Aranya Kanda Sarga 67 – அரண்யகாண்ட³ ஸப்தஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (67)


॥ க்³ருத்⁴ரராஜத³ர்ஶநம் ॥

பூர்வஜோ(அ)ப்யுக்தமாத்ரஸ்து லக்ஷ்மணேந ஸுபா⁴ஷிதம் ।
ஸாரக்³ராஹீ மஹாஸாரம் ப்ரதிஜக்³ராஹ ராக⁴வ꞉ ॥ 1 ॥

ஸந்நிக்³ருஹ்ய மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரவ்ருத்தம் கோபமாத்மந꞉ ।
அவஷ்டப்⁴ய த⁴நுஶ்சித்ரம் ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

கிம் கரிஷ்யாவஹே வத்ஸ க்வ வா க³ச்சா²வ லக்ஷ்மண ।
கேநோபாயேந பஶ்யேயம் ஸீதாமிதி விசிந்தய ॥ 3 ॥

தம் ததா² பரிதாபார்தம் லக்ஷ்மணோ ராமமப்³ரவீத் ।
இத³மேவ ஜநஸ்தா²நம் த்வமந்வேஷிதுமர்ஹஸி ॥ 4 ॥

ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴꞉ கீர்ணம் நாநாத்³ருமலதாயுதம் ।
ஸந்தீஹ கி³ரிது³ர்கா³ணி நிர்த³ரா꞉ கந்த³ராணி ச ॥ 5 ॥

கு³ஹாஶ்ச விவிதா⁴ கோ⁴ரா꞉ நாநாம்ருக³க³ணாகுலா꞉ ।
ஆவாஸா꞉ கிந்நராணாம் ச க³ந்த⁴ர்வப⁴வநாநி ச ॥ 6 ॥

தாநி யுக்தோ மயா ஸார்த⁴ம் த்வமந்வேஷிதுமர்ஹஸி ।
த்வத்³விதா⁴ பு³த்³தி⁴ஸம்பந்நா꞉ மஹாத்மாநோ நரர்ஷப⁴ ॥ 7 ॥

ஆபத்ஸு ந ப்ரகம்பந்தே வாயுவேகை³ரிவாசலா꞉ ।
இத்யுக்தஸ்தத்³வநம் ஸர்வம் விசசார ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 8 ॥

க்ருத்³தோ⁴ ராம꞉ ஶரம் கோ⁴ரம் ஸந்தா⁴ய த⁴நுஷி க்ஷுரம் ।
தத꞉ பர்வதகூடாப⁴ம் மஹாபா⁴க³ம் த்³விஜோத்தமம் ॥ 9 ॥

த³த³ர்ஶ பதிதம் பூ⁴மௌ க்ஷதஜார்த்³ரம் ஜடாயுஷம் ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா கி³ரிஶ்ருங்கா³ப⁴ம் ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 10 ॥

அநேந ஸீதா வைதே³ஹீ ப⁴க்ஷிதா நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
க்³ருத்⁴ரரூபமித³ம் ரக்ஷோ வ்யக்தம் ப⁴வதி காநநே ॥ 11 ॥

ப⁴க்ஷயித்வா விஶாலாக்ஷீமாஸ்தே ஸீதாம் யதா²ஸுக²ம் ।
ஏநம் வதி⁴ஷ்யே தீ³ப்தாஸ்யைர்கோ⁴ரைர்பா³ணைரஜிஹ்மகை³꞉ ॥ 12 ॥

இத்யுக்த்வா(அ)ப்⁴யபதத்³க்³ருத்⁴ரம் ஸந்தா⁴ய த⁴நுஷி க்ஷுரம் ।
க்ருத்³தோ⁴ ராம꞉ ஸமுத்³ராந்தாம் கம்பயந்நிவ மேதி³நீம் ॥ 13 ॥

தம் தீ³நம் தீ³நயா வாசா ஸபே²நம் ருதி⁴ரம் வமந் ।
அப்⁴யபா⁴ஷத பக்ஷீ து ராமம் த³ஶரதா²த்மஜம் ॥ 14 ॥

யாமோஷதி⁴மிவாயுஷ்மந்நந்வேஷஸி மஹாவநே ।
ஸா தே³வீ மம ச ப்ராணா ராவணேநோப⁴யம் ஹ்ருதம் ॥ 15 ॥

த்வயா விரஹிதா தே³வீ லக்ஷ்மணேந ச ராக⁴வ ।
ஹ்ரியமாணா மயா த்³ருஷ்டா ராவணேந ப³லீயஸா ॥ 16 ॥

ஸீதாமப்⁴யவபந்நோ(அ)ஹம் ராவணஶ்ச ரணே மயா ।
வித்⁴வம்ஸிதரத²ஶ்சாத்ர பாதிதோ த⁴ரணீதலே ॥ 17 ॥

ஏதத³ஸ்ய த⁴நுர்ப⁴க்³நமேதத³ஸ்ய ஶராவரம் ।
அயமஸ்ய ரதோ² ராம ப⁴க்³ந꞉ ஸாங்க்³ராமிகோ மயா ॥ 18 ॥

அயம் து ஸாரதி²ஸ்தஸ்ய மத்பக்ஷோ நிஹதோ யுதி⁴ ।
பரிஶ்ராந்தஸ்ய மே பக்ஷௌ சி²த்த்வா க²ட்³கே³ந ராவண꞉ ॥ 19 ॥

ஸீதாமாதா³ய வைதே³ஹீமுத்பபாத விஹாயஸம் ।
ரக்ஷஸா நிஹதம் பூர்வம் ந மாம் ஹந்தும் த்வமர்ஹஸி ॥ 20 ॥

ராமஸ்தஸ்ய து விஜ்ஞாய பா³ஷ்பபூர்ணமுக²ஸ்ததா³ ।
த்³விகு³ணீக்ருததாபார்த꞉ ஸீதாஸக்தாம் ப்ரியாம் கதா²ம் ॥ 21 ॥

க்³ருத்⁴ரராஜம் பரிஷ்வஜ்ய பரித்யஜ்ய மஹத்³த⁴நு꞉ ।
நிபபாதாவஶோ பூ⁴மௌ ருரோத³ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 22 ॥

ஏகமேகாயநே து³ர்கே³ நி꞉ஶ்வஸந்தம் கத²ஞ்சந ।
ஸமீக்ஷ்ய து³꞉கி²ததரோ ராம꞉ ஸௌமித்ரிமப்³ரவீத் ॥ 23 ॥

ராஜ்யாத்³ப்⁴ரம்ஶோ வநே வாஸ꞉ ஸீதா நஷ்டா த்³விஜோ ஹத꞉ ।
ஈத்³ருஶீயம் மமாலக்ஷ்மீர்நிர்த³ஹேத³பி பாவகம் ॥ 24 ॥

ஸம்பூர்ணமபி சேத³த்³ய ப்ரதரேயம் மஹோத³தி⁴ம் ।
ஸோ(அ)பி நூநம் மமாலக்ஷ்ம்யா விஶுஷ்யேத்ஸரிதாம் பதி꞉ ॥ 25 ॥

நாஸ்த்யபா⁴க்³யதரோ லோகே மத்தோ(அ)ஸ்மிந்ஸசராசரே ।
யேநேயம் மஹதீ ப்ராப்தா மயா வ்யஸநவாகு³ரா ॥ 26 ॥

அயம் பித்ருவயஸ்யோ மே க்³ருத்⁴ரராஜோ ஜராந்வித꞉ ।
ஶேதே விநிஹதோ பூ⁴மௌ மம பா⁴க்³யவிபர்யயாத் ॥ 27 ॥

இத்யேவமுக்த்வா ப³ஹுஶோ ராக⁴வ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
ஜடாயுஷம் ச பஸ்பர்ஶம் பித்ருஸ்நேஹம் வித³ர்ஶயந் ॥ 28 ॥

நிக்ருத்தபக்ஷம் ருதி⁴ராவஸிக்தம்
ஸ க்³ருத்⁴ரராஜம் பரிரப்⁴ய ராம꞉ ।
க்வ மைதி²லீ ப்ராணஸமா மமேதி
விமுச்ய வாசம் நிபபாத பூ⁴மௌ ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகியே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ ஸப்தஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 67 ॥

அரண்யகாண்ட³ அஷ்டஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (68) >>


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed