Yuddha Kanda Sarga 9 – யுத்³த⁴காண்ட³ நவம꞉ ஸர்க³꞉ (9)

॥ விபீ⁴ஷணஸமாலோசநம் ॥

ததோ நிகும்போ⁴ ரப⁴ஸ꞉ ஸூர்யஶத்ருர்மஹாப³ல꞉ ।
ஸுப்தக்⁴நோ யஜ்ஞஹா ரக்ஷோ மஹாபார்ஶ்வோ மஹோத³ர꞉ ॥ 1 ॥

அக்³நிகேதுஶ்ச து³ர்த⁴ர்ஷோ ரஶ்மிகேதுஶ்ச ராக்ஷஸ꞉ ।
இந்த்³ரஜிச்ச மஹாதேஜா ப³லவாந் ராவணாத்மஜ꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரஹஸ்தோ(அ)த² விரூபாக்ஷோ வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாப³ல꞉ ।
தூ⁴ம்ராக்ஷஶ்சாதிகாயஶ்ச து³ர்முக²ஶ்சைவ ராக்ஷஸ꞉ ॥ 3 ॥

பரிகா⁴ந்பட்டஶாந்ப்ராஸாந் ஶக்திஶூலபரஶ்வதா⁴ந் ।
சாபாநி ச ஸபா³ணாநி க²ட்³கா³ம்ஶ்ச விபுலாந் ஶிதாந் ॥ 4 ॥

ப்ரக்³ருஹ்ய பரமக்ருத்³தா⁴꞉ ஸமுத்பத்ய ச ராக்ஷஸா꞉ ।
அப்³ருவந் ராவணம் ஸர்வே ப்ரதீ³ப்தா இவ தேஜஸா ॥ 5 ॥

அத்³ய ராமம் வதி⁴ஷ்யாம꞉ ஸுக்³ரீவம் ச ஸலக்ஷ்மணம் ।
க்ருபணம் ச ஹநூமந்தம் லங்கா யேந ப்ரத⁴ர்ஷிதா ॥ 6 ॥

தாந்க்³ருஹீதாயுதா⁴ந்ஸர்வாந்வாரயித்வா விபீ⁴ஷண꞉ ।
அப்³ரவீத்ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யம் புந꞉ ப்ரத்யுபவேஶ்ய தாந் ॥ 7 ॥

அப்யுபாயைஸ்த்ரிபி⁴ஸ்தாத யோ(அ)ர்த²꞉ ப்ராப்தும் ந ஶக்யதே ।
தஸ்ய விக்ரமகாலாம்ஸ்தாந் யுக்தாநாஹுர்மநீஷிண꞉ ॥ 8 ॥

ப்ரமத்தேஷ்வபி⁴யுக்தேஷு தை³வேந ப்ரஹ்ருதேஷு ச ।
விக்ரமாஸ்தாத ஸித்⁴யந்தி பரீக்ஷ்ய விதி⁴நா க்ருதா꞉ ॥ 9 ॥

அப்ரமத்தம் கத²ம் தம் து விஜிகீ³ஷும் ப³லே ஸ்தி²தம் ।
ஜிதரோஷம் து³ராத⁴ர்ஷம் ப்ரத⁴ர்ஷயிதுமிச்ச²த² ॥ 10 ॥

ஸமுத்³ரம் லங்க⁴யித்வா து கோ⁴ரம் நத³நதீ³பதிம் ।
க்ருதம் ஹநுமதா கர்ம து³ஷ்கரம் தர்கயேத வா ॥ 11 ॥

ப³லாந்யபரிமேயாநி வீர்யாணி ச நிஶாசரா꞉ ।
பரேஷாம் ஸஹஸா(அ)வஜ்ஞா ந கர்தவ்யா கத²ஞ்சந ॥ 12 ॥

கிம் ச ராக்ஷஸராஜஸ்ய ராமேணாபக்ருதம் புரா ।
ஆஜஹார ஜநஸ்தா²நாத்³யஸ்ய பா⁴ர்யாம் யஶஸ்விந꞉ ॥ 13 ॥

க²ரோ யத்³யதிவ்ருத்தஸ்து ராமேண நிஹதோ ரணே ।
அவஶ்யம் ப்ராணிநாம் ப்ராணா꞉ ரக்ஷிதவ்யா யதா²ப³லம் ॥ 14 ॥

அயஶஸ்யமநாயுஷ்யம் பரதா³ராபி⁴மர்ஶநம் ।
அர்த²க்ஷயகரம் கோ⁴ரம் பாபஸ்ய ச புநர்ப⁴வம் ॥ 15 ॥

ஏதந்நிமித்தம் வைதே³ஹீ ப⁴யம் ந꞉ ஸுமஹத்³ப⁴வேத் ।
ஆஹ்ருதா ஸா பரித்யாஜ்யா கலஹார்தே² க்ருதேந கிம் ॥ 16 ॥

ந ந꞉ க்ஷமம் வீர்யவதா தேந த⁴ர்மாநுவர்திநா ।
வைரம் நிரர்த²கம் கர்தும் தீ³யதாமஸ்ய மைதி²லீ ॥ 17 ॥

யாவந்ந ஸக³ஜாம் ஸாஶ்வாம் ப³ஹுரத்நஸமாகுலாம் ।
புரீம் தா³ரயதே பா³ணைர்தீ³யதாமஸ்ய மைதி²லீ ॥ 18 ॥

யாவத்ஸுகோ⁴ரா மஹதீ து³ர்த⁴ர்ஷா ஹரிவாஹிநீ ।
நாவஸ்கந்த³தி நோ லங்காம் தாவத்ஸீதா ப்ரதீ³யதாம் ॥ 19 ॥

விநஶ்யேத்³தி⁴ புரீ லங்கா ஶூரா꞉ ஸர்வே ச ராக்ஷஸா꞉ ।
ராமஸ்ய த³யிதா பத்நீ ஸ்வயம் யதி³ ந தீ³யதே ॥ 20 ॥

ப்ரஸாத³யே த்வாம் ப³ந்து⁴த்வாத்குருஷ்வ வசநம் மம ।
ஹிதம் தத்²யமஹம் ப்³ரூமி தீ³யதாமஸ்ய மைதி²லீ ॥ 21 ॥

புரா ஶரத்ஸூர்யமரீசிஸந்நிபா⁴-
-ந்நவாந்ஸுபுங்கா²ந்ஸுத்³ருடா⁴ந்ந்ருபாத்மஜ꞉ ।
ஸ்ருஜத்யமோகா⁴ந்விஶிகா²ந்வதா⁴ய தே
ப்ரதீ³யதாம் தா³ஶரதா²ய மைதி²லீ ॥ 22 ॥

த்யஜஸ்வ கோபம் ஸுக²த⁴ர்மநாஶநம்
ப⁴ஜஸ்வ த⁴ர்மம் ரதிகீர்திவர்த⁴நம் ।
ப்ரஸீத³ ஜீவேம ஸபுத்ரபா³ந்த⁴வா꞉
ப்ரதீ³யதாம் தா³ஶரதா²ய மைதி²லீ ॥ 23 ॥

விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
விஸர்ஜயித்வா தாந்ஸர்வாந்ப்ரவிவேஶ ஸ்வகம் க்³ருஹம் ॥ 24 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ நவம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 9 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த³ஶம꞉ ஸர்க³꞉ (10)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: