Balakanda Sarga 46 – பா³லகாண்ட³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (46)


॥ தி³திக³ர்ப⁴பே⁴த³꞉ ॥

ஹதேஷு தேஷு புத்ரேஷு தி³தி꞉ பரமது³꞉கி²தா ।
மாரீசம் கஶ்யபம் ராம ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஹதபுத்ரா(அ)ஸ்மி ப⁴க³வம்ஸ்தவ புத்ரைர்மஹாப³லை꞉ ।
ஶக்ரஹந்தாரமிச்சா²மி புத்ரம் தீ³ர்க⁴தபோர்ஜிதம் ॥ 2 ॥

ஸா(அ)ஹம் தபஶ்சரிஷ்யாமி க³ர்ப⁴ம் மே தா³துமர்ஹஸி ।
ப³லவந்தம் மஹேஷ்வாஸம் ஸ்தி²திஜ்ஞம் ஸமத³ர்ஶிநம் ॥ 3 ॥

ஈஶ்வரம் ஶக்ரஹந்தாரம் த்வமநுஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ।
தஸ்யாஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா மாரீச꞉ காஶ்யபஸ்ததா³ ॥ 4 ॥

ப்ரத்யுவாச மஹாதேஜா தி³திம் பரமது³꞉கி²தாம் ।
ஏவம் ப⁴வது ப⁴த்³ரம் தே ஶுசிர்ப⁴வ தபோத⁴நே ॥ 5 ॥

ஜநயிஷ்யஸி புத்ரம் த்வம் ஶக்ரஹந்தாரமாஹவே ।
பூர்ணே வர்ஷஸஹஸ்ரே து ஶுசிர்யதி³ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 6 ॥

புத்ரம் த்ரைலோக்யப⁴ர்தாரம் மத்தஸ்த்வம் ஜநயிஷ்யஸி ।
ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா꞉ பாணிநா ஸ மமார்ஜ தாம் ॥ 7 ॥

ஸமாலப்⁴ய தத꞉ ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா ஸ தபஸே யயௌ ।
க³தே தஸ்மிந்நரஶ்ரேஷ்ட² தி³தி꞉ பரமஹர்ஷிதா ॥ 8 ॥

குஶப்லவநமாஸாத்³ய தபஸ்தேபே ஸுதா³ருணம் ।
தபஸ்தஸ்யாம் ஹி குர்வந்த்யாம் பரிசர்யாம் சகார ஹ ॥ 9 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷோ நரஶ்ரேஷ்ட² பரயா கு³ணஸம்பதா³ ।
அக்³நிம் க்ருஶாந்காஷ்ட²மப꞉ ப²லம் மூலம் ததை²வ ச ॥ 10 ॥ [குஶாந்]

ந்யவேத³யத்ஸஹஸ்ராக்ஷோ யச்சாந்யத³பி காங்க்ஷிதம் ।
கா³த்ரஸம்வஹநைஶ்சைவ ஶ்ரமாபநயநைஸ்ததா² ॥ 11 ॥

ஶக்ர꞉ ஸர்வேஷு காலேஷு தி³திம் பரிசசார ஹ ।
அத² வர்ஷஸஹஸ்ரே து த³ஶோநே ரகு⁴நந்த³ந ॥ 12 ॥

தி³தி꞉ பரமஸம்ப்ரீதா ஸஹஸ்ராக்ஷமதா²ப்³ரவீத் ।
யாசிதேந ஸுரஶ்ரேஷ்ட² தவ பித்ரா மஹாத்மநா ॥ 13 ॥

வரோ வர்ஷஸஹஸ்ராந்தே மம த³த்த꞉ ஸுதம் ப்ரதி ।
தபஶ்சரந்த்யா வர்ஷாணி த³ஶ வீர்யவதாம் வர ॥ 14 ॥

அவஶிஷ்டாநி ப⁴த்³ரம் தே ப்⁴ராதரம் த்³ரக்ஷ்யஸே தத꞉ ।
தமஹம் த்வத்க்ருதே புத்ரம் ஸமாதா⁴ஸ்யே ஜயோத்ஸுகம் ॥ 15 ॥

த்ரைலோக்யவிஜயம் புத்ர ஸஹ போ⁴க்ஷ்யஸி விஜ்வர꞉ ।
ஏவமுக்த்வா தி³தி꞉ ஶக்ரம் ப்ராப்தே மத்⁴யம் தி³வாகரே ॥ 16 ॥

நித்³ரயா(அ)பஹ்ருதா தே³வீ பாதௌ³ க்ருத்வா(அ)த² ஶீர்ஷத꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வா தாமஶுசிம் ஶக்ர꞉ பாத³த꞉ க்ருதமூர்த⁴ஜாம் ॥ 17 ॥

ஶிர꞉ஸ்தா²நே க்ருதௌ பாதௌ³ ஜஹாஸ ச முமோத³ ச ।
தஸ்யா꞉ ஶரீரவிவரம் விவேஶ ச புரந்த³ர꞉ ॥ 18 ॥

க³ர்ப⁴ம் ச ஸப்ததா⁴ ராம பி³பே⁴த³ பரமாத்மவாந் ।
பி⁴த்³யமாநஸ்ததோ க³ர்போ⁴ வஜ்ரேண ஶதபர்வணா ॥ 19 ॥

ருரோத³ ஸுஸ்வரம் ராம ததோ தி³திரபு³த்⁴யத ।
மா ருதோ³ மா ருத³ஶ்சேதி க³ர்ப⁴ம் ஶக்ரோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 20 ॥

பி³பே⁴த³ ச மஹாதேஜா ருத³ந்தமபி வாஸவ꞉ ।
ந ஹந்தவ்யோ ந ஹந்தவ்ய இத்யேவம் தி³திரப்³ரவீத் ॥ 21 ॥

நிஷ்பபாத தத꞉ ஶக்ரோ மாதுர்வசநகௌ³ரவாத் ।
ப்ராஞ்ஜலிர்வஜ்ரஸஹிதோ தி³திம் ஶக்ரோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 22 ॥

அஶுசிர்தே³வி ஸுப்தாஸி பாத³யோ꞉ க்ருதமூர்த⁴ஜா ।
தத³ந்தரமஹம் லப்³த்⁴வா ஶக்ரஹந்தாரமாஹவே ।
அபி⁴த³ம் ஸப்ததா⁴ தே³வி தந்மே த்வம் க்ஷந்துமர்ஹஸி ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 46 ॥

பா³லகாண்ட³ ஸப்தசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (47) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: