Balakanda Sarga 61 – பா³லகாண்ட³ ஏகஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (61)

॥ ஶுந꞉ஶேபவிக்ரய꞉ ॥

விஶ்வாமித்ரோ மஹாத்மாத² ப்ரஸ்தி²தாந்ப்ரேக்ஷ்ய தாந்ருஷீந் ।
அப்³ரவீந்நரஶார்தூ³ள꞉ ஸர்வாம்ஸ்தாந்வநவாஸிந꞉ ॥ 1 ॥

மஹாவிக்⁴ந꞉ ப்ரவ்ருத்தோ(அ)யம் த³க்ஷிணாமாஸ்தி²தோ தி³ஶம் ।
தி³ஶமந்யாம் ப்ரபத்ஸ்யாமஸ்தத்ர தப்ஸ்யாமஹே தப꞉ ॥ 2 ॥

பஶ்சிமாயாம் விஶாலாயாம் புஷ்கரேஷு மஹாத்மந꞉ ।
ஸுக²ம் தபஶ்சரிஷ்யாமோ பரம் தத்³தி⁴ தபோவநம் ॥ 3 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா꞉ புஷ்கரேஷு மஹாமுநி꞉ ।
தப உக்³ரம் து³ராத⁴ர்ஷம் தேபே மூலப²லாஶந꞉ ॥ 4 ॥

ஏதஸ்மிந்நேவ காலே து அயோத்⁴யாதி⁴பதிர்ந்ருப꞉ ।
அம்ப³ரீஷ இதி க்²யாதோ யஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே ॥ 5 ॥

தஸ்ய வை யஜமாநஸ்ய பஶுமிந்த்³ரோ ஜஹார ஹ ।
ப்ரணஷ்டே து பஶௌ விப்ரோ ராஜாநமித³மப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

பஶுரத்³ய ஹ்ருதோ ராஜந்ப்ரணஷ்டஸ்தவ து³ர்நயாத் ।
அரக்ஷிதாரம் ராஜாநம் க்⁴நந்தி தோ³ஷா நரேஶ்வர ॥ 7 ॥

ப்ராயஶ்சித்தம் மஹத்³த்⁴யேதந்நரம் வா புருஷர்ஷப⁴ ।
ஆநயஸ்வ பஶும் ஶீக்⁴ரம் யாவத்கர்ம ப்ரவர்ததே ॥ 8 ॥

உபாத்⁴யாயவச꞉ ஶ்ருத்வா ஸ ராஜா புருஷர்ஷப⁴ ।
அந்வியேஷ மஹாபு³த்³தி⁴꞉ பஶும் கோ³பி⁴꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 9 ॥

தே³ஶாஞ்ஜநபதா³ம்ஸ்தாம்ஸ்தாந்நக³ராணி வநாநி ச ।
ஆஶ்ரமாணி ச புண்யாநி மார்க³மாணோ மஹீபதி꞉ ॥ 10 ॥

ஸ புத்ரஸஹிதம் தாத ஸபா⁴ர்யம் ரகு⁴நந்த³ந ।
ப்⁴ருகு³துங்கே³ ஸமாஸீநம்ருசீகம் ஸந்த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 11 ॥

தமுவாச மஹாதேஜா꞉ ப்ரணம்யாபி⁴ப்ரஸாத்³ய ச ।
ப்³ரஹ்மர்ஷி தபஸா தீ³ப்தம் ராஜர்ஷிரமிதப்ரப⁴꞉ ॥ 12 ॥

ப்ருஷ்ட்வா ஸர்வத்ர குஶலம்ருசீகம் தமித³ம் வச꞉ ।
க³வாம் ஶதஸஹஸ்ரேண விக்ரீணீஷே ஸுதம் யதி³ ॥ 13 ॥

பஶோரர்தே² மஹாபா⁴க³ க்ருதக்ருத்யோ(அ)ஸ்மி பா⁴ர்க³வ ।
ஸர்வே பரிஸ்ருதா தே³ஶா யஜ்ஞீயம் ந லபே⁴ பஶும் ॥ 14 ॥

தா³துமர்ஹஸி மூல்யேந ஸுதமேகமிதோ மம ।
ஏவமுக்தோ மஹாதேஜா ருசீகஸ்த்வப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 15 ॥

நாஹம் ஜ்யேஷ்ட²ம் நரஶ்ரேஷ்ட² விக்ரீணீயாம் கத²ஞ்சந ।
ருசீகஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா தேஷாம் மாதா மஹாத்மநாம் ॥ 16 ॥

உவாச நரஶார்தூ³ளமம்ப³ரீஷமித³ம் வச꞉ । [தபஸ்விநீ]
அவிக்ரேயம் ஸுதம் ஜ்யேஷ்ட²ம் ப⁴க³வாநாஹ பா⁴ர்க³வ꞉ ॥ 17 ॥

மமாபி த³யிதம் வித்³தி⁴ கநிஷ்ட²ம் ஶுநகம் ந்ருப ।
தஸ்மாத்கநீயஸம் புத்ரம் ந தா³ஸ்யே தவ பார்தி²வ ॥ 18 ॥

ப்ராயேண ஹி நரஶ்ரேஷ்ட² ஜ்யேஷ்டா²꞉ பித்ருஷு வல்லபா⁴꞉ ।
மாத்ரூணாம் ச கநீயாம்ஸஸ்தஸ்மாத்³ரக்ஷே கநீயஸம் ॥ 19 ॥

உக்தவாக்யே முநௌ தஸ்மிந்முநிபத்ந்யாம் ததை²வ ச ।
ஶுந꞉ஶேப꞉ ஸ்வயம் ராம மத்⁴யமோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 20 ॥

பிதா ஜ்யேஷ்ட²மவிக்ரேயம் மாதா சாஹ கநீயஸம் ।
விக்ரீதம் மத்⁴யமம் மந்யே ராஜந்புத்ரம் நயஸ்வ மாம் ॥ 21 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
அத² ராஜா மஹாந்ராம வாக்யாந்தே ப்³ரஹ்மவாதி³ந꞉ ।
ஹிரண்யஸ்ய ஸுவர்ணஸ்ய கோடிபீ⁴ ரத்நராஶிபி⁴꞉ ॥
*]

க³வாம் ஶதஸஹஸ்ரேண ஶுந꞉ஶேபம் நரேஶ்வர꞉ ।
க்³ருஹீத்வா பரமப்ரீதோ ஜகா³ம ரகு⁴நந்த³ந ॥ 22 ॥

அம்ப³ரீஷஸ்து ராஜர்ஷீ ரத²மாரோப்ய ஸத்வர꞉ ।
ஶுந꞉ஶேபம் மஹாதேஜா ஜகா³மாஶு மஹாயஶா꞉ ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 61 ॥

பா³லகாண்ட³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (62) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: