Balakanda Sarga 33 – பா³லகாண்ட³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (33)


॥ ப்³ரஹ்மத³த்தவிவாஹ꞉ ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா குஶநாப⁴ஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ஶிரோபி⁴ஶ்சரணௌ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா கந்யாஶதமபா⁴ஷத ॥ 1 ॥

வாயு꞉ ஸர்வாத்மகோ ராஜந்ப்ரத⁴ர்ஷயிதுமிச்ச²தி ।
அஶுப⁴ம் மார்க³மாஸ்தா²ய ந த⁴ர்மம் ப்ரத்யவேக்ஷதே ॥ 2 ॥

பித்ருமத்ய꞉ ஸ்ம ப⁴த்³ரம் தே ஸ்வச்ச²ந்தே³ ந வயம் ஸ்தி²தா꞉ ।
பிதரம் நோ வ்ருணீஷ்வ த்வம் யதி³ நோ தா³ஸ்யதே தவ ॥ 3 ॥

தேந பாபாநுப³ந்தே⁴ந வசநம் நப்ரதீச்ச²தா ।
ஏவம் ப்³ருவந்த்ய꞉ ஸர்வா꞉ ஸ்ம வாயுநா நிஹதா ப்⁴ருஶம் ॥ 4 ॥

தாஸாம் தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராஜா பரமதா⁴ர்மிக꞉ ।
ப்ரத்யுவாச மஹாதேஜா꞉ கந்யாஶதமநுத்தமம் ॥ 5 ॥

க்ஷாந்தம் க்ஷமாவதாம் புத்ர்ய꞉ கர்தவ்யம் ஸுமஹத்க்ருதம் ।
ஐகமத்யமுபாக³ம்ய குலம் சாவேக்ஷிதம் மம ॥ 6 ॥

அலங்காரோ ஹி நாரீணாம் க்ஷமா து புருஷஸ்ய வா ।
து³ஷ்கரம் தச்ச யத் க்ஷாந்தம் த்ரித³ஶேஷு விஶேஷத꞉ ॥ 7 ॥

யாத்³ருஶீ வ꞉ க்ஷமா புத்ர்ய꞉ ஸர்வாஸாமவிஶேஷத꞉ ।
க்ஷமா தா³நம் க்ஷமா ஸத்யம் க்ஷமா யஜ்ஞஶ்ச புத்ரிகா꞉ ॥ 8 ॥

க்ஷமா யஶ꞉ க்ஷமா த⁴ர்ம꞉ க்ஷமயா விஷ்டி²தம் ஜக³த் ।
விஸ்ருஜ்ய கந்யா காகுத்ஸ்த² ராஜா த்ரித³ஶவிக்ரம꞉ ॥ 9 ॥

மந்த்ரஜ்ஞோ மந்த்ரயாமாஸ ப்ரதா³நம் ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ ।
தே³ஶே காலே ப்ரதா³நஸ்ய ஸத்³ருஶே ப்ரதிபாத³நம் ॥ 10 ॥

ஏதஸ்மிந்நேவ காலே து சூலீ நாம மஹாமுநி꞉ ।
ஊர்த்⁴வரேதா꞉ ஶுபா⁴சாரோ ப்³ராஹ்மம் தப உபாக³மத் ॥ 11 ॥

தப்யந்தம் தம்ருஷிம் தத்ர க³ந்த⁴ர்வீ பர்யுபாஸதே ।
ஸோமதா³ நாம ப⁴த்³ரம் தே ஊர்மிலாதநயா ததா³ ॥ 12 ॥

ஸா ச தம் ப்ரணதா பூ⁴த்வா ஶுஶ்ரூஷணபராயணா ।
உவாஸ காலே த⁴ர்மிஷ்டா² தஸ்யாஸ்துஷ்டோ(அ)ப⁴வத்³கு³ரு꞉ ॥ 13 ॥

ஸ ச தாம் காலயோகே³ந ப்ரோவாச ரகு⁴நந்த³ந ।
பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி ப⁴த்³ரம் தே கிம் கரோமி தவ ப்ரியம் ॥ 14 ॥

பரிதுஷ்டம் முநிம் ஜ்ஞாத்வா க³ந்த⁴ர்வீ மது⁴ரஸ்வரா ।
உவாச பரமப்ரீதா வாக்யஜ்ஞா வாக்யகோவித³ம் ॥ 15 ॥

லக்ஷ்ம்யா ஸமுதி³தோ ப்³ராஹ்ம்யா ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ மஹாதபா꞉ ।
ப்³ராஹ்மேண தபஸா யுக்தம் புத்ரமிச்சா²மி தா⁴ர்மிகம் ॥ 16 ॥

அபதிஶ்சாஸ்மி ப⁴த்³ரம் தே பா⁴ர்யா சாஸ்மி ந கஸ்யசித் ।
ப்³ராஹ்மேணோபக³தாயாஶ்ச தா³துமர்ஹஸி மே ஸுதம் ॥ 17 ॥

தஸ்யா꞉ ப்ரஸந்நோ ப்³ரஹ்மர்ஷிர்த³தௌ³ புத்ரம் ததா²வித⁴ம் ।
ப்³ரஹ்மத³த்த இதி க்²யாதம் மாநஸம் சூலிந꞉ ஸுதம் ॥ 18 ॥

ஸ ராஜா ஸௌமதே³யஸ்து புரீமத்⁴யவஸத்ததா³ ।
காம்பில்யாம் பரயா லக்ஷ்ம்யா தே³வராஜோ யதா² தி³வம் ॥ 19 ॥

ஸ பு³த்³தி⁴ம் க்ருதவாந்ராஜா குஶநாப⁴꞉ ஸுதா⁴ர்மிக꞉ ।
ப்³ரஹ்மத³த்தாய காகுத்ஸ்த² தா³தும் கந்யாஶதம் ததா³ ॥ 20 ॥

தமாஹூய மஹாதேஜா ப்³ரஹ்மத³த்தம் மஹீபதி꞉ ।
த³தௌ³ கந்யாஶதம் ராஜா ஸுப்ரீதேநாந்தராத்மநா ॥ 21 ॥

யதா²க்ரமம் தத꞉ பாணீந் ஜக்³ராஹ ரகு⁴நந்த³ந ।
ப்³ரஹ்மத³த்தோ மஹீபாலஸ்தாஸாம் தே³வபதிர்யதா² ॥ 22 ॥

ஸ்ப்ருஷ்டமாத்ரே தத꞉ பாணௌ விகுப்³ஜா விக³தஜ்வரா꞉ ।
யுக்தா꞉ பரமயா லக்ஷ்ம்யா ப³பு⁴꞉ கந்யா꞉ ஶதம் ததா³ ॥ 23 ॥

ஸ த்³ருஷ்ட்வா வாயுநா முக்தா꞉ குஶநாபோ⁴ மஹீபதி꞉ ।
ப³பூ⁴வ பரமப்ரீதோ ஹர்ஷம் லேபே⁴ புந꞉ புந꞉ ॥ 24 ॥

க்ருதோத்³வாஹம் து ராஜாநம் ப்³ரஹ்மத³த்தம் மஹீபதி꞉ ।
ஸதா³ரம் ப்ரேஷயாமாஸ ஸோபாத்⁴யாயக³ணம் ததா³ ॥ 25 ॥

ஸோமதா³(அ)பி ஸுஸம்ஹ்ருஷ்டா புத்ரஸ்ய ஸத்³ருஶீம் க்ரியாம் ।
யதா²ந்யாயம் ச க³ந்த⁴ர்வீ ஸ்நுஷாஸ்தா꞉ ப்ரத்யநந்த³த ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ச தா꞉ கந்யா꞉ குஶநாப⁴ம் ப்ரஶஸ்ய ச ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 33 ॥

பா³லகாண்ட³ சதுஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (34) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: