Balakanda Sarga 68 – பா³லகாண்ட³ அஷ்டஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (68)


॥ த³ஶரதா²ஹ்வாநம் ॥

ஜநகேந ஸமாதி³ஷ்டா தூ³தாஸ்தே க்லாந்தவாஹநா꞉ ।
த்ரிராத்ரமுஷிதா மார்கே³ தே(அ)யோத்⁴யாம் ப்ராவிஶந்புரீம் ॥ 1 ॥

ராஜ்ஞோ ப⁴வநமாஸாத்³ய த்³வாரஸ்தா²நித³மப்³ருவந் ।
ஶீக்⁴ரம் நிவேத்³யதாம் ராஜ்ஞே தூ³தாந்நோ ஜநகஸ்ய ச ॥ 2 ॥

இத்யுக்தா த்³வாரபாலஸ்தே ராக⁴வாய ந்யவேத³யந் ।
தே ராஜவசநாத்³தூ³தா ராஜவேஶ்ம ப்ரவேஶிதா꞉ ॥ 3 ॥

த³த்³ருஶுர்தே³வஸங்காஶம் வ்ருத்³த⁴ம் த³ஶரத²ம் ந்ருபம் ।
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடா꞉ ஸர்வே தூ³தா விக³தஸாத்⁴வஸா꞉ ॥ 4 ॥

ராஜாநம் ப்ரணதா வாக்யமப்³ருவந்மது⁴ராக்ஷரம் ।
மைதி²லோ ஜநகோ ராஜா ஸாக்³நிஹோத்ரபுரஸ்க்ருதம் ॥ 5 ॥

குஶலம் சாவ்யயம் சைவ ஸோபாத்⁴யாயபுரோஹிதம் ।
முஹுர்முஹுர்மது⁴ரயா ஸ்நேஹஸம்யுக்தயா கி³ரா ॥ 6 ॥

ஜநகஸ்த்வாம் மஹாராஜா(ஆ)ப்ருச்ச²தே ஸபுர꞉ஸரம் ।
ப்ருஷ்ட்வா குஶலமவ்யக்³ரம் வைதே³ஹோ மிதி²லாதி⁴ப꞉ ॥ 7 ॥

கௌஶிகாநுமதோ வாக்யம் ப⁴வந்தமித³மப்³ரவீத் ।
பூர்வம் ப்ரதிஜ்ஞா விதி³தா வீர்யஶுல்கா மமாத்மஜா ॥ 8 ॥

ராஜாநஶ்ச க்ருதாமர்ஷா நிர்வீர்யா விமுகீ²க்ருதா꞉ ।
ஸேயம் மம ஸுதா ராஜந்விஶ்வாமித்ரபுர꞉ஸரை꞉ ॥ 9 ॥

யத்³ருச்ச²யா(ஆ)க³தைர்வீரைர்நிர்ஜிதா தவ புத்ரகை꞉ ।
தச்ச ராஜந்த⁴நுர்தி³வ்யம் மத்⁴யே ப⁴க்³நம் மஹாத்மநா ॥ 10 ॥

ராமேண ஹி மஹாராஜ மஹத்யாம் ஜநஸம்ஸதி³ ।
அஸ்மை தே³யா மயா ஸீதா வீர்யஶுல்கா மஹாத்மநே ॥ 11 ॥

ப்ரதிஜ்ஞாம் தர்துமிச்சா²மி தத³நுஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ।
ஸோபாத்⁴யாயோ மஹாராஜ புரோஹிதபுர꞉ஸர꞉ ॥ 12 ॥

ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ப⁴த்³ரம் தே த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி ராக⁴வௌ ।
ப்ரீதிம் ச மம ராஜேந்த்³ர நிர்வர்தயிதுமர்ஹஸி ॥ 13 ॥

புத்ரயோருப⁴யோரேவ ப்ரீதிம் த்வமபி லப்ஸ்யஸே ।
ஏவம் விதே³ஹாதி⁴பதிர்மது⁴ரம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 14 ॥

விஶ்வாமித்ராப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ஶதாநந்த³மதே ஸ்தி²த꞉ ।
இத்யுக்த்வா விரதா தூ³தா ராஜகௌ³ரவஶங்கிதா꞉ ॥ 15 ॥

தூ³தவாக்யம் து தச்ச்²ருத்வா ராஜா பரமஹர்ஷித꞉ ।
வஸிஷ்ட²ம் வாமதே³வம் ச மந்த்ரிணோந்யாம்ஶ்ச ஸோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 16 ॥

கு³ப்த꞉ குஶிகபுத்ரேண கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா விதே³ஹேஷு வஸத்யஸௌ ॥ 17 ॥

த்³ருஷ்டவீர்யஸ்து காகுத்ஸ்தோ² ஜநகேந மஹாத்மநா ।
ஸம்ப்ரதா³நம் ஸுதாயாஸ்து ராக⁴வே கர்துமிச்ச²தி ॥ 18 ॥

யதி³ வோ ரோசதே வ்ருத்தம் ஜநகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
புரீம் க³ச்சா²மஹே ஶீக்⁴ரம் மா பூ⁴த்காலஸ்ய பர்யய꞉ ॥ 19 ॥

மந்த்ரிணோ பா³ட⁴மித்யாஹு꞉ ஸஹ ஸர்வைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
ஸுப்ரீதஶ்சாப்³ரவீத்³ராஜா ஶ்வோ யாத்ரேதி ஸ மந்த்ரிண꞉ ॥ 20 ॥

மந்த்ரிணஸ்து நரேந்த்³ரேண ராத்ரிம் பரமஸத்க்ருதா꞉ ।
ஊஷு꞉ ப்ரமுதி³தா꞉ ஸர்வே கு³ணை꞉ ஸர்வை꞉ ஸமந்விதா꞉ ॥ 21 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ அஷ்டஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 68 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகோநஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (69) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: