Balakanda Sarga 23 – பா³லகாண்ட³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (23)

॥ காமாஶ்ரமவாஸ꞉ ॥

ப்ரபா⁴தாயாம் து ஶர்வர்யாம் விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
அப்⁴யபா⁴ஷத காகுத்ஸ்தௌ² ஶயாநௌ பர்ணஸம்ஸ்தரே ॥ 1 ॥

கௌஸல்யாஸுப்ரஜா ராம பூர்வா ஸந்த்⁴யா ப்ரவர்ததே ।
உத்திஷ்ட² நரஶார்தூ³ள கர்தவ்யம் தை³வமாஹ்நிகம் ॥ 2 ॥

தஸ்யர்ஷே꞉ பரமோதா³ரம் வச꞉ ஶ்ருத்வா ந்ருபாத்மஜௌ ।
ஸ்நாத்வா க்ருதோத³கௌ வீரௌ ஜேபது꞉ பரமம் ஜபம் ॥ 3 ॥

க்ருதாஹ்நிகௌ மஹாவீர்யௌ விஶ்வாமித்ரம் தபோத⁴நம் ।
அபி⁴வாத்³யாபி⁴ஸம்ஹ்ருஷ்டௌ க³மநாயோபதஸ்த²து꞉ ॥ 4 ॥

தௌ ப்ரயாதௌ மஹாவீர்யௌ தி³வ்யம் த்ரிபத²கா³ம் நதீ³ம் ।
த³த்³ருஶாதே ததஸ்தத்ர ஸரய்வா꞉ ஸங்க³மே ஶுபே⁴ ॥ 5 ॥

தத்ராஶ்ரமபத³ம் புண்யம்ருஷீணாமுக்³ரதேஜஸாம் ।
ப³ஹுவர்ஷஸஹஸ்ராணி தப்யதாம் பரமம் தப꞉ ॥ 6 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா பரமப்ரீதௌ ராக⁴வௌ புண்யமாஶ்ரமம் ।
ஊசதுஸ்தம் மஹாத்மாநம் விஶ்வாமித்ரமித³ம் வச꞉ ॥ 7 ॥

கஸ்யாயமாஶ்ரம꞉ புண்ய꞉ கோ ந்வஸ்மிந்வஸதே புமாந் ।
ப⁴க³வந் ஶ்ரோதுமிச்சா²வ꞉ பரம் கௌதூஹலம் ஹி நௌ ॥ 8 ॥

தயோஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ப்ரஹஸ்ய முநிபுங்க³வ꞉ ।
அப்³ரவீச்ச்²ரூயதாம் ராம யஸ்யாயம் பூர்வ ஆஶ்ரம꞉ ॥ 9 ॥

கந்த³ர்போ மூர்திமாநாஸீத்காம இத்யுச்யதே பு³தை⁴꞉ ।
தபஸ்யந்தமிஹ ஸ்தா²ணும் நியமேந ஸமாஹிதம் ॥ 10 ॥

க்ருதோத்³வாஹம் து தே³வேஶம் க³ச்ச²ந்தம் ஸமருத்³க³ணம் ।
த⁴ர்ஷயாமாஸ து³ர்மேதா⁴ ஹும்க்ருதஶ்ச மஹாத்மநா ॥ 11 ॥

த³க்³த⁴ஸ்ய தஸ்ய ருத்³ரேண சக்ஷுஷா ரகு⁴நந்த³ந । [அவத³க்³த⁴ஸ்ய]
வ்யஶீர்யந்த ஶரீராத்ஸ்வாத்ஸர்வகா³த்ராணி து³ர்மதே꞉ ॥ 12 ॥

தஸ்ய கா³த்ரம் ஹதம் தத்ர நிர்த³க்³த⁴ஸ்ய மஹாத்மநா ।
அஶரீர꞉ க்ருத꞉ காம꞉ க்ரோதா⁴த்³தே³வேஶ்வரேண ஹ ॥ 13 ॥

அநங்க³ இதி விக்²யாதஸ்ததா³ப்ரப்⁴ருதி ராக⁴வ ।
ஸ சாங்க³விஷய꞉ ஶ்ரீமாந்யத்ராங்க³ம் ஸ முமோச ஹ ॥ 14 ॥

தஸ்யாயமாஶ்ரம꞉ புண்யஸ்தஸ்யேமே முநய꞉ புரா ।
ஶிஷ்யா த⁴ர்மபரா நித்யம் தேஷாம் பாபம் ந வித்³யதே ॥ 15 ॥

இஹாத்³ய ரஜநீம் ராம வஸேம ஶுப⁴த³ர்ஶந ।
புண்யயோ꞉ ஸரிதோர்மத்⁴யே ஶ்வஸ்தரிஷ்யாமஹே வயம் ॥ 16 ॥

அபி⁴க³ச்சா²மஹே ஸர்வே ஶுசய꞉ புண்யமாஶ்ரமம் ।
ஸ்நாதாஶ்ச க்ருதஜப்யாஶ்ச ஹுதஹவ்யா நரோத்தம ॥ 17 ॥

[* இஹ வாஸ꞉ பரோ ராம ஸுக²ம் வஸ்த்யாமஹே வயம் । *]
தேஷாம் ஸம்வத³தாம் தத்ர தபோதீ³ர்கே⁴ண சக்ஷுஷா ।
விஜ்ஞாய பரமப்ரீதா முநயோ ஹர்ஷமாக³மந் ॥ 18 ॥

அர்க்⁴யம் பாத்³யம் ததா²(ஆ)தித்²யம் நிவேத்³ய குஶிகாத்மஜே ।
ராமலக்ஷ்மணயோ꞉ பஶ்சாத³குர்வந்நதிதி²க்ரியாம் ॥ 19 ॥

ஸத்காரம் ஸமநுப்ராப்ய கதா²பி⁴ரபி⁴ரஞ்ஜயந் ।
யதா²ர்ஹமஜபந்ஸந்த்⁴யாம்ருஷயஸ்தே ஸமாஹிதா꞉ ॥ 20 ॥

தத்ர வாஸிபி⁴ராநீதா முநிபி⁴꞉ ஸுவ்ரதை꞉ ஸஹ ।
ந்யவஸந்ஸுஸுக²ம் தத்ர காமாஶ்ரமபதே³ ததா³ ॥ 21 ॥

கதா²பி⁴ரபி⁴ராமபி⁴ரபி⁴ராமௌ ந்ருபாத்மஜௌ ।
ரமயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா கௌஶிகோ முநிபுங்க³வ꞉ ॥ 22 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 23 ॥

பா³லகாண்ட³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (24) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: