Bajrang Baan – பஜரங்க் பாண்


நிஶ்சய ப்ரேம ப்ரதீதி தே,
வினய கரேம்ˮ ஸனமான |
தேஹி கே காரஜ ஸகல ஶுப⁴,
ஸித்³த⁴ கரேம்ˮ ஹனுமான ||

ஜய ஹனுமந்த ஸந்த ஹிதகாரீ,
ஸுன லீஜை ப்ரபு⁴ வினய ஹமாரீ |
ஜன கே காஜ விலம்ப³ ந கீஜை,
ஆதுர தௌ³ரி மஹா ஸுக² தீ³ஜை |

ஜைஸே கூதி³ ஸிந்து⁴ கே பாரா,
ஸுரஸா ப³த³ன பைடி² பி³ஸ்தாரா |
ஆகே³ ஜாய லங்கினீ ரோகா,
மாரெஹு லாத க³யீ ஸுரலோகா |

ஜாய விபீ⁴ஷன கோ ஸுக² தீ³ன்ஹா,
ஸீதா நிரகி² பரமபத³ லீன்ஹா |
பா³க³ உஜாரி ஸிந்து⁴ மஹம்ˮ போ³ரா,
அதி ஆதுர ஜமகாதர தோரா |

அக்ஷய குமார மாரி ஸம்ஹாரா,
லூம லபேடி லங்க கோ ஜாரா |
லாஹ ஸமான லங்க ஜரி க³யீ,
ஜய ஜய து⁴னி ஸுரபுர நப⁴ ப⁴யி |

அப³ பி³லம்ப³ கேஹி காரன ஸ்வாமீ,
க்ருபா கரஹு உர அந்தரயாமீ |
ஜய ஜய லக²ன ப்ராண கே தா³தா,
ஆதுர ஹை து³꞉க² கரஹு நிபாதா |

ஜய ஹனுமான ஜயதி ப³லஸாக³ர,
ஸுர ஸமூஹ ஸமரத² ப⁴டனாக³ர |
ஓம் ஹனு ஹனு ஹனு ஹனுமந்த ஹடீ²லே,
பை³ரிஹி மாரு ப³ஜ்ர கீ கீலே |

ஓம் ஹீம் ஹீம் ஹீம் ஹனுமந்த கபீஸா,
ஓம் ஹும் ஹும் ஹும் ஹனு அரி உர ஸீஸா |
ஜய அஞ்ஜனி குமார ப³லவந்தா,
ஶங்கர ஸுவன வீர ஹனுமந்தா |

ப³த³ன கரால கால குல கா⁴லக,
ராம ஸஹாய ஸதா³ ப்ரதிபாலக |
பூ⁴த ப்ரேத பிஸாச நிஸாசர,
அகி³னி பே³தால கால மாரீ மர |

இன்ஹேம்ˮ மாரு தோஹி ஸபத² ராம கீ,
ராகு² நாத² மரஜாத³ நாம கீ |
ஸத்ய ஹோஹு ஹரி ஸபத² பாயி கை,
ராம தூ³த த⁴ரு மாரு தா⁴யி கை |

ஜய ஜய ஜய ஹனுமந்த அகா³தா⁴,
து³꞉க² பாவத ஜன கேஹி அபராதா⁴ |
பூஜா ஜப தப நேம அசாரா,
நஹிம்ˮ ஜானத கசு² தா³ஸ தும்ஹாரா |

ப³ன உபப³ன மக³ கி³ரி க்³ருஹ மாஹீம்ˮ,
தும்ஹரே ப³ல ஹம ட³ரபத நாஹீம்ˮ |
ஜனகஸுதா ஹரி தா³ஸ கஹாவௌ,
தாகீ ஸபத² விலம்ப³ ந லாவௌ |

ஜை ஜை ஜை து⁴னி ஹோத அகாஸா,
ஸுமிரத ஹோய து³ஸஹ து³க² நாஸா |
சரன பகரி கர ஜோரி மனாவௌம்ˮ,
யஹி ஔஸர அப³ கேஹி கொ³ஹராவௌம்ˮ |

உடு² உடு² சலு தோஹி ராம து³ஹாயீ,
பாயம்ˮ பரௌம்ˮ கர ஜோரி மனாயீ |
ஓம் சம் சம் சம் சம் சபல சலந்தா,
ஓம் ஹனு ஹனு ஹனு ஹனு ஹனு ஹனுமந்தா |

ஓம் ஹம் ஹம் ஹாம்ˮக தே³த கபி சஞ்சல,
ஓம் ஸம் ஸம் ஸஹமி பரானே க²ல த³ல |
அபனே ஜன கோ துரத உபா³ரௌ,
ஸுமிரத ஹோய ஆனந்த³ ஹமாரௌ |

யஹ ப³ஜரங்க³ பா³ண ஜேஹி மாரை,
தாஹி கஹௌ பி²ரி கவன உபா³ரை |
பாட² கரை ப³ஜரங்க³ பா³ண கீ,
ஹனுமத ரக்ஷா கரை ப்ரான கீ |

யஹ ப³ஜரங்க³ பா³ண ஜோ ஜாபை,
தாஸோம்ˮ பூ⁴த ப்ரேத ஸப³ காம்பை |
தூ⁴ப தே³ய ஜோ ஜபை ஹமேஸா,
தாகே தன நஹிம்ˮ ரஹை கலேஸா |

தோ³ஹா ||
உர ப்ரதீதி த்³ருட⁴ ஸரன ஹை,
பாட² கரை த⁴ரி த்⁴யான |
பா³தா⁴ ஸப³ ஹர கரைம்ˮ
ஸப³ காம ஸப²ல ஹனுமான |


மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed