பாயஸாந்நை꞉ ப்ரகுர்யா-
-த்³யோகீ³ஶஸ்தத்த்வவேத்தா பரஶிவமஹிலே பூ⁴தலே ஜாயதே ஸ꞉ ॥ 5 ॥

வாணீ சேடீ ரமா வாக்³ப⁴வமத² மத³ந꞉ ஶக்திபீ³ஜம் ச ஷட்³பி⁴꞉
ஏதைஶ்சந்த்³ரார்த⁴சூடே³ ப⁴வதி தவ மஹாமந்த்ரராஜ꞉ ஷட³ர்ண꞉ ।
ஜப்த்வைநம் ஸாத⁴கோ ய꞉ ஸ்மரஹரத³யிதே ப⁴க்திதஸ்த்வாமுபாஸ்தே
வித்³யைஶ்வர்யாணி பு⁴க்த்வா தத³நு ஸ லப⁴தே தி³வ்யஸாயுஜ்யமுக்திம் ॥ 6 ॥

மஹாபி³ந்து³꞉ ஶுத்³தோ⁴ ஜநநி நவயோந்யந்தரக³தோ
ப⁴வேதே³தத்³பா³ஹ்யே வஸுச²த³நபத்³மம் ஸுருசிரம் ।
ததோ வேத³த்³வாரம் ப⁴வதி தவ யந்த்ரம் கி³ரிஸுதே
தத³ஸ்மின் த்வாம் த்⁴யாயேத்கஹரிஹரருத்³ரேஶ்வரபதா³ம் ॥ 7 ॥

நவீநாதி³த்யாபா⁴ம் த்ரிநயநயுதாம் ஸ்மேரவத³நாம்
மஹாக்ஷஸ்ரக்³வித்³யா(அ)ப⁴யவரகராம் ரக்தவஸநாம் ।
கிஶோரீம் த்வாம் த்⁴யாயந்நிஜஹ்ருத³யபத்³மே பரஶிவே
ஜபேந்மோக்ஷாப்த்யர்த²ம் தத³நு ஜுஹுயாத் கிம்ஶுகஸுமை꞉ ॥ 8 ॥

ஹ்ருத³ம்போ⁴ஜே த்⁴யாயன் கநகஸத்³ருஶாமிந்து³முகுடாம்
த்ரிநேத்ராம் ஸ்மேராஸ்யாம் கமலமது⁴ளுங்கா³ங்கிதகராம் ।
ஜபேத்³தி³க்³ளக்ஷம் யஸ்தவ மநுமயோ தே³வி ஜுஹுயாத்
ஸுபக்வைர்மாலூரைரதுலத⁴நவான் ஸ ப்ரப⁴வதி ॥ 9 ॥

ஸ்மரேத்³த⁴ஸ்தைர்வேதா³ப⁴யவரஸுதா⁴கும்ப⁴த⁴ரிணீம்
ஸ்ரவந்தீம் பீயூஷம் த⁴வளவஸநாமிந்து³ஶகலாம் ।
ஸுவித்³யாப்த்யை மந்த்ரம் தவ ஹரநுதே லக்ஷநவகம்
ஜபேத்த்வாம் கர்பூரைரக³ரு ஸஹிதைரேவ ஜுஹுயாத் ॥ 10 ॥

ஸஹஸ்ராரே த்⁴யாயன் ஶஶத⁴ரநிபா⁴ம் ஶுப்⁴ரவஸநாம்
அகாராதி³க்ஷாந்தாவயவயுதரூபாம் ஶஶித⁴ராம் ।
ஜபேத்³ப⁴க்த்யா மந்த்ரம் தவ ரஸஸஹஸ்ரம் ப்ரதிதி³நம்
ததா²ரோக்³யாப்த்யர்த²ம் ப⁴க³வதி கு³டூ³ச்யை꞉ ப்ரஜுஹுயாத் ॥ 11 ॥

குலஜ்ஞ꞉ கஶ்சித்³யோ யஜதி குலபுஷ்பை꞉ குலவிதௌ⁴
குலாகா³ரே த்⁴யாயன் குலஜநநி தே மந்மத²கலாம் ।
ஷட³ர்ணம் பூர்வோக்தம் ஜபதி குலமந்த்ரம் தவ ஶிவே
ஸ ஜீவந்முக்த꞉ ஸ்யாத³குலகுலபங்கேருஹக³தே ॥ 12 ॥

ஶிவே மத்³யைர்மாம்ஸேஶ்சணகவடகைர்மீநஸஹிதை꞉
ப்ரகுர்வம்ஶ்சக்ரார்சாம் ஸுகுலப⁴க³ளிங்கா³ம்ருதரஸை꞉ ।
ப³லிம் ஶங்காமோஹாதி³கபஶுக³ணாந்யோ வித³த⁴தி
த்ரிகாலஜ்ஞோ ஜ்ஞாநீ ஸ ப⁴வதி மஹாபை⁴ரவஸம꞉ ॥ 13 ॥

மநோவாசாக³ம்யாமகுலகுலக³ம்யாம் பரஶிவாம்
ஸ்தவீமி த்வாம் மாத꞉ கத²மஹமஹோ தே³வி ஜட³தீ⁴꞉ ।
ததா²பி த்வத்³ப⁴க்திர்முக²ரயதி மாம் தத்³விரசிதம்
ஸ்தவம் க்ஷந்தவ்யம் மே த்ரிபுரளலிதே தோ³ஷமது⁴நா ॥ 14 ॥

அநுஷ்டா²நத்⁴யாநார்சாமநு ஸமுத்³தா⁴ரணயுதம்
ஶிவே தே கர்பூரஸ்தவமிதி படே²த³ர்சநபர꞉ ।
ஸ யோகீ³ போ⁴கீ³ ஸ்யாத் ஸ ஹி நிகி²லஶாஸ்த்ரேஷு நிபுண꞉
யமோ(அ)ந்யோ வைரீணாம் விளஸதி ஸதா³ கல்பதருவத் ॥ 15 ॥

பா³லாம் பா³லதி³வாகரத்³யுதிநிபா⁴ம் பத்³மாஸநே ஸம்ஸ்தி²தாம்
பஞ்சப்ரேதமயாம்பு³ஜாஸநக³தாம் வாக்³வாதி³நீரூபிணீம் ।
சந்த்³ரார்காநலபூ⁴ஷிதத்ரிநயநாம் சந்த்³ராவதம்ஸாந்விதாம்
வித்³யாக்ஷாப⁴யதா⁴ரிணீம் வரகராம் வந்தே³ பராமம்பி³காம் ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ரீபராதந்த்ரே ஶ்ரீ பா³லா கர்பூர ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ வாராஹீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed