Balakanda Sarga 12 – பா³லகாண்ட³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (12)


॥ அஶ்வமேத⁴ஸம்பா⁴ர꞉ ॥

தத꞉ காலே ப³ஹுதிதே² கஸ்மிம்ஶ்சித்ஸுமநோஹரே ।
வஸந்தே ஸமநுப்ராப்தே ராஜ்ஞோ யஷ்டும் மநோ(அ)ப⁴வத் ॥ 1 ॥

தத꞉ ப்ரஸாத்³ய ஶிரஸா தம் விப்ரம் தே³வவர்ணிநம் ।
யஜ்ஞாய வரயாமாஸ ஸந்தாநார்த²ம் குலஸ்ய ச ॥ 2 ॥

ததே²தி ச ராஜாநமுவாச ச ஸுஸத்க்ருத꞉ ।
ஸம்பா⁴ரா꞉ ஸம்ப்⁴ரியந்தாம் தே துரக³ஶ்ச விமுச்யதாம் ॥ 3 ॥

[* ஸரவ்யாஶ்சோத்தரே தீரே யஜ்ஞபூ⁴மிர்விதீ⁴யதாம் । *]
ததோ ராஜா(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம் ஸுமந்த்ரம் மந்த்ரிஸத்தமம் ।
ஸுமந்த்ராவாஹய க்ஷிப்ரம்ருத்விஜோ ப்³ரஹ்மவாதி³ந꞉ ॥ 4 ॥

ஸுயஜ்ஞம் வாமதே³வம் ச ஜாபா³லிமத² காஶ்யபம் ।
புரோஹிதம் வஸிஷ்ட²ம் ச யே சாந்யே த்³விஜஸத்தமா꞉ ॥ 5 ॥

தத꞉ ஸுமந்த்ரஸ்த்வரிதம் க³த்வா த்வரிதவிக்ரம꞉ ।
ஸமாநயத்ஸ தாந்விப்ராந்ஸமஸ்தாந்வேத³பாரகா³ந் ॥ 6 ॥

தாந்பூஜயித்வா த⁴ர்மாத்மா ராஜா த³ஶரத²ஸ்ததா³ ।
த⁴ர்மார்த²ஸஹிதம் யுக்தம் ஶ்லக்ஷ்ணம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 7 ॥

மம லாலப்யமாநஸ்ய புத்ரார்த²ம் நாஸ்தி வை ஸுக²ம் ।
தத³ர்த²ம் ஹயமேதே⁴ந யக்ஷ்யாமீதி மதிர்மம ॥ 8 ॥

தத³ஹம் யஷ்டுமிச்சா²மி ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டேந கர்மணா ।
ருஷிபுத்ரப்ரபா⁴வேண காமாந்ப்ராப்ஸ்யாமி சாப்யஹம் ॥ 9 ॥

தத꞉ ஸாத்⁴விதி தத்³வாக்யம் ப்³ராஹ்மணா꞉ ப்ரத்யபூஜயந் ।
வஸிஷ்ட²ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வே பார்தி²வஸ்ய முகா²ச்ச்யுதம் ॥ 10 ॥

ருஶ்யஶ்ருங்க³புரோகா³ஶ்ச ப்ரத்யூசுர்ந்ருபதிம் ததா³ ।
ஸம்பா⁴ரா꞉ ஸம்ப்⁴ரியந்தாம் தே துரக³ஶ்ச விமுச்யதாம் ॥ 11 ॥

ஸர்வதா² ப்ராப்ஸ்யஸே புத்ராம்ஶ்சதுரோ(அ)மிதவிக்ரமாந் ।
யஸ்ய தே த⁴ர்மிகீ பு³த்³தி⁴ரியம் புத்ரார்த²மாக³தா ॥ 12 ॥

தத꞉ ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்³ராஜா ஶ்ருத்வா து த்³விஜபா⁴ஷிதம் ।
அமாத்யாம்ஶ்சாப்³ரவீத்³ராஜா ஹர்ஷேணேத³ம் ஶுபா⁴க்ஷரம் ॥ 13 ॥

ஸம்பா⁴ரா꞉ ஸம்ப்⁴ரியந்தாம் மே கு³ரூணாம் வசநாதி³ஹ ।
ஸமர்தா²தி⁴ஷ்டி²தஶ்சாஶ்வ꞉ ஸோபாத்⁴யாயோ விமுச்யதாம் ॥ 14 ॥

ஸரய்வாஶ்சோத்தரே தீரே யஜ்ஞபூ⁴மிர்விதீ⁴யதாம் ।
ஶாந்தயஶ்சாபி வர்தந்தாம் யதா²கல்பம் யதா²விதி⁴ ॥ 15 ॥

ஶக்ய꞉ கர்துமயம் யஜ்ஞ꞉ ஸர்வேணாபி மஹீக்ஷிதா ।
நாபராதோ⁴ ப⁴வேத்கஷ்டோ யத்³யஸ்மிந் க்ரதுஸத்தமே ॥ 16 ॥

சி²த்³ரம் ஹி ம்ருக³யந்தே(அ)த்ர வித்³வாம்ஸோ ப்³ரஹ்மராக்ஷஸா꞉ ।
விஹதஸ்ய ஹி யஜ்ஞஸ்ய ஸத்³ய꞉ கர்தா விநஶ்யதி ॥ 17 ॥

தத்³யதா² விதி⁴பூர்வம் மே க்ரதுரேஷ ஸமாப்யதே ।
ததா² விதா⁴நம் க்ரியதாம் ஸமர்தா²꞉ கரணேஷ்விஹ ॥ 18 ॥

ததே²தி ச தத꞉ ஸர்வே மந்த்ரிண꞉ ப்ரத்யபூஜயந் ।
பார்தி²வேந்த்³ரஸ்ய தத்³வாக்யம் யதா²ஜ்ஞப்தமகுர்வத ॥ 19 ॥

ததோ த்³விஜாஸ்தே த⁴ர்மஜ்ஞமஸ்துவந்பார்தி²வர்ஷப⁴ம் ।
அநுஜ்ஞாதாஸ்தத꞉ ஸர்வே புநர்ஜக்³முர்யதா²க³தம் ॥ 20 ॥

க³தேஷ்வத² த்³விஜாக்³ர்யேஷு மந்த்ரிணஸ்தாந்நராதி⁴ப꞉ ।
விஸர்ஜயித்வா ஸ்வம் வேஶ்ம ப்ரவிவேஶ மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 21 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 12 ॥

பா³லகாண்ட³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (13) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: