Balakanda Sarga 15 – பா³லகாண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15)


॥ ராவணவதோ⁴பாய꞉ ॥

மேதா⁴வீ து ததோ த்⁴யாத்வா ஸ கிஞ்சிதி³த³முத்தரம் ।
லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞஸ்ததஸ்தம் து வேத³ஜ்ஞோ ந்ருபமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

இஷ்டிம் தே(அ)ஹம் கரிஷ்யாமி புத்ரீயாம் புத்ரகாரணாத் ।
அத²ர்வஶிரஸி ப்ரோக்தைர்மந்த்ரை꞉ ஸித்³தா⁴ம் விதா⁴நத꞉ ॥ 2 ॥

தத꞉ ப்ரக்ரம்ய தாமிஷ்டிம் புத்ரீயாம் புத்ரகாரணாத் ।
ஜுஹாவ சாக்³நௌ தேஜஸ்வீ மந்த்ரத்³ருஷ்டேந கர்மணா ॥ 3 ॥

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
பா⁴க³ப்ரதிக்³ரஹார்த²ம் வை ஸமவேதா யதா²விதி⁴ ॥ 4 ॥

தா꞉ ஸமேத்ய யதா²ந்யாயம் தஸ்மிந்ஸத³ஸி தே³வதா꞉ ।
அப்³ருவம்ˮல்லோககர்தாரம் ப்³ரஹ்மாணம் வசநம் மஹத் ॥ 5 ॥

ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்ப்ரஸாதே³ந ராவணோ நாம ராக்ஷஸ꞉ ।
ஸர்வாந்நோ பா³த⁴தே வீர்யாச்சா²ஸிதும் தம் ந ஶக்நும꞉ ॥ 6 ॥

த்வயா தஸ்மை வரோ த³த்த꞉ ப்ரீதேந ப⁴க³வந்புரா ।
மாநயந்தஶ்ச தம் நித்யம் ஸர்வம் தஸ்ய க்ஷமாமஹே ॥ 7 ॥

உத்³வேஜயதி லோகாம்ஸ்த்ரீநுச்ச்²ரிதாந்த்³வேஷ்டி து³ர்மதி꞉ ।
ஶக்ரம் த்ரித³ஶராஜாநம் ப்ரத⁴ர்ஷயிதுமிச்ச²தி ॥ 8 ॥

ருஷீந்யக்ஷாந்ஸ க³ந்த⁴ர்வாநஸுராந்ப்³ராஹ்மணாம்ஸ்ததா² ।
அதிக்ராமதி து³ர்த⁴ர்ஷோ வரதா³நேந மோஹித꞉ ॥ 9 ॥

நைநம் ஸூர்ய꞉ ப்ரதபதி பார்ஶ்வே வாதி ந மாருத꞉ ।
சலோர்மிமாலீ தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸமுத்³ரோ(அ)பி ந கம்பதே ॥ 10 ॥

ஸுமஹந்நோ ப⁴யம் தஸ்மாத்³ராக்ஷஸாத்³கோ⁴ரத³ர்ஶநாத் ।
வதா⁴ர்த²ம் தஸ்ய ப⁴க³வந்நுபாயம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 11 ॥

ஏவமுக்த꞉ ஸுரை꞉ ஸர்வைஶ்சிந்தயித்வா ததோ(அ)ப்³ரவீத் ।
ஹந்தாயம் விஹிதஸ்தஸ்ய வதோ⁴பாயோ து³ராத்மந꞉ ॥ 12 ॥

தேந க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாணாம் தே³வதா³நவரக்ஷஸாம் ।
அவத்⁴யோ(அ)ஸ்மீதி வாகு³க்தா ததே²த்யுக்தம் ச தந்மயா ॥ 13 ॥

நாகீர்தயத³வஜ்ஞாநாத்தத்³ரக்ஷோ மாநுஷாம்ஸ்ததா³ ।
தஸ்மாத்ஸ மாநுஷாத்³வத்⁴யோ ம்ருத்யுர்நாந்யோ(அ)ஸ்ய வித்³யதே ॥ 14 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா ப்ரியம் வாக்யம் ப்³ரஹ்மணா ஸமுதா³ஹ்ருதம் ।
தே³வா மஹர்ஷய꞉ ஸர்வே ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்தே(அ)ப⁴வம்ஸ்ததா³ ॥ 15 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே விஷ்ணுருபயாதோ மஹாத்³யுதி꞉ ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³பாணி꞉ பீதவாஸா ஜக³த்பதி꞉ ॥ 16 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோக꞉ –
வைநதேயம் ஸமாரூஹ்ய பா⁴ஸ்கர தோயத³ம் யதா² ।
தப்த ஹாடக கேயூரோ வந்த்³யமாந꞉ ஸுரோத்தமை꞉ ॥
*]

ப்³ரஹ்மணா ச ஸமாக³ம்ய தத்ர தஸ்தௌ² ஸமாஹித꞉ ।
தமப்³ருவந்ஸுரா꞉ ஸர்வே ஸமபி⁴ஷ்டூய ஸம்நதா꞉ ॥ 17 ॥

த்வாம் நியோக்ஷ்யாமஹே விஷ்ணோ லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ।
ராஜ்ஞோ த³ஶரத²ஸ்ய த்வமயோத்⁴யாதி⁴பதே꞉ விபோ⁴꞉ ॥ 18 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞஸ்ய வதா³ந்யஸ்ய மஹர்ஷிஸமதேஜஸ꞉ ।
தஸ்ய பா⁴ர்யாஸு திஸ்ருஷு ஹ்ரீஶ்ரீகீர்த்யுபமாஸு ச ॥ 19 ॥

விஷ்ணோ புத்ரத்வமாக³ச்ச² க்ருத்வா(ஆ)த்மாநம் சதுர்வித⁴ம் ।
தத்ர த்வம் மாநுஷோ பூ⁴த்வா ப்ரவ்ருத்³த⁴ம் லோககண்டகம் ॥ 20 ॥

அவத்⁴யம் தை³வதைர்விஷ்ணோ ஸமரே ஜஹி ராவணம் ।
ஸ ஹி தே³வாந்ஸக³ந்த⁴ர்வாந்ஸித்³தா⁴ம்ஶ்ச முநிஸத்தமாந் ॥ 21 ॥

ராக்ஷஸோ ராவணோ மூர்கோ² வீர்யோத்ஸேகேந பா³த⁴தே ।
ருஷயஸ்து ததஸ்தேந க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஸ்ததா² ॥ 22 ॥

க்ரீட³ந்தோ நந்த³நவநே க்ரூரேண கில ஹிம்ஸிதா꞉ ।
வதா⁴ர்த²ம் வயமாயாதாஸ்தஸ்ய வை முநிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 23 ॥

ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாஶ்ச ததஸ்த்வாம் ஶரணம் க³தா꞉ ।
த்வம் க³தி꞉ பரமா தே³வ ஸர்வேஷாம் ந꞉ பரந்தப ॥ 24 ॥

வதா⁴ய தே³வஶத்ரூணாம் ந்ருணாம் லோகே மந꞉ குரு ।
ஏவமுக்தஸ்து தே³வேஶோ விஷ்ணுஸ்த்ரித³ஶபுங்க³வ꞉ ॥ 25 ॥

பிதாமஹபுரோகா³ம்ஸ்தாந் ஸர்வலோகநமஸ்க்ருத꞉ ।
அப்³ரவீத் த்ரித³ஶாந் ஸர்வாந் ஸமேதாந் த⁴ர்மஸம்ஹிதாந் ॥ 26 ॥

ப⁴யம் த்யஜத ப⁴த்³ரம் வோ ஹிதார்த²ம் யுதி⁴ ராவணம் ।
ஸபுத்ரபௌத்ரம் ஸாமாத்யம் ஸமித்ரஜ்ஞாதிபா³ந்த⁴வம் ॥ 27 ॥

ஹத்வா க்ரூரம் து³ராத்மாநம் தே³வர்ஷீணாம் ப⁴யாவஹம் ।
த³ஶ வர்ஷஸஹஸ்ராணி த³ஶ வர்ஷஶதாநி ச ॥ 28 ॥

வத்ஸ்யாமி மாநுஷே லோகே பாலயந்ப்ருதி²வீமிமாம் ।
ஏவம் த³த்த்வா வரம் தே³வோ தே³வாநாம் விஷ்ணுராத்மவாந் ॥ 29 ॥

மாநுஷே சிந்தயாமாஸ ஜந்மபூ⁴மிமதா²த்மந꞉ ।
தத꞉ பத்³மபலாஶாக்ஷ꞉ க்ருத்வா(ஆ)த்மாநம் சதுர்வித⁴ம் ॥ 30 ॥

பிதரம் ரோசயாமாஸ ததா³ த³ஶரத²ம் ந்ருபம் ।
ததோ தே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸருத்³ரா꞉ ஸாப்ஸரோக³ணா꞉ ।
ஸ்துதிபி⁴ர்தி³வ்யரூபாபி⁴ஸ்துஷ்டுவுர்மது⁴ஸூத³நம் ॥ 31 ॥

தமுத்³த⁴தம் ராவணமுக்³ரதேஜஸம்
ப்ரவ்ருத்³த⁴த³ர்பம் த்ரித³ஶேஶ்வரத்³விஷம் ।
விராவணம் ஸாது⁴ தபஸ்வி கண்டகம்
தபஸ்விநாமுத்³த⁴ர தம் ப⁴யாவஹம் ॥ 32 ॥

தமேவ ஹத்வா ஸப³லம் ஸபா³ந்த⁴வம்
விராவணம் ராவணமுக்³ரபௌருஷம் ।
ஸ்வர்லோகமாக³ச்ச² க³தஜ்வரஶ்சிரம்
ஸுரேந்த்³ரகு³ப்தம் க³ததோ³ஷகல்மஷம் ॥ 33 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 15 ॥

பா³லகாண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: