Dasavidyamayi Bala Stotram – த³ஶவித்³யாமயீ ஶ்ரீ பா³லா ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீகாளீ ப³க³ளாமுகீ² ச லலிதா தூ⁴மாவதீ பை⁴ரவீ
மாதங்கீ³ பு⁴வநேஶ்வரீ ச கமலா ஶ்ரீர்வஜ்ரவைரோசநீ ।
தாரா பூர்வமஹாபதே³ந கதி²தா வித்³யா ஸ்வயம் ஶம்பு⁴நா
லீலாரூபமயீ ச தே³ஶத³ஶதா⁴ பா³லா து மாம் பாது ஸா ॥ 1 ॥

ஶ்யாமாம் ஶ்யாமக⁴நாவபா⁴ஸருசிராம் நீலாலகாலங்க்ருதாம்
பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் ப³லிஶத்ருவந்தி³தபதா³ம் பா³லார்ககோடிப்ரபா⁴ம் ।
த்ராஸத்ராஸக்ருபாணமுண்ட³த³த⁴தீம் ப⁴க்தாய தா³நோத்³யதாம்
வந்தே³ ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் பா³லாம் ஸ்வயம் காளிகாம் ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராம் ஸுமுகீ²ம் ப³காரவிப⁴வாம் பா³லாம் ப³லாகீநிபா⁴ம்
ஹஸ்தந்யஸ்தஸமஸ்தவைரிரஸநாமந்யே த³தா⁴நாம் க³தா³ம் ।
பீதாம் பூ⁴ஷணக³ந்த⁴மால்யருசிராம் பீதாம்ப³ராங்கா³ம் வராம்
வந்தே³ ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் பா³லாம் ப³க³ளாமுகீ²ம் ॥ 3 ॥

பா³லார்கத்³யுதிப⁴ஸ்கராம் த்ரிநயநாம் மந்த³ஸ்மிதாம் ஸந்முகீ²ம்
வாமே பாஶத⁴நுர்த⁴ராம் ஸுவிப⁴வாம் பா³ணம் ததா² த³க்ஷிணே ।
பாராவாரவிஹாரிணீம் பரமயீம் பத்³மாஸநே ஸம்ஸ்தி²தாம்
வந்தே³ ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் பா³லாம் ஸ்வயம் ஷோட³ஶீம் ॥ 4 ॥

தீ³ர்கா⁴ம் தீ³ர்க⁴குசாமுத³க்³ரத³ஶநாம் து³ஷ்டச்சி²தா³ம் தே³வதாம்
க்ரவ்யாதா³ம் குடிலேக்ஷணாம் ச குடிலாம் காகத்⁴வஜாம் க்ஷுத்க்ருஶாம் ।
தே³வீம் ஶூர்பகராம் மலீநவஸநாம் தாம் பிப்பலாதா³ர்சிதாம் ।
பா³லாம் ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் த்⁴யாயாமி தூ⁴மாவதீம் ॥ 5 ॥

உத்³யத்கோடிதி³வாகரப்ரதிப⁴டாம் பா³லார்கபா⁴கர்படாம்
மாலாபுஸ்தகபாஶமங்குஶவரான் தை³த்யேந்த்³ரமுண்ட³ஸ்ரஜாம் ।
பீநோத்துங்க³பயோத⁴ராம் த்ரிநயநாம் ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴꞉ ஸம்ஸ்துதாம்
பா³லாம் ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீபை⁴ரவீம் தீ⁴மஹி ॥ 6 ॥

வீணாவாத³நதத்பராம் த்ரிநயநாம் மந்த³ஸ்மிதாம் ஸந்முகீ²ம்
வாமே பாஶத⁴நுர்த⁴ராம் து நிகரே பா³ணம் ததா² த³க்ஷிணே ।
பாராவாரவிஹாரிணீம் பரமயீம் ப்³ரஹ்மாஸநே ஸம்ஸ்தி²தாம்
வந்தே³ ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் மாதங்கி³நீம் பா³லிகாம் ॥ 7 ॥

உத்³யத்ஸூர்யநிபா⁴ம் ச இந்து³முகுடாமிந்தீ³வரே ஸம்ஸ்தி²தாம்
ஹஸ்தே சாருவராப⁴யம் ச த³த⁴தீம் பாஶம் ததா² சாங்குஶம் ।
சித்ராளங்க்ருதமஸ்தகாம் த்ரிநயநாம் ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴꞉ ஸேவிதாம்
வந்தே³ ஸங்கடநாஶிநீம் ச பு⁴வநேஶீமாதி³பா³லாம் ப⁴ஜே ॥ 8 ॥

தே³வீம் காஞ்சநஸந்நிபா⁴ம் த்ரிநயநாம் பு²ல்லாரவிந்த³ஸ்தி²தாம்
பி³ப்⁴ராணாம் வரமப்³ஜயுக்³மமப⁴யம் ஹஸ்தை꞉ கிரீடோஜ்ஜ்வலாம் ।
ப்ராளேயாசலஸந்நிபை⁴ஶ்ச கரிபி⁴ராஸிஞ்ச்யமாநாம் ஸதா³
பா³லாம் ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் லக்ஷ்மீம் ப⁴ஜே சேந்தி³ராம் ॥ 9 ॥

ஸஞ்சி²ந்நம் ஸ்வஶிரோ விகீர்ணகுடிலம் வாமே கரே பி³ப்⁴ரதீம்
த்ருப்தாஸ்யாம் ஸ்வஶரீரஜைஶ்ச ருதி⁴ரை꞉ ஸந்தர்பயந்தீம் ஸகீ²ம் ।
ஸத்³ப⁴க்தாய வரப்ரதா³நநிரதாம் ப்ரேதாஸநாத்⁴யாஸிநீம்
பா³லாம் ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீசி²ந்நமஸ்தாம் ப⁴ஜே ॥ 10 ॥

உக்³ராமேகஜடாமநந்தஸுக²தா³ம் தூ³ர்வாத³ளாபா⁴மஜாம்
கர்த்ரீக²ட்³க³கபாலநீலகமலான் ஹஸ்தைர்வஹந்தீம் ஶிவாம் ।
கண்டே² முண்ட³ஸ்ரஜாம் கராளவத³நாம் கஞ்ஜாஸநே ஸம்ஸ்தி²தாம்
வந்தே³ ஸங்கடநாஶிநீம் ப⁴க³வதீம் பா³லாம் ஸ்வயம் தாரிணீம் ॥ 11 ॥

முகே² ஶ்ரீ மாதங்கீ³ தத³நு கில தாரா ச நயநே
தத³ந்தங்கா³ காளீ ப்⁴ருகுடிஸத³நே பை⁴ரவி பரா ।
கடௌ சி²ந்நா தூ⁴மாவதீ ஜய குசே ஶ்ரீகமலஜா
பதா³ம்ஶே ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரா ஜயதி கில பா³லா த³ஶமயீ ॥ 12 ॥

விராஜந்மந்தா³ரத்³ருமகுஸுமஹாரஸ்தநதடீ
பரித்ராஸத்ராண ஸ்ப²டிககு³டிகா புஸ்தகவரா ।
க³ளே ரேகா²ஸ்திஸ்ரோ க³மகக³திகீ³தைகநிபுணா
ஸதா³ பீதா ஹாலா ஜயதி கில பா³லா த³ஶமயீ ॥ 13 ॥

இதி ஶ்ரீமேருதந்த்ரே ஶ்ரீ த³ஶவித்³யாமயீ பா³லா ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: