Ayodhya Kanda Sarga 1 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉ (1)


॥ ராமாபி⁴ஷேகவ்யவஸாய꞉ ॥

க³ச்ச²தா மாதுலகுலம் ப⁴ரதேந மஹாத்மநா । [ததா³(அ)நக⁴꞉]
ஶத்ருக்⁴நோ நித்யஶத்ருக்⁴நோ நீத꞉ ப்ரீதிபுரஸ்க்ருத꞉ ॥ 1 ॥

ஸ தத்ர ந்யவஸத்³ப்⁴ராத்ரா ஸஹ ஸத்காரஸத்க்ருத꞉ ।
மாதுலேநாஶ்வபதிநா புத்ரஸ்நேஹேந லாலித꞉ ॥ 2 ॥

தத்ராபி நிவஸந்தௌ தௌ தர்ப்யமாணௌ ச காமத꞉ ।
ப்⁴ராதரௌ ஸ்மரதாம் வீரௌ வ்ருத்³த⁴ம் த³ஶரத²ம் ந்ருபம் ॥ 3 ॥

ராஜா(அ)பி தௌ மஹாதேஜா꞉ ஸஸ்மார ப்ரோஷிதௌ ஸுதௌ ।
உபௌ⁴ ப⁴ரதஶத்ருக்⁴நௌ மஹேந்த்³ரவருணோபமௌ ॥ 4 ॥

ஸர்வ ஏவ து தஸ்யேஷ்டாஶ்சத்வார꞉ புருஷர்ஷபா⁴꞉ ।
ஸ்வஶரீராத்³விநிர்வ்ருத்தாஶ்சத்வார இவ பா³ஹவ꞉ ॥ 5 ॥

தேஷாமபி மஹாதேஜா ராமோ ரதிகர꞉ பிது꞉ ।
ஸ்வயம்பூ⁴ரிவ பூ⁴தாநாம் ப³பூ⁴வ கு³ணவத்தர꞉ ॥ 6 ॥

ஸ ஹி தே³வைருதீ³ர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதா⁴ர்தி²பி⁴꞉ ।
அர்தி²தோ மாநுஷே லோகே ஜஜ்ஞே விஷ்ணு꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 7 ॥

கௌஸல்யா ஶுஶுபே⁴ தேந புத்ரேணாமிததேஜஸா ।
யதா² வரேண தே³வாநாமதி³திர்வஜ்ரபாணிநா ॥ 8 ॥

ஸ ஹி வீர்யோபபந்நஶ்ச ரூபவாநநஸூயக꞉ । [வீர்யவாநநஸூயக꞉]
பூ⁴மாவநுபம꞉ ஸூநுர்கு³ணைர்த³ஶரதோ²பம꞉ ॥ 9 ॥

ஸ து நித்யம் ப்ரஶாந்தாத்மா ம்ருது³பூர்வம் ச பா⁴ஷதே । [ப்ரபா⁴ஷதே]
உச்யமாநோ(அ)பி பருஷம் நோத்தரம் ப்ரதிபத்³யதே ॥ 10 ॥

கத²ம்சிது³பகாரேண க்ருதேநைகேந துஷ்யதி ।
ந ஸ்மரத்யபகாராணாம் ஶதமப்யாத்மவத்தயா ॥ 11 ॥

ஶீலவ்ருத்³தை⁴ர்ஜ்ஞாநவ்ருத்³தை⁴ர்வயோவ்ருத்³தை⁴ஶ்ச ஸஜ்ஜநை꞉ ।
கத²யந்நாஸ்த வை நித்யமஸ்த்ரயோக்³யாந்தரேஷ்வபி ॥ 12 ॥

பு³த்³தி⁴மாந்மது⁴ராபா⁴ஷீ பூர்வபா⁴ஷீ ப்ரியம்வத³꞉ ।
வீர்யவாந்ந ச வீர்யேண மஹதா ஸ்வேந க³ர்வித꞉ ॥ 13 ॥ [விஸ்மித꞉]

ந சாந்ருதகதோ² வித்³வாந்வ்ருத்³தா⁴நாம் ப்ரதிபூஜக꞉ ।
அநுரக்த꞉ ப்ரஜாபி⁴ஶ்ச ப்ரஜாஶ்சாப்யநுரஞ்ஜதே ॥ 14 ॥

ஸாநுக்ரோஶோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ப்³ராஹ்மணப்ரதிபூஜக꞉ ।
தீ³நாநுகம்பீ த⁴ர்மஜ்ஞோ நித்யம் ப்ரக்³ரஹவாந் ஶுசி꞉ ॥ 15 ॥

குலோசிதமதி꞉ க்ஷாத்ரம் த⁴ர்மம் ஸ்வம் ப³ஹுமந்யதே ।
மந்யதே பரயா கீர்த்யா மஹத்ஸ்வர்க³ப²லம் தத꞉ ॥ 16 ॥

நாஶ்ரேயஸி ரதோ வித்³வாந்ந விருத்³த⁴கதா²ருசி꞉ ।
உத்தரோத்தரயுக்தீநாம் வக்தா வாசஸ்பதிர்யதா² ॥ 17 ॥

அரோக³ஸ்தருணோ வாக்³மீ வபுஷ்மாந்தே³ஶகாலவித் ।
லோகே புருஷஸாரஜ்ஞ꞉ ஸாது⁴ரேகோ விநிர்மித꞉ ॥ 18 ॥

ஸ து ஶ்ரேஷ்டை²ர்கு³ணைர்யுக்த꞉ ப்ரஜாநாம் பார்தி²வாத்மஜ꞉ ।
ப³ஹிஶ்சர இவ ப்ராணோ ப³பூ⁴வ கு³ணத꞉ப்ரிய꞉ ॥ 19 ॥

ஸம்யக்³வித்³யாவ்ரதஸ்நாதோ யதா²வத்ஸாங்க³வேத³வித் ।
இஷ்வஸ்த்ரே ச பிது꞉ ஶ்ரேஷ்டோ² ப³பூ⁴வ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ॥ 20 ॥

கல்யாணாபி⁴ஜந꞉ ஸாது⁴ரதீ³ந꞉ ஸத்யவாக்³ருஜு꞉ ।
வ்ருத்³தை⁴ரபி⁴விநீதஶ்ச த்³விஜைர்த⁴ர்மார்த²த³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 21 ॥

த⁴ர்மகாமார்த²தத்த்வஜ்ஞ꞉ ஸ்ம்ருதிமாந்ப்ரதிபா⁴நவாந் ।
லௌகிகே ஸமயாசாரே க்ருதகல்போ விஶாரத³꞉ ॥ 22 ॥

நிப்⁴ருத꞉ ஸம்வ்ருதாகாரோ கு³ப்தமந்த்ர꞉ ஸஹாயவாந் ।
அமோக⁴க்ரோத⁴ஹர்ஷஶ்ச த்யாக³ஸம்யமகாலவித் ॥ 23 ॥

த்³ருட⁴ப⁴க்தி꞉ ஸ்தி²ரப்ரஜ்ஞோ நாஸத்³க்³ராஹீ ந து³ர்வசா꞉ ।
நிஸ்தந்த்³ரிரப்ரமத்தஶ்ச ஸ்வதோ³ஷபரதோ³ஷவித் ॥ 24 ॥

ஶாஸ்த்ரஜ்ஞஶ்ச க்ருதஜ்ஞஶ்ச புருஷாந்தரகோவித³꞉ ।
ய꞉ ப்ரக்³ரஹாநுக்³ரஹயோர்யதா²ந்யாயம் விசக்ஷண꞉ ॥ 25 ॥

ஸத்ஸங்க்³ரஹப்ரக்³ரஹணே ஸ்தா²நவிந்நிக்³ரஹஸ்ய ச ।
ஆயகர்மண்யுபாயஜ்ஞ꞉ ஸந்த்³ருஷ்டவ்யயகர்மவித் ॥ 26 ॥

ஶ்ரைஷ்ட்²யம் ஶாஸ்த்ரஸமூஹேஷு ப்ராப்தோ வ்யாமிஶ்ரகேஷு ச ।
அர்த²த⁴ர்மௌ ச ஸங்க்³ருஹ்ய ஸுக²தந்த்ரோ ந சாலஸ꞉ ॥ 27 ॥

வைஹாரிகாணாம் ஶில்பாநாம் விஜ்ஞாதார்த²விபா⁴க³வித் ।
ஆரோஹே விநயே சைவ யுக்தோ வாரணவாஜிநாம் ॥ 28 ॥

த⁴நுர்வேத³விதா³ம் ஶ்ரேஷ்டோ² லோகே(அ)திரத²ஸம்மத꞉ ।
அபி⁴யாதா ப்ரஹர்தா ச ஸேநாநயவிஶாரத³꞉ ॥ 29 ॥

அப்ரத்⁴ருஷ்யஶ்ச ஸங்க்³ராமே க்ருத்³தை⁴ரபி ஸுராஸுரை꞉ ।
அநஸூயோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ந த்³ருப்தோ ந ச மத்ஸரீ ॥ 30 ॥

ந சாவமந்தா பூ⁴தாநாம் ந ச காலவஶாநுக³꞉ ।
ஏவம் ஶ்ரேஷ்டை²ர்கு³ணைர்யுக்த꞉ ப்ரஜாநாம் பார்தி²வாத்மஜ꞉ ॥ 31 ॥

ஸம்மதஸ்த்ரிஷு லோகேஷு வஸுதா⁴யா꞉ க்ஷமாகு³ணை꞉ ।
பு³த்³த்⁴யா ப்³ருஹஸ்பதேஸ்துல்யோ வீர்யேணாபி ஶசீபதே꞉ ॥ 32 ॥

ததா² ஸர்வப்ரஜாகாந்தை꞉ ப்ரீதிஸஞ்ஜநநை꞉ பிது꞉ ।
கு³ணைர்விருருசே ராமோ தீ³ப்தை꞉ ஸூர்ய இவாம்ஶுபி⁴꞉ ॥ 33 ॥

தமேவம் வ்ரதஸம்பந்நமப்ரத்⁴ருஷ்யபராக்ரமம் ।
லோகபாலோபமம் நாத²மகாமயத மேதி³நீ ॥ 34 ॥

ஏதைஸ்து ப³ஹுபி⁴ர்யுக்தம் கு³ணைரநுபமை꞉ ஸுதம் ।
த்³ருஷ்ட்வா த³ஶரதோ² ராஜா சக்ரே சிந்தாம் பரந்தப꞉ ॥ 35 ॥

அத² ராஜ்ஞோ ப³பூ⁴வைவம் வ்ருத்³த⁴ஸ்ய சிரஜீவிந꞉ ।
ப்ரீதிரேஷா கத²ம் ராமோ ராஜா ஸ்யாந்மயி ஜீவதி ॥ 36 ॥

ஏஷா ஹ்யஸ்ய பரா ப்ரீதிர்ஹ்ருதி³ ஸம்பரிவர்ததே ।
கதா³ நாம ஸுதம் த்³ரக்ஷ்யாம்யபி⁴ஷிக்தமஹம் ப்ரியம் ॥ 37 ॥

வ்ருத்³தி⁴காமோ ஹி லோகஸ்ய ஸர்வபூ⁴தாநுகம்பந꞉ ।
மத்த꞉ ப்ரியதரோ லோகே பர்ஜந்ய இவ வ்ருஷ்டிமாந் ॥ 38 ॥

யமஶக்ரஸமோ வீர்யே ப்³ருஹஸ்பதிஸமோ மதௌ ।
மஹீத⁴ரஸமோ த்⁴ருத்யாம் மத்தஶ்ச கு³ணவத்தர꞉ ॥ 39 ॥

மஹீமஹமிமாம் க்ருத்ஸ்நாமதி⁴திஷ்ட²ந்தமாத்மஜம் ।
அநேந வயஸா த்³ருஷ்ட்வா யதா² ஸ்வர்க³மவாப்நுயாம் ॥ 40 ॥

இத்யேதைர்விவிதை⁴ஸ்தைஸ்தைரந்யபார்தி²வது³ர்லபை⁴꞉ ।
ஶிஷ்டைரபரிமேயைஶ்ச லோகே லோகோத்தரைர்கு³ணை꞉ ॥ 41 ॥

தம் ஸமீக்ஷ்ய மஹாராஜோ யுக்தம் ஸமுதி³தைர்கு³ணை꞉ । [ஶுபை⁴꞉]
நிஶ்சித்ய ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴ம் யுவராஜமமந்யத ॥ 42 ॥

தி³வ்யந்தரிக்ஷே பூ⁴மௌ ச கோ⁴ரமுத்பாதஜம் ப⁴யம் ।
ஸம்சசக்ஷே ச மேதா⁴வீ ஶரீரே சாத்மநோ ஜராம் ॥ 43 ॥

பூர்ணசந்த்³ராநநஸ்யாத² ஶோகாபநுத³மாத்மந꞉ ।
லோகே ராமஸ்ய பு³பு³தே⁴ ஸம்ப்ரியத்வம் மஹாத்மந꞉ ॥ 44 ॥

ஆத்மநஶ்ச ப்ரஜாநாம் ச ஶ்ரேயஸே ச ப்ரியேண ச ।
ப்ராப்தகாலேந த⁴ர்மாத்மா ப⁴க்த்யா த்வரிதவாந்ந்ருப꞉ ॥ 45 ॥

நாநாநக³ரவாஸ்தவ்யாந்ப்ருத²க்³ஜாநபதா³நபி ।
ஸமாநிநாய மேதி³ந்யா꞉ ப்ரதா⁴நாந்ப்ருதி²வீபதீந் ॥ 46 ॥

தாந்வேஶ்மநாநாப⁴ரணைர்யதா²ர்ஹம் ப்ரதிபூஜிதாந் ।
த³த³ர்ஶாலங்க்ருதோ ராஜா ப்ரஜாபதிரிவ ப்ரஜா꞉ ॥ 47 ॥

ந து கேகயராஜாநம் ஜநகம் வா நராதி⁴ப꞉ ।
த்வரயா சாநயாமாஸ பஶ்சாத்தௌ ஶ்ரோஷ்யத꞉ ப்ரியம் ॥ 48 ॥

அதோ²பவிஷ்டே ந்ருபதௌ தஸ்மிந்பரப³லார்த³நே ।
தத꞉ ப்ரவிவிஶு꞉ ஶேஷ ராஜாநோ லோகஸம்மதா꞉ ॥ 49 ॥

அத² ராஜவிதீர்ணேஷு விவிதே⁴ஷ்வாஸநேஷு ச ।
ராஜாநமேவாபி⁴முகா²꞉ நிஷேது³ர்நியதா ந்ருபா꞉ ॥ 50 ॥

ஸ லப்³த⁴மாநைர்விநயாந்விதைர்ந்ருபை꞉
புராளயைர்ஜாநபதை³ஶ்ச மாநவை꞉ ।
உபோபவிஷ்டைர்ந்ருபதிர்வ்ருதோ ப³பௌ⁴
ஸஹஸ்ரசக்ஷுர்ப⁴க³வாநிவாமரை꞉ ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 1 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ (2) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed