Balakanda Sarga 71 – பா³லகாண்ட³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (71)


॥ கந்யாதா³நப்ரதிஶ்ரவ꞉ ॥

ஏவம் ப்³ருவாணம் ஜநக꞉ ப்ரத்யுவாச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
ஶ்ரோதுமர்ஹஸி ப⁴த்³ரம் தே குலம் ந꞉ பரிகீர்திதம் ॥ 1 ॥

ப்ரதா³நே ஹி முநிஶ்ரேஷ்ட² குலம் நிரவஶேஷத꞉ ।
வக்தவ்யம் குலஜாதேந தந்நிபோ³த⁴ மஹாமுநே ॥ 2 ॥

ராஜா(அ)பூ⁴த்த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருத꞉ ஸ்வேந கர்மணா ।
நிமி꞉ பரமத⁴ர்மாத்மா ஸர்வஸத்த்வவதாம் வர꞉ ॥ 3 ॥

தஸ்ய புத்ரோ மிதி²ர்நாம ப்ரத²மோ மிதி²புத்ரக꞉ ।
ப்ரத²மாஜ்ஜநகோ ராஜா ஜநகாத³ப்யுதா³வஸு꞉ ॥ 4 ॥

உதா³வஸோஸ்து த⁴ர்மாத்மா ஜாதோ வை நந்தி³வர்த⁴ந꞉ ।
நந்தி³வர்த⁴நபுத்ரஸ்து ஸுகேதுர்நாம நாமத꞉ ॥ 5 ॥

ஸுகேதோரபி த⁴ர்மாத்மா தே³வராதோ மஹாப³ல꞉ ।
தே³வராதஸ்ய ராஜர்ஷேர்ப்³ருஹத்³ரத² இதி ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 6 ॥

ப்³ருஹத்³ரத²ஸ்ய ஶூரோ(அ)பூ⁴ந்மஹாவீர꞉ ப்ரதாபவாந் ।
மஹாவீரஸ்ய த்⁴ருதிமாந்ஸுத்⁴ருதி꞉ ஸத்யவிக்ரம꞉ ॥ 7 ॥

ஸுத்⁴ருதேரபி த⁴ர்மாத்மா த்⁴ருஷ்டகேது꞉ ஸுதா⁴ர்மிக꞉ ।
த்⁴ருஷ்டகேதோஸ்து ராஜர்ஷேர்ஹர்யஶ்வ இதி விஶ்ருத꞉ ॥ 8 ॥

ஹர்யஶ்வஸ்ய மரு꞉ புத்ரோ மரோ꞉ புத்ர꞉ ப்ரதிந்த⁴க꞉ ।
ப்ரதிந்த⁴கஸ்ய த⁴ர்மாத்மா ராஜா கீர்திரத²꞉ ஸுத꞉ ॥ 9 ॥

புத்ர꞉ கீர்திரத²ஸ்யாபி தே³வமீட⁴ இதி ஸ்ம்ருத꞉ ।
தே³வமீட⁴ஸ்ய விபு³தோ⁴ விபு³த⁴ஸ்ய மஹீத்⁴ரக꞉ ॥ 10 ॥

மஹீத்⁴ரகஸுதோ ராஜா கீர்திராதோ மஹாப³ல꞉ ।
கீர்திராதஸ்ய ராஜர்ஷேர்மஹாரோமா வ்யஜாயத ॥ 11 ॥

மஹாரோம்ணஸ்து த⁴ர்மாத்மா ஸ்வர்ணரோமா வ்யஜாயத ।
ஸ்வர்ணரோம்ணஸ்து ராஜர்ஷேர்ஹ்ரஸ்வரோமா வ்யஜாயத ॥ 12 ॥

தஸ்ய புத்ரத்³வயம் ஜஜ்ஞே த⁴ர்மஜ்ஞஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஜ்யேஷ்டோ²(அ)ஹமநுஜோ ப்⁴ராதா மம வீர꞉ குஶத்⁴வஜ꞉ ॥ 13 ॥

மாம் து ஜ்யேஷ்ட²ம் பிதா ராஜ்யே ஸோ(அ)பி⁴ஷிச்ய நராதி⁴ப꞉ ।
குஶத்⁴வஜம் ஸமாவேஶ்ய பா⁴ரம் மயி வநம் க³த꞉ ॥ 14 ॥

வ்ருத்³தே⁴ பிதரி ஸ்வர்யாதே த⁴ர்மேண து⁴ரமாவஹம் ।
ப்⁴ராதரம் தே³வஸங்காஶம் ஸ்நேஹாத்பஶ்யந்குஶத்⁴வஜம் ॥ 15 ॥

கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ஸாங்காஶ்யாத³க³மத்புராத் ।
ஸுத⁴ந்வா வீர்யவாந்ராஜா மிதி²லாமவரோத⁴க꞉ ॥ 16 ॥

ஸ ச மே ப்ரேஷயாமாஸ ஶைவம் த⁴நுரநுத்தமம் ।
ஸீதா கந்யா ச பத்³மாக்ஷீ மஹ்யம் வை தீ³யதாமிதி ॥ 17 ॥

தஸ்யா(அ)ப்ரதா³நாத்³ப்³ரஹ்மர்ஷே யுத்³த⁴மாஸீந்மயா ஸஹ ।
ஸ ஹதோ(அ)பி⁴முகோ² ராஜா ஸுத⁴ந்வா து மயா ரணே ॥ 18 ॥

நிஹத்ய தம் முநிஶ்ரேஷ்ட² ஸுத⁴ந்வாநம் நராதி⁴பம் ।
ஸாங்காஶ்யே ப்⁴ராதரம் வீரமப்⁴யஷிஞ்சம் குஶத்⁴வஜம் ॥ 19 ॥

கநீயாநேஷ மே ப்⁴ராதா அஹம் ஜ்யேஷ்டோ² மஹாமுநே ।
த³தா³மி பரமப்ரீதோ வத்⁴வௌ தே முநிபுங்க³வ ॥ 20 ॥

ஸீதாம் ராமாய ப⁴த்³ரம் தே ஊர்மிலாம் லக்ஷ்மணாய வை ।
வீர்யஶுல்காம் மம ஸுதாம் ஸீதாம் ஸுரஸுதோபமாம் ॥ 21 ॥

த்³விதீயாமூர்மிலாம் சைவ த்ரிர்த³தா³மி ந ஸம்ஶய꞉ ।
ராமலக்ஷ்மணயோ ராஜந்கோ³தா³நம் காரயஸ்வ ஹ ॥ 22 ॥

பித்ருகார்யம் ச ப⁴த்³ரம் தே ததோ வைவாஹிகம் குரு ।
மகா⁴ ஹ்யத்³ய மஹாபா³ஹோ த்ருதீயே தி³வஸே விபோ⁴ ॥ 23 ॥

ப²ல்கு³ந்யாமுத்தரே ராஜம்ஸ்தஸ்மிந்வைவாஹிகம் குரு ।
ராமலக்ஷ்மணயோ ராஜந்தா³நம் கார்யம் ஸுகோ²த³யம் ॥ 24 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 71 ॥

பா³லகாண்ட³ த்³விஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (72) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: