Balakanda Sarga 70 – பா³லகாண்ட³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (70)


॥ கந்யாவரணம் ॥

தத꞉ ப்ரபா⁴தே ஜநக꞉ க்ருதகர்மா மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
உவாச வாக்யம் வாக்யஜ்ஞ꞉ ஶதாநந்த³ம் புரோஹிதம் ॥ 1 ॥

ப்⁴ராதா மம மஹாதேஜா யவீயாநதிதா⁴ர்மிக꞉ ।
குஶத்⁴வஜ இதி க்²யாத꞉ புரீமத்⁴யவஸச்சு²பா⁴ம் ॥ 2 ॥

வார்யாப²லகபர்யந்தாம் பிப³ந்நிக்ஷுமதீம் நதீ³ம் ।
ஸாங்காஶ்யாம் புண்யஸங்காஶாம் விமாநமிவ புஷ்பகம் ॥ 3 ॥

தமஹம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி யஜ்ஞகோ³ப்தா ஸ மே மத꞉ ।
ப்ரீதிம் ஸோ(அ)பி மஹாதேஜா இமாம் போ⁴க்தா மயா ஸஹ ॥ 4 ॥

ஏவமுக்தே து வசநே ஶதாநந்த³ஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ।
ஆக³தா꞉ கேசித³வ்யக்³ரா ஜநகஸ்தாந்ஸமாதி³ஶத் ॥ 5 ॥

ஶாஸநாத்து நரேந்த்³ரஸ்ய ப்ரயயு꞉ ஶீக்⁴ரவாஜிபி⁴꞉ ।
ஸமாநேதும் நரவ்யாக்⁴ரம் விஷ்ணுமிந்த்³ராஜ்ஞயா யதா² ॥ 6 ॥

ஸாங்காஶ்யாம் தே ஸமாக³த்ய த³த்³ருஶுஶ்ச குஶத்⁴வஜம் ।
ந்யவேத³யந்யதா²வ்ருத்தம் ஜநகஸ்ய ச சிந்திதம் ॥ 7 ॥

தத்³வ்ருத்தம் ந்ருபதி꞉ ஶ்ருத்வா தூ³தஶ்ரேஷ்டை²ர்மஹாப³லை꞉ ।
ஆஜ்ஞயாத² நரேந்த்³ரஸ்ய ஆஜகா³ம குஶத்⁴வஜ꞉ ॥ 8 ॥

ஸ த³த³ர்ஶ மஹாத்மாநம் ஜநகம் த⁴ர்மவத்ஸலம் ।
ஸோ(அ)பி⁴வாத்³ய ஶதாநந்த³ம் ராஜாநாம் சாதிதா⁴ர்மிகம் ॥ 9 ॥ [ஜநகம்]

ராஜார்ஹம் பரமம் தி³வ்யமாஸநம் ஸோ(அ)த்⁴யரோஹத ।
உபவிஷ்டாவுபௌ⁴ தௌ து ப்⁴ராதராவமிதௌஜஸௌ ॥ 10 ॥

ப்ரேஷயாமாஸதுர்வீரௌ மந்த்ரிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸுதா³மநம் ।
க³ச்ச² மந்த்ரிபதே ஶீக்⁴ரமைக்ஷ்வாகமமிதப்ரப⁴ம் ॥ 11 ॥

ஆத்மஜை꞉ ஸஹ து³ர்த⁴ர்ஷமாநயஸ்வ ஸமந்த்ரிணம் ।
ஔபகார்யாம் ஸ க³த்வா து ரகூ⁴ணாம் குலவர்த⁴நம் ॥ 12 ॥

த³த³ர்ஶ ஶிரஸா சைநமபி⁴வாத்³யேத³மப்³ரவீத் ।
அயோத்⁴யாதி⁴பதே வீர வைதே³ஹோ மிதி²லாதி⁴ப꞉ ॥ 13 ॥

ஸ த்வாம் த்³ரஷ்டும் வ்யவஸித꞉ ஸோபாத்⁴யாயபுரோஹிதம் ।
மந்த்ரிஶ்ரேஷ்ட²வச꞉ ஶ்ருத்வா ராஜா ஸர்ஷிக³ணஸ்ததா³ ॥ 14 ॥

ஸப³ந்து⁴ரக³மத்தத்ர ஜநகோ யத்ர வர்ததே ।
ஸ ராஜா மந்த்ரிஸஹித꞉ ஸோபாத்⁴யாய꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ ॥ 15 ॥

வாக்யம் வாக்யவிதா³ம் ஶ்ரேஷ்டோ² வைதே³ஹமித³மப்³ரவீத் ।
விதி³தம் தே மஹாராஜ இக்ஷ்வாகுகுலதை³வதம் ॥ 16 ॥

வக்தா ஸர்வேஷு க்ருத்யேஷு வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ।
விஶ்வாமித்ராப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ஸஹ ஸர்வைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 17 ॥

ஏஷ வக்ஷ்யதி த⁴ர்மாத்மா வஸிஷ்ட²ஸ்தே யதா²க்ரமம் ।
தூஷ்ணீம்பூ⁴தே த³ஶரதே² வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ॥ 18 ॥

உவாச வாக்யம் வாக்யஜ்ஞோ வைதே³ஹம் ஸபுரோஹிதம் । [புரோத⁴ஸம்]
அவ்யக்தப்ரப⁴வோ ப்³ரஹ்மா ஶாஶ்வதோ நித்ய அவ்யய꞉ ॥ 19 ॥

தஸ்மாந்மரீசி꞉ ஸஞ்ஜஜ்ஞே மரீசே꞉ காஶ்யப꞉ ஸுத꞉ ।
விவஸ்வாந்காஶ்யபாஜ்ஜஜ்ஞே மநுர்வைவஸ்வத꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 20 ॥

மநு꞉ ப்ரஜாபதி꞉ பூர்வமிக்ஷ்வாகுஸ்து மநோ꞉ ஸுத꞉ ।
தமிக்ஷ்வாகுமயோத்⁴யாயாம் ராஜாநம் வித்³தி⁴ பூர்வகம் ॥ 21 ॥

இக்ஷ்வாகோ(அ)ஸ்து ஸுத꞉ ஶ்ரீமாந்குக்ஷிரித்யேவ விஶ்ருத꞉ ।
குக்ஷேரதா²த்மஜ꞉ ஶ்ரீமாந்விகுக்ஷிருத³பத்³யத ॥ 22 ॥

விகுக்ஷேஸ்து மஹாதேஜா பா³ண꞉ புத்ர꞉ ப்ரதாபவாந் ।
பா³ணஸ்ய து மஹாதேஜா அநரண்யோ மஹாயஶா꞉ ॥ 23 ॥ [ப்ரதாபவாந்]

அநரண்யாத்ப்ருது²ர்ஜஜ்ஞே த்ரிஶங்குஸ்து ப்ருதோ²꞉ ஸுத꞉ ।
த்ரிஶங்கோரப⁴வத்புத்ரோ து⁴ந்து⁴மாரோ மஹாயஶா꞉ ॥ 24 ॥

து⁴ந்து⁴மாராந்மஹாதேஜா யுவநாஶ்வோ மஹாப³ல꞉ ।
யுவநாஶ்வஸுதஸ்த்வாஸீந்மாந்தா⁴தா ப்ருதி²வீபதி꞉ ॥ 25 ॥

மாந்தா⁴துஸ்து ஸுத꞉ ஶ்ரீமாந்ஸுஸந்தி⁴ருத³பத்³யத ।
ஸுஸந்தே⁴ரபி புத்ரௌ த்³வௌ த்⁴ருவஸந்தி⁴꞉ ப்ரஸேநஜித் ॥ 26 ॥

யஶஸ்வீ த்⁴ருவஸந்தே⁴ஸ்து ப⁴ரதோ நாம நாமத꞉ ।
ப⁴ரதாத்து மஹாதேஜா அஸிதோ நாம ஜாதவாந் ॥ 27 ॥

யஸ்யைதே ப்ரதிராஜாந உத³பத்³யந்த ஶத்ரவ꞉ ।
ஹைஹயாஸ்தாலஜங்கா⁴ஶ்ச ஶூராஶ்ச ஶஶபி³ந்த³வ꞉ ॥ 28 ॥

தாம்ஸ்து ஸ ப்ரதியுத்⁴யந்வை யுத்³தே⁴ ராஜ்யாத்ப்ரவாஸித꞉ ।
ஹிமவந்தமுபாக³ம்ய பா⁴ர்யாப்⁴யாம் ஸஹிதஸ்ததா³ ॥ 29 ॥

அஸிதோ(அ)ல்பப³லோ ராஜா காலத⁴ர்மமுபேயிவாந் ।
த்³வே சாஸ்ய பா⁴ர்யே க³ர்பி⁴ண்யௌ ப³பூ⁴வதுரிதி ஶ்ருதம் ॥ 30 ॥

ஏகா க³ர்ப⁴விநாஶாய ஸபத்ந்யை ஸக³ரம் த³தௌ³ ।
தத꞉ ஶைலவரம் ரம்யம் ப³பூ⁴வாபி⁴ரதோ முநி꞉ ॥ 31 ॥

பா⁴ர்க³வஶ்ச்யவநோ நாம ஹிமவந்தமுபாஶ்ரித꞉ ।
தத்ரைகா து மஹாபா⁴கா³ பா⁴ர்க³வம் தே³வவர்சஸம் ॥ 32 ॥

வவந்தே³ பத்³மபத்ராக்ஷீ காங்க்ஷந்தீ ஸுதமுத்தமம் । [ஆத்மந꞉]
தம்ருஷிம் ஸா(அ)ப்⁴யுபாக³ம்ய காளிந்தீ³ சாப்⁴யவாத³யத் ॥ 33 ॥

ஸ தாமப்⁴யவத³த்³விப்ர꞉ புத்ரேப்ஸும் புத்ரஜந்மநி ।
தவ குக்ஷௌ மஹாபா⁴கே³ ஸுபுத்ர꞉ ஸுமஹாயஶா꞉ ॥ 34 ॥ [ப³ல꞉]

மஹாவீர்யோ மஹாதேஜா அசிராத்ஸஞ்ஜநிஷ்யதி ।
க³ரேண ஸஹித꞉ ஶ்ரீமாந்மா ஶுச꞉ கமலேக்ஷணே ॥ 35 ॥

ச்யவநம் து நமஸ்க்ருத்ய ராஜபுத்ரீ பதிவ்ரதா ।
பதிஶோகாதுரா தஸ்மாத்புத்ரம் தே³வீ வ்யஜாயத ॥ 36 ॥

ஸபத்ந்யா து க³ரஸ்தஸ்யை த³த்தோ க³ர்ப⁴ஜிகா⁴ம்ஸயா ।
ஸஹ தேந க³ரேணைவ ஜாத꞉ ஸ ஸக³ரோ(அ)ப⁴வத் ॥ 37 ॥

ஸக³ரஸ்யாஸமஞ்ஜஸ்து அஸமஞ்ஜாத்ததா²ம்ஶுமாந் ।
தி³ளீபோ(அ)ம்ஶுமத꞉ புத்ரோ தி³ளீபஸ்ய ப⁴கீ³ரத²꞉ ॥ 38 ॥

ப⁴கீ³ரதா²த் ககுத்ஸ்தோ²(அ)பூ⁴த் ககுத்ஸ்த²ஸ்ய ரகு⁴꞉ ஸுத꞉ ।
ரகோ⁴ஸ்து புத்ரஸ்தேஜஸ்வீ ப்ரவ்ருத்³த⁴꞉ புருஷாத³க꞉ ॥ 39 ॥

கல்மாஷபாதோ³ ஹ்யப⁴வத்தஸ்மாஜ்ஜாதஶ்ச ஶங்க²ண꞉ ।
ஸுத³ர்ஶந꞉ ஶங்க²ணஸ்ய அக்³நிவர்ண꞉ ஸுத³ர்ஶநாத் ॥ 40 ॥

ஶீக்⁴ரக³ஸ்த்வக்³நிவர்ணஸ்ய ஶீக்⁴ரக³ஸ்ய மரு꞉ ஸுத꞉ ।
மரோ꞉ ப்ரஶுஶ்ருகஸ்த்வாஸீத³ம்ப³ரீஷ꞉ ப்ரஶுஶ்ருகாத் ॥ 41 ॥

அம்ப³ரீஷஸ்ய புத்ரோ(அ)பூ⁴ந்நஹுஷ꞉ ஸத்யவிக்ரம꞉ । [ப்ருதி²வீபதி꞉]
நஹுஷஸ்ய யயாதிஶ்ச நாபா⁴க³ஸ்து யயாதிஜ꞉ ॥ 42 ॥

நாபா⁴க³ஸ்ய ப³பூ⁴வாஜோ அஜாத்³த³ஶரதோ²(அ)ப⁴வத் ।
அஸ்மாத்³த³ஶரதா²ஜ்ஜாதௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 43 ॥

ஆதி³வம்ஶவிஶுத்³தா⁴நாம் ராஜ்ஞாம் பரமத⁴ர்மிணாம் ।
இக்ஷ்வாகுகுலஜாதாநாம் வீராணாம் ஸத்யவாதி³நாம் ॥ 44 ॥

ராமலக்ஷ்மணயோரர்தே² த்வத்ஸுதே வரயே ந்ருப ।
ஸத்³ருஶாப்⁴யாம் நரஶ்ரேஷ்ட² ஸத்³ருஶே தா³துமர்ஹஸி ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 70 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (71) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed