Balakanda Sarga 74 – பா³லகாண்ட³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (74)

॥ ஜாமத³க்³ந்யாபி⁴யோக³꞉ ॥

அத² ராத்ர்யாம் வ்யதீதாயாம் விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
ஆப்ருஷ்ட்வா தௌ ச ராஜாநௌ ஜகா³மோத்தரபர்வதம் ॥ 1 ॥

ஆஶீர்பி⁴꞉ பூரயித்வா ச குமாராம்ஶ்ச ஸராக⁴வாந் ।
விஶ்வாமித்ரே க³தே ராஜா வைதே³ஹம் மிதி²லாதி⁴பம் ॥ 2 ॥

ஆப்ருஷ்ட்வாத² ஜகா³மாஶு ராஜா த³ஶரத²꞉ புரீம் ।
க³ச்ச²ந்தம் தம் து ராஜாநமந்வக³ச்ச²ந்நராதி⁴ப꞉ ॥ 3 ॥

அத² ராஜா விதே³ஹாநாம் த³தௌ³ கந்யாத⁴நம் ப³ஹு ।
க³வாம் ஶதஸஹஸ்ராணி ப³ஹூநி மிதி²லேஶ்வர꞉ ॥ 4 ॥

கம்ப³லாநாம் ச முக்²யாநாம் க்ஷௌமகோட்யம்ப³ராணி ச ।
ஹஸ்த்யஶ்வரத²பாதா³தம் தி³வ்யரூபம் ஸ்வலங்க்ருதம் ॥ 5 ॥

த³தௌ³ கந்யாபிதா தாஸாம் தா³ஸீதா³ஸமநுத்தமம் ।
ஹிரண்யஸ்ய ஸுவர்ணஸ்ய முக்தாநாம் வித்³ருமஸ்ய ச ॥ 6 ॥

த³தௌ³ பரமஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ கந்யாத⁴நமநுத்தமம் ।
த³த்த்வா ப³ஹுத⁴நம் ராஜா ஸமநுஜ்ஞாப்ய பார்தி²வம் ॥ 7 ॥

ப்ரவிவேஶ ஸ்வநிலயம் மிதி²லாம் மிதி²லேஶ்வர꞉ ।
ராஜாப்யயோத்⁴யாதி⁴பதி꞉ ஸஹ புத்ரைர்மஹாத்மபி⁴꞉ ॥ 8 ॥

ருஷீந்ஸர்வாந்புரஸ்க்ருத்ய ஜகா³ம ஸப³லாநுக³꞉ ।
க³ச்ச²ந்தம் தம் நரவ்யாக்⁴ரம் ஸர்ஷிஸங்க⁴ம் ஸராக⁴வம் ॥ 9 ॥

கோ⁴ரா꞉ ஸ்ம பக்ஷிணோ வாசோ வ்யாஹரந்தி ததஸ்தத꞉ ।
பௌ⁴மாஶ்சைவ ம்ருகா³꞉ ஸர்வே க³ச்ச²ந்தி ஸ்ம ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 10 ॥

தாந்த்³ருஷ்ட்வா ராஜஶார்தூ³ளோ வஸிஷ்ட²ம் பர்யப்ருச்ச²த ।
அஸௌம்யா꞉ பக்ஷிணோ கோ⁴ரா ம்ருகா³ஶ்சாபி ப்ரத³க்ஷிணா꞉ ॥ 11 ॥

கிமித³ம் ஹ்ருத³யோத்கம்பி மநோ மம விஷீத³தி ।
ராஜ்ஞோ த³ஶரத²ஸ்யைதச்ச்²ருத்வா வாக்யம் மஹாந்ருஷி꞉ ॥ 12 ॥

உவாச மது⁴ராம் வாணீம் ஶ்ரூயதாமஸ்ய யத்ப²லம் ।
உபஸ்தி²தம் ப⁴யம் கோ⁴ரம் தி³வ்யம் பக்ஷிமுகா²ச்ச்யுதம் ॥ 13 ॥

ம்ருகா³꞉ ப்ரஶமயந்த்யேதே ஸந்தாபஸ்த்யஜ்யதாமயம் ।
தேஷாம் ஸம்வத³தாம் தத்ர வாயு꞉ ப்ராது³ர்ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 14 ॥

கம்பயந்மேதி³நீம் ஸர்வாம் பாதயம்ஶ்ச மஹாத்³ருமாந் ।
தமஸா ஸம்வ்ருத꞉ ஸூர்ய꞉ ஸர்வா ந ப்ரப³பு⁴ர்தி³ஶ꞉ ॥ 15 ॥

ப⁴ஸ்மநா சாவ்ருதம் ஸர்வம் ஸம்மூட⁴மிவ தத்³ப³லம் ।
வஸிஷ்ட²ஶ்சர்ஷயஶ்சாந்யே ராஜா ச ஸஸுதஸ்ததா³ ॥ 16 ॥

ஸஸஞ்ஜ்ஞா இவ தத்ராஸந்ஸர்வமந்யத்³விசேதநம் ।
தஸ்மிம்ஸ்தமஸி கோ⁴ரே து ப⁴ஸ்மச்ச²ந்நேவ ஸா சமூ꞉ ॥ 17 ॥

த³த³ர்ஶ பீ⁴மஸங்காஶம் ஜடாமண்ட³லதா⁴ரிணம் ।
பா⁴ர்க³வம் ஜாமத³க்³ந்யம் தம் ராஜாராஜவிமர்தி³நம் ॥ 18 ॥

கைலாஸமிவ து³ர்த⁴ர்ஷம் காலாக்³நிமிவ து³꞉ஸஹம் ।
ஜ்வலந்தமிவ தேஜோபி⁴ர்து³ர்நிரீக்ஷ்யம் ப்ருத²க்³ஜநை꞉ ॥ 19 ॥

ஸ்கந்தே⁴ சாஸாத்³ய பரஶும் த⁴நுர்வித்³யுத்³க³ணோபமம் ।
ப்ரக்³ருஹ்ய ஶரமுக்²யம் ச த்ரிபுரக்⁴நம் யதா² ஶிவம் ॥ 20 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா பீ⁴மஸங்காஶம் ஜ்வலந்தமிவ பாவகம் ।
வஸிஷ்ட²ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வே ஜபஹோமபராயணா꞉ ॥ 21 ॥

ஸங்க³தா முநய꞉ ஸர்வே ஸஞ்ஜஜல்புரதோ² மித²꞉ ।
கச்சித்பித்ருவதா⁴மர்ஷீ க்ஷத்ரம் நோத்ஸாத³யிஷ்யதி ॥ 22 ॥

பூர்வம் க்ஷத்ரவத⁴ம் க்ருத்வா க³தமந்யுர்க³தஜ்வர꞉ ।
க்ஷத்ரஸ்யோத்ஸாத³நம் பூ⁴யோ ந க²ல்வஸ்ய சிகீர்ஷிதம் ॥ 23 ॥

ஏவமுக்த்வார்க்⁴யமாதா³ய பா⁴ர்க³வம் பீ⁴மத³ர்ஶநம் ।
ருஷயோ ராமராமேதி வசோ மது⁴ரமப்³ருவந் ॥ 24 ॥

ப்ரதிக்³ருஹ்ய து தாம் பூஜாம்ருஷித³த்தாம் ப்ரதாபவாந் ।
ராமம் தா³ஶரதி²ம் ராமோ ஜாமத³க்³ந்யோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 25 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 74 ॥

பா³லகாண்ட³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (75) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: