Balakanda Sarga 10 – பா³லகாண்ட³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ (10)


॥ ருஶ்யஶ்ருங்க³ஸ்யாங்க³தே³ஶாநயநப்ரகார꞉ ॥

ஸுமந்த்ரஶ்சோதி³தோ ராஜ்ஞா ப்ரோவாசேத³ம் வசஸ்ததா³ ।
யத²ர்ஶ்யஶ்ருங்க³ஸ்த்வாநீத꞉ ஶ்ருணு மே மந்த்ரிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 1 ॥

ரோமபாத³முவாசேத³ம் ஸஹாமாத்ய꞉ புரோஹித꞉ ।
உபாயோ நிரபாயோ(அ)யமஸ்மாபி⁴ரபி⁴மந்த்ரித꞉ ॥ 2 ॥

ருஶ்யஶ்ருங்கோ³ வநசரஸ்தப꞉ ஸ்வாத்⁴யாயநே ரத꞉ ।
அநபி⁴ஜ்ஞ꞉ ஸ நாரீணாம் விஷயாணாம் ஸுக²ஸ்ய ச ॥ 3 ॥

இந்த்³ரியார்தை²ரபி⁴மதைர்நரசித்தப்ரமாதி²பி⁴꞉ ।
புரமாநாயயிஷ்யாம꞉ க்ஷிப்ரம் சாத்⁴யவஸீயதாம் ॥ 4 ॥

க³ணிகாஸ்தத்ர க³ச்ச²ந்து ரூபவத்ய꞉ ஸ்வலங்க்ருதா꞉ ।
ப்ரளோப்⁴ய விவிதோ⁴பாயைராநேஷ்யந்தீஹ ஸத்க்ருதா꞉ ॥ 5 ॥

ஶ்ருத்வா ததே²தி ராஜா ச ப்ரத்யுவாச புரோஹிதம் ।
புரோஹிதோ மந்த்ரிணஶ்ச ததா² சக்ருஶ்ச தே ததா³ ॥ 6 ॥

வாரமுக்²யாஸ்து தச்ச்²ருத்வா வநம் ப்ரவிவிஶுர்மஹத் ।
ஆஶ்ரமஸ்யாவிதூ³ரே(அ)ஸ்மிந்யத்நம் குர்வந்தி த³ர்ஶநே ॥ 7 ॥

ருஷிபுத்ரஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய நித்யமாஶ்ரமவாஸிந꞉ ।
பிது꞉ ஸ நித்யஸந்துஷ்டோ நாதிசக்ராம சாஶ்ரமாத் ॥ 8 ॥

ந தேந ஜந்ம ப்ரப்⁴ருதி த்³ருஷ்டபூர்வம் தபஸ்விநா ।
ஸ்த்ரீ வா புமாந்வா யச்சாந்யத்ஸத்த்வம் நக³ரராஷ்ட்ரஜம் ॥ 9 ॥

தத꞉ கதா³சித்தம் தே³ஶமாஜகா³ம யத்³ருச்ச²யா ।
விப⁴ண்ட³கஸுதஸ்தத்ர தாஶ்சாபஶ்யத்³வராங்க³நா꞉ ॥ 10 ॥

தாஶ்சித்ரவேஷா꞉ ப்ரமதா³ கா³யந்த்யோ மது⁴ரஸ்வரை꞉ ।
ருஷிபுத்ரமுபாக³ம்ய ஸர்வா வசநமப்³ருவந் ॥ 11 ॥

கஸ்த்வம் கிம் வர்தஸே ப்³ரஹ்மந் ஜ்ஞாதுமிச்சா²மஹே வயம் ।
ஏகஸ்த்வம் விஜநே கோ⁴ரே வநே சரஸி ஶம்ஸ ந꞉ ॥ 12 ॥

அத்³ருஷ்டரூபாஸ்தாஸ்தேந காம்யரூபா வநே ஸ்த்ரிய꞉ ।
ஹார்தா³த்தஸ்ய மதிர்ஜாதா ஹ்யக்²யாதும் பிதரம் ஸ்வகம் ॥ 13 ॥

பிதா விப⁴ண்ட³கோ(அ)ஸ்மாகம் தஸ்யாஹம் ஸுத ஔரஸ꞉ ।
ருஶ்யஶ்ருங்க³ இதி க்²யாதம் நாம கர்ம ச மே பு⁴வி ॥ 14 ॥

இஹாஶ்ரமபதே³(அ)ஸ்மாகம் ஸமீபே ஶுப⁴த³ர்ஶநா꞉ ।
கரிஷ்யே வோ(அ)த்ர பூஜாம் வை ஸர்வேஷாம் விதி⁴பூர்வகம் ॥ 15 ॥

ருஷிபுத்ரவச꞉ ஶ்ருத்வா ஸர்வாஸாம் மதிராஸ வை ।
ததா³ஶ்ரமபத³ம் த்³ரஷ்டும் ஜக்³மு꞉ ஸர்வாஶ்ச தேந தா꞉ ॥ 16 ॥

ஆக³தாநாம் தத꞉ பூஜாம்ருஷிபுத்ரஶ்சகார ஹ ।
இத³மர்க்⁴யமித³ம் பாத்³யமித³ம் மூலமித³ம் ப²லம் ॥ 17 ॥

ப்ரதிக்³ருஹ்ய து தாம் பூஜாம் ஸர்வா ஏவ ஸமுத்ஸுகா꞉ ।
ருஷேர்பீ⁴தாஸ்து ஶீக்⁴ரம் தா க³மநாய மதிம் த³து⁴꞉ ॥ 18 ॥

அஸ்மாகமபி முக்²யாநி ப²லாநீமாநி வை த்³விஜ ।
க்³ருஹாண ப்ரதி ப⁴த்³ரம் தே ப⁴க்ஷயஸ்வ ச மா சிரம் ॥ 19 ॥

ததஸ்தாஸ்தம் ஸமாலிங்க்³ய ஸர்வா ஹர்ஷஸமந்விதா꞉ ।
மோத³காந் ப்ரத³து³ஸ்தஸ்மை ப⁴க்ஷ்யாம்ஶ்ச விவிதா⁴ந் ஶுபா⁴ந் ॥ 20 ॥

தாநி சாஸ்வாத்³ய தேஜஸ்வீ ப²லாநீதி ஸ்ம மந்யதே ।
அநாஸ்வாதி³தபூர்வாணி வநே நித்யநிவாஸிநாம் ॥ 21 ॥

ஆப்ருச்ச்²ய ச ததா³ விப்ரம் வ்ரதசர்யாம் நிவேத்³ய ச ।
க³ச்ச²ந்தி ஸ்மாபதே³ஶாத்தா꞉ பீ⁴தாஸ்தஸ்ய பிது꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 22 ॥

க³தாஸு தாஸு ஸர்வாஸு காஶ்யபஸ்யாத்மஜோ த்³விஜ꞉ ।
அஸ்வஸ்த²ஹ்ருத³யஶ்சாஸீத்³து³꞉கா²த்ஸம்பரிவர்ததே ॥ 23 ॥

ததோ(அ)பரேத்³யுஸ்தம் தே³ஶமாஜகா³ம ஸ வீர்யவாந் ।
[* விப⁴ண்ட³கஸுத꞉ ஶ்ரீமாந்மநஸா சிந்தயந்முஹு꞉ । *]
மநோஜ்ஞா யத்ர தா த்³ருஷ்டா வாரமுக்²யா꞉ ஸ்வலங்க்ருதா꞉ ॥ 24 ॥

த்³ருஷ்ட்வைவ ச ததா³ விப்ரமாயாந்தம் ஹ்ருஷ்டமாநஸா꞉ ।
உபஸ்ருத்ய தத꞉ ஸர்வாஸ்தாஸ்தமூசுரித³ம் வச꞉ ॥ 25 ॥

ஏஹ்யாஶ்ரமபத³ம் ஸௌம்ய ஹ்யஸ்மாகமிதி சாப்³ருவந் ।
[* சித்ராண்யத்ர ப³ஹூநி ஸ்யுர்மூலாநி ச ப²லநி ச । *]
தத்ராப்யேஷ விதி⁴꞉ ஶ்ரீமாந்விஶேஷேண ப⁴விஷ்யதி ॥ 26 ॥

ஶ்ருத்வா து வசநம் தாஸாம் முநிஸ்தத்³த்⁴ருத³யம்க³மம் ।
க³மநாய மதிம் சக்ரே தம் ச நிந்யுஸ்ததா⁴ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 27 ॥

தத்ர சாநீயமாநே து விப்ரே தஸ்மிந்மஹாத்மநி ।
வவர்ஷ ஸஹஸா தே³வோ ஜக³த்ப்ரஹ்லாத³யம்ஸ்ததா³ ॥ 28 ॥

வர்ஷேணைவாக³தம் விப்ரம் விஷயம் ஸ்வம் நராதி⁴ப꞉ ।
ப்ரத்யுத்³க³ம்ய முநிம் ப்ரீத꞉ ஶிரஸா ச மஹீம் க³த꞉ ॥ 29 ॥ [ப்ரஹ்வ]

அர்க்⁴யம் ச ப்ரத³தௌ³ தஸ்மை நியத꞉ ஸுஸமாஹித꞉ ।
வவ்ரே ப்ரஸாத³ம் விப்ரேந்த்³ராந்மா விப்ரம் மந்யுராவிஶேத் ॥ 30 ॥

அந்த꞉புரம் ப்ரவிஶ்யாஸ்மை கந்யாம் த³த்த்வா யதா²விதி⁴ ।
ஶாந்தாம் ஶாந்தேந மநஸா ராஜா ஹர்ஷமவாப ஸ꞉ ॥ 31 ॥

ஏவம் ஸ ந்யவஸத்தத்ர ஸர்வகாமை꞉ ஸுபூஜித꞉ ।
ருஶ்யஶ்ருங்கோ³ மஹாதேஜா꞉ ஶாந்தயா ஸஹ பா⁴ர்யயா ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 10 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (11) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: