Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram -அர்த⁴னாரீஶ்வராஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்


சாமுண்டி³காம்பா³ ஶ்ரீகண்ட²꞉ பார்வதீ பரமேஶ்வர꞉ ।
மஹாராஜ்ஞீ மஹாதே³வ꞉ ஸதா³ராத்⁴யா ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 1 ॥

ஶிவார்தா⁴ங்கீ³ ஶிவார்தா⁴ங்கோ³ பை⁴ரவீ காலபை⁴ரவ꞉ ।
ஶக்தித்ரிதயரூபாட்⁴யா மூர்தித்ரிதயரூபவான் ॥ 2 ॥

காமகோடிஸுபீட²ஸ்தா² காஶீக்ஷேத்ரஸமாஶ்ரய꞉ ।
தா³க்ஷாயணீ த³க்ஷவைரி ஶூலிநீ ஶூலதா⁴ரக꞉ ॥ 3 ॥

ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹரிஶங்கரரூபவான் ।
ஶ்ரீமத்³க³ணேஶஜநநீ ஷடா³நநஸுஜந்மபூ⁴꞉ ॥ 4 ॥

பஞ்சப்ரேதாஸநாரூடா⁴ பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபப்⁴ருத் ।
சண்ட³முண்ட³ஶிரஶ்சே²த்ரீ ஜலந்த⁴ரஶிரோஹர꞉ ॥ 5 ॥

ஸிம்ஹவாஹா வ்ருஷாரூட⁴꞉ ஶ்யாமாபா⁴ ஸ்ப²டிகப்ரப⁴꞉ ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ க³ஜாஸுரவிமர்த³ந꞉ ॥ 6 ॥

மஹாப³லாசலாவாஸா மஹாகைலாஸவாஸபூ⁴꞉ ।
ப⁴த்³ரகாளீ வீரப⁴த்³ரோ மீநாக்ஷீ ஸுந்த³ரேஶ்வர꞉ ॥ 7 ॥

ப⁴ண்டா³ஸுராதி³ஸம்ஹர்த்ரீ து³ஷ்டாந்த⁴கவிமர்த³ந꞉ ।
மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹர்த்ரீ மது⁴ராபுரநாயக꞉ ॥ 8 ॥

காலத்ரயஸ்வரூபாட்⁴யா கார்யத்ரயவிதா⁴யக꞉ ।
கி³ரிஜாதா கி³ரீஶஶ்ச வைஷ்ணவீ விஷ்ணுவல்லப⁴꞉ ॥ 9 ॥

விஶாலாக்ஷீ விஶ்வநாத⁴꞉ புஷ்பாஸ்த்ரா விஷ்ணுமார்க³ண꞉ ।
கௌஸும்ப⁴வஸநோபேதா வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராவ்ருத꞉ ॥ 10 ॥

மூலப்ரக்ருதிரூபாட்⁴யா பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபவான் ।
ருண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷாட்⁴யா லஸத்³ருத்³ராக்ஷமாலிக꞉ ॥ 11 ॥

மநோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³ மஹாமேருத⁴நுர்த⁴ர꞉ ।
சந்த்³ரசூடா³ சந்த்³ரமௌளிர்மஹாமாயா மஹேஶ்வர꞉ ॥ 12 ॥

மஹாகாளீ மஹாகாலோ தி³வ்யரூபா தி³க³ம்ப³ர꞉ ।
பி³ந்து³பீட²ஸுகா²ஸீநா ஶ்ரீமதோ³ங்காரபீட²க³꞉ ॥ 13 ॥

ஹரித்³ராகுங்குமாலிப்தா ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிதவிக்³ரஹ꞉ ।
மஹாபத்³மாடவீலோலா மஹாபி³ல்வாடவீப்ரிய꞉ ॥ 14 ॥

ஸுதா⁴மயீ விஷத⁴ரோ மாதங்கீ³ முகுடேஶ்வர꞉ ।
வேத³வேத்³யா வேத³வாஜீ சக்ரேஶீ விஷ்ணுசக்ரத³꞉ ॥ 15 ॥

ஜக³ந்மயீ ஜக³த்³ரூபோ ம்ருடா³ணீ ம்ருத்யுநாஶந꞉ ।
ராமார்சிதபதா³ம்போ⁴ஜா க்ருஷ்ணபுத்ரவரப்ரத³꞉ ॥ 16 ॥

ரமாவாணீஸுஸம்ஸேவ்யா விஷ்ணுப்³ரஹ்மஸுஸேவித꞉ ।
ஸூர்யசந்த்³ராக்³நிநயநா தேஜஸ்த்ரயவிளோசந꞉ ॥ 17 ॥

சித³க்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தா மஹாலிங்க³ஸமுத்³ப⁴வ꞉ ।
கம்பு³கண்டீ² காலகண்டோ² வஜ்ரேஶீ வஜ்ரிபூஜித꞉ ॥ 18 ॥

த்ரிகண்டகீ த்ரிப⁴ங்கீ³ஶோ ப⁴ஸ்மரக்ஷா ஸ்மராந்தக꞉ ।
ஹயக்³ரீவவரோத்³தா⁴த்ரீ மார்கண்டே³யவரப்ரத³꞉ ॥ 19 ॥

சிந்தாமணிக்³ருஹாவாஸா மந்த³ராசலமந்தி³ர꞉ ।
விந்த்⁴யாசலக்ருதாவாஸா விந்த்⁴யஶைலார்யபூஜித꞉ ॥ 20 ॥

மநோந்மநீ லிங்க³ரூபோ ஜக³த³ம்பா³ ஜக³த்பிதா ।
யோக³நித்³ரா யோக³க³ம்யோ ப⁴வாநீ ப⁴வமூர்திமான் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீசக்ராத்மரதா²ரூடா⁴ த⁴ரணீத⁴ரஸம்ஸ்தி²த꞉ ।
ஶ்ரீவித்³யா வேத்³யமஹிமா நிக³மாக³மஸம்ஶ்ரய꞉ ॥ 22 ॥

த³ஶஶீர்ஷஸமாயுக்தா பஞ்சவிம்ஶதிஶீர்ஷவான் ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜாயுக்தா பஞ்சாஶத்கரமண்டி³த꞉ ॥ 23 ॥

ப்³ராஹ்ம்யாதி³மாத்ருகாரூபா ஶதாஷ்டேகாத³ஶாத்மவான் ।
ஸ்தி²ரா ஸ்தா²ணுஸ்ததா² பா³லா ஸத்³யோஜாத உமா ம்ருட³꞉ ॥ 24 ॥

ஶிவா ஶிவஶ்ச ருத்³ராணீ ருத்³ரஶ்சைவேஶ்வரீஶ்வர꞉ ।
கத³ம்ப³காநநாவாஸா தா³ருகாரண்யலோலுப꞉ ॥ 25 ॥

நவாக்ஷரீமநுஸ்துத்யா பஞ்சாக்ஷரமநுப்ரிய꞉ ।
நவாவரணஸம்பூஜ்யா பஞ்சாயதநபூஜித꞉ ॥ 26 ॥

தே³ஹஸ்த²ஷட்சக்ரதே³வீ த³ஹராகாஶமத்⁴யக³꞉ ।
யோகி³நீக³ணஸம்ஸேவ்யா ப்⁴ருங்க்³யாதி³ப்ரமதா²வ்ருத꞉ ॥ 27 ॥

உக்³ரதாரா கோ⁴ரரூப꞉ ஶர்வாணீ ஶர்வமூர்திமான் ।
நாக³வேணீ நாக³பூ⁴ஷோ மந்த்ரிணீ மந்த்ரதை³வத꞉ ॥ 28 ॥

ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வா ஜ்வலந்நேத்ரோ த³ண்ட³நாதா² த்³ருகா³யுத⁴꞉ ।
பார்தா²ஞ்ஜநாஸ்த்ரஸந்தா⁴த்ரீ பார்த²பாஶுபதாஸ்த்ரத³꞉ ॥ 29 ॥

புஷ்பவச்சக்ரதாடங்கா ப²ணிராஜஸுகுண்ட³ல꞉ ।
பா³ணபுத்ரீவரோத்³தா⁴த்ரீ பா³ணாஸுரவரப்ரத³꞉ ॥ 30 ॥

வ்யாளகஞ்சுகஸம்வீதா வ்யாளயஜ்ஞோபவீதவான் ।
நவலாவண்யரூபாட்⁴யா நவயௌவநவிக்³ரஹ꞉ ॥ 31 ॥

நாட்யப்ரியா நாட்யமூர்திஸ்த்ரிஸந்த்⁴யா த்ரிபுராந்தக꞉ ।
தந்த்ரோபசாரஸுப்ரீதா தந்த்ராதி³மவிதா⁴யக꞉ ॥ 32 ॥

நவவல்லீஷ்டவரதா³ நவவீரஸுஜந்மபூ⁴꞉ ।
ப்⁴ரமரஜ்யா வாஸுகிஜ்யோ பே⁴ருண்டா³ பீ⁴மபூஜித꞉ ॥ 33 ॥

நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴த³மநீ நீசாபஸ்மாரமர்த³ந꞉ ।
ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸஹஸ்ரகமலார்சித꞉ ॥ 34 ॥

க³ங்கா³ஸஹோத³ரீ க³ங்கா³த⁴ரோ கௌ³ரீ த்ரயம்ப³க꞉ ।
ஶ்ரீஶைலப்⁴ரமராம்பா³க்²யா மல்லிகார்ஜுநபூஜித꞉ ॥ 35 ॥

ப⁴வதாபப்ரஶமநீ ப⁴வரோக³நிவாரக꞉ ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² முநிமாநஸஹம்ஸக꞉ ॥ 36 ॥

ப்ரத்யங்கி³ரா ப்ரஸந்நாத்மா காமேஶீ காமரூபவான் ।
ஸ்வயம்ப்ரபா⁴ ஸ்வப்ரகாஶ꞉ காலராத்ரீ க்ருதாந்தஹ்ருத் ॥ 37 ॥

ஸதா³ந்நபூர்ணா பி⁴க்ஷாடோ வநது³ர்கா³ வஸுப்ரத³꞉ ।
ஸர்வசைதந்யரூபாட்⁴யா ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 38 ॥

ஸர்வமங்க³ளரூபாட்⁴யா ஸர்வகல்யாணதா³யக꞉ ।
ராஜராஜேஶ்வரீ ஶ்ரீமத்³ராஜராஜப்ரியங்கர꞉ ॥ 39 ॥

அர்த⁴நாரீஶ்வரஸ்யேத³ம் நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
பட²ந்நர்சன் ஸதா³ ப⁴க்த்யா ஸர்வஸாம்ராஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 40 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³மஹாபுராணே அர்த⁴நாரீஶ்வராஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed