Ayodhya Kanda Sarga 8 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டம꞉ ஸர்க³꞉ (8)


॥ மந்த²ரோபஜாப꞉ ॥

மந்த²ரா த்வப்⁴யஸூயைநாமுத்ஸ்ருஜ்யாப⁴ரணம் ச தத் ।
உவாசேத³ம் ததோ வாக்யம் கோபது³꞉க²ஸமந்விதா ॥ 1 ॥

ஹர்ஷம் கிமித³மஸ்தா²நே க்ருதவத்யஸி பா³லிஶே ।
ஶோகஸாக³ரமத்⁴யஸ்த²ம் நாத்மாநமவபு³த்⁴யஸே ॥ 2 ॥ [நாவபு³த்⁴யஸே]

மநஸா ப்ரஹஸாமி த்வாம் தே³வி து³꞉கா²ர்தி³தா ஸதீ ।
யச்சோ²சிதவ்யே ஹ்ருஷ்டா(அ)ஸி ப்ராப்யேத³ம் வ்யஸநம் மஹத் ॥ 3 ॥

ஶோசாமி து³ர்மதித்வம் தே கா ஹி ப்ராஜ்ஞா ப்ரஹர்ஷயேத் ।
அரே꞉ ஸபத்நீபுத்ரஸ்ய வ்ருத்³தி⁴ம் ம்ருத்யோரிவாக³தாம் ॥ 4 ॥

ப⁴ரதாதே³வ ராமஸ்ய ராஜ்யஸாதா⁴ரணாத்³ப⁴யம் ।
தத்³விசிந்த்ய விஷண்ணாஸ்மி ப⁴யம் பீ⁴தா(அ)த்³தி⁴ ஜாயதே ॥ 5 ॥

லக்ஷ்மணோ ஹி மஹேஷ்வாஸோ ராமம் ஸர்வாத்மநா க³த꞉ ।
ஶத்ருக்⁴நஶ்சாபி ப⁴ரதம் காகுத்ஸ்த²ம் லக்ஷ்மணோ யதா² ॥ 6 ॥

ப்ரத்யாஸந்நக்ரமேணாபி ப⁴ரதஸ்யைவ பா⁴மிநி ।
ராஜ்யக்ரமோ விப்ரக்ருஷ்டஸ்தயோஸ்தாவத்³யவீயஸோ꞉ ॥ 7 ॥ [தயோஸ்தாவத்கநீயஸோ꞉]

விது³ஷ꞉ க்ஷத்ரசாரித்ரே ப்ராஜ்ஞஸ்ய ப்ராப்தகாரிண꞉ ।
ப⁴யாத்ப்ரவேபே ராமஸ்ய சிந்தயந்தீ தவாத்மஜம் ॥ 8 ॥

ஸுப⁴கா³ க²லு கௌஸல்யா யஸ்யா꞉ புத்ரோ(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதே ।
யௌவராஜ்யேந மஹதா ஶ்வ꞉ புஷ்யேண த்³விஜோத்தமை꞉ ॥ 9 ॥

ப்ராப்தாம் ஸுமஹதீம் ப்ரீதிம் ப்ரதீதாம் தாம் ஹதத்³விஷம் ।
உபஸ்தா²ஸ்யஸி கௌஸல்யாம் தா³ஸீவ த்வம் க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 10 ॥

ஏவம் சேத்த்வம் ஸஹாஸ்மாபி⁴ஸ்தஸ்யா꞉ ப்ரேஷ்யா ப⁴விஷ்யஸி ।
புத்ரஶ்ச தவ ராமஸ்ய ப்ரேஷ்யபா⁴வம் க³மிஷ்யதி ॥ 11 ॥

ஹ்ருஷ்டா꞉ க²லு ப⁴விஷ்யந்தி ராமஸ்ய பரமா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
அப்ரஹ்ருஷ்டா ப⁴விஷ்யந்தி ஸ்நுஷாஸ்தே ப⁴ரதக்ஷயே ॥ 12 ॥

தாம் த்³ருஷ்ட்வா பரமப்ரீதாம் ப்³ருவந்தீம் மந்த²ராம் தத꞉ ।
ராமஸ்யைவ கு³ணாந்தே³வீ கைகேயீ ப்ரஶஶம்ஸ ஹ ॥ 13 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞோ கு³ருபி⁴ர்தா³ந்த꞉ க்ருதஜ்ஞ꞉ ஸத்யவாக்சு²சி꞉ ।
ராமோ ராஜ்ஞ꞉ ஸுதோ ஜ்யேஷ்டோ² யௌவராஜ்யமதோ(அ)ர்ஹதி ॥ 14 ॥

ப்⁴ராத்ரூந்ப்⁴ருத்யாம்ஶ்ச தீ³ர்கா⁴யு꞉ பித்ருவத்பாலயிஷ்யதி ।
ஸந்தப்யஸே கத²ம் குப்³ஜே ஶ்ருத்வா ராமாபி⁴ஷேசநம் ॥ 15 ॥

ப⁴ரதஶ்சாபி ராமஸ்ய த்⁴ருவம் வர்ஷஶதாத்பரம் ।
பித்ருபைதாமஹம் ராஜ்யம் ப்ராப்நுயாத்புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 16 ॥ [அவாப்தாபுருஷர்ஷப⁴꞉]

ஸா த்வமப்⁴யுத³யே ப்ராப்தே வர்தமாநே ச மந்த²ரே ।
ப⁴விஷ்யதி ச கல்யாணே கிமர்த²ம் பரிதப்யஸே ॥ 17 ॥

யதா² மே ப⁴ரதோ மாந்யஸ்ததா² பூ⁴யோ(அ)பி ராகா⁴வ꞉ ।
கௌஸல்யாதோ(அ)திரிக்தம் ச ஸோ(அ)நுஶுஶ்ரூஷதே ஹி மாம் ॥ 18 ॥

ராஜ்யம் யதி³ ஹி ராமஸ்ய ப⁴ரதஸ்யாபி தத்ததா² ।
மந்யதே ஹி யதா²(ஆ)த்மாநம் ததா² ப்⁴ராத்ரூம்ஸ்து ராக⁴வ꞉ ॥ 19 ॥

கைகேய்யா வசநம் ஶ்ருத்வா மந்த²ரா ப்⁴ருஶது³꞉கி²தா ।
தீ³ர்க⁴முஷ்ணம் விநிஶ்வஸ்ய கைகேயீமித³மப்³ரவீத் ॥ 20 ॥

அநர்த²த³ர்ஶிநீ மௌர்க்²யாந்நாத்மாநமவபு³த்⁴யஸே ।
ஶோகவ்யஸநவிஸ்தீர்ணே மஜ்ஜந்தீ து³꞉க²ஸாக³ரே ॥ 21 ॥

ப⁴விதா ராக⁴வோ ராஜா ராக⁴வஸ்யாநு ய꞉ ஸுத꞉ ।
ராஜவம்ஶாத்து கைகேயீ ப⁴ரத꞉ பரிஹாஸ்யதே ॥ 22 ॥

ந ஹி ராஜ்ஞ꞉ ஸுதா꞉ ஸர்வே ராஜ்யே திஷ்ட²ந்தி பா⁴மிநி ।
ஸ்தா²ப்யமாநேஷு ஸர்வேஷு ஸுமஹாநநயோ ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

தஸ்மாஜ்ஜ்யேஷ்டே² ஹி கைகேயி ராஜ்யதந்த்ராணி பார்தி²வா꞉ ।
ஸ்தா²பயந்த்யநவத்³யாங்கி³ கு³ணவத்ஸ்விதரேஷ்வபி ॥ 24 ॥

அஸாவத்யந்தநிர்ப⁴க்³நஸ்தவ புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி ।
அநாத²வத்ஸுகே²ப்⁴யஶ்ச ராஜவம்ஶாச்ச வத்ஸலே ॥ 25 ॥

ஸாஹம் த்வத³ர்தே² ஸம்ப்ராப்தா த்வம் து மாம் நாவபு³த்⁴யஸே ।
ஸபத்நிவ்ருத்³தௌ⁴ யா மே த்வம் ப்ரதே³யம் தா³துமிச்ச²ஸி ॥ 26 ॥

த்⁴ருவம் து ப⁴ரதம் ராம꞉ ப்ராப்ய ராஜ்யமகண்டகம் ।
தே³ஶாந்தரம் வா நயிதா லோகாந்தரமதா²(அ)பி வா ॥ 27 ॥

பா³ல ஏவ ஹி மாதுல்யம் ப⁴ரதோ நாயிதஸ்த்வயா ।
ஸந்நிகர்ஷாச்ச ஸௌஹார்த³ம் ஜாயதே ஸ்தா²வரேஷ்வபி ॥ 28 ॥

ப⁴ரதஸ்யாப்யநுவஶ꞉ ஶத்ருக்⁴நோ(அ)பி ஸமாக³த꞉ ।
லக்ஷ்மணஶ்ச யதா² ராமம் ததா²ஸௌ ப⁴ரதம் க³த꞉ ॥ 29 ॥

ஶ்ரூயதே ஹி த்³ரும꞉ கஶ்சிச்சே²த்தவ்யோ வநஜீவிபி⁴꞉ ।
ஸந்நிகர்ஷாதி³ஷீகாபி⁴ர்மோசித꞉ பரமாத்³ப⁴யாத் ॥ 30 ॥

கோ³ப்தா ஹி ராமம் ஸௌமித்ரிர்லக்ஷ்மணம் சாபி ராக⁴வ꞉ ।
அஶ்விநோரிவ ஸௌப்⁴ராத்ரம் தயோர்லோகேஷு விஶ்ருதம் ॥ 31 ॥

தஸ்மாந்ந லக்ஷ்மணே ராம꞉ பாபம் கிஞ்சித்கரிஷ்யதி ।
ராமஸ்து ப⁴ரதே பாபம் குர்யாதி³தி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 32 ॥

தஸ்மாத்³ராஜக்³ருஹாத்³தே³வ வநம் க³ச்ச²து தே ஸுத꞉ ।
ஏதத்³தி⁴ ரோசதே மஹ்யம் ப்⁴ருஶம் சாபி ஹிதம் தவ ॥ 33 ॥

ஏவம் தே ஜ்ஞாதிபக்ஷஸ்ய ஶ்ரேயஶ்சைவ ப⁴விஷ்யதி ।
யதி³ சேத்³ப⁴ரதோ த⁴ர்மாத்பித்ர்யம் ராஜ்யமவாப்ஸ்யஸி ॥ 34 ॥

ஸ தே ஸுகோ²சிதோ பா³லோ ராமஸ்ய ஸஹஜோ ரிபு꞉ ।
ஸம்ருத்³தா⁴ர்த²ஸ்ய நஷ்டார்தோ² ஜீவிஷ்யதி கத²ம் வஶே ॥ 35 ॥

அபி⁴த்³ருதமிவாரண்யே ஸிம்ஹேந க³ஜயூத²பம் ।
ப்ரச்சா²த்³யமாநம் ராமேண ப⁴ரதம் த்ராதுமர்ஹஸி ॥ 36 ॥

த³ர்பாந்நிராக்ருதா பூர்வம் த்வயா ஸௌபா⁴க்³யவத்தயா ।
ராமமாதா ஸபத்நீ தே கத²ம் வைரம் ந யாதயேத் ॥ 37 ॥

யதா³ ஹி ராம꞉ ப்ருதி²வீமவாப்ஸ்யதி
ப்ரபூ⁴தரத்நாகரஶைலபத்தநாம் ।
ததா³ க³மிஷ்யஸ்யஶுப⁴ம் பராப⁴வம்
ஸஹைவ தீ³நா ப⁴ரதேந பா⁴மிநி ॥ 38 ॥

யதா³ ஹி ராம꞉ ப்ருதி²வீமவாப்ஸ்யதி
த்⁴ருவம் ப்ரநஷ்டோ ப⁴ரதோ ப⁴விஷ்யதி ।
அதோ ஹி ஸஞ்சிந்தய ராஜ்யமாத்மஜே
பரஸ்ய சைவாத்³ய விவாஸகாரணம் ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 8 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ நவம꞉ ஸர்க³꞉ (9) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed