Balakanda Sarga 31 – பா³லகாண்ட³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (31)


॥ மிதி²லாப்ரஸ்தா²நம் ॥

அத² தாம் ரஜநீம் தத்ர க்ருதார்தௌ² ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ஊஷதுர்முதி³தௌ வீரௌ ப்ரஹ்ருஷ்டேநாந்தராத்மநா ॥ 1 ॥

ப்ரபா⁴தாயாம் து ஶர்வர்யாம் க்ருதபௌர்வாஹ்ணிகக்ரியௌ ।
விஶ்வாமித்ரம்ருஷீம்ஶ்சாந்யாந் ஸஹிதாவபி⁴ஜக்³மது꞉ ॥ 2 ॥

அபி⁴வாத்³ய முநிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஜ்வலந்தமிவ பாவகம் ।
ஊசதுர்மது⁴ரோதா³ரம் வாக்யம் மது⁴ரபா⁴ஷிணௌ ॥ 3 ॥

இமௌ ஸ்ம முநிஶார்தூ³ள கிங்கரௌ ஸமுபாக³தௌ ।
ஆஜ்ஞாபய யதே²ஷ்டம் வை ஶாஸநம் கரவாவ கிம் ॥ 4 ॥

ஏவமுக்தாஸ்ததஸ்தாப்⁴யாம் ஸர்வ ஏவ மஹர்ஷய꞉ ।
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய ராமம் வசநமப்³ருவந் ॥ 5 ॥

மைதி²லஸ்ய நரஶ்ரேஷ்ட² ஜநகஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ।
யஜ்ஞ꞉ பரமத⁴ர்மிஷ்ட²ஸ்தஸ்ய யாஸ்யாமஹே வயம் ॥ 6 ॥

த்வம் சைவ நரஶார்தூ³ள ஸஹாஸ்மாபி⁴ர்க³மிஷ்யஸி ।
அத்³பு⁴தம் ச த⁴நூரத்நம் தத்ரைகம் த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி ॥ 7 ॥

தத்³தி⁴ பூர்வம் நரஶ்ரேஷ்ட² த³த்தம் ஸத³ஸி தை³வதை꞉ ।
அப்ரமேயப³லம் கோ⁴ரம் மகே² பரமபா⁴ஸ்வரம் ॥ 8 ॥

நாஸ்ய தே³வா ந க³ந்த⁴ர்வா நாஸுரா ந ச ராக்ஷஸா꞉ ।
கர்துமாரோபணம் ஶக்தா ந கத²ஞ்சந மாநுஷா꞉ ॥ 9 ॥

த⁴நுஷஸ்தஸ்ய வீர்யம் ஹி ஜிஜ்ஞாஸந்தோ மஹீக்ஷித꞉ ।
ந ஶேகுராரோபயிதும் ராஜபுத்ரா மஹாப³லா꞉ ॥ 10 ॥

தத்³த⁴நுர்நரஶார்தூ³ள மைதி²லஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
தத்ர த்³ரக்ஷ்யஸி காகுத்ஸ்த² யஜ்ஞம் சாத்³பு⁴தத³ர்ஶநம் ॥ 11 ॥

தத்³தி⁴ யஜ்ஞப²லம் தேந மைதி²லேநோத்தமம் த⁴நு꞉ ।
யாசிதம் நரஶார்தூ³ள ஸுநாப⁴ம் ஸர்வதை³வதை꞉ ॥ 12 ॥

ஆயாக³பூ⁴தம் ந்ருபதேஸ்தஸ்ய வேஶ்மநி ராக⁴வ ।
அர்சிதம் விவிதை⁴ர்க³ந்தை⁴ர்தூ⁴பைஶ்சாக³ருக³ந்தி⁴பி⁴꞉ ॥ 13 ॥

ஏவமுக்த்வா முநிவர꞉ ப்ரஸ்தா²நமகரோத்ததா³ ।
ஸர்ஷிஸங்க⁴꞉ ஸகாகுத்ஸ்த² ஆமந்த்ர்ய வநதே³வதா꞉ ॥ 14 ॥

ஸ்வஸ்தி வோ(அ)ஸ்து க³மிஷ்யாமி ஸித்³த⁴꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ரமாத³ஹம் ।
உத்தரே ஜாஹ்நவீதீரே ஹிமவந்தம் ஶிலோச்சயம் ॥ 15 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம் தத꞉ க்ருத்வா ஸித்³தா⁴ஶ்ரமமநுத்தமம் ।
உத்தராம் தி³ஶமுத்³தி³ஶ்ய ப்ரஸ்தா²துமுபசக்ரமே ॥ 16 ॥

தம் ப்ரயாந்தம் முநிவரமந்வயாத³நுஸாரிணாம் ।
ஶகடீஶதமாத்ரம் ச ப்ரயாதே ப்³ரஹ்மவாதி³நாம் ॥ 17 ॥ [ப்ரயாணே]

ம்ருக³பக்ஷிக³ணாஶ்சைவ ஸித்³தா⁴ஶ்ரமநிவாஸிந꞉ ।
அநுஜக்³முர்மஹாத்மாநம் விஶ்வாமித்ரம் மஹாமுநிம் ॥ 18 ॥

நிவர்தயாமாஸ தத꞉ பக்ஷிஸங்கா⁴ந்ம்ருகா³நபி ।
தே க³த்வா தூ³ரமத்⁴வாநம் லம்ப³மாநே தி³வாகரே ॥ 19 ॥

வாஸம் சக்ருர்முநிக³ணா꞉ ஶோணகூலே ஸமாக³தா꞉ ।
தே(அ)ஸ்தம் க³தே தி³நகரே ஸ்நாத்வா ஹுதஹுதாஶநா꞉ ॥ 20 ॥

விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய நிஷேது³ரமிதௌஜஸ꞉ ।
ராமோ ஹி ஸஹஸௌமித்ரிர்முநீம்ஸ்தாநபி⁴பூஜ்ய ச ॥ 21 ॥

அக்³ரதோ நிஷஸாதா³த² விஶ்வாமித்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
அத² ராமோ மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரம் மஹாமுநிம் ॥ 22 ॥

பப்ரச்ச² நரஶார்தூ³ள꞉ கௌதூஹலஸமந்வித꞉ ।
ப⁴க³வந்கோந்வயம் தே³ஶ꞉ ஸம்ருத்³த⁴வநஶோபி⁴த꞉ ॥ 23 ॥

ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப⁴த்³ரம் தே வக்துமர்ஹஸி தத்த்வத꞉ ।
சோதி³தோ ராமவாக்யேந கத²யாமாஸ ஸுவ்ரத꞉ ।
தஸ்ய தே³ஶஸ்ய நிகி²லம்ருஷிமத்⁴யே மஹாதபா꞉ ॥ 24 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 31 ॥

பா³லகாண்ட³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (32) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: