Ayodhya Kanda Sarga 51 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (51)


॥ கு³ஹலக்ஷ்மணஜாக³ரணம் ॥

தம் ஜாக்³ரதமத³ம்பே⁴ந ப்⁴ராதுரர்தா²ய லக்ஷ்மணம் ।
கு³ஹ꞉ ஸந்தாபஸந்தப்தோ ராக⁴வம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

இயம் தாத ஸுகா² ஶய்யா த்வத³ர்த²முபகல்பிதா ।
ப்ரத்யாஶ்வஸிஹி ஸாத்⁴வஸ்யாம் ராஜபுத்ர யதா²ஸுக²ம் ॥ 2 ॥

உசிதோ(அ)யம் ஜந꞉ ஸர்வ꞉ க்லேஶாநாம் த்வம் ஸுகோ²சித꞉ ।
கு³ப்த்யர்த²ம் ஜாக³ரிஷ்யாம꞉ காகுத்ஸ்த²ஸ்ய வயம் நிஶாம் ॥ 3 ॥

ந ஹி ராமாத்ப்ரியதரோ மமாஸ்தி பு⁴வி கஶ்சந ।
ப்³ரவீம்யேதத³ஹம் ஸத்யம் ஸத்யேநைவ ச தே ஶபே ॥ 4 ॥

அஸ்ய ப்ரஸாதா³தா³ஶம்ஸே லோகே(அ)ஸ்மிந்ஸுமஹத்³யஶ꞉ ।
த⁴ர்மாவாப்திம் ச விபுலாமர்தா²வாப்திம் ச கேவலாம் ॥ 5 ॥

ஸோ(அ)ஹம் ப்ரியதமம் ராமம் ஶயாநம் ஸஹ ஸீதயா ।
ரக்ஷிஷ்யாமி த⁴நுஷ்பாணி꞉ ஸர்வத꞉ ஜ்ஞாதிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 6 ॥

ந ஹி மே(அ)விதி³தம் கிஞ்சித்³வநே(அ)ஸ்மிம்ஶ்சரத꞉ ஸதா³ ।
சதுரங்க³ம் ஹ்யபி ப³லம் ஸுமஹத்ப்ரஸஹேமஹி ॥ 7 ॥

லக்ஷ்மணஸ்தம் ததோ³வாச ரக்ஷ்யமாணாஸ்த்வயா(அ)நக⁴ ।
நாத்ர பீ⁴தா வயம் ஸர்வே த⁴ர்மமேவாநுபஶ்யதா ॥ 8 ॥

கத²ம் தா³ஶரதௌ² பூ⁴மௌ ஶயாநே ஸஹ ஸீதயா ।
ஶக்யா நித்³ரா மயா லப்³து⁴ம் ஜீவிதம் வா ஸுகா²நி வா ॥ 9 ॥

யோ ந தே³வாஸுரை꞉ ஸர்வை꞉ ஶக்ய꞉ ப்ரஸஹிதும் யுதி⁴ ।
தம் பஶ்ய ஸுக²ஸம்விஷ்டம் த்ருணேஷு ஸஹ ஸீதயா ॥ 10 ॥

யோ மந்த்ரதபஸா லப்³தோ⁴ விவிதை⁴ஶ்ச பரிஶ்ரமை꞉ ।
ஏகோ த³ஶரத²ஸ்யேஷ்ட꞉ புத்ர꞉ ஸத்³ருஶலக்ஷண꞉ ॥ 11 ॥

அஸ்மிந்ப்ரவ்ராஜிதே ராஜா ந சிரம் வர்தயிஷ்யதி ।
வித⁴வா மேதி³நீ நூநம் க்ஷிப்ரமேவ ப⁴விஷ்யதி ॥ 12 ॥

விநத்³ய ஸுமஹாநாத³ம் ஶ்ரமேணோபரதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
நிர்கோ⁴ஷோபரதம் சாத꞉ மந்யே ராஜநிவேஶநம் ॥ 13 ॥

கௌஸல்யா சைவ ராஜா ச ததை²வ ஜநநீ மம ।
நாஶம்ஸே யதி³ ஜீவந்தி ஸர்வே தே ஶர்வரீமிமாம் ॥ 14 ॥

ஜீவேத³பி ஹி மே மாதா ஶத்ருக்⁴நஸ்யாந்வவேக்ஷயா ।
தத்³து³꞉க²ம் யத்து கௌஸல்யா வீரஸூர்விநஶிஷ்யதி ॥ 15 ॥

அநுரக்தஜநாகீர்ணா ஸுகா²லோகப்ரியாவஹா ।
ராஜவ்யஸநஸம்ஸ்ருஷ்டா ஸா புரீ விநஶிஷ்யதி ॥ 16 ॥

கத²ம் புத்ரம் மஹாத்மாநம் ஜ்யேஷ்ட²ம் ப்ரியமபஸ்யத꞉ ।
ஶரீரம் தா⁴ரயிஷ்யந்தி ப்ராணா ராஜ்ஞோ மஹாத்மந꞉ ॥ 17 ॥

விநஷ்டே ந்ருபதௌ பஶ்சாத்கௌஸல்யா விநஶிஷ்யதி ।
அநந்தரம் ச மாதா(அ)பி மம நாஶமுபைஷ்யதி ॥ 18 ॥

அதிக்ராந்தமதிக்ராந்தமநவாப்ய மநோரத²ம் ।
ராஜ்யே ராமமநிக்ஷிப்ய பிதா மே விநஶிஷ்யதி ॥ 19 ॥

ஸித்³தா⁴ர்தா²꞉ பிதரம் வ்ருத்தம் தஸ்மிந்காலே(அ)ப்யுபஸ்தி²தே ।
ப்ரேதகார்யேஷு ஸர்வேஷு ஸம்ஸ்கரிஷ்யந்தி பூ⁴மிபம் ॥ 20 ॥

ரம்யசத்வரஸம்ஸ்தா²நாம் ஸுவிப⁴க்தமஹாபதா²ம் ।
ஹர்ம்யப்ராஸாத³ஸம்பந்நாம் க³ணிகாவரஶோபி⁴தாம் ॥ 21 ॥

ரதா²ஶ்வக³ஜஸம்பா³தா⁴ம் தூர்யநாத³விநாதி³தாம் ।
ஸர்வகல்யாணஸம்பூர்ணாம் ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஜநா(அ)குலாம் ॥ 22 ॥

ஆராமோத்³யாநஸம்பந்நாம் ஸமாஜோத்ஸவஶாலிநீம் ।
ஸுகி²தா விசரிஷ்யந்தி ராஜதா⁴நீம் பிதுர்மம ॥ 23 ॥

அபி ஜீவேத்³த⁴ஶரதோ² வநவாஸாத்புநர்வயம் ।
ப்ரத்யாக³ம்ய மஹாத்மாநமபி பஶ்யேம ஸுவ்ரதம் ॥ 24 ॥

அபி ஸத்யப்ரதிஜ்ஞேந ஸார்த⁴ங்குஶலிநா வயம் ।
நிவ்ருத்தவநவாஸே(அ)ஸ்மிந்நயோத்⁴யாம் ப்ரவிஶேமஹி ॥ 25 ॥

பரிதே³வயமாநஸ்ய து³꞉கா²ர்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
திஷ்ட²த꞉ ராஜபுத்ரஸ்ய ஶர்வரீ ஸா(அ)த்யவர்தத ॥ 26 ॥

ததா²ஹி ஸத்யம் ப்³ருவதி ப்ரஜாஹிதே
நரேந்த்³ரபுத்ரே கு³ருஸௌஹ்ருதா³த்³கு³ஹ꞉ ।
முமோச பா³ஷ்பம் வ்யஸநாபி⁴பீடி³தோ
ஜ்வராதுரோ நாக³ இவ வ்யதா²(ஆ)துர꞉ ॥ 27 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 51 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (52) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed