Agni Stotram (Markandeya Puranam) – அக்³நி ஸ்தோத்ரம்


ஶாந்திருவாச ।
ஓம் நம꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸாத⁴நாய மஹாத்மநே ।
ஏகத்³விபஞ்சதி⁴ஷ்ட்யாய ராஜஸூயே ஷடா³த்மநே ॥ 1 ॥

நம꞉ ஸமஸ்ததே³வாநாம் வ்ருத்திதா³ய ஸுவர்சஸே ।
ஶுக்ரரூபாய ஜக³தாமஶேஷாணாம் ஸ்தி²திப்ரத³꞉ ॥ 2 ॥

த்வம் முக²ம் ஸர்வதே³வாநாம் த்வயாத்தும் ப⁴க³வந்ஹவி꞉ ।
ப்ரீணயத்யகி²லாந் தே³வாந் த்வத்ப்ராணா꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ ॥ 3 ॥

ஹுதம் ஹவிஸ்த்வய்யமலமேத⁴த்வமுபக³ச்ச²தி ।
ததஶ்ச ஜலரூபேண பரிணாமமுபைதி யத் ॥ 4 ॥

தேநாகி²லௌஷதீ⁴ஜந்ம ப⁴வத்யநிலஸாரதே² ।
ஔஷதீ⁴பி⁴ரஶேஷாபி⁴꞉ ஸுக²ம் ஜீவந்தி ஜந்தவ꞉ ॥ 5 ॥

விதந்வதே நரா யஜ்ஞாந் த்வத்ஸ்ருஷ்டாஸ்வோஷதீ⁴ஷு ச ।
யஜ்ஞைர்தே³வாஸ்ததா² தை³த்யாஸ்தத்³வத்³ரக்ஷாம்ஸி பாவக ॥ 6 ॥

ஆப்யாய்யந்தே ச தே யஜ்ஞாஸ்த்வதா³தா⁴ரா ஹுதாஶந ।
அத꞉ ஸர்வஸ்ய யோநிஸ்த்வம் வஹ்நே ஸர்வமயஸ்ததா² ॥ 7 ॥

தே³வதா தா³நவா யக்ஷா தை³த்யா க³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ ।
மாநுஷா꞉ பஶவோ வ்ருக்ஷா ம்ருக³பக்ஷிஸரீஸ்ருபா꞉ ॥ 8 ॥

ஆப்யாய்யந்தே த்வயா ஸர்வே ஸம்வர்த்⁴யந்தே ச பாவக ।
த்வத்த ஏவோத்³ப⁴வம் யாந்தி த்வய்யந்தே ச ததா² லயம் ॥ 9 ॥

அப꞉ ஸ்ருஜஸி தே³வ த்வம் த்வமத்ஸி புநரேவ தா꞉ ।
பச்யமாநாஸ்த்வயா தாஶ்ச ப்ராணிநாம் புஷ்டிகாரணம் ॥ 10 ॥

தே³வேஷு தேஜோரூபேண காந்த்யா ஸித்³தே⁴ஷ்வவஸ்தி²த꞉ ।
விஷரூபேண நாகே³ஷு வாயுரூப꞉ பதத்த்ரிஷு ॥ 11 ॥

மநுஜேஷு ப⁴வாந் க்ரோதோ⁴ மோஹ꞉ பக்ஷிம்ருகா³தி³ஷு ।
அவஷ்டம்போ⁴(அ)ஸி தருஷு காடி²ந்யம் த்வம் மஹீம் ப்ரதி ॥ 12 ॥

ஜலே த்³ரவத்வம் ப⁴க³வாந் ஜலரூபீ ததா²(அ)நிலே ।
வ்யாபித்வேந ததை²வாக்³நே நப⁴ஸ்யாத்மா வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 13 ॥

த்வமக்³நே ஸர்வபூ⁴தாநாமந்தஶ்சரஸி பாலயந் ।
த்வாமேகமாஹு꞉ கவயஸ்த்வாமாஹுஸ்த்ரிவித⁴ம் புந꞉ ॥ 14 ॥

த்வாமஷ்டதா⁴ கல்பயித்வா யஜ்ஞவாஹமகல்பயந் ।
த்வயா ஸ்ருஷ்டமித³ம் விஶ்வம் வத³ந்தி பரமர்ஷய꞉ ॥ 15 ॥

த்வாம்ருதே ஹி ஜக³த்ஸர்வம் ஸத்³யோ நஶ்யேத்³து⁴தாஶந ।
துப்⁴யம் க்ருத்வா த்³விஜ꞉ பூஜாம் ஸ்வகர்மவிஹிதாம் க³திம் ॥ 16 ॥

ப்ரயாதி ஹவ்யகவ்யாத்³யை꞉ ஸ்வதா⁴ஸ்வாஹாப்⁴யுதீ³ரணாத் ।
பரிணாமாத்மவீர்யா ஹி ப்ராணிநாமமரார்சித ॥ 17 ॥

த³ஹந்தி ஸர்வபூ⁴தாநி ததோ நிஷ்க்ரம்ய ஹேதய꞉ ।
ஜாதவேத³ஸ்தவைவேயம் விஶ்வஸ்ருஷ்டிமஹாத்³யுதே ॥ 18 ॥

தவைவ வைதி³கம் கர்ம ஸர்வபூ⁴தாத்மகம் ஜக³த் ।
நமஸ்தே(அ)நல பிங்கா³க்ஷ நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஹுதாஶந ॥ 19 ॥

பாவகாத்³ய நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே ஹவ்யவாஹந ।
த்வமேவ பு⁴க்தபீதாநாம் பாசநாத்³விஶ்வபாவக꞉ ॥ 20 ॥

ஶஸ்யாநாம் பாககர்தா த்வம் போஷ்டா த்வம் ஜக³தஸ்ததா² ।
த்வமேவ மேக⁴ஸ்த்வம் வாயுஸ்த்வம் பீ³ஜம் ஶஸ்யஹேதுகம் ॥ 21 ॥

போஷாய ஸர்வபூ⁴தாநாம் பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வோ ஹ்யஸி ।
த்வம் ஜ்யோதி꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு த்வமாதி³த்யோ விபா⁴வஸு꞉ ॥ 22 ॥

த்வமஹஸ்த்வம் ததா² ராத்ரிருபே⁴ ஸந்த்⁴யே ததா² ப⁴வாந் ।
ஹிரண்யரேதாஸ்த்வம் வஹ்நே ஹிரண்யோத்³ப⁴வகாரணம் ॥ 23 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஶ்ச ப⁴வாந் ஹிரண்யஸத்³ருஶப்ரப⁴꞉ ।
த்வம் முஹூர்தம் க்ஷணஶ்ச த்வம் த்வம் த்ருடிஸ்த்வம் ததா² லவ꞉ ॥ 24 ॥

கலாகாஷ்டா²நிமேஷாதி³ரூபேணாஸி ஜக³த்ப்ரபோ⁴ ।
த்வமேதத³கி²லம் கால꞉ பரிணாமாத்மகோ ப⁴வாந் ॥ 25 ॥

யா ஜிஹ்வா ப⁴வத꞉ காளீ காலநிஷ்டா²கரீ ப்ரபோ⁴ ।
ப⁴யாந்ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 26 ॥

கராளீ நாம யா ஜிஹ்வா மஹாப்ரளயகாரணம் ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 27 ॥

மநோஜவா ச யா ஜிஹ்வா லகி⁴மாகு³ணலக்ஷணா ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 28 ॥

கரோதி காமம் பூ⁴தேப்⁴யோ யா தே ஜிஹ்வா ஸுலோஹிதா ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 29 ॥

ஸுதூ⁴ம்ரவர்ணா யா ஜிஹ்வா ப்ராணிநாம் ரோக³தா³ஹிகா ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 30 ॥

ஸ்பு²லிங்கி³நீ ச யா ஜிஹ்வா யத꞉ ஸகலபுத்³க³ளா꞉ ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 31 ॥

யா தே விஶ்வா ஸதா³ ஜிஹ்வா ப்ராணிநாம் ஶர்மதா³யிநீ ।
தயா ந꞉ பாஹி பாபேப்⁴ய꞉ ஐஹிகாச்ச மஹாப⁴யாத் ॥ 32 ॥

பிங்கா³க்ஷ லோஹிதக்³ரீவ க்ருஷ்ணவர்ண ஹுதாஶந ।
த்ராஹி மாம் ஸர்வதோ³ஷேப்⁴ய꞉ ஸம்ஸாராது³த்³த⁴ரேஹ மாம் ॥ 33 ॥

ப்ரஸீத³ வஹ்நே ஸப்தார்சி꞉ க்ருஶாநோ ஹவ்யவாஹந ।
அக்³நிபாவகஶுக்ராதி³ நாமாஷ்டபி⁴ருதீ³ரித꞉ ॥ 34 ॥

அக்³நே(அ)க்³ரே ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸமுத்³பூ⁴த விபா⁴வஸோ ।
ப்ரஸீத³ ஹவ்யவாஹாக்²ய அபி⁴ஷ்டுத மயாவ்யய ॥ 35 ॥

த்வமக்ஷயோ வஹ்நிரசிந்த்யரூப꞉
ஸம்ருத்³தி⁴மந் து³ஷ்ப்ரஸஹோ(அ)திதீவ்ர꞉ ।
த்வமவ்யயம் பீ⁴மமஶேஷலோகம்
ஸமூர்திகோ ஹந்த்யத²வாதிவீர்ய꞉ ॥ 36 ॥

த்வமுத்தமம் ஸத்த்வமஶேஷஸத்வ-
-ஹ்ருத்புண்ட³ரீகஸ்த்வமநந்தமீட்³யம் ।
த்வயா ததம் விஶ்வமித³ம் சராசரம்
ஹுதாஶநைகோ ப³ஹுதா⁴ த்வமத்ர ॥ 37 ॥

த்வமக்ஷய꞉ ஸகி³ரிவநா வஸுந்த⁴ரா
நப⁴꞉ ஸஸோமார்கமஹர்தி³வாகி²லம் ।
மஹோத³தே⁴ர்ஜட²ரக³தஞ்ச வாட³வோ
ப⁴வாந்விபூ⁴த்யா பரயா கரே ஸ்தி²த꞉ ॥ 38 ॥

ஹுதாஶநஸ்த்வமிதி ஸதா³பி⁴பூஜ்யஸே
மஹாக்ரதௌ நியமபரைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
அபி⁴ஷ்டுத꞉ பிவஸி ச ஸோமமத்⁴வரே
வஷட்க்ருதாந்யபி ச ஹவீம்ஷி பூ⁴தயே ॥ 39 ॥

த்வம் விப்ரை꞉ ஸததமிஹேஜ்யஸே ப²லார்த²ம்
வேதா³ங்கே³ஷ்வத² ஸகலேஷு கீ³யஸே த்வம் ।
த்வத்³தே⁴தோர்யஜநபராயணா த்³விஜேந்த்³ரா
வேதா³ங்கா³ந்யதி⁴க³மயந்தி ஸர்வகாலே ॥ 40 ॥

த்வம் ப்³ரஹ்மா யஜநபரஸ்ததை²வ விஷ்ணு꞉
பூ⁴தேஶ꞉ ஸுரபதிரர்யமா ஜலேஶ꞉ ।
ஸூர்யேந்து³ ஸகலஸுராஸுராஶ்ச ஹவ்யை꞉
ஸந்தோஷ்யாபி⁴மதப²லாந்யதா²ப்நுவந்தி ॥ 41 ॥

அர்சிர்பி⁴꞉ பரமமஹோபகா⁴தது³ஷ்டம்
ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம் தவ ஶுசி ஜாயதே ஸமஸ்தம் ।
ஸ்நாநாநாம் பரமமதீவ ப⁴ஸ்மநா ஸத்
ஸந்த்⁴யாயாம் முநிபி⁴ரதீவ ஸேவ்யஸே தத் ॥ 42 ॥

ப்ரஸீத³ வஹ்நே ஶுசிநாமதே⁴ய
ப்ரஸீத³ வாயோ விமலாதிதீ³ப்தே ।
ப்ரஸீத³ மே பாவக வைத்³யுதாத்³ய
ப்ரஸீத³ ஹவ்யாஶந பாஹி மாம் த்வம் ॥ 43 ॥

யத்தே வஹ்நே ஶிவம் ரூபம் யே ச தே ஸப்த ஹேதய꞉ ।
த꞉ பாஹி ந꞉ ஸ்துதோ தே³வ பிதா புத்ரமிவாத்மஜம் ॥ 44 ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே பௌ⁴த்யமந்வந்தரே அக்³நி ஸ்தோத்ரம் நாம ஏகோநஶதோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed