Balakanda Sarga 60 – பா³லகாண்ட³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (60)


॥ த்ரிஶங்குஸ்வர்க³꞉ ॥

தபோப³லஹதாந்க்ருத்வா வாஸிஷ்டா²ந்ஸமஹோத³யாந் ।
ருஷிமத்⁴யே மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 1 ॥

அயமிக்ஷ்வாகுதா³யாத³ஸ்த்ரிஶங்குரிதி விஶ்ருத꞉ ।
த⁴ர்மிஷ்ட²ஶ்ச வதா³ந்யஶ்ச மாம் சைவ ஶரணம் க³த꞉ ॥ 2 ॥

தேநாநேந ஶரீரேண தே³வலோகஜிகீ³ஷயா ।
யதா²யம் ஸ்வஶரீரேண ஸ்வர்க³ளோகம் க³மிஷ்யதி ॥ 3 ॥

ததா² ப்ரவர்த்யதாம் யஜ்ஞோ ப⁴வத்³பி⁴ஶ்ச மயா ஸஹ ।
விஶ்வாமித்ரவச꞉ ஶ்ருத்வா ஸர்வ ஏவ மஹர்ஷய꞉ ॥ 4 ॥

ஊசு꞉ ஸமேத்ய ஸஹிதா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மஸம்ஹிதம் ।
அயம் குஶிகதா³யாதோ³ முநி꞉ பரமகோபந꞉ ॥ 5 ॥

யதா³ஹ வசநம் ஸம்யகே³தத்கார்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ।
அக்³நிகல்போ ஹி ப⁴க³வாந் ஶாபம் தா³ஸ்யதி ரோஷித꞉ ॥ 6 ॥

தஸ்மாத்ப்ரவர்த்யதாம் யஜ்ஞ꞉ ஸஶரீரோ யதா² தி³வம் ।
க³ச்சே²தி³க்ஷ்வாகுதா³யாதோ³ விஶ்வாமித்ரஸ்ய தேஜஸா ॥ 7 ॥

ததா² ப்ரவர்த்யதாம் யஜ்ஞ꞉ ஸர்வே ஸமதி⁴திஷ்ட²த ।
ஏவமுக்த்வா மஹர்ஷயஶ்சக்ருஸ்தாஸ்தா꞉ க்ரியாஸ்ததா³ ॥ 8 ॥

யாஜகஶ்ச மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரோ(அ)ப⁴வத்க்ரதௌ ।
ருத்விஜஶ்சாநுபூர்வ்யேண மந்த்ரவந்மந்த்ரகோவிதா³꞉ ॥ 9 ॥

சக்ரு꞉ ஸர்வாணி கர்மாணி யதா²கல்பம் யதா²விதி⁴ ।
தத꞉ காலேந மஹதா விஶ்வாமித்ரோ மஹாதபா꞉ ॥ 10 ॥

சகாராவாஹநம் தத்ர பா⁴கா³ர்த²ம் ஸர்வதே³வதா꞉ ।
நாப்⁴யாக³மம்ஸ்ததா³ஹூதா பா⁴கா³ர்த²ம் ஸர்வதே³வதா꞉ ॥ 11 ॥

தத꞉ க்ரோத⁴ஸமாவிஷ்டோ விஶ்வமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
ஸ்ருவமுத்³யம்ய ஸக்ரோத⁴ஸ்த்ரிஶங்குமித³மப்³ரவீத் ॥ 12 ॥

பஶ்ய மே தபஸோ வீர்யம் ஸ்வார்ஜிதஸ்ய நரேஶ்வர ।
ஏஷ த்வாம் ஸஶரீரேண நயாமி ஸ்வர்க³மோஜஸா ॥ 13 ॥

து³ஷ்ப்ராபம் ஸ்வஶரீரேண தி³வம் க³ச்ச² நராதி⁴ப ।
ஸ்வார்ஜிதம் கிஞ்சித³ப்யஸ்தி மயா ஹி தபஸ꞉ ப²லம் ॥ 14 ॥

ராஜந்ஸ்வதேஜஸா தஸ்ய ஸஶரீரோ தி³வம் வ்ரஜ ।
உக்தவாக்யே முநௌ தஸ்மிந்ஸஶரீரோ நரேஶ்வர꞉ ॥ 15 ॥

தி³வம் ஜகா³ம காகுத்ஸ்த² முநீநாம் பஶ்யதாம் ததா³ ।
தே³வலோகக³தம் த்³ருஷ்ட்வா த்ரிஶங்கும் பாகஶாஸந꞉ ॥ 16 ॥

ஸஹ ஸர்வை꞉ ஸுரக³ணைரித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
த்ரிஶங்கோ க³ச்ச² பூ⁴யஸ்த்வம் நாஸி ஸ்வர்க³க்ருதாலய꞉ ॥ 17 ॥

கு³ருஶாபஹதோ மூட⁴ பத பூ⁴மிமவாக்ஷிரா꞉ ।
ஏவமுக்தோ மஹேந்த்³ரேண த்ரிஶங்குரபதத்புந꞉ ॥ 18 ॥

விக்ரோஶமாநஸ்த்ராஹீதி விஶ்வாமித்ரம் தபோத⁴நம் ।
தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய க்ரோஶமாநஸ்ய கௌஶிக꞉ ॥ 19 ॥

க்ரோத⁴மாஹாரயத்தீவ்ரம் திஷ்ட² திஷ்டே²தி சாப்³ரவீத் । [ரோஷ]
ருஷிமத்⁴யே ஸ தேஜஸ்வீ ப்ரஜாபதிரிவாபர꞉ ॥ 20 ॥

ஸ்ருஜந்த³க்ஷிணமார்க³ஸ்தா²ந்ஸப்தர்ஷீநபராந்புந꞉ ।
நக்ஷத்ரமாலாமபராமஸ்ருஜத்க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ॥ 21 ॥

த³க்ஷிணாம் தி³ஶமாஸ்தா²ய முநிமத்⁴யே மஹாதபா꞉ ।
ஸ்ருஷ்ட்வா நக்ஷத்ரவம்ஶம் ச க்ரோதே⁴ந கலுஷீக்ருத꞉ ॥ 22 ॥

அந்யமிந்த்³ரம் கரிஷ்யாமி லோகோ வா ஸ்யாத³நிந்த்³ரக꞉ ।
தை³வதாந்யபி ஸ க்ரோதா⁴த்ஸ்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே ॥ 23 ॥

தத꞉ பரமஸம்ப்⁴ராந்தா꞉ ஸர்ஷிஸங்கா⁴꞉ ஸுராஸுரா꞉ ।
ஸகிந்நரமஹாயக்ஷா꞉ ஸஹஸித்³தா⁴꞉ ஸசாரணா꞉ ॥ 24 ॥

விஶ்வாமித்ரம் மஹாத்மாநமூசு꞉ ஸாநுநயம் வச꞉ ।
அயம் ராஜா மஹாபா⁴க³ கு³ருஶாபபரிக்ஷத꞉ ॥ 25 ॥

ஸஶரீரோ தி³வம் யாதும் நார்ஹத்யேவ தபோத⁴ந ।
தேஷாம் தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா தே³வாநாம் முநிபுங்க³வ꞉ ॥ 26 ॥

அப்³ரவீத்ஸுமஹத்³வாக்யம் கௌஶிக꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ ।
ஸஶரீரஸ்ய ப⁴த்³ரம் வஸ்த்ரிஶங்கோரஸ்ய பூ⁴பதே꞉ ॥ 27 ॥

ஆரோஹணம் ப்ரதிஜ்ஞாய நாந்ருதம் கர்துமுத்ஸஹே ।
ஸ்வர்கோ³(அ)ஸ்து ஸஶரீரஸ்ய த்ரிஶங்கோரஸ்ய ஶாஶ்வத꞉ ॥ 28 ॥

நக்ஷத்ராணி ச ஸர்வாணி மாமகாநி த்⁴ருவாண்யத² ।
யாவள்லோகா த⁴ரிஷ்யந்தி திஷ்ட²ந்த்வேதாநி ஸர்வஶ꞉ ॥ 29 ॥

மத்க்ருதாநி ஸுரா꞉ ஸர்வே தத³நுஜ்ஞாதுமர்ஹத² ।
ஏவமுக்தா꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே ப்ரத்யூசுர்முநிபுங்க³வம் ॥ 30 ॥

ஏவம் ப⁴வது ப⁴த்³ரம் தே திஷ்ட²ந்த்வேதாநி ஸர்வஶ꞉ ।
க³க³நே தாந்யநேகாநி வைஶ்வாநரபதா²த்³ப³ஹி꞉ ॥ 31 ॥

நக்ஷத்ராணி முநிஶ்ரேஷ்ட² தேஷு ஜ்யோதி꞉ஷு ஜாஜ்வலந் ।
அவாக்ஷிராஸ்த்ரிஶங்குஶ்ச திஷ்ட²த்வமரஸந்நிப⁴꞉ ॥ 32 ॥

அநுயாஸ்யந்தி சைதாநி ஜ்யோதீம்ஷி ந்ருபஸத்தமம் ।
க்ருதார்த²ம் கீர்திமந்தம் ச ஸ்வர்க³ளோகக³தம் யதா² ॥ 33 ॥

விஶ்வாமித்ரஸ்து த⁴ர்மாத்மா ஸர்வதே³வைரபி⁴ஷ்டுத꞉ ।
ருஷிபி⁴ஶ்ச மஹாதேஜா பா³ட⁴மித்யாஹ தே³வதா꞉ ॥ 34 ॥

ததோ தே³வா மஹாத்மாநோ முநயஶ்ச தபோத⁴நா꞉ ।
ஜக்³முர்யதா²க³தம் ஸர்வே யஜ்ஞஸ்யாந்தே நரோத்தம ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 60 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (61) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed