Balakanda Sarga 22 – பா³லகாண்ட³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (22)


॥ வித்³யாப்ரதா³நம் ॥

ததா² வஸிஷ்டே² ப்³ருவதி ராஜா த³ஶரத²꞉ ஸுதம் ।
ப்ரஹ்ருஷ்டவத³நோ ராமமாஜுஹாவ ஸலக்ஷ்மணம் ॥ 1 ॥

க்ருதஸ்வஸ்த்யயநம் மாத்ரா பித்ரா த³ஶரதே²ந ச ।
புரோத⁴ஸா வஸிஷ்டே²ந மங்க³ளைரபி⁴மந்த்ரிதம் ॥ 2 ॥

ஸ புத்ரம் மூர்த்⁴ந்யுபாக்⁴ராய ராஜா த³ஶரத²꞉ ப்ரியம் ।
த³தௌ³ குஶிகபுத்ராய ஸுப்ரீதேநாந்தராத்மநா ॥ 3 ॥

ததோ வாயு꞉ ஸுக²ஸ்பர்ஶோ விரஜஸ்கோ வவௌ ததா³ ।
விஶ்வாமித்ரக³தம் த்³ருஷ்ட்வா ராமம் ராஜீவலோசநம் ॥ 4 ॥

புஷ்பவ்ருஷ்டிர்மஹத்யாஸீத்³தே³வது³ந்து³பி⁴நி꞉ஸ்வநை꞉ ।
ஶங்க²து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷ꞉ ப்ரயாதே து மஹாத்மநி ॥ 5 ॥

விஶ்வாமித்ரோ யயாவக்³ரே ததோ ராமோ மஹாயஶா꞉ ।
காகபக்ஷத⁴ரோ த⁴ந்வீ தம் ச ஸௌமித்ரிரந்வகா³த் ॥ 6 ॥

கலாபிநௌ த⁴நுஷ்பாணீ ஶோப⁴யாநௌ தி³ஶோ த³ஶ ।
விஶ்வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் த்ரிஶீர்ஷாவிவ பந்நகௌ³ ।
அநுஜக்³மதுரக்ஷுத்³ரௌ பிதாமஹமிவாஶ்விநௌ ॥ 7 ॥

ததா³ குஶிகபுத்ரம் து த⁴நுஷ்பாணீ ஸ்வலங்க்ருதௌ ।
ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³ளித்ராணௌ க²ட்³க³வந்தௌ மஹாத்³யுதீ ॥ 8 ॥

குமாரௌ சாருவபுஷௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
அநுயாதௌ ஶ்ரியா ஜுஷ்டௌ ஶோப⁴யேதாமநிந்தி³தௌ ॥ 9 ॥ [தீ³ப்த்யா]

ஸ்தா²ணும் தே³வமிவாசிந்த்யம் குமாராவிவ பாவகீ ।
அத்⁴யர்த⁴யோஜநம் க³த்வா ஸரய்வா த³க்ஷிணே தடே ॥ 10 ॥

ராமேதி மது⁴ராம் வாணீம் விஶ்வாமித்ரோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ।
க்³ருஹாண வத்ஸ ஸலிலம் மா பூ⁴த்காலஸ்ய பர்யய꞉ ॥ 11 ॥

மந்த்ரக்³ராமம் க்³ருஹாண த்வம் ப³லாமதிப³லாம் ததா² ।
ந ஶ்ரமோ ந ஜ்வரோ வா தே ந ரூபஸ்ய விபர்யய꞉ ॥ 12 ॥

ந ச ஸுப்தம் ப்ரமத்தம் வா த⁴ர்ஷயிஷ்யந்தி நைர்ருதா꞉ ।
ந பா³ஹ்வோ꞉ ஸத்³ருஶோ வீர்யே ப்ருதி²வ்யாமஸ்தி கஶ்சந ॥ 13 ॥

த்ரிஷு லோகேஷு வை ராம ந ப⁴வேத்ஸத்³ருஶஸ்தவ ।
ந ஸௌபா⁴க்³யே ந தா³க்ஷிண்யே ந ஜ்ஞாநே பு³த்³தி⁴நிஶ்சயே ॥ 14 ॥

நோத்தரே ப்ரதிவக்தவ்யே ஸமோ லோகே தவாநக⁴ ।
ஏதத்³வித்³யாத்³வயே லப்³தே⁴ ப⁴விதா நாஸ்தி தே ஸம꞉ ॥ 15 ॥

ப³லா சாதிப³லா சைவ ஸர்வஜ்ஞாநஸ்ய மாதரௌ ।
க்ஷுத்பிபாஸே ந தே ராம ப⁴விஷ்யேதே நரோத்தம ॥ 16 ॥

ப³லாமதிப³லாம் சைவ பட²தஸ்தவ ராக⁴வ ।
[* க்³ருஹாண ஸர்வலோகஸ்ய கு³ப்தயே ரகு⁴நந்த³ந । *]
வித்³யாத்³வயமதீ⁴யாநே யஶஶ்சாப்யதுலம் த்வயி ॥ 17 ॥

பிதாமஹஸுதே ஹ்யேதே வித்³யே தேஜ꞉ஸமந்விதே ।
ப்ரதா³தும் தவ காகுத்ஸ்த² ஸத்³ருஶஸ்த்வம் ஹி த⁴ர்மிக ॥ 18 ॥

காமம் ப³ஹுகு³ணா꞉ ஸர்வே த்வய்யேதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
தபஸா ஸம்ப்⁴ருதே சைதே ப³ஹுரூபே ப⁴விஷ்யத꞉ ॥ 19 ॥

ததோ ராமோ ஜலம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ப்ரஹ்ருஷ்டவத³ந꞉ ஶுசி꞉ ।
ப்ரதிஜக்³ராஹ தே வித்³யே மஹர்ஷேர்பா⁴விதாத்மந꞉ ॥ 20 ॥

வித்³யாஸமுதி³தோ ராம꞉ ஶுஶுபே⁴ பூ⁴ரிவிக்ரம꞉ ।
ஸஹஸ்ரரஶ்மிர்ப⁴க³வாந் ஶரதீ³வ தி³வாகர꞉ ॥ 21 ॥

கு³ருகார்யாணி ஸர்வாணி நியுஜ்ய குஶிகாத்மஜே ।
ஊஷுஸ்தாம் ரஜநீம் தீரே ஸரய்வா꞉ ஸுஸுக²ம் த்ரய꞉ ॥ 22 ॥

த³ஶரத²ந்ருபஸூநுஸத்தமாப்⁴யாம்
த்ருணஶயநே(அ)நுசிதே ஸஹோஷிதாப்⁴யாம் ।
குஶிகஸுதவசோ(அ)நுலாலிதாப்⁴யாம்
ஸுக²மிவ ஸா விப³பௌ⁴ விபா⁴வரீ ச ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 22 ॥

பா³லகாண்ட³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (23) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: