Aranya Kanda Sarga 5 – அரண்யகாண்ட³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ (5)


॥ ஶரப⁴ங்க³ப்³ரஹ்மலோகப்ரஸ்தா²நம் ॥

ஹத்வா து தம் பீ⁴மப³லம் விராத⁴ம் ராக்ஷஸம் வநே ।
தத꞉ ஸீதாம் பரிஷ்வஜ்ய ஸமாஶ்வாஸ்ய ச வீர்யவான் ॥ 1 ॥

அப்³ரவீல்லக்ஷ்மணம் ராமோ ப்⁴ராதரம் தீ³ப்ததேஜஸம் ।
கஷ்டம் வநமித³ம் து³ர்க³ம் ந ச ஸ்ம வநகோ³சரா꞉ ॥ 2 ॥

அபி⁴க³ச்சா²மஹே ஶீக்⁴ரம் ஶரப⁴ங்க³ம் தபோத⁴நம் ।
ஆஶ்ரமம் ஶரப⁴ங்க³ஸ்ய ராக⁴வோ(அ)பி⁴ஜகா³ம ஹ ॥ 3 ॥

தஸ்ய தே³வப்ரபா⁴வஸ்ய தபஸா பா⁴விதாத்மந꞉ ।
ஸமீபே ஶரப⁴ங்க³ஸ்ய த³த³ர்ஶ மஹத³த்³பு⁴தம் ॥ 4 ॥

விப்⁴ராஜமாநம் வபுஷா ஸூர்யவைஶ்வாநரோபமம் ।
அவருஹ்ய ரதோ²த்ஸங்கா³த்ஸகாஶே விபு³தா⁴நுக³ம் ॥ 5 ॥

அஸம்ஸ்ப்ருஶந்தம் வஸுதா⁴ம் த³த³ர்ஶ விபு³தே⁴ஶ்வரம் ।
ஸுப்ரபா⁴ப⁴ரணம் தே³வம் விரஜோம்ப³ரதா⁴ரிணம் ॥ 6 ॥

தத்³விதை⁴ரேவ ப³ஹுபி⁴꞉ பூஜ்யமாநம் மஹாத்மபி⁴꞉ ।
ஹரிபி⁴ர்வாஜிபி⁴ர்யுக்தமந்தரிக்ஷக³தம் ரத²ம் ॥ 7 ॥

த³த³ர்ஶாதூ³ரதஸ்தஸ்ய தருணாதி³த்யஸந்நிப⁴ம் ।
பாண்டு³ராப்⁴ரக⁴நப்ரக்²யம் சந்த்³ரமண்ட³லஸந்நிப⁴ம் ॥ 8 ॥

அபஶ்யத்³விமலம் ச²த்ரம் சித்ரமால்யோபஶோபி⁴தம் ।
சாமரவ்யஜநே சாக்³ர்யே ருக்மத³ண்டே³ மஹாத⁴நே ॥ 9 ॥

க்³ருஹீதே வரநாரீப்⁴யாம் தூ⁴யமாநே ச மூர்த⁴நி ।
க³ந்த⁴ர்வாமரஸித்³தா⁴ஶ்ச ப³ஹவ꞉ பரமர்ஷய꞉ ॥ 10 ॥

அந்தரிக்ஷக³தம் தே³வம் வாக்³பி⁴ரக்³ர்யாபி⁴ரீடி³ரே ।
ஸஹ ஸம்பா⁴ஷமாணே து ஶரப⁴ங்கே³ந வாஸவே ॥ 11 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ஶதக்ரதும் தத்ர ராமோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ।
ராமோ(அ)த² ரத²முத்³தி³ஶ்ய லக்ஷ்மணாய ப்ரத³ர்ஶயன் ॥ 12 ॥

அர்சிஷ்மந்தம் ஶ்ரியா ஜுஷ்டமத்³பு⁴தம் பஶ்ய லக்ஷ்மண ।
ப்ரதபந்தமிவாதி³த்யமந்தரிக்ஷக³தம் ரத²ம் ॥ 13 ॥

யே ஹயா꞉ புருஹூதஸ்ய புரா ஶக்ரஸ்ய ந꞉ ஶ்ருதா꞉ ।
அந்தரிக்ஷக³தா தி³வ்யாஸ்த இமே ஹரயோ த்⁴ருவம் ॥ 14 ॥

இமே ச புருஷவ்யாக்⁴ரா யே திஷ்ட²ந்த்யபி⁴தோ ரத²ம் ।
ஶதம் ஶதம் குண்ட³லிநோ யுவாந꞉ க²ட்³க³பாணய꞉ ॥ 15 ॥

விஸ்தீர்ணவிபுலோரஸ்கா꞉ பரிகா⁴யதபா³ஹவ꞉ ।
ஶோணாம்ஶுவஸநா꞉ ஸர்வே வ்யாக்⁴ரா இவ து³ராஸதா³꞉ ॥ 16 ॥

உரோதே³ஶேஷு ஸர்வேஷாம் ஹாரா ஜ்வலநஸந்நிபா⁴꞉ ।
ரூபம் பி³ப்⁴ரதி ஸௌமித்ரே பஞ்சவிம்ஶதிவார்ஷிகம் ॥ 17 ॥

ஏதத்³தி⁴ கில தே³வாநாம் வயோ ப⁴வதி நித்யதா³ ।
யதே²மே புருஷவ்யாக்⁴ரா த்³ருஶ்யந்தே ப்ரியத³ர்ஶநா꞉ ॥ 18 ॥

இஹைவ ஸஹ வைதே³ஹ்யா முஹூர்தம் திஷ்ட² லக்ஷ்மண ।
யாவஜ்ஜாநாம்யஹம் வ்யக்தம் க ஏஷ த்³யுதிமாந்ரதே² ॥ 19 ॥

தமேவமுக்த்வா ஸௌமித்ரிமிஹைவ ஸ்தீ²யதாமிதி ।
அபி⁴சக்ராம காகுத்ஸ்த²꞉ ஶரப⁴ங்கா³ஶ்ரமம் ப்ரதி ॥ 20 ॥

தத꞉ ஸமபி⁴க³ச்ச²ந்தம் ப்ரேக்ஷ்ய ராமம் ஶசீபதி꞉ ।
ஶரப⁴ங்க³மநுப்ராப்ய விவிக்த இத³மப்³ரவீத் ॥ 21 ॥

இஹோபயாத்யஸௌ ராமோ யாவந்மாம் நாபி⁴பா⁴ஷதே ।
நிஷ்டா²ம் நயது தாவத்து ததோ மாம் த்³ரஷ்டுமர்ஹதி ॥ 22 ॥

[* தாவத்³க³ச்சா²மஹே ஶீக்⁴ரம் யாவந்மாம் நாபி⁴பா⁴ஷதே । *]
ஜிதவந்தம் க்ருதார்த²ம் ச த்³ரஷ்டாஹமசிராதி³மம் ।
கர்ம ஹ்யநேந கர்தவ்யம் மஹத³ந்யை꞉ ஸுது³ஷ்கரம் ॥ 23 ॥

நிஷ்பாத³யித்வா தத்கர்ம ததோ மாம் த்³ரஷ்டுமர்ஹதி ।
இதி வஜ்ரீ தமாமந்த்ர்ய மாநயித்வா ச தாபஸம் ॥ 24 ॥

ரதே²ந ஹரியுக்தேந யயௌ தி³வமரிந்த³ம꞉ ।
ப்ரயாதே து ஸஹஸ்ராக்ஷே ராக⁴வ꞉ ஸபரிச்ச²த³ம் ॥ 25 ॥

அக்³நிஹோத்ரமுபாஸீநம் ஶரப⁴ங்க³முபாக³மத் ।
தஸ்ய பாதௌ³ ச ஸங்க்³ருஹ்ய ராம꞉ ஸீதா ச லக்ஷ்மண꞉ ॥ 26 ॥

நிஷேது³꞉ ஸமநுஜ்ஞாதா லப்³த⁴வாஸா நிமந்த்ரிதா꞉ ।
தத꞉ ஶக்ரோபயாநம் து பர்யப்ருச்ச²த்ஸ ராக⁴வ꞉ ॥ 27 ॥

ஶரப⁴ங்க³ஶ்ச தத்ஸர்வம் ராக⁴வாய ந்யவேத³யத் ।
மாமேஷ வரதோ³ ராம ப்³ரஹ்மலோகம் நிநீஷதி ॥ 28 ॥

ஜிதமுக்³ரேண தபஸா து³ஷ்ப்ராபமக்ருதாத்மபி⁴꞉ ।
அஹம் ஜ்ஞாத்வா நரவ்யாக்⁴ர வர்தமாநமதூ³ரத꞉ ॥ 29 ॥

ப்³ரஹ்மலோகம் ந க³ச்சா²மி த்வாமத்³ருஷ்ட்வா ப்ரியாதிதி²ம் ।
த்வயா(அ)ஹம் புருஷவ்யாக்⁴ர தா⁴ர்மிகேண மஹாத்மநா ॥ 30 ॥

ஸமாக³ம்ய க³மிஷ்யாமி த்ரிதி³வம் தே³வஸேவிதம் ।
அக்ஷயா நரஶார்தூ³ள மயா லோகா ஜிதா꞉ ஶுபா⁴꞉ ॥ 31 ॥

ப்³ராஹ்ம்யாஶ்ச நாகப்ருஷ்ட்²யாஶ்ச ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ மாமகான் ।
ஏவமுக்தோ நரவ்யாக்⁴ர꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉ ॥ 32 ॥

ருஷிணா ஶரப⁴ங்கே³ண ராக⁴வோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
அஹமேவாஹரிஷ்யாமி ஸர்வலோகாந்மஹாமுநே ॥ 33 ॥

ஆவாஸம் த்வஹமிச்சா²மி ப்ரதி³ஷ்டமிஹ காநநே ।
ராக⁴வேணைவமுக்தஸ்து ஶக்ரதுல்யப³லேந வை ॥ 34 ॥

ஶரப⁴ங்கோ³ மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ புநரேவாப்³ரவீத்³வச꞉ ।
இஹ ராம மஹாதேஜா꞉ ஸுதீக்ஷ்ணோ நாம தா⁴ர்மிக꞉ ॥ 35 ॥

வஸத்யரண்யே த⁴ர்மாத்மா ஸ தே ஶ்ரேயோ விதா⁴ஸ்யதி ।
ஸுதீக்ஷ்ணமபி⁴க³ச்ச² த்வம் ஶுசௌ தே³ஶே தபஸ்விநம் ॥ 36 ॥

ரமணீயே வநோத்³தே³ஶே ஸ தே வாஸம் விதா⁴ஸ்யதி ।
இமாம் மந்தா³கிநீம் ராம ப்ரதிஸ்ரோதாமநுவ்ரஜ ॥ 37 ॥

நதீ³ம் புஷ்போடு³பவஹாம் தத்ர தத்ர க³மிஷ்யஸி ।
ஏஷ பந்தா² நரவ்யாக்⁴ர முஹூர்தம் பஶ்ய தாத மாம் ॥ 38 ॥

யாவஜ்ஜஹாமி கா³த்ராணி ஜீர்ணாம் த்வசமிவோரக³꞉ ।
ததோ(அ)க்³நிம் ஸுஸமாதா⁴ய ஹுத்வா சாஜ்யேந மந்த்ரவித் ॥ 39 ॥

ஶரப⁴ங்கோ³ மஹாதேஜா꞉ ப்ரவிவேஶ ஹுதாஶநம் ।
தஸ்ய ரோமாணி கேஶாம்ஶ்ச த³தா³ஹாக்³நிர்மஹாத்மந꞉ ॥ 40 ॥

ஜீர்ணாம் த்வசம் ததா²ஸ்தீ²நி யச்ச மாம்ஸம் ஸஶோணிதம் ।
ராமஸ்து விஸ்மிதோ ப்⁴ராத்ரா பா⁴ர்யயா ச ஸஹாத்மவான் ॥ 41 ॥

ஸ ச பாவகஸங்காஶ꞉ குமார꞉ ஸமபத்³யத ।
உத்தா²யாக்³நிசயாத்தஸ்மாச்ச²ரப⁴ங்கோ³ வ்யரோசத ॥ 42 ॥

ஸ லோகாநாஹிதாக்³நீநாம்ருஷீணாம் ச மஹாத்மநாம் ।
தே³வாநாம் ச வ்யதிக்ரம்ய ப்³ரஹ்மலோகம் வ்யரோஹத ॥ 43 ॥

ஸ புண்யகர்மா ப⁴வநே த்³விஜர்ஷப⁴꞉
பிதாமஹம் ஸாநுசரம் த³த³ர்ஶ ஹ ।
பிதாமஹஶ்சாபி ஸமீக்ஷ்ய தம் த்³விஜம்
நநந்த³ ஸுஸ்வாக³தமித்யுவாச ஹ ॥ 44 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 5 ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed