Balakanda Sarga 24 – பா³லகாண்ட³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (24)


॥ தாடகாவநப்ரவேஶ꞉ ॥

தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே க்ருதா(ஆ)ஹ்நிகமரிந்த³மௌ ।
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய நத்³யாஸ்தீரமுபாக³தௌ ॥ 1 ॥

தே ச ஸர்வே மஹாத்மாநோ முநய꞉ ஸம்ஶ்ரிதவ்ரதா꞉ ।
உபஸ்தா²ப்ய ஶுபா⁴ம் நாவம் விஶ்வாமித்ரமதா²ப்³ருவந் ॥ 2 ॥

ஆரோஹது ப⁴வாந்நாவம் ராஜபுத்ரபுரஸ்க்ருத꞉ ।
அரிஷ்ட²ம் க³ச்ச² பந்தா²நம் மா பூ⁴த்காலஸ்ய பர்யய꞉ ॥ 3 ॥

விஶ்வாமித்ரஸ்ததே²த்யுக்த்வா தாந்ருஷீநபி⁴பூஜ்ய ச ।
ததார ஸஹிதஸ்தாப்⁴யாம் ஸரிதம் ஸாக³ரம்க³மாம் ॥ 4 ॥

தத꞉ ஶுஶ்ராவ தம் ஶப்³த³மதிஸம்ரம்ப⁴வர்த⁴நம் ।
மத்⁴யமாக³ம்ய தோயஸ்ய ஸஹ ராம꞉ கநீயஸா ॥ 5 ॥

அத² ராம꞉ ஸரிந்மத்⁴யே பப்ரச்ச² முநிபுங்க³வம் ।
வாரிணோ பி⁴த்³யமாநஸ்ய கிமயம் துமுலோ த்⁴வநி꞉ ॥ 6 ॥

ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா கௌதூஹலஸமந்விதம் ।
கத²யாமாஸ த⁴ர்மாத்மா தஸ்ய ஶப்³த³ஸ்ய நிஶ்சயம் ॥ 7 ॥

கைலாஸபர்வதே ராம மநஸா நிர்மிதம் ஸர꞉ ।
ப்³ரஹ்மணா நரஶார்தூ³ள தேந இத³ம் மாநஸம் ஸர꞉ ॥ 8 ॥

தஸ்மாத்ஸுஸ்ராவ ஸரஸ꞉ ஸா(அ)யோத்⁴யாமுபகூ³ஹதே ।
ஸர꞉ப்ரவ்ருத்தா ஸரயூ꞉ புண்யா ப்³ரஹ்மஸரஶ்ச்யுதா ॥ 9 ॥

தஸ்யாயமதுல꞉ ஶப்³தோ³ ஜாஹ்நவீமபி⁴வர்ததே ।
வாரிஸங்க்ஷோப⁴ஜோ ராம ப்ரணாமம் நியத꞉ குரு ॥ 10 ॥

தாப்⁴யாம் து தாவுபௌ⁴ க்ருத்வா ப்ரணாமமதிதா⁴ர்மிகௌ ।
தீரம் த³க்ஷிணமாஸாத்³ய ஜக்³மதுர்லகு⁴விக்ரமௌ ॥ 11 ॥

ஸ வநம் கோ⁴ரஸங்காஶம் த்³ருஷ்ட்வா ந்ருபவராத்மஜ꞉ ।
அவிப்ரஹதமைக்ஷ்வாக꞉ பப்ரச்ச² முநிபுங்க³வம் ॥ 12 ॥

அஹோ வநமித³ம் து³ர்க³ம் ஜி²ல்லிகாக³ணநாதி³தம் ।
பை⁴ரவை꞉ ஶ்வாபதை³꞉ கீர்ணம் ஶகுந்தைர்தா³ருணாருதை꞉ ॥ 13 ॥

நாநாப்ரகாரை꞉ ஶகுநைர்வாஶ்யத்³பி⁴ர்பை⁴ரவை꞉ஸ்வநை꞉ ।
ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரவராஹைஶ்ச வாரணைஶ்சோபஶோபி⁴தம் ॥ 14 ॥

த⁴வாஶ்வகர்ணககுபை⁴ர்பி³ல்வதிந்து³கபாடலை꞉ ।
ஸங்கீர்ணம் ப³த³ரீபி⁴ஶ்ச கிம் ந்வேதத்³தா³ருணம் வநம் ॥ 15 ॥

தமுவாச மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
ஶ்ரூயதாம் வத்ஸ காகுத்ஸ்த² யஸ்யைதத்³தா³ருணம் வநம் ॥ 16 ॥

ஏதௌ ஜநபதௌ³ ஸ்பீ²தௌ பூர்வமாஸ்தாம் நரோத்தம ।
மலதா³ஶ்ச கரூஶாஶ்ச தே³வநிர்மாணநிர்மிதௌ ॥ 17 ॥

புரா வ்ருத்ரவதே⁴ ராம மலேந ஸமபி⁴ப்லுதம் ।
க்ஷுதா⁴ சைவ ஸஹஸ்ராக்ஷம் ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸமாவிஶத் ॥ 18 ॥

தமிந்த்³ரம் ஸ்நாபயந்தே³வா ருஷயஶ்ச தபோத⁴நா꞉ ।
கலஶை꞉ ஸ்நாபயாமாஸுர்மலம் சாஸ்ய ப்ரமோசயந் ॥ 19 ॥

இஹ பூ⁴ம்யாம் மலம் த³த்த்வா த³த்த்வா காரூஶமேவ ச ।
ஶரீரஜம் மஹேந்த்³ரஸ்ய ததோ ஹர்ஷம் ப்ரபேதி³ரே ॥ 20 ॥

நிர்மலோ நிஷ்கரூஶஶ்ச ஶுசிரிந்த்³ரோ யதா³(அ)ப⁴வத் ।
த³தௌ³ தே³ஶஸ்ய ஸுப்ரீதோ வரம் ப்ரபு⁴ரநுத்தமம் ॥ 21 ॥

இமௌ ஜநபதௌ³ ஸ்பீ²தௌ க்²யாதிம் லோகே க³மிஷ்யத꞉ ।
மலதா³ஶ்ச கரூஶாஶ்ச மமாங்க³மலதா⁴ரிணௌ ॥ 22 ॥

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி தம் தே³வா꞉ பாகஶாஸநமப்³ருவந் ।
தே³ஶஸ்ய பூஜாம் தாம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருதாம் ஶக்ரேண தீ⁴மதா ॥ 23 ॥

ஏதௌ ஜநபதௌ³ ஸ்பீ²தௌ தீ³ர்க⁴காலமரிந்த³ம ।
மலதா³ஶ்ச கரூஶாஶ்ச முதி³தௌ த⁴நதா⁴ந்யத꞉ ॥ 24 ॥

கஸ்யசித்வத² காலஸ்ய யக்ஷீ வை காமரூபிணீ ।
ப³லம் நாக³ஸஹஸ்ரஸ்ய தா⁴ரயந்தீ ததா³ ஹ்யபூ⁴த் ॥ 25 ॥

தாடகா நாம ப⁴த்³ரம் தே பா⁴ர்யா ஸுந்த³ஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
மாரீசோ ராக்ஷஸ꞉ புத்ரோ யஸ்யா꞉ ஶக்ரபராக்ரம꞉ ॥ 26 ॥

வ்ருத்தபா³ஹுர்மஹாவீர்யோ விபுலாஸ்யதநுர்மஹாந் ।
ராக்ஷஸோ பை⁴ரவாகாரோ நித்யம் த்ராஸயதே ப்ரஜா꞉ ॥ 27 ॥

இமௌ ஜநபதௌ³ நித்யம் விநாஶயதி ராக⁴வ ।
மலதா³ம்ஶ்ச கரூஶாம்ஶ்ச தாடகா து³ஷ்டசாரிணீ ॥ 28 ॥

ஸேயம் பந்தா²நமாவ்ருத்ய வஸத்யத்⁴யர்த⁴யோஜநே ।
அத ஏவ ச க³ந்தவ்யம் தாடகாயா வநம் யத꞉ ॥ 29 ॥

ஸ்வபா³ஹுப³லமாஶ்ரித்ய ஜஹீமாம் து³ஷ்டசாரிணீம் ।
மந்நியோகா³தி³மம் தே³ஶம் குரு நிஷ்கண்டகம் புந꞉ ॥ 30 ॥

ந ஹி கஶ்சிதி³மம் தே³ஶம் ஶக்நோத்யாக³ந்துமீத்³ருஶம் ।
யக்ஷிண்யா கோ⁴ரயா ராம உத்ஸாதி³தமஸஹ்யயா ॥ 31 ॥

ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் யதை²தத்³தா³ருணம் வநம் ।
யக்ஷ்யா சோத்ஸாதி³தம் ஸர்வமத்³யாபி ந நிவர்ததே ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 24 ॥

பா³லகாண்ட³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (25) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: