Balakanda Sarga 39 – பா³லகாண்ட³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (39)

॥ ப்ருதி²வீவிதா³ரணம் ॥

விஶ்வாமித்ரவச꞉ ஶ்ருத்வா கதா²ந்தே ரகு⁴நந்த³ந ।
உவாச பரமப்ரீதோ முநிம் தீ³ப்தமிவாநலம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப⁴த்³ரம் தே விஸ்தரேண கதா²மிமாம் ।
பூர்வகோ மே கத²ம் ப்³ரஹ்மந்யஜ்ஞம் வை ஸமுபாஹரத் ॥ 2 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா கௌதூஹலஸமந்வித꞉ ।
விஶ்வாமித்ரஸ்து காகுத்ஸ்த²முவாச ப்ரஹஸந்நிவ ॥ 3 ॥

ஶ்ரூயதாம் விஸ்தரோ ராம ஸக³ரஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஶங்கரஶ்வஶுரோ நாம ஹிமவாநசலோத்தம꞉ ॥ 4 ॥

விந்த்⁴யபர்வதமாஸாத்³ய நிரீக்ஷேதே பரஸ்பரம் ।
தயோர்மத்⁴யே ப்ரவ்ருத்தோ(அ)பூ⁴த்³யஜ்ஞ꞉ ஸ புருஷோத்தம ॥ 5 ॥

ஸ ஹி தே³ஶோ நரவ்யாக்⁴ர ப்ரஶஸ்தோ யஜ்ஞகர்மணி ।
தஸ்யாஶ்வசர்யாம் காகுத்ஸ்த² த்³ருட⁴த⁴ந்வா மஹாரத²꞉ ॥ 6 ॥

அம்ஶுமாநகரோத்தாத ஸக³ரஸ்ய மதே ஸ்தி²த꞉ ।
தஸ்ய பர்வணி ஸம்யுக்தம் யஜமாநஸ்ய வாஸவ꞉ ॥ 7 ॥

ராக்ஷஸீம் தநுமாஸ்தா²ய யஜ்ஞீயாஶ்வமபாஹரத் ।
ஹ்ரியமாணே து காகுத்ஸ்த² தஸ்மிந்நஶ்வே மஹாத்மந꞉ ॥ 8 ॥

உபாத்⁴யாயக³ணா꞉ ஸர்வே யஜமாநமதா²ப்³ருவந் ।
அயம் பர்வணி வேகே³ந யஜ்ஞீயாஶ்வோ(அ)பநீயதே ॥ 9 ॥

ஹர்தாரம் ஜஹி காகுத்ஸ்த² ஹயஶ்சைவோபநீயதாம் ।
[* அதி⁴கபாட²꞉ –
யஜ்ஞச்சி²த்³ரம் ப⁴வத்யேதத்ஸர்வேஷாமஶிவாய ந꞉ ।
தத்ததா² க்ரியதாம் ராஜந் யதா²ச்சி²த்³ர꞉ க்ரதுர்ப⁴வேத் ।
*]
உபாத்⁴யாயவச꞉ ஶ்ருத்வா தஸ்மிந்ஸத³ஸி பார்தி²வ꞉ ॥ 10 ॥

ஷஷ்டிம் புத்ரஸஹஸ்ராணி வாக்யமேதது³வாச ஹ ।
க³திம் புத்ரா ந பஶ்யாமி ரக்ஷஸாம் புருஷர்ஷபா⁴꞉ ॥ 11 ॥

மந்த்ரபூதைர்மஹாபா⁴கை³ராஸ்தி²தோ ஹி மஹாக்ரது꞉ ।
தத்³க³ச்ச²த விசிந்வத்⁴வம் புத்ரகா ப⁴த்³ரமஸ்து வ꞉ ॥ 12 ॥

ஸமுத்³ரமாலிநீம் ஸர்வாம் ப்ருதி²வீமநுக³ச்ச²த ।
ஏகைகம் யோஜநம் புத்ரா விஸ்தாரமபி⁴க³ச்ச²த ॥ 13 ॥

யாவத்துரக³ஸந்த³ர்ஶஸ்தாவத்க²நத மேதி³நீம் ।
தம் சைவ ஹயஹர்தாரம் மார்க³மாணா மமாஜ்ஞயா ॥ 14 ॥

தீ³க்ஷித꞉ பௌத்ரஸஹித꞉ ஸோபாத்⁴யாயக³ணோ ஹ்யஹம் ।
இஹ ஸ்தா²ஸ்யாமி ப⁴த்³ரம் வோ யாவத்துரக³த³ர்ஶநம் ॥ 15 ॥

இத்யுக்தா ஹ்ருஷ்டமநஸோ ராஜபுத்ரா மஹாப³லா꞉ । [தே ஸர்வே]
ஜக்³முர்மஹீதலம் ராம பிதுர்வசநயந்த்ரிதா꞉ ॥ 16 ॥

[* க³த்வ து ப்ருதி²வீம் ஸர்வமத்³ருஷ்டா தம் மஹப³லா꞉ । *]
யோஜநாயாமவிஸ்தாரமேகைகோ த⁴ரணீதலம் ।
பி³பி⁴து³꞉ புருஷவ்யாக்⁴ர வஜ்ரஸ்பர்ஶஸமைர்நகை²꞉ ॥ 17 ॥

ஶூலைரஶநிகல்பைஶ்ச ஹலைஶ்சாபி ஸுதா³ருணை꞉ ।
பி⁴த்³யமாநா வஸுமதீ நநாத³ ரகு⁴நந்த³ந ॥ 18 ॥

நாகா³நாம் வத்⁴யமாநாநாமஸுராணாம் ச ராக⁴வ ।
ராக்ஷஸாநாம் ச து³ர்த⁴ர்ஷ꞉ ஸத்த்வாநாம் நிநதோ³(அ)ப⁴வத் ॥ 19 ॥

யோஜநாநாம் ஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிம் து ரகு⁴நந்த³ந ।
பி³பி⁴து³ர்த⁴ரணீம் வீரா ரஸாதலமநுத்தமம் ॥ 20 ॥

ஏவம் பர்வதஸம்பா³த⁴ம் ஜம்பூ³த்³வீபம் ந்ருபாத்மஜா꞉ ।
க²நந்தோ ந்ருபஶார்தூ³ள ஸர்வத꞉ பரிசக்ரமு꞉ ॥ 21 ॥

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸாஸுரா꞉ ஸஹபந்நகா³꞉ ।
ஸம்ப்⁴ராந்தமநஸ꞉ ஸர்வே பிதாமஹமுபாக³மந் ॥ 22 ॥

தே ப்ரஸாத்³ய மஹாத்மாநம் விஷண்ணவத³நாஸ்ததா³ ।
ஊசு꞉ பரமஸந்த்ரஸ்தா꞉ பிதாமஹமித³ம் வச꞉ ॥ 23 ॥

ப⁴க³வந் ப்ருதி²வீ ஸர்வா க²ந்யதே ஸக³ராத்மஜை꞉ ।
ப³ஹவஶ்ச மஹாத்மாநோ ஹந்யந்தே ஜலவாஸிந꞉ ॥ 24 ॥ [வத்⁴யந்தே]

அயம் யஜ்ஞஹரோ(அ)ஸ்மாகமநேநாஶ்வோ(அ)பநீயதே ।
இதி தே ஸர்வபூ⁴தாநி ஹிம்ஸந்தி ஸக³ராத்மஜ꞉ ॥ 25 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 39 ॥

பா³லகாண்ட³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (40) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: