Balakanda Sarga 11 – பா³லகாண்ட³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (11)


॥ ருஶ்யஶ்ருங்க³ஸ்யாயோத்⁴யாப்ரவேஶ꞉ ॥

பூ⁴ய ஏவ ஹி ராஜேந்த்³ர ஶ்ருணு மே வசநம் ஹிதம் ।
யதா² ஸ தே³வப்ரவர꞉ கத²யாமேவமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

இக்ஷ்வாகூணாம் குலே ஜாதோ ப⁴விஷ்யதி ஸுதா⁴ர்மிக꞉ ।
ராஜா த³ஶரதோ² ராஜா ஶ்ரீமாந்ஸத்யப்ரதிஶ்ரவ꞉ ॥ 2 ॥

அங்க³ராஜேந ஸக்²யம் ச தஸ்ய ராஜ்ஞோ ப⁴விஷ்யதி ।
[* கந்யா சாஸ்ய மஹாபா⁴கா³ ஶாந்தா நாம ப⁴விஷ்யதி । *]
புத்ரஸ்து ஸோ(அ)ங்க³ராஜஸ்ய ரோமபாத³ இதி ஶ்ருத꞉ ॥ 3 ॥

தம் ஸ ராஜா த³ஶரதோ² க³மிஷ்யதி மஹாயஶா꞉ ।
அநபத்யோ(அ)ஸ்மி த⁴ர்மாத்மந் ஶாந்தா ப⁴ர்தா மம க்ரதும் ॥ 4 ॥

ஆஹரேத த்வயாஜ்ஞப்த꞉ ஸந்தாநார்த²ம் குலஸ்ய ச ।
ஶ்ருத்வா ராஜ்ஞோ(அ)த² தத்³வாக்யம் மநஸாபி விம்ருஶ்ய ச ॥ 5 ॥ [விசிந்த்ய]

ப்ரதா³ஸ்யதே புத்ரவந்தம் ஶாந்தா ப⁴ர்தாரமாத்மவாந் ।
ப்ரதிக்³ருஹ்யம் ச தம் விப்ரம் ஸ ராஜா விக³த ஜ்வர꞉ ॥ 6 ॥

ஆஹரிஷ்யதி தம் யஜ்ஞம் ப்ரஹ்ருஷ்டேநாந்தராத்மநா ।
தம் ச ராஜா த³ஶரதோ² யஷ்டுகாம꞉ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 7 ॥

ருஶ்யஶ்ருங்க³ம் த்³விஜஶ்ரேஷ்ட²ம் வரயிஷ்யதி த⁴ர்மவித் ।
யஜ்ஞார்த²ம் ப்ரஸவார்த²ம் ச ஸ்வர்கா³ர்த²ம் ச நரேஶ்வர꞉ ॥ 8 ॥

லப⁴தே ச ஸ தம் காமம் த்³விஜமுக்²யாத்³விஶாம் பதி꞉ ।
புத்ராஶ்சாஸ்ய ப⁴விஷ்யந்தி சத்வாரோ(அ)மிதவிக்ரமா꞉ ॥ 9 ॥

வம்ஶப்ரதிஷ்டா²நகரா꞉ ஸர்வலோகேஷு விஶ்ருதா꞉ ।
ஏவம் ஸ தே³வப்ரவர꞉ பூர்வம் கதி²தவாந்கதா²ம் ॥ 10 ॥

ஸநத்குமாரோ ப⁴க³வாந் புரா தே³வயுகே³ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ த்வம் புருஷஶார்தூ³ள தமாநய ஸுஸத்க்ருதம் ॥ 11 ॥

ஸ்வயமேவ மஹாராஜ க³த்வா ஸப³லவாஹந꞉ ।
[* ஸுமந்த்ரஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஹ்ருஷ்டோ த³ஶரதோ²(அ)ப⁴வத் । *]
அநுமாந்ய வஸிஷ்ட²ம் ச ஸூதவாக்யம் நிஶாம்ய ச ॥ 12 ॥

வஸிஷ்டே²நாப்⁴யநுஜ்ஞாதோ ராஜா ஸம்பூர்ணமாநஸ꞉ ।
ஸாந்த꞉புர꞉ ஸஹாமாத்ய꞉ ப்ரயயௌ யத்ர ஸ த்³விஜ꞉ ॥ 13 ॥

வநாநி ஸரிதஶ்சைவ வ்யதிக்ரம்ய ஶநை꞉ ஶநை꞉ ।
அபி⁴சக்ராம தம் தே³ஶம் யத்ர வை முநிபுங்க³வ꞉ ॥ 14 ॥

ஆஸாத்³ய தம் த்³விஜஶ்ரேஷ்ட²ம் ரோமபாத³ஸமீபக³ம் ।
ருஷிபுத்ரம் த³த³ர்ஶாதௌ³ தீ³ப்யமாநமிவாநலம் ॥ 15 ॥

ததோ ராஜா யதா²ந்யாயம் பூஜாம் சக்ரே விஶேஷத꞉ ।
ஸகி²த்வாத்தஸ்ய வை ராஜ்ஞ꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டேநாந்தராத்மநா ॥ 16 ॥

ரோமபாதே³ந சாக்²யாதம்ருஷிபுத்ராய தீ⁴மதே ।
ஸக்²யம் ஸம்ப³ந்த⁴கம் சைவ ததா³ தம் ப்ரத்யபூஜயத் ॥ 17 ॥

ஏவம் ஸுஸத்க்ருதஸ்தேந ஸஹோஷித்வா நரர்ஷப⁴꞉ ।
ஸப்தாஷ்ட தி³வஸாந்ராஜா ராஜாநமித³மப்³ரவீத் ॥ 18 ॥

ஶாந்தா தவ ஸுதா ராஜந்ஸஹ ப⁴ர்த்ரா விஶாம்பதே ।
மதீ³யம் நக³ரம் யாது கார்யம் ஹி மஹது³த்³யதம் ॥ 19 ॥

ததே²தி ராஜா ஸம்ஶ்ருத்ய க³மநம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
உவாச வசநம் விப்ரம் க³ச்ச² த்வம் ஸஹ பா⁴ர்யயா ॥ 20 ॥

ருஷிபுத்ர꞉ ப்ரதிஶ்ருத்ய ததே²த்யாஹ ந்ருபம் ததா³ ।
ஸ ந்ருபேணாப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ப்ரயயௌ ஸஹ பா⁴ர்யயா ॥ 21 ॥

தாவாந்யோந்யாஞ்ஜலிம் க்ருத்வா ஸ்நேஹாத்ஸம்ஶ்லிஷ்ய சோரஸா ।
நநந்த³துர்த³ஶரதோ² ரோமபாத³ஶ்ச வீர்யவாந் ॥ 22 ॥

தத꞉ ஸுஹ்ருத³மாப்ருச்ச்²ய ப்ரஸ்தி²தோ ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
பௌரேப்⁴ய꞉ ப்ரேஷயாமாஸ தூ³தாந்வை ஶீக்⁴ரகா³மிந꞉ ॥ 23 ॥

க்ரியதாம் நக³ரம் ஸர்வம் க்ஷிப்ரமேவ ஸ்வலங்க்ருதம் ।
தூ⁴பிதம் ஸிக்த ஸம்ம்ருஷ்டம் பதாகாபி⁴ரளங்க்ருதம் ॥ 24 ॥

தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ பௌராஸ்தே ஶ்ருத்வா ராஜாநமாக³தம் ।
ததா² ப்ரசக்ருஸ்தத்ஸர்வம் ராஜ்ஞா யத்ப்ரேஷிதம் ததா³ ॥ 25 ॥

தத꞉ ஸ்வலங்க்ருதம் ராஜா நக³ரம் ப்ரவிவேஶ ஹ ।
ஶங்க²து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷை꞉ புரஸ்க்ருத்ய த்³விஜர்ஷப⁴ம் ॥ 26 ॥

தத꞉ ப்ரமுதி³தா꞉ ஸர்வே த்³ருஷ்ட்வா தம் நாக³ரா த்³விஜம் ।
ப்ரவேஶ்யமாநம் ஸத்க்ருத்ய நரேந்த்³ரேணேந்த்³ரகர்மணா ॥ 27 ॥

[* யதா² தி³வி ஸுரேந்த்³ரேண ஸஹஸ்ராக்ஷேண காஶ்யபம் । *]
அந்த꞉புரம் ப்ரவேஶ்யைநம் பூஜாம் க்ருத்வா ச ஶாஸ்த்ரத꞉ ।
க்ருதக்ருத்யம் ததா³த்மாநம் மேநே தஸ்யோபவாஹநாத் ॥ 28 ॥

அந்த꞉புராணி ஸர்வாணி ஶாந்தாம் த்³ருஷ்ட்வா ததா²க³தாம் ।
ஸஹ ப⁴ர்த்ரா விஶாலாக்ஷீம் ப்ரீத்யாநந்த³முபாக³மந் ॥ 29 ॥

பூஜ்யமாநா ச தாபி⁴꞉ ஸா ராஜ்ஞா சைவ விஶேஷத꞉ ।
உவாஸ தத்ர ஸுகி²தா கஞ்சித்காலம் ஸஹர்த்விஜா ॥ 30 ॥ [ஸஹத்³விஜா]

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 11 ॥

பா³லகாண்ட³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (12) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: