Ayodhya Kanda Sarga 23 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (23)


॥ லக்ஷ்மணக்ரோத⁴꞉ ॥

இதி ப்³ருவதி ராமே து லக்ஷ்மணோ(அ)த⁴ஶ்ஶிரா முஹு꞉ ।
ஶ்ருத்வா மத்⁴யம் ஜகா³மேவ மநஸா து³꞉க²ஹர்ஷயோ꞉ ॥ 1 ॥

ததா³ து ப³த்³த்⁴வா ப்⁴ருகுடீம் ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே நரர்ஷப⁴꞉ ।
நிஶஶ்வாஸ மஹாஸர்போ பி³லஸ்த² இவ ரோஷித꞉ ॥ 2 ॥

தஸ்ய து³ஷ்ப்ரதிவீக்ஷம் தத்³ப்⁴ருகுடீஸஹிதம் ததா³ ।
ப³பௌ⁴ க்ருத்³த⁴ஸ்ய ஸிம்ஹஸ்ய முக²ஸ்ய ஸத்³ருஶம் முக²ம் ॥ 3 ॥

அக்³ரஹஸ்தம் விது⁴ந்வம்ஸ்து ஹஸ்திஹஸ்தமிவாத்மந꞉ ।
திர்யகூ³ர்த்⁴வம் ஶரீரே ச பாதயித்வா ஶிரோத⁴ராம் ॥ 4 ॥

அக்³ராக்ஷ்ணா வீக்ஷமாணஸ்து திர்யக்³ப்⁴ராதரமப்³ரவீத் ।
அஸ்தா²நே ஸம்ப்⁴ரமோ யஸ்ய ஜாதோ வை ஸுமஹாநயம் ॥ 5 ॥

த⁴ர்மதோ³ஷப்ரஸங்கே³ந லோகஸ்யாநதிஶங்கயா ।
கத²ம் ஹ்யேதத³ஸம்ப்⁴ராந்தஸ்த்வத்³விதோ⁴ வக்துமர்ஹதி ॥ 6 ॥

யதா² தை³வமஶௌண்டீ³ரம் ஶௌண்டீ³ர க்ஷத்ரியர்ஷப⁴ ।
கிம் நாம க்ருபணம் தை³வமஶக்தமபி⁴ஶம்ஸஸி ॥ 7 ॥

பாபயோஸ்தே கத²ம் நாம தயோ꞉ ஶங்கா ந வித்³யதே ।
ஸந்தி த⁴ர்மோபதா⁴꞉ ஶ்லக்ஷ்ணா த⁴ர்மாத்மந்கிம் ந பு³த்⁴யஸே ॥ 8 ॥

தயோ꞉ ஸுசரிதம் ஸ்வார்த²ம் ஶாட்²யாத்பரிஜிஹீர்ஷதோ꞉ ।
யதி³ நைவம் வ்யவஸிதம் ஸ்யாத்³தி⁴ ப்ராகே³வ ராக⁴வ ॥ 9 ॥

தயோ꞉ ப்ராகே³வ த³த்தஶ்ச ஸ்யாத்³வர꞉ ப்ரக்ருதஶ்ச ஸ꞉ ।
லோகவித்³விஷ்டமாரப்³த⁴ம் த்வத³ந்யஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ॥ 10 ॥

நோத்ஸஹே ஸஹிதும் வீர தத்ர மே க்ஷந்துமர்ஹஸி ।
யேநேயமாக³தா த்³வைத⁴ம் தவ பு³த்³தி⁴ர்மஹாமதே ॥ 11 ॥

ஸ ஹி த⁴ர்மோ மம த்³வேஷ்ய꞉ ப்ரஸங்கா³த்³யஸ்ய முஹ்யஸி ।
கத²ம் த்வம் கர்மணா ஶக்த꞉ கைகேயீவஶவர்திந꞉ ॥ 12 ॥

கரிஷ்யஸி பிதுர்வாக்யமத⁴ர்மிஷ்ட²ம் விக³ர்ஹிதம் ।
யத்³யயம் கில்பி³ஷாத்³பே⁴த³꞉ க்ருதோ(அ)ப்யேவம் ந க்³ருஹ்யதே ॥ 13 ॥

ஜாயதே தத்ர மே து³꞉க²ம் த⁴ர்மஸங்க³ஶ்ச க³ர்ஹித꞉ ।
மநஸா(அ)பி கத²ம் காமம் குர்யாஸ்த்வம் காமவ்ருத்தயோ꞉ ॥ 14 ॥

தயோஸ்த்வஹிதயோர்நித்யம் ஶத்ர்வோ꞉ பித்ரபி⁴தா⁴நயோ꞉ ।
யத்³யபி ப்ரதிபத்திஸ்தே தை³வீ சாபி தயோர்மதம் ॥ 15 ॥

ததா²(அ)ப்யுபேக்ஷணீயம் தே ந மே தத³பி ரோசதே ।
விக்லபோ³ வீர்யஹீநோ ய꞉ ஸ தை³வமநுவர்ததே ॥ 16 ॥

வீரா꞉ ஸம்பா⁴விதாத்மாநோ ந தை³வம் பர்யுபாஸதே ।
தை³வம் புருஷகாரேண ய꞉ ஸமர்த²꞉ ப்ரபா³தி⁴தும் ॥ 17 ॥

ந தை³வேந விபந்நார்த²꞉ புருஷ꞉ ஸோ(அ)வஸீத³தி ।
த்³ரக்ஷ்யந்தி த்வத்³ய தை³வஸ்ய பௌருஷம் புருஷஸ்ய ச ॥ 18 ॥

தை³வமாநுஷயோரத்³ய வ்யக்தா வ்யக்திர்ப⁴விஷ்யதி ।
அத்³ய மத்பௌருஷஹதம் தை³வம் த்³ரக்ஷ்யந்தி வை ஜநா꞉ ॥ 19 ॥

யத்³தை³வாதா³ஹதம் தே(அ)த்³ய த்³ருஷ்டம் ராஜ்யாபி⁴ஷேசநம் ।
அத்யங்குஶமிவோத்³தா³மம் க³ஜம் மத³ப³லோத்³த⁴தம் ॥ 20 ॥

ப்ரதா⁴விதமஹம் தை³வம் பௌருஷேண நிவர்தயே ।
லோகபாலா꞉ ஸமஸ்தாஸ்தே நாத்³ய ராமாபி⁴ஷேசநம் ॥ 21 ॥

ந ச க்ருத்ஸ்நாஸ்த்ரயோ லோகா꞉ விஹந்யு꞉ கிம் புந꞉ பிதா ।
யைர்விவாஸஸ்தவாரண்யே மிதோ² ராஜந்ஸமர்தி²த꞉ ॥ 22 ॥

அரண்யே தே விவத்ஸ்யந்தி சதுர்த³ஶ ஸமாஸ்ததா² ।
அஹம் ததா³ஶாம் சே²த்ஸ்யாமி பிதுஸ்தஸ்யாஶ்ச யா தவ ॥ 23 ॥

அபி⁴ஷேகவிகா⁴தேந புத்ரராஜ்யாய வர்ததே ।
மத்³ப³லேந விருத்³தா⁴ய ந ஸ்யாத்³தை³வப³லம் ததா² ॥ 24 ॥

ப்ரப⁴விஷ்யதி து³꞉கா²ய யதோ²க்³ரம் பௌருஷம் மம ।
ஊர்த்⁴வம் வர்ஷஸஹஸ்ராந்தே ப்ரஜாபால்யமநந்தரம் ॥ 25 ॥

ஆர்யபுத்ரா꞉ கரிஷ்யந்தி வநவாஸம் க³தே த்வயி ।
பூர்வம் ராஜர்ஷிவ்ருத்த்யா ஹி வநவாஸோ விதீ⁴யதே ॥ 26 ॥

ப்ரஜா நிக்ஷிப்ய புத்ரேஷு புத்ரவத்பரிபாலநே ।
ஸ சேத்³ராஜந்யநேகாக்³ரே ராஜ்யவிப்⁴ரமஶங்கயா ॥ 27 ॥

நைவமிச்ச²ஸி த⁴ர்மாத்மந்ராஜ்யம் ராம த்வமாத்மநி ।
ப்ரதிஜாநே ச தே வீர மா பூ⁴வம் வீரளோகபா⁴க் ॥ 28 ॥

ராஜ்யம் ச தவ ரக்ஷேயமஹம் வேலேவ ஸாக³ரம் ।
மங்க³ளைரபி⁴ஷிஞ்சஸ்வ தத்ர த்வம் வ்யாப்ருதோ ப⁴வ ॥ 29 ॥

அஹமேகோ மஹீபாலாநலம் வாரயிதும் ப³லாத் ।
ந ஶோபா⁴ர்தா²விமௌ பா³ஹூ ந த⁴நுர்பூ⁴ஷணாய மே ॥ 30 ॥

நாஸிராப³ந்த⁴நார்தா²ய ந ஶரா꞉ ஸ்தம்ப⁴ஹேதவ꞉ ।
அமித்ரத³மநார்த²ம் மே ஸர்வமேதச்சதுஷ்டயம் ॥ 31 ॥

ந சாஹம் காமயே(அ)த்யர்த²ம் ய꞉ ஸ்யாச்ச²த்ருர்மதோ மம ।
அஸிநா தீக்ஷ்ணதா⁴ரேண வித்³யுச்சலிதவர்சஸா ॥ 32 ॥

ப்ரக்³ருஹீதேந வை ஶத்ரும் வஜ்ரிணம் வா ந கல்பயே ।
க²ட்³க³நிஷ்பேஷநிஷ்பிஷ்டைர்க³ஹநா து³ஶ்சரா ச மே ॥ 33 ॥

ஹஸ்த்யஶ்வநரஹஸ்தோருஶிரோபி⁴ர்ப⁴விதா மஹீ ।
க²ட்³க³தா⁴ராஹதா மே(அ)த்³ய தீ³ப்யமாநா இவாத்³ரய꞉ ॥ 34 ॥

பதிஷ்யந்தி த்³விபா பூ⁴மௌ மேகா⁴ இவ ஸவித்³யுத꞉ ।
ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³ளித்ராணே ப்ரக்³ருஹீதஶராஸநே ॥ 35 ॥

கத²ம் புருஷமாநீ ஸ்யாத்புருஷாணாம் மயி ஸ்தி²தே ।
ப³ஹுபி⁴ஶ்சைகமத்யஸ்யந்நைகேந ச ப³ஹூந் ஜநாந் ॥ 36 ॥

விநியோக்ஷ்யாம்யஹம் பா³ணாந் ந்ருவாஜிக³ஜமர்மஸு ।
அத்³ய மே(அ)ஸ்த்ரப்ரபா⁴வஸ்ய ப்ரபா⁴வ꞉ ப்ரப⁴விஷ்யதி ॥ 37 ॥

ராஜ்ஞஶ்சாப்ரபு⁴தாம் கர்தும் ப்ரபு⁴த்வம் ச தவ ப்ரபோ⁴ ।
அத்³ய சந்த³நஸாரஸ்ய கேயுராமோக்ஷணஸ்ய ச ॥ 38 ॥

வஸூநாம் ச விமோக்ஷஸ்ய ஸுஹ்ருதா³ம் பாலநஸ்ய ச ।
அநுரூபாவிமௌ பா³ஹூ ராம கர்ம கரிஷ்யத꞉ ।
அபி⁴ஷேசநவிக்⁴நஸ்ய கர்த்ரூணாம் தே நிவாரணே ॥ 39 ॥

ப்³ரவீஹி கோ(அ)த்³யைவ மயா வியுஜ்யதாம்
தவாஸுஹ்ருத்ப்ராணயஶ꞉ ஸுஹ்ருஜ்ஜநை꞉ ।
யதா² தவேயம் வஸுதா⁴ வஶே ப⁴வே-
-த்ததை²வ மாம் ஶாதி⁴ தவாஸ்மி கிங்கர꞉ ॥ 40 ॥

விம்ருஜ்ய பா³ஷ்பம் பரிஸாந்த்வ்ய சாஸக்ரு-
-த்ஸ லக்ஷ்மணம் ராக⁴வவம்ஶவர்த⁴ந꞉ ।
உவாச பித்ர்யே வசநே வ்யவஸ்தி²தம்
நிபோ³த⁴ மாமேவ ஹி ஸௌம்ய ஸத்பதே² ॥ 41 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 23 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (24) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed