Devi Aparadha Kshamapana Stotram – தேவ்யபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்

தே³வ்யபராத⁴ க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்

ந மந்த்ரம் நோ யந்த்ரம் தத³பி ச ந ஜானே ஸ்துதி மஹோ
ந சாஹ்வானம் த்⁴யானம் தத³பி ச ந ஜானே ஸ்துதி கதா²꞉
ந ஜானே முத்³ராஸ்தே தத³பி ச ந ஜானே விலபனம்
பரம் ஜானே மாதஸ்த்வத³னுஸரணம் க்லேஶஹரணம் || 1 ||

விதே⁴ரஜ்ஞானேன த்³ரவிண விரஹேணாலஸதயா
விதே⁴யா ஶக்யத்வாத்தவ சரணயோர்யாச்யுதிரபூ⁴த்
ததே³தத் க்ஷந்தவ்யம் ஜனநி ஸகலோத்³தா⁴ரிணி ஶிவே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசித³பி குமாதா ந ப⁴வதி || 2 ||

ப்ருதி²வ்யாம் புத்ராஸ்தே ஜனநி ப³ஹவ꞉ ஸந்தி ஸரளா꞉
பரம் தேஷாம் மத்⁴யே விரல விரலோ(அ)ஹம் தவ ஸுத꞉
மதீ³யோ(அ)யம் த்யாக³꞉ ஸமுசித மித³ம் நோ தவ ஶிவே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசித³பி குமாதா ந ப⁴வதி || 3 ||

ஜக³ன்மாதர்மாதஸ்தவ சரண ஸேவா ந ரசிதா
ந வா த³த்தம் தே³வி த்³ரவிணமபி பூ⁴யஸ்தவ மயா
ததா²பி த்வம் ஸ்னேஹம் மயி நிருபமம் யத்ப்ரகுருஷே
குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசித³பி குமாதா ந ப⁴வதி || 4 ||

பரித்யக்தா தே³வா விவித⁴ வித⁴ ஸேவாகுலதயா
மயா பஞ்சாஶீதேரதி⁴க மபனீதே து வயஸி
இதா³னீம் சேன்மாதஸ்தவ யதி³ க்ருபா நா(அ)பி ப⁴விதா
நிராலம்போ³ லம்போ³த³ரஜனநி கம் யாமி ஶரணம் || 5 ||

ஶ்வபாகோ ஜல்பாகோ ப⁴வதி மது⁴பாகோபமகி³ரா
நிராந்தங்கோரங்கோ விஹரதி சிரம் கோடிகனகை꞉
தவாபர்ணே கர்ணே விஶதி மனு வர்ணே ப²லமித³ம்
ஜன꞉ கோ ஜானீதே ஜனநி ஜபனீயம் ஜப விதௌ⁴ || 6 ||

சிதாப⁴ஸ்மாலேபோ க³ரளமஶனம் தி³க்படத⁴ரோ
ஜடாதா⁴ரீ கண்டே² பு⁴ஜக³பதிஹாரீ பஶுபதி꞉
கபாலீ பூ⁴தேஶோ ப⁴ஜதி ஜக³தீ³ஶைகபத³வீம்
ப⁴வானீ த்வத்பாணிக்³ரஹண பரிபாடீப²லமித³ம் || 7 ||

ந மோக்ஷாஸ்யாகாங்க்ஷா ந ச விப⁴வவாஞ்சா²பி ச ந மே
ந விஜ்ஞானாபேக்ஷா ஶஶிமுகி²! ஸுகே²ச்சா²பி ந புன꞉
அத ஸ்த்வாம் ஸம்யாசே ஜனநி ஜனநம் யாது மம வை
ம்ருடா³னீ ருத்³ராணீ ஶிவ ஶிவ ப⁴வானீதி ஜபத꞉ || 8 ||

நாராதி⁴தாஸி விதி⁴னா விவிதோ⁴பசாரை꞉ |
கிம் ஸூக்ஷ்மசிந்தனபரைர்ன க்ருதம் வசோபி⁴꞉ ||
ஶ்யாமே! த்வமேவ யதி³ கிஞ்சன மய்யனாதே² |
த⁴த்ஸே க்ருபாமுசிதமம்ப³ பரம் தவைவ || 9 ||

ஆபத்ஸுமக்³னஸ்ஸ்மரணம் த்வதீ³யம் |
கரோமி து³ர்கே³ கருணார்ணவே ஶிவே |
நைதச்ச²ட²த்வம் மம பா⁴வயேதா²꞉ |
க்ஷுதா⁴த்ருஷார்தா ஜனநீம் ஸ்மரந்தி || 10 ||

ஜக³த³ம்ப³ விசித்ர மத்ர கிம் பரிபூர்ணா கருணாஸ்தி சே ந்மயி |
அபராத⁴பரம்பராவ்ருதம் ந ஹி மாதா ஸமுபேக்ஷதே ஸுதம் || 11 ||

மத்ஸம꞉ பாதகீ நாஸ்தி பாபக்⁴னீ த்வத்ஸமா ந ஹி |
ஏவம் ஜ்ஞாத்வா மஹாதே³வீ யதா² யோக்³யம் ததா² குரு || 12 ||

గమనిక: శ్రీరామచంద్రమూర్తి మరియు ఆంజనేయస్వామి వార్ల స్తోత్రములతో "శ్రీరామ స్తోత్రనిధి" అనే పుస్తకము ప్రచురించుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము. సహకరించగలరు.

Facebook Comments

You may also like...

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: