Ayodhya Kanda Sarga 24 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (24)


॥ கௌஸல்யார்திஸமாஶ்வாஸநம் ॥

தம் ஸமீக்ஷ்ய த்வவஹிதம் பிதுர்நிர்தே³ஶபாலநே ।
கௌஸல்யா பா³ஷ்பஸம்ருத்³தா⁴ வசோ த⁴ர்மிஷ்ட²மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

அத்³ருஷ்டது³꞉கோ² த⁴ர்மாத்மா ஸர்வபூ⁴தப்ரியம்வத³꞉ ।
மயி ஜாதோ த³ஶரதா²த்கத²முஞ்சே²ந வர்தயேத் ॥ 2 ॥

யஸ்ய ப்⁴ருத்யாஶ்ச தா³ஸாஶ்ச ம்ருஷ்டாந்யந்நாநி பு⁴ஞ்ஜதே ।
கத²ம் ஸ போ⁴க்ஷ்யதே நாதோ² வநே மூலப²லாந்யயம் ॥ 3 ॥

க ஏதச்ச்²ரத்³த³தே⁴ச்ச்²ருத்வா கஸ்ய வா ந பே⁴வத்³ப⁴யம் ।
கு³ணவாந்த³யிதோ ராஜா ராக⁴வோ யத்³விவாஸ்யதே ॥ 4 ॥

நூநம் து ப³லவாம்ˮல்லோகே க்ருதாந்த꞉ ஸர்வமாதி³ஶந் ।
லோகே ராமாபி⁴ராமஸ்த்வம் வநம் யத்ர க³மிஷ்யஸி ॥ 5 ॥

அயம் து மாமாத்மப⁴வஸ்தவாத³ர்ஶநமாருத꞉ ।
விளாபது³꞉க²ஸமிதோ⁴ ருதி³தாஶ்ருஹுதாஹுதி꞉ ॥ 6 ॥

சிந்தாபா³ஷ்பமஹாதூ⁴மஸ்தவாத³ர்ஶநசித்தஜ꞉ ।
கர்ஶயித்வா ப்⁴ருஶம் புத்ர நி꞉ஶ்வாஸாயாஸஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 7 ॥

த்வயா விஹீநாமிஹ மாம் ஶோகாக்³நிரதுலோ மஹாந் ।
ப்ரத⁴க்ஷ்யதி யதா² கக்ஷம் சித்ரபா⁴நுர்ஹிமாத்யயே ॥ 8 ॥

கத²ம் ஹி தே⁴நு꞉ ஸ்வம் வத்ஸம் க³ச்ச²ந்தம் நாநுக³ச்ச²தி ।
அஹம் த்வா(அ)நுக³மிஷ்யாமி புத்ர யத்ர க³மிஷ்யஸி ॥ 9 ॥

ததா² நிக³தி³தம் மாத்ரா தத்³வாக்யம் புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
ஶ்ருத்வா ராமோ(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம் மாதரம் ப்⁴ருஶது³꞉கி²தாம் ॥ 10 ॥

கைகேய்யா வஞ்சிதோ ராஜா மயி சாரண்யமாஶ்ரிதே ।
ப⁴வத்யா ச பரித்யக்தோ ந நூநம் வர்தயிஷ்யதி ॥ 11 ॥

ப⁴ர்து꞉ கில பரித்யாகோ³ ந்ருஶம்ஸ꞉ கேவலம் ஸ்த்ரியா꞉ ।
ஸ ப⁴வத்யா ந கர்தவ்யோ மநஸா(அ)பி விக³ர்ஹித꞉ ॥ 12 ॥

யாவஜ்ஜீவதி காகுத்ஸ்த²꞉ பிதா மே ஜக³தீபதி꞉ ।
ஶுஶ்ரூஷா க்ரியதாம் தாவத்ஸ ஹி த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 13 ॥

ஏவமுக்தா து ராமேண கௌஸல்யா ஶுப⁴த³ர்ஶநா ।
ததே²த்யுவாச ஸுப்ரீதா ராமமக்லிஷ்டகாரிணம் ॥ 14 ॥

ஏவமுக்தஸ்து வசநம் ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ ।
பூ⁴யஸ்தாமப்³ரவீத்³வாக்யம் மாதரம் ப்⁴ருஶது³꞉கி²தாம் ॥ 15 ॥

மயா சைவ ப⁴வத்யா ச கர்தவ்யம் வசநம் பிது꞉ ।
ராஜா ப⁴ர்தா கு³ரு꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வேஷாமீஶ்வர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 16 ॥

இமாநி து மஹாரண்யே விஹ்ருத்ய நவ பஞ்ச ச ।
வர்ஷாணி பரமப்ரீத꞉ ஸ்தா²ஸ்யாமி வசநே தவ ॥ 17 ॥

ஏவமுக்தா ப்ரியம் புத்ரம் பா³ஷ்பபூர்ணாநநா ததா³ ।
உவாச பரமார்தா து கௌஸல்யா புத்ரவத்ஸலா ॥ 18 ॥

ஆஸாம் ராம ஸபத்நீநாம் வஸ்தும் மத்⁴யே ந மே க்ஷமம் ।
நய மாமபி காகுத்ஸ்த² வநம் வந்யாம் ம்ருகீ³மிவ ॥ 19 ॥

யதி³ தே க³மநே பு³த்³தி⁴꞉ க்ருதா பிதுரபேக்ஷயா ।
தாம் ததா² ருத³தீம் ராமோ ருத³ந்வசநமப்³ரவீத் ॥ 20 ॥

ஜீவந்த்யா ஹி ஸ்த்ரியா ப⁴ர்தா தை³வதம் ப்ரபு⁴ரேவ ச ।
ப⁴வத்யா மம சைவாத்³ய ராஜா ப்ரப⁴வதி ப்ரபு⁴꞉ ॥ 21 ॥

ந ஹ்யநாதா² வயம் ராஜ்ஞா லோகநாதே²ந தீ⁴மதா ।
ப⁴ரதஶ்சாபி த⁴ர்மாத்மா ஸர்வபூ⁴தப்ரியம்வத³꞉ ॥ 22 ॥

ப⁴வதீமநுவர்தேத ஸ ஹி த⁴ர்மரத꞉ ஸதா³ ।
யதா² மயி து நிஷ்க்ராந்தே புத்ரஶோகேந பார்தி²வ꞉ ॥ 23 ॥

ஶ்ரமம் நாவாப்நுயாத்கிஞ்சித³ப்ரமத்தா ததா² குரு ।
தா³ருணஶ்சாப்யயம் ஶோகோ யதை²நம் ந விநாஶயேத் ॥ 24 ॥

ராஜ்ஞோ வ்ருத்³த⁴ஸ்ய ஸததம் ஹிதம் சர ஸமாஹிதா ।
வ்ரதோபவாஸநிரதா யா நாரீ பரமோத்தமா ॥ 25 ॥

ப⁴ர்தாரம் நாநுவர்தேத ஸா து பாபக³திர்ப⁴வேத் ।
ப⁴ர்து꞉ ஶுஶ்ரூஷயா நாரீ லப⁴தே ஸ்வர்க³முத்தமம் ॥ 26 ॥

அபி யா நிர்நமஸ்காரா நிவ்ருத்தா தே³வபூஜநாத் ।
ஶுஶ்ரூஷாமேவ குர்வீத ப⁴ர்து꞉ ப்ரியஹிதே ரதா ॥ 27 ॥

ஏஷ த⁴ர்ம꞉ புரா த்³ருஷ்டோ லோகே வேதே³ ஶ்ருத꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ।
அக்³நிகார்யேஷு ச ஸதா³ ஸுமநோபி⁴ஶ்ச தே³வதா꞉ ॥ 28 ॥

பூஜ்யாஸ்தே மத்க்ருதே தே³வி ப்³ராஹ்மணாஶ்சைவ ஸுவ்ரதா꞉ ।
ஏவம் காலம் ப்ரதீக்ஷஸ்வ மமாக³மநகாங்க்ஷிணீ ॥ 29 ॥

நியதா நியதாஹாரா ப⁴ர்த்ருஶுஶ்ரூஷணே ரதா ।
ப்ராப்ஸ்யஸே பரமம் காமம் மயி ப்ரத்யாக³தே ஸதி ॥ 30 ॥

யதி³ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² தா⁴ரயிஷ்யதி ஜீவிதம் ।
ஏவமுக்தா து ராமேண பா³ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷணா ॥ 31 ॥

கௌஸல்யா புத்ரஶோகார்தா ராமம் வசநமப்³ரவீத் ।
க³மநே ஸுக்ருதாம் பு³த்³தி⁴ம் ந தே ஶக்நோமி புத்ரக ॥ 32 ॥

விநிவர்தயிதும் வீர நூநம் காலோ து³ரத்யய꞉ ।
க³ச்ச² புத்ர த்வமேகாக்³ரோ ப⁴த்³ரம் தே(அ)ஸ்து ஸதா³ விபோ⁴ ॥ 33 ॥

புநஸ்த்வயி நிவ்ருத்தே து ப⁴விஷ்யாமி க³தக்லமா ।
ப்ரத்யாக³தே மஹாபா⁴கே³ க்ருதார்தே² சரிதவ்ரதே ॥ 34 ॥

பிதுராந்ருண்யதாம் ப்ராப்தே த்வயி லப்ஸ்யே பரம் ஸுக²ம் ।
க்ருதாந்தஸ்ய க³தி꞉ புத்ர து³ர்விபா⁴வ்யா ஸதா³ பு⁴வி ॥ 35 ॥

யஸ்த்வாம் ஸஞ்சோத³யதி மே வச ஆச்சி²த்³ய ராக⁴வ ।
க³ச்சே²தா³நீம் மஹாபா³ஹோ க்ஷேமேண புநராக³த꞉ ॥ 36 ॥

நந்த³யிஷ்யஸி மாம் புத்ர ஸாம்நா வாக்யேந சாருணா ।
அபீதா³நீம் ஸ கால꞉ ஸ்யாத்³வநாத்ப்ரத்யாக³தம் புந꞉ ।
யத்த்வாம் புத்ரக பஶ்யேயம் ஜடாவள்கலதா⁴ரிணம் ॥ 37 ॥

ததா² ஹி ராமம் வநவாஸநிஶ்சிதம்
ஸமீக்ஷ்ய தே³வீ பரமேண சேதஸா ।
உவாச ராமம் ஶுப⁴லக்ஷணம் வசோ
ப³பூ⁴வ ச ஸ்வஸ்த்யயநாபி⁴காங்க்ஷிணீ ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 24 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (25) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed