Ayodhya Kanda Sarga 11 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (11)


॥ வரத்³வயநிர்ப³ந்த⁴꞉ ॥

தம் மந்மத²ஶரைர்வித்³த⁴ம் காமவேக³வஶாநுக³ம் ।
உவாச ப்ருதி²வீபாலம் கைகேயீ தா³ருணம் வச꞉ ॥ 1 ॥

நாஸ்மி விப்ரக்ருதாதே³வ கேநசிந்நாவமாநிதா ।
அபி⁴ப்ராயஸ்து மே கஶ்சித்தமிச்சா²மி த்வயா க்ருதம் ॥ 2 ॥

ப்ரதிஜ்ஞாம் ப்ரதிஜாநீஷ்வ யதி³ த்வம் கர்துமிச்ச²ஸி ।
அத² தத்³வ்யாஹரிஷ்யாமி யத³பி⁴ப்ரார்தி²தம் மயா ॥ 3 ॥

தாமுவாச மஹாதேஜா꞉ கைகேயீமீஷது³த்ஸ்மித꞉ ।
காமீ ஹஸ்தேந ஸங்க்³ருஹ்ய மூர்த⁴ஜேஷு ஶுசிஸ்மிதாம் ॥ 4 ॥

அவலிப்தே ந ஜாநாஸி த்வத்த꞉ ப்ரியதரோ மம ।
மநுஜோ மநுஜவ்யாக்⁴ராத்³ராமாத³ந்யோ ந வித்³யதே ॥ 5 ॥

தேநாஜய்யேந முக்²யேந ராக⁴வேண மஹாத்மநா ।
ஶபே தே ஜீவநார்ஹேண ப்³ரூஹி யந்மநஸேச்ச²ஸி ॥ 6 ॥

யம் முஹூர்தமபஶ்யம்ஸ்து ந ஜீவேயமஹம் த்⁴ருவம் ।
தேந ராமேண கைகேயி ஶபே தே வசநக்ரியாம் ॥ 7 ॥

ஆத்மநா வாத்மஜைஶ்சாந்யைர்வ்ருணேயம் மநுஜர்ஷப⁴ம் ।
தேந ராமேண கைகேயி ஶபே தே வசநக்ரியாம் ॥ 8 ॥

ப⁴த்³ரே ஹ்ருத³யமப்யேதத³நும்ருஶ்யோத்³த⁴ரஸ்வ மே ।
ஏதத்ஸமீக்ஷ்ய கைகேயி ப்³ரூஹி யத்ஸாது⁴ மந்யஸே ॥ 9 ॥

ப³லமாத்மநி பஶ்யந்தீ ந மாம் ஶங்கிதுமர்ஹஸி ।
கரிஷ்யாமி தவ ப்ரீதிம் ஸுக்ருதேநாபி தே ஶபே ॥ 10 ॥

ஸா தத³ர்த²மநா தே³வீ தமபி⁴ப்ராயமாக³தம் ।
நிர்மாத்⁴யஸ்த்²யாச்ச ஹர்ஷாச்ச ப³பா⁴ஷே து³ர்வசம் வச꞉ ॥ 11 ॥

தேந வாக்யேந ஸம்ஹ்ருஷ்டா தமபி⁴ப்ராயமாக³தம் ।
வ்யாஜஹார மஹாகோ⁴ரமப்⁴யாக³தமிவாந்தகம் ॥ 12 ॥

யதா² க்ரமேண ஶபஸி வரம் மம த³தா³ஸி ச ।
தச்ச்²ருண்வந்து த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்³தே³வா꞉ ஸாக்³நிபுரோக³மா꞉ ॥ 13 ॥

சந்த்³ராதி³த்யௌ நப⁴ஶ்சைவ க்³ரஹா ராத்ர்யஹநீ தி³ஶ꞉ ।
ஜக³ச்ச ப்ருதி²வீ சேயம் ஸக³ந்த⁴ர்வா ஸராக்ஷஸா ॥ 14 ॥

நிஶாசராணி பூ⁴தாநி க்³ருஹேஷு க்³ருஹதே³வதா꞉ ।
யாநி சாந்யாநி பூ⁴தாநி ஜாநீயுர்பா⁴ஷிதம் தவ ॥ 15 ॥

ஸத்யஸந்தோ⁴ மஹாதேஜா꞉ த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸுஸமாஹித꞉ ।
வரம் மம த³தா³த்யேஷ தந்மே ஶ்ருண்வந்து தே³வதா꞉ ॥ 16 ॥

இதி தே³வீ மஹேஷ்வாஸம் பரிக்³ருஹ்யாபி⁴ஶஸ்ய ச ।
தத꞉ பரமுவாசேத³ம் வரத³ம் காமமோஹிதம் ॥ 17 ॥

ஸ்மர ராஜந்புரா வ்ருத்தம் தஸ்மிந் தை³வாஸுரே ரணே ।
தத்ர சாச்யாவயச்ச²த்ருஸ்தவ ஜீவிதமந்தரா ॥ 18 ॥

தத்ர சாபி மயா தே³வ யத்த்வம் ஸமபி⁴ரக்ஷித꞉ ।
ஜாக்³ரத்யா யதமாநாயாஸ்ததோ மே ப்ராத³தா³ வரௌ ॥ 19 ॥

தௌ து த³த்தௌ வரௌ தே³வ நிக்ஷேபௌ ம்ருக³யாம்யஹம் ।
ததை²வ ப்ருதி²வீபால ஸகாஶே ஸத்யஸங்க³ர ॥ 20 ॥

தத்ப்ரதிஶ்ருத்ய த⁴ர்மேண ந சேத்³தா³ஸ்யஸி மே வரம் ।
அத்³யைவ ஹி ப்ரஹாஸ்யாமி ஜீவிதம் த்வத்³விமாநிதா ॥ 21 ॥

வாங்மாத்ரேண ததா³ ராஜா கைகேய்யா ஸ்வவஶே க்ருத꞉ ।
ப்ரசஸ்கந்த³ விநாஶாய பாஶம் ம்ருக³ இவாத்மந꞉ ॥ 22 ॥

தத꞉ பரமுவாசேத³ம் வரத³ம் காமமோஹிதம் ।
வரௌ யௌ மே த்வயா தே³வ ததா³ த³த்தௌ மஹீபதே ॥ 23 ॥

தௌ தாவத³ஹமத்³யைவ வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு மே வச꞉ ।
அபி⁴ஷேகஸமாரம்போ⁴ ராக⁴வஸ்யோபகல்பித꞉ ॥ 24 ॥

அநேநைவாபி⁴ஷேகேண ப⁴ரதோ மே(அ)பி⁴ஷேச்யதாம் ।
யோ த்³விதீயோ வரோ தே³வ த³த்த꞉ ப்ரீதேந மே த்வயா ॥ 25 ॥

ததா³ தை³வாஸுரே யுத்³தே⁴ தஸ்ய காலோ(அ)யமாக³த꞉ ।
நவ பஞ்ச ச வர்ஷாணி த³ண்ட³காரண்யமாஶ்ரித꞉ ॥ 26 ॥

சீராஜிநஜடாதா⁴ரீ ராமோ ப⁴வது தாபஸ꞉ ।
ப⁴ரதோ ப⁴ஜதாமத்³ய யௌவராஜ்யமகண்டகம் ॥ 27 ॥

ஏஷ மே பரம꞉ காமோ த³த்தமேவ வரம் வ்ருணே ।
அத்³ய சைவ ஹி பஶ்யேயம் ப்ரயாந்தம் ராக⁴வம் வநம் ॥ 28 ॥

ஸ ராஜராஜோ ப⁴வ ஸத்யஸங்க³ர꞉
குலம் ச ஶீலம் ச ஹி ரக்ஷ ஜந்ம ச ।
பரத்ரவாஸே ஹி வத³ந்த்யநுத்தமம்
தபோத⁴நா꞉ ஸத்யவசோ ஹிதம் ந்ருணாம் ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 11 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (12) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed