Ayodhya Kanda Sarga 116 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷோட³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (116)


॥ க²ரவிப்ரகரணகத²நம் ॥

ப்ரதிப்ரயாதே ப⁴ரதே வஸந் ராமஸ்தபோவநே ।
லக்ஷயாமாஸ ஸோத்³வேக³மதௌ²த்ஸுக்யம் தபஸ்விநாம் ॥ 1 ॥

யே தத்ர சித்ரகூடஸ்ய புரஸ்தாத்தாபஸாஶ்ரமே ।
ராமமாஶ்ரித்ய நிரதாஸ்தாநலக்ஷயது³த்ஸுகாந் ॥ 2 ॥

நயநைர்பு⁴குடீபி⁴ஶ்ச ராமம் நிர்தி³ஶ்ய ஶங்கிதா꞉ ।
அந்யோந்யமுபஜல்பந்த꞉ ஶநைஶ்சக்ருர்மித²꞉ கதா²꞉ ॥ 3 ॥

தேஷாமௌத்ஸுக்யமாலக்ஷ்ய ராமஸ்த்வாத்மநி ஶங்கித꞉ ।
க்ருதாஞ்ஜலிருவாசேத³ம்ருஷிம் குலபதிம் தத꞉ ॥ 4 ॥

ந கச்சித்³ப⁴க³வந் கிஞ்சித்பூர்வவ்ருத்தமித³ம் மயி ।
த்³ருஶ்யதே விக்ருதம் யேந விக்ரியந்தே தபஸ்விந꞉ ॥ 5 ॥

ப்ரமாதா³ச்சரிதம் கச்சித்கிஞ்சிந்நாவரஜஸ்ய மே ।
லக்ஷ்மணஸ்யர்ஷிபி⁴ர்த்³ருஷ்டம் நாநுரூபமிவாத்மந꞉ ॥ 6 ॥

கச்சிச்சு²ஶ்ரூஷமாணா வ꞉ ஶுஶ்ரூஷணபரா மயி ।
ப்ரமதா³ப்⁴யுசிதாம் வ்ருத்திம் ஸீதா யுக்தம் ந வர்ததே ॥ 7 ॥

அத²ர்ஷிர்ஜரயா வ்ருத்³த⁴ஸ்தபஸா ச ஜராம் க³த꞉ ।
வேபமாந இவோவாச ராமம் பூ⁴தத³யாபரம் ॥ 8 ॥

குத꞉ கல்யாணஸத்த்வாயா꞉ கல்யாணாபி⁴ரதேஸ்ததா² ।
சலநம் தாத வைதே³ஹ்யாஸ்தபஸ்விஷு விஶேஷத꞉ ॥ 9 ॥

த்வந்நிமித்தமித³ம் தாவத்தாபஸாந் ப்ரதி வர்ததே ।
ரக்ஷோப்⁴யஸ்தேந ஸம்விக்³நா꞉ கத²யந்தி மித²꞉ கதா²꞉ ॥ 10 ॥

ராவணாவரஜ꞉ கஶ்சித் க²ரோ நாமேஹ ராக்ஷஸ꞉ ।
உத்பாட்ய தாபஸாந் ஸர்வாந் ஜநஸ்தா²நநிகேதநாந் ॥ 11 ॥

த்⁴ருஷ்டஶ்ச ஜிதகாஶீ ச ந்ருஶம்ஸ꞉ புருஷாத³க꞉ ।
அவலிப்தஶ்ச பாபஶ்ச த்வாம் ச தாத ந ம்ருஷ்யதே ॥ 12 ॥

த்வம் யதா³ப்ரப்⁴ருதி ஹ்யஸ்மிந்நாஶ்ரமே தாத வர்தஸே ।
ததா³ப்ரப்⁴ருதி ரக்ஷாம்ஸி விப்ரகுர்வந்தி தாபஸாந் ॥ 13 ॥

த³ர்ஶயந்தி ஹி பீ³ப⁴த்ஸை꞉ க்ரூரைர்பீ⁴ஷணகைரபி ।
நாநாரூபைர்விரூபைஶ்ச ரூபைர்விக்ருதத³ர்ஶநை꞉ ॥ 14 ॥

அப்ரஶஸ்தைரஶுசிபி⁴꞉ ஸம்ப்ரயோஜ்ய ச தாபஸாந் ।
ப்ரதிக்⁴நந்த்யபராந் க்ஷிப்ரமநார்யா꞉ புரத꞉ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 15 ॥

தேஷு தேஷ்வாஶ்ரமஸ்தா²நேஷ்வபு³த்³த⁴மவலீய ச ।
ரமந்தே தாபஸாம்ஸ்தத்ர நாஶயந்தோ(அ)ல்பசேதஸ꞉ ॥ 16 ॥

அபக்ஷிபந்தி ஸ்ருக்³பா⁴ண்டா³நக்³நீந் ஸிஞ்சந்தி வாரிணா ।
கலஶாம்ஶ்ச ப்ரம்ருத்³நந்தி ஹவநே ஸமுபஸ்தி²தே ॥ 17 ॥

தைர்து³ராத்மபி⁴ராம்ருஷ்டாநாஶ்ரமாந் ப்ரஜிஹாஸவ꞉ ।
க³மநாயாந்யதே³ஶஸ்ய சோத³யந்த்ய்ருஷயோ(அ)த்³யமாம் ॥ 18 ॥

தத்புரா ராம ஶாரீரீமுபஹிம்ஸாம் தபஸ்விஷு ।
த³ர்ஶயந்தி ஹி து³ஷ்டாஸ்தே த்யக்ஷ்யாம இமமாஶ்ரமம் ॥ 19 ॥

ப³ஹுமூலப²லம் சித்ரமவிதூ³ராதி³தோ வநம் ।
புராணாஶ்ரமமேவாஹம் ஶ்ரயிஷ்யே ஸக³ண꞉ புந꞉ ॥ 20 ॥

க²ரஸ்த்வய்யபி சாயுக்தம் புரா தாத ப்ரவர்ததே ।
ஸஹாஸ்மாபி⁴ரிதோ க³ச்ச² யதி³ பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 21 ॥

ஸகளத்ரஸ்ய ஸந்தே³ஹோ நித்யம் யத்தஸ்ய ராக⁴வ ।
ஸமர்த²ஸ்யாபி வஸதோ வாஸோ து³꞉க²மிஹாத்³ய தே ॥ 22 ॥

இத்யுக்தவந்தம் ராமஸ்தம் ராஜபுத்ரஸ்தபஸ்விநம் ।
ந ஶஶாகோத்தரைர்வாக்யைரவரோத்³து⁴ம் ஸமுத்ஸுக꞉ ॥ 23 ॥

அபி⁴நந்த்³ய ஸமாப்ருச்ச்²ய ஸமாதா⁴ய ச ராக⁴வம் ।
ஸ ஜகா³மாஶ்ரமம் த்யக்த்வா குலை꞉ குலபதி꞉ ஸஹ ॥ 24 ॥

ராம꞉ ஸம்ஸாத்⁴ய த்வ்ருஷிக³ணமநுக³மநாத்
தே³ஶாத்தஸ்மாத் குலபதிமபி⁴வாத்³ய ருஷிம் ।
ஸம்யக்ப்ரீதைஸ்தைரநுமத உபதி³ஷ்டார்த²꞉
புண்யம் வாஸாய ஸ்வநிலயமுபஸம்பேதே³ ॥ 25 ॥

ஆஶ்ரமம் த்வ்ருஷிவிரஹிதம் ப்ரபு⁴꞉
க்ஷணமபி ந விஜஹௌ ஸ ராக⁴வ꞉ ।
ராக⁴வம் ஹி ஸததமநுக³தா꞉
தாபஸாஶ்சார்ஷசரிதத்⁴ருதகு³ணா꞉ ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷோட³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 116 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (117) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed